جست‌وجو در اسنپ‌فود

اسنپ فود

رستوران های شیراز

پیتزا پیتزا پارسیان (معالی آباد)

پر‌طرفدارها

پیتزا پپرونی آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، پپرونی، قارچ، پنیر، فلفل سبز، سس مخصوص
پیتزا پپرونی آمریکایی

خانواده (۳۰ سانتیمتری)

۲۷۰,۰۰۰ تومان

یک نفره (۲۳ سانتیمتری)

۱۳۲,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۸ سانتیمتری)

۲۲۴,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات بدون ژامبون

خمیر پیتزا آمریکایی، ذرت، زیتون، قارچ، گوجه، پیاز، فلفل سبز، سس مخصوص
پیتزا سبزیجات بدون ژامبون

دو نفره (۲۸ سانتیمتری)

۱۹۵,۰۰۰ تومان

یک نفره (۲۳ سانتیمتری)

۱۱۵,۰۰۰ تومان

پیتزا سیسیلی آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، فیله مرغ گریل شده، پپرونی، ذرت، پنیر موزارلا، قارچ، فلفل دلمه ای
پیتزا سیسیلی آمریکایی

یک نفره (۲۳ سانتیمتری)

۱۵۵,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۸ سانتیمتری)

۲۶۳,۰۰۰ تومان

فیله استریپس سه تکه

۳ تکه فیله مرغ سوخاری، دورچین: ۷۰ تا ۸۰ گرم سیب زمینی سرخ کرده، یک عدد سالاد کلم، سس سیر، یک عدد نان بروتچن
فیله استریپس سه تکه

نرمال

۱۲۰,۰۰۰ تومان

اسپایسی

۱۲۰,۰۰۰ تومان

پیتزا استاف کراست آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، ژامبون گوشت و مرغ، پنیر موزارلا، قارچ، فلفل دلمه ای (دور خمیر برگردان پر شده با مواد میانی پنیر و خامه)
پیتزا استاف کراست آمریکایی

خانواده (۳۰ سانتیمتری)

۲۶۰,۰۰۰ تومان

یک نفره (۲۳ سانتیمتری)

۱۲۸,۰۰۰ تومان

پیتزا بیکن

خمیر پیتزا آمریکایی، بیکن ۹۷% فرانسوی، پنیر موزارلا، قارچ، پنیر پیتزا
پیتزا بیکن

خانواده (۳۰ سانتیمتری)

۲۸۴,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۸ سانتیمتری)

۲۳۶,۰۰۰ تومان

یک نفره (۲۳ سانتیمتری)

۱۳۹,۰۰۰ تومان

پیتزا ویژه پیتزا پیتزا آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، مخلوط کالباس مرغ ۶۰درصد و سالامی، قارچ، پنیر، فلفل سبز، سس مخصوص
پیتزا ویژه پیتزا پیتزا آمریکایی

یک نفره (۲۳ سانتیمتری)

۱۲۴,۰۰۰ تومان

پیتزا ایتالیایی

پیتزا استیک تند ایتالیایی (متوسط)

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۲ سانتی متری، گوشت راسته گوساله اسلایسی، روغن سیر، فلفل هالوپینو، پنیر موزارلا، قارچ، پنیر پیتزا
پیتزا استیک تند ایتالیایی (متوسط)
۱۶۸,۰۰۰ تومان

پیتزا فیلتو ایتالیایی (متوسط)

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۲ سانتی متری، گوشت راسته گوساله اسلایسی، روغن سیر، پنیر موزارلا، قارچ، پنیر پیتزا
پیتزا فیلتو ایتالیایی (متوسط)
۱۶۴,۰۰۰ تومان

پیتزا میت بال ایتالیایی (متوسط)

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۲ سانتی متری، گوشت دست پیچ شده، روغن سیر، پنیر موزارلا، قارچ، پنیر پیتزا
پیتزا میت بال ایتالیایی (متوسط)
۱۶۲,۰۰۰ تومان

پیتزا گارلیک چیکن ایتالیایی (متوسط)

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۲ سانتی متری، فیله مرغ گریل شده، روغن سیر، پنیر موزارلا، قارچ، پنیر پیتزا
پیتزا گارلیک چیکن ایتالیایی (متوسط)
۱۵۹,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی ایتالیایی (متوسط)

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۲ سانتی متری، پپرونی، قارچ، پنیر، فلفل سبز، سس مخصوص
پیتزا پپرونی ایتالیایی (متوسط)
۱۵۰,۰۰۰ تومان

پیتزا بیکن ایتالیایی (متوسط)

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۲ سانتی متری، بیکن فرانسوی ۹۷%، پنیر موزارلا، قارچ، پنیر پیتزا
پیتزا بیکن ایتالیایی (متوسط)
۱۵۴,۰۰۰ تومان

کلوز چیز لاور ایتالیایی (متوسط)

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۲ سانتی متری (به صورت رول شده)، پپرونی، بیکن، پنیر گودا، پنیر موزارلا، کنجد
کلوز چیز لاور ایتالیایی (متوسط)
۱۵۰,۰۰۰ تومان

پیتزا میت لاور ایتالیایی (متوسط)

گوشت دست پیچ شده، بیکن، سس سیر، پنیر موزارلا، قارچ، فلفل دلمه ای
پیتزا میت لاور ایتالیایی (متوسط)
۱۵۹,۰۰۰ تومان

پیتزا وجترین ایتالیایی (متوسط)

ذرت، زیتون، گوجه فرنگی، بادمجان، فلفل دلمه ای، پنیر موزارلا، قارچ، فلفل دلمه ای
پیتزا وجترین ایتالیایی (متوسط)
۱۳۵,۰۰۰ تومان

پیتزا مارگاریتا ایتالیایی (متوسط)

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۲ سانتی متری، گوجه فرنگی، پنیر موزارلا، پنیر پیتزا
پیتزا مارگاریتا ایتالیایی (متوسط)
۱۲۸,۰۰۰ تومان

پیتزا آمریکایی

پیتزا استراگانف آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، گوشت گوساله ریش ریش شده، پنیر موزارلا، قارچ، فلفل دلمه ای
پیتزا استراگانف آمریکایی

یک نفره (۲۳ سانتیمتری)

۱۶۳,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۸ سانتیمتری)

۲۷۷,۰۰۰ تومان

پیتزا چیکن فیلت آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، فیله مرغ گریل شده، پنیر موزارلا، قارچ، فلفل دلمه ای
پیتزا چیکن فیلت آمریکایی

یک نفره (۲۳ سانتیمتری)

۱۵۵,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۸ سانتیمتری)

۲۶۳,۰۰۰ تومان

پیتزا سیسیلی آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، فیله مرغ گریل شده، پپرونی، ذرت، پنیر موزارلا، قارچ، فلفل دلمه ای
پیتزا سیسیلی آمریکایی

یک نفره (۲۳ سانتیمتری)

۱۵۵,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۸ سانتیمتری)

۲۶۳,۰۰۰ تومان

پیتزا ساسج آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، سوسیس فرانکفورتر، کراکف، پنیر موزارلا، قارچ، فلفل دلمه ای
پیتزا ساسج آمریکایی

یک نفره (۲۳ سانتیمتری)

۱۳۰,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۸ سانتیمتری)

۲۲۰,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۰ سانتیمتری)

۲۶۶,۰۰۰ تومان

پیتزا بیکن

خمیر پیتزا آمریکایی، بیکن ۹۷% فرانسوی، پنیر موزارلا، قارچ، پنیر پیتزا
پیتزا بیکن

یک نفره (۲۳ سانتیمتری)

۱۳۹,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۸ سانتیمتری)

۲۳۶,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۰ سانتیمتری)

۲۸۴,۰۰۰ تومان

پیتزا استاف کراست آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، ژامبون گوشت و مرغ، پنیر موزارلا، قارچ، فلفل دلمه ای (دور خمیر برگردان پر شده با مواد میانی پنیر و خامه)
پیتزا استاف کراست آمریکایی

یک نفره (۲۳ سانتیمتری)

۱۲۸,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۰ سانتیمتری)

۲۶۰,۰۰۰ تومان

پیتزا دریایی آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، تن ماهی، پیاز، قارچ، پنیر، سس مخصوص
پیتزا دریایی آمریکایی

یک نفره (۲۳ سانتیمتری)

۱۲۸,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۸ سانتیمتری)

۲۱۷,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۰ سانتیمتری)

۲۶۲,۰۰۰ تومان

پیتزا پنیر و قارچ آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، پنیر، گوجه، سس مخصوص
پیتزا پنیر و قارچ آمریکایی

دو نفره (۲۸ سانتیمتری)

۱۹۵,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۰ سانتیمتری)

۲۳۵,۰۰۰ تومان

یک نفره (۲۳ سانتیمتری)

۱۱۵,۰۰۰ تومان

پیتزا ویژه پیتزا پیتزا آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، مخلوط کالباس مرغ ۶۰درصد و سالامی، قارچ، پنیر، فلفل سبز، سس مخصوص
پیتزا ویژه پیتزا پیتزا آمریکایی

یک نفره (۲۳ سانتیمتری)

۱۲۴,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۸ سانتیمتری)

۲۱۰,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۰ سانتیمتری)

۲۵۴,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، پپرونی، قارچ، پنیر، فلفل سبز، سس مخصوص
پیتزا پپرونی آمریکایی

دو نفره (۲۸ سانتیمتری)

۲۲۴,۰۰۰ تومان

یک نفره (۲۳ سانتیمتری)

۱۳۲,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۰ سانتیمتری)

۲۷۰,۰۰۰ تومان

پیتزا بلونز آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، مغز ران چرخ شده گوساله، قارچ، پنیر، سس مخصوص
پیتزا بلونز آمریکایی

دو نفره (۲۸ سانتیمتری)

۲۷۲,۰۰۰ تومان

یک نفره (۲۳ سانتیمتری)

۱۶۰,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات بدون ژامبون

خمیر پیتزا آمریکایی، ذرت، زیتون، قارچ، گوجه، پیاز، فلفل سبز، سس مخصوص
پیتزا سبزیجات بدون ژامبون

یک نفره (۲۳ سانتیمتری)

۱۱۵,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۸ سانتیمتری)

۱۹۵,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۰ سانتیمتری)

۲۳۵,۰۰۰ تومان

پیتزا استیک آمریکایی (یک نفره)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۳ سانتی متری، گوشت راسته گوساله اسلایسی، فلفل دلمه ای، پنیر موزارلا، قارچ
پیتزا استیک آمریکایی (یک نفره)
۱۶۵,۰۰۰ تومان

پیتزا استیک تند آمریکایی (یک نفره)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۳ سانتی متری، گوشت راسته گوساله خرد شده، فلفل هالوپینو، پنیر موزارلا، قارچ، فلفل دلمه ای
پیتزا استیک تند آمریکایی (یک نفره)
۱۷۰,۰۰۰ تومان

پیتزا اسپایسی کبابی آمریکایی (یک نفره)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۳ سانتیمتری، ۱۴۰ گرم گوشت گوساله گریل شده، فلفل هالوپینو، پنیر موزارلا، قارچ، فلفل دلمه ای (دور خمیر لبه برگر...
پیتزا اسپایسی کبابی آمریکایی (یک نفره)
۱۵۰,۰۰۰ تومان

برگر

چوریتسو برگر

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۴۰ گرمی، سوسیس چوریستو، پنیر ورقه ای، قارچ کره ای
چوریتسو برگر
۱۱۸,۰۰۰ تومان

کلاسیک برگر

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۴۰ گرمی، کاهو فرانسوی، گوجه فرنگی، سس برگر، نان گرد
کلاسیک برگر
۷۸,۰۰۰ تومان

چیز کلاسیک برگر

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۴۰ گرمی، پنیر چدار، کاهو فرانسوی، گوجه فرنگی، سس برگر، نان گرد
چیز کلاسیک برگر
۸۵,۰۰۰ تومان

ماشروم برگر

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۴۰ گرمی، پنیر چدار، سس قارچ، قارچ، فلفل، سس برگر، نان گرد
ماشروم برگر
۹۰,۰۰۰ تومان

تگزاسی برگر

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۴۰ گرمی، بیکن فرانسوی ۹۰%، پنیر چدار، قارچ، فلفل، سس برگر، نان گرد
تگزاسی برگر
۹۳,۰۰۰ تومان

چیلی برگر

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۴۰ گرمی، هالوپینو، کاهو فرانسوی، گوجه فرنگی، سس چیلی، سس برگر، نان گرد
چیلی برگر
۸۵,۰۰۰ تومان

بلو استیک برگر

۱۸۰ گرم راسته گوساله خرد شده، بلوچیز، قارچ، فلفل، سس قارچ، سس برگر، نان گرد
بلو استیک برگر
۱۳۵,۰۰۰ تومان

چیکن استیک برگر

۱۵۰ گرم فیله مرغ گریل شده، کاهو فرانسوی، گوجه فرنگی، سس برگر، نان گرد
چیکن استیک برگر
۸۷,۰۰۰ تومان

کریسپی برگر

۲ عدد فیله مرغ سوخاری، کاهو فرانسوی، گوجه فرنگی، پنیر چدار، سس برگر، نان گرد
کریسپی برگر
۸۹,۰۰۰ تومان

پنینی

پنینی رست بیف

گوشت گوساله ریش ریش شده، پنیر موزارلا، سس قارچ، نان مخصوص پنینی
پنینی رست بیف
۱۵۴,۰۰۰ تومان

پنینی سوپریم

فیله مرغ سوخاری، بیکن فرانسوی ۹۷%، قارچ، سس مخصوص، پنیر موزارلا، پنیر چدار، نان مخصوص پنینی
پنینی سوپریم
۱۳۹,۰۰۰ تومان

پنینی گریل چیکن

فیله مرغ گریل شده، سس مخصوص، قارچ، پنیر موزارلا، پنیر چدار، نان مخصوص پنینی
پنینی گریل چیکن
۱۲۷,۰۰۰ تومان

پنینی هات داگ

هات داگ، چیپس، قارچ، پنیر موزارلا، سس مخصوص، نان مخصوص پنینی
پنینی هات داگ
۹۷,۰۰۰ تومان

پنینی هات داگ پانزراتی

هات داگ، چیپس، قارچ، پنیر موزارلا، سس مخصوص، رول شده در خمیر پیتزا
پنینی هات داگ پانزراتی
۹۸,۰۰۰ تومان

سوخاری

فیله استریپس سه تکه

۳ تکه فیله مرغ سوخاری، دورچین: ۷۰ تا ۸۰ گرم سیب زمینی سرخ کرده، یک عدد سالاد کلم، سس سیر، یک عدد نان بروتچن
فیله استریپس سه تکه

نرمال

۱۲۰,۰۰۰ تومان

اسپایسی

۱۲۰,۰۰۰ تومان

فیله استریپس پنج تکه

۵ تکه فیله مرغ سوخاری، دورچین: ۷۰ تا ۸۰ گرم سیب زمینی سرخ کرده، یک عدد سالاد کلم، سس سیر، یک عدد نان بروتچن
فیله استریپس پنج تکه

نرمال

۱۵۰,۰۰۰ تومان

اسپایسی

۱۵۰,۰۰۰ تومان

پاستا

پنه آلفردو با مرغ

پاستