جست‌وجو در اسنپ‌فود

اسنپ فود

رستوران های بندر انزلی

پیتزا پیتزا پارسیان (انزلی)

پر‌طرفدارها

پیتزا مخلوط آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، ژامبون گوشت ممتاز، ژامبون مرغ، پنیر موزارلا، قارچ، فلفل دلمه ای (خمیر ضخیم)
پیتزا مخلوط آمریکایی

(یک نفره ۲۳ سانتی‌متری)

۹۹,۰۰۰ تومان

(دو نفره ۳۳ سانتی‌متری)

۱۹۱,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، پپرونی، قارچ، پنیر، فلفل سبز، سس مخصوص
پیتزا پپرونی آمریکایی

(یک نفره ۲۳ سانتی‌متری)

۱۰۸,۰۰۰ تومان

(دو نفره ۳۳ سانتی‌متری)

۲۰۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ

یک عدد هات داگ ممتاز، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ هات داگ

با قارچ و پنیر

۷۵,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی، کالباس پپرونی، قارچ، پنیر، فلفل سبز، سس مخصوص
پیتزا پپرونی ایتالیایی

(دو نفره ۳۳ سانتی‌متری)

۲۰۹,۰۰۰ تومان

(یک نفره ۲۳ سانتی‌متری)

۱۰۸,۰۰۰ تومان

پیتزا مرغ و قارچ آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، فیله ریش ریش شده مرغ تازه، قارچ، پنیر، سس مخصوص
پیتزا مرغ و قارچ آمریکایی

(دو نفره ۳۳ سانتی‌متری)

۲۲۷,۰۰۰ تومان

(یک نفره ۲۳ سانتی‌متری)

۱۱۷,۰۰۰ تومان

چیز برگر

برگر گوشت دست ساز، پنیر گودا، کاهو، گوجه، خیارشور، پیاز، سس مخصوص، نان گرد
چیز برگر

ساده (۱۳۰ گرمی)

۷۹,۰۰۰ تومان

دبل (۱۳۰ گرمی)

۱۰۳,۰۰۰ تومان

پیتزا مخلوط ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی، ژامبون گوشت ممتاز، ژامبون مرغ و قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر، سس مخصوص
پیتزا مخلوط ایتالیایی

(دو نفره ۳۳ سانتی‌متری)

۱۹۱,۰۰۰ تومان

(یک نفره ۲۳ سانتی‌متری)

۹۹,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات بدون ژامبون

خمیر پیتزا آمریکایی، ذرت، زیتون، قارچ، گوجه، پیاز، فلفل سبز، سس مخصوص
پیتزا سبزیجات بدون ژامبون

(یک نفره ۲۳ سانتی‌متری)

۹۶,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی، ذرت، زیتون، قارچ، گوجه فرنگی، پیاز، فلفل سبز، سس مخصوص
پیتزا سبزیجات ایتالیایی

(یک نفره ۲۳ سانتی‌متری)

۹۶,۰۰۰ تومان

پیتزا آمریکایی

پیتزا استیک گوشت آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، فیله تازه گوساله، قارچ، پنیر پیتزا، پیاز جعفری، سس مخصوص
پیتزا استیک گوشت آمریکایی

یک نفره (۲۳ سانتی متری)

۱۳۷,۰۰۰ تومان

دو نفره (۳۳ سانتی متری)

۲۶۷,۰۰۰ تومان

پیتزا رست بیف آمریکایی (دو نفره ۳۳ سانتی متری)

خمیر پیتزا ۳۳ سانتی متری، راسته ریش ریش شده گوساله ، قارچ، پنیر، فلفل سبز، سس مخصوص
پیتزا رست بیف آمریکایی (دو نفره 33 سانتی متری)
۲۶۷,۰۰۰ تومان

پیتزا چیکن باربیکیو (یک نفره ۲۳ سانتی متری)

فیله مرغ تازه,قارچ, پنیر, زیتون,سس باربیکیو,سس مخصوص
پیتزا چیکن باربیکیو (یک نفره ۲۳ سانتی متری)
۱۱۷,۰۰۰ تومان

پیتزا چیکن باربیکیو (دو نفره ۳۳سانتی متری)

فیله مرغ تازه,قارچ,پنیر, زیتون, سس باربیکیو,سس مخصوص
پیتزا چیکن باربیکیو (دو نفره 33سانتی متری)
۲۲۷,۰۰۰ تومان

پیتزا ویژه پیتزا پیتزا آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، مخلوط کالباس مرغ ۶۰درصد و سالامی، قارچ، پنیر، فلفل سبز، سس مخصوص
پیتزا ویژه پیتزا پیتزا آمریکایی

(یک نفره ۲۳ سانتی‌متری)

۱۰۵,۰۰۰ تومان

(دو نفره ۳۳ سانتی‌متری)

۲۰۵,۰۰۰ تومان

پیتزا بلونز آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، مغز ران چرخ شده گوساله، قارچ، پنیر، سس مخصوص
پیتزا بلونز آمریکایی

(یک نفره ۲۳ سانتی‌متری)

۱۲۵,۰۰۰ تومان

(دو نفره ۳۳ سانتی‌متری)

۲۴۵,۰۰۰ تومان

پیتزا مخلوط آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، ژامبون گوشت ممتاز، ژامبون مرغ، پنیر موزارلا، قارچ، فلفل دلمه ای (خمیر ضخیم)
پیتزا مخلوط آمریکایی

(یک نفره ۲۳ سانتی‌متری)

۹۹,۰۰۰ تومان

(دو نفره ۳۳ سانتی‌متری)

۱۹۱,۰۰۰ تومان

پیتزا یونانی آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، ژامبون مرغ، سالامی، پنیر گودا، ذرت، گوشت چرخ کرده، قارچ، فلفل دلمه ای، سس مخصوص
پیتزا یونانی آمریکایی

(یک نفره ۲۳ سانتی‌متری)

۱۰۸,۰۰۰ تومان

(دو نفره ۳۳ سانتی‌متری)

۲۰۹,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، پپرونی، قارچ، پنیر، فلفل سبز، سس مخصوص
پیتزا پپرونی آمریکایی

(یک نفره ۲۳ سانتی‌متری)

۱۰۸,۰۰۰ تومان

(دو نفره ۳۳ سانتی‌متری)

۲۰۹,۰۰۰ تومان

پیتزا سالامی آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، کالباس سالامی، قارچ، پنیر، فلفل سبز، سس مخصوص
پیتزا سالامی آمریکایی

(یک نفره ۲۳ سانتی‌متری)

۱۰۸,۰۰۰ تومان

(دو نفره ۳۳ سانتی‌متری)

۲۰۹,۰۰۰ تومان

پیتزا مرغ و قارچ آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، فیله ریش ریش شده مرغ تازه، قارچ، پنیر، سس مخصوص
پیتزا مرغ و قارچ آمریکایی

(یک نفره ۲۳ سانتی‌متری)

۱۱۷,۰۰۰ تومان

(دو نفره ۳۳ سانتی‌متری)

۲۲۷,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات بدون ژامبون

خمیر پیتزا آمریکایی، ذرت، زیتون، قارچ، گوجه، پیاز، فلفل سبز، سس مخصوص
پیتزا سبزیجات بدون ژامبون

(یک نفره ۲۳ سانتی‌متری)

۹۶,۰۰۰ تومان

(دو نفره ۳۳ سانتی‌متری)

۱۸۵,۰۰۰ تومان

پیتزا پنیر و قارچ آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، پنیر، قارچ، سس مخصوص
پیتزا پنیر و قارچ آمریکایی

(یک نفره ۲۳ سانتی‌متری)

۸۹,۰۰۰ تومان

(دو نفره ۳۳ سانتی‌متری)

۱۷۱,۰۰۰ تومان

پیتزا پنیر آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، پنیر، گوجه، سس مخصوص
پیتزا پنیر آمریکایی

(یک نفره ۲۳ سانتی‌متری)

۷۶,۰۰۰ تومان

(دو نفره ۳۳ سانتی‌متری)

۱۴۹,۰۰۰ تومان

پیتزا رست بیف آمریکایی (یک نفره)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۳ سانتی‌متری، راسته گوساله ریش ریش شده، قارچ، پنیر، فلفل سبز، سس مخصوص
پیتزا رست بیف آمریکایی (یک نفره)
۱۳۷,۰۰۰ تومان

پیتزا ایتالیایی

پیتزا رست بیف ایتالیایی(دو نفره ۳۳ سانتی متری)

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۳ سانتی متری, راسته گوساله ریش ریش شده,قارچ,پنیر, فلفل سبز,سس مخصوص
پیتزا رست بیف ایتالیایی(دو نفره 33 سانتی متری)
۲۶۷,۰۰۰ تومان

پیتزا استیک گوشت ایتالیایی(دو نفره ۳۳ سانتی متری)

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۳سانتی متری, فیله تازه گوساله,قارچ,پنیر,پیاز, جعفری,سس مخصوص
پیتزا استیک گوشت ایتالیایی(دو نفره 33 سانتی متری)
۲۶۷,۰۰۰ تومان

پیتزا چیکن باربیکیو ایتالیایی(دو نفره ۳۳ سانتی متری)

فیله مرغ تازه, قارچ, پنیر, زیتون,سس باربیکیو,سس مخصوص
پیتزا چیکن باربیکیو ایتالیایی(دو نفره 33 سانتی متری)
۲۲۷,۰۰۰ تومان

پیتزا ویژه پیتزا پیتزا ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی، سوسیس باربیکیو، ژامبون مرغ ۸۰%، قارچ، پنیر، فلفل سبز، سس مخصوص
پیتزا ویژه پیتزا پیتزا ایتالیایی

(یک نفره ۲۳ سانتی‌متری)

۱۰۵,۰۰۰ تومان

(دو نفره ۳۳ سانتی‌متری)

۲۰۵,۰۰۰ تومان

پیتزا بلونز ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی، راسته چرخ شده گوساله، قارچ، پنیر، سس مخصوص
پیتزا بلونز ایتالیایی

(یک نفره ۲۳ سانتی‌متری)

۱۲۵,۰۰۰ تومان

(دو نفره ۳۳ سانتی‌متری)

۲۴۵,۰۰۰ تومان

پیتزا مخلوط ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی، ژامبون گوشت ممتاز، ژامبون مرغ و قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر، سس مخصوص
پیتزا مخلوط ایتالیایی

(یک نفره ۲۳ سانتی‌متری)

۹۹,۰۰۰ تومان

(دو نفره ۳۳ سانتی‌متری)

۱۹۱,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی، کالباس پپرونی، قارچ، پنیر، فلفل سبز، سس مخصوص
پیتزا پپرونی ایتالیایی

(یک نفره ۲۳ سانتی‌متری)

۱۰۸,۰۰۰ تومان

(دو نفره ۳۳ سانتی‌متری)

۲۰۹,۰۰۰ تومان

پیتزا مرغ و قارچ ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی، فیله مرغ تازه طعم دار شده، قارچ، پنیر، فلفل سبز، سس مخصوص
پیتزا مرغ و قارچ ایتالیایی

(یک نفره ۲۳ سانتی‌متری)

۱۱۷,۰۰۰ تومان

(دو نفره ۳۳ سانتی‌متری)

۲۲۷,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی، ذرت، زیتون، قارچ، گوجه فرنگی، پیاز، فلفل سبز، سس مخصوص
پیتزا سبزیجات ایتالیایی

(یک نفره ۲۳ سانتی‌متری)

۹۶,۰۰۰ تومان

(دو نفره ۳۳ سانتی‌متری)

۱۸۵,۰۰۰ تومان

پیتزا ناپولی ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی، سالامی ممتاز، پنیر، قارچ، فلفل دلمه ای، سس مخصوص
پیتزا ناپولی ایتالیایی

(یک نفره ۲۳ سانتی‌متری)

۱۰۸,۰۰۰ تومان

(دو نفره ۳۳ سانتی‌متری)

۲۰۹,۰۰۰ تومان

پیتزا پنیر و قارچ ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی، پنیر، قارچ، سس مخصوص
پیتزا پنیر و قارچ ایتالیایی

(یک نفره ۲۳ سانتی‌متری)

۸۹,۰۰۰ تومان

(دو نفره ۳۳ سانتی‌متری)

۱۷۱,۰۰۰ تومان

پیتزا پنیر ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی، پنیر، گوجه، سس مخصوص
پیتزا پنیر ایتالیایی

(یک نفره ۲۳ سانتی‌متری)

۷۶,۰۰۰ تومان

(دو نفره ۳۳ سانتی‌متری)

۱۴۹,۰۰۰ تومان

پیتزا رست بیف ایتالیایی (یک نفره)

خمیر پیتزا ایتالیایی ۲۳ سانتی‌متری، راسته گوساله ریش ریش شده، قارچ، پنیر، فلفل سبز، سس مخصوص
پیتزا رست بیف ایتالیایی (یک نفره)
۱۳۷,۰۰۰ تومان

پیتزا استیک گوشت ایتالیایی (یک نفره)

فیله تازه گوساله، قارچ، پنیر، پیاز، جعفری، سس مخصوص
پیتزا استیک گوشت ایتالیایی (یک نفره)
۱۳۷,۰۰۰ تومان

پیتزا چیکن باربیکیو ایتالیایی (یک نفره)

فیله تازه مرغ، قارچ، پنیر، زیتون، سس باربیکیو، سس مخصوص
پیتزا چیکن باربیکیو ایتالیایی (یک نفره)
۱۱۷,۰۰۰ تومان

برگر

برگر

برگر گوشت دست ساز، کاهو، گوجه، خیارشور، پیاز، سس مخصوص، نان گرد
برگر

مخصوص (۱۳۰ گرمی)

۷۵,۰۰۰ تومان

دبل (۱۳۰ گرمی)

۹۵,۰۰۰ تومان

چیز برگر

برگر گوشت دست ساز، پنیر گودا، کاهو، گوجه، خیارشور، پیاز، سس مخصوص، نان گرد
چیز برگر

ساده (۱۳۰ گرمی)

۷۹,۰۰۰ تومان

دبل (۱۳۰ گرمی)

۱۰۳,۰۰۰ تومان

هات لاورز

۱۳۰ گرم برگر گوشت دست ساز، پنیر گودا، پپرونی، کاهو، گوجه، خیارشور، پیاز، سس مخصوص، نان گرد
هات لاورز
۸۱,۰۰۰ تومان

بانی برگر

۱۳۰ گرم برگر گوشت دست ساز، پنیر گودا، ژامبون مرغ، کاهو، گوجه، خیارشور، پیاز، سس مخصوص، نان گرد
بانی برگر
۸۱,۰۰۰ تومان

فیله برگر

۳ تکه فیله مرغ، کاهو، گوجه، خیارشور، پیاز، سس مخصوص، نان گرد
فیله برگر
۷۶,۰۰۰ تومان

قارچ برگر

۱۳۰ گرم برگر گوشت دست ساز، قارچ، کاهو، گوجه، خیارشور، پیاز، سس مخصوص، نان گرد
قارچ برگر
۷۹,۰۰۰ تومان

سوپریم برگر

همبرگر دستی ۹۰ درصد-۲عدد فیله سوخاری- پنیر گودا- کاهو-گوجه-خیار شور-پیاز- سس مخصوص
سوپریم برگر
۱۰۳,۰۰۰ تومان

کباب ترکی (دونر کباب)

ساندویچ دونر گوشت

دونر گوشت، پیاز، جعفری، گوجه، خیارشور، سس مخصوص
ساندویچ دونر گوشت
۸۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ دونر مرغ

دونر مرغ، پیاز، جعفری، گوجه، خیارشور، سس مخصوص
ساندویچ دونر مرغ
۷۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ دونر مخلوط

دونر گوشت مرغ مخلوط، پیاز، جعفری، گوجه، خیارشور، سس مخصوص
ساندویچ دونر مخلوط
۷۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ دونر گوشت پرسی

دونر گوشت، پیاز جعفری، خیار شور، سس مخصوص
 ساندویچ دونر گوشت پرسی
۱۳۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ دونر مرغ پرسی

دونر مرغ، پیاز، جعفری، خیارشور، سس مخصوص
ساندویچ دونر مرغ پرسی
۱۱۴,۰۰۰ تومان

سوخاری

بال سوخاری

چهارتکه بال سوخاری , دو تکه کتف سوخاری , سیب زمینی
بال سوخاری
۱۳۰,۰۰۰ تومان

فیله استریپس

۴ تکه فیله مرغ سوخاری، ۲۰۰ گرم سیب زمینی سرخ کرده، یک عدد سالاد کلم، یک عدد سس سفید، یک عدد سس قرمز، یک عدد نان بروتچن
فیله استریپس
۱۶۰,۰۰۰ تومان

مرغ سوخاری دو تکه

دو تکه مرغ سوخاری استخوان دار، سیب زمینی، سس مخصوص نان
مرغ سوخاری دو تکه
۱۰۵,۰۰۰ تومان

مرغ سوخاری چهار تکه

چهار تکه مرغ سوخاری استخوان دار، سیب زمینی، سس مخصوص نان
مرغ سوخاری چهار تکه
۱۷۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ

ساندویچ هات داگ

یک عدد هات داگ ممتاز، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ هات داگ

ساده

۶۸,۰۰۰ تومان

با پنیر

۷۲,۰۰۰ تومان

با قارچ و پنیر

۷۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات رویال

یک عدد هات داگ ممتاز، پنیر گودا، ژامبون سالامی، قارچ، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ هات رویال
۷۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ رست بیف

۱۳۰ گرم فیله گوساله ریش ریش شده، قارچ، پنیر موزارلا، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ رست بیف
۸۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ رست چیکن

۱۳۰ گرم سینه مرغ ریش ریش شده، قارچ، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ رست چیکن
۷۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت (سرد)

۴ اسلایس ژامبون گوشت ممتاز، چیپس خلالی، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ ژامبون گوشت (سرد)
۶۳,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون مرغ (سرد)

۴ اسلایس ژامبون مرغ ممتاز، چیپس خلالی، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ ژامبون مرغ (سرد)
۶۱,۰۰۰ تومان

پیش غذا

قارچ سوخاری

۲۰۰ گرم قارچ سوخاری
قارچ سوخاری
۵۰,۰۰۰ تومان

نان سیر

خمیر پیتزا ایتالیایی ۲۱ سانتی‌متری، سس سیر، پنیر میکس
نان سیر
۵۲,۰۰۰ تومان

سیب زمینی سرخ شده

۳۰۰ گرم سیب زمینی سرخ کرده، سس یک نفره
سیب زمینی سرخ شده
۴۵,۰۰۰ تومان

سیب زمینی پنیری

۳۰۰ گرم سیب زمینی سرخ کرده، پنیر، سس یک نفره
سیب زمینی پنیری
۵۵,۰۰۰ تومان

سیب زمینی پنیری با قارچ

۳۰۰ گرم سیب زمینی سرخ کرده، قارچ، پنیر، سس یک نفره
سیب زمینی پنیری با قارچ
۵۸,۰۰۰ تومان

سالاد

سالاد سزار

کاهو، ۲ تکه فیله مرغ گریل شده، نان تست، پنیر پارمزان، سس سزار
سالاد سزار
۹۰,۰۰۰ تومان

سالاد مرغ

کاهو، ذرت، زیتون، فیله مرغ گریل شده، سس (یک نفره)
سالاد مرغ
۵۲,۰۰۰ تومان

سالاد ژامبون مرغ

کاهو، ذرت، زیتون، ژامبون مرغ (یک نفره)
سالاد ژامبون مرغ
۴۷,۰۰۰ تومان

سالاد فصل

کاهو، خیارشور، گوجه، ذرت، هویچ رنده شده، زیتون سبز، سس سالاد (یک نفره)
سالاد فصل
۴۵,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی

نوشابه قوطی کوکاکولا

۱۲,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی فانتا پرتقالی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی فانتا پرتقالی
۱۲,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی اسپرایت

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی اسپرایت
۱۲,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی کوکاکولا زیرو

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی کوکاکولا زیرو
۱۲,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی هی دی

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی هی دی

لیمو

۱۲,۰۰۰ تومان

هلو

۱۲,۰۰۰ تومان

استوایی

۱۲,۰۰۰ تومان

کلاسیک

۱۲,۰۰۰ تومان

دوغ قوطی خوشگوار

۳۳۰ میلی لیتر
دوغ قوطی خوشگوار
۱۲,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۰.۵ لیتر
آب معدنی کوچک
۵,۰۰۰ تومان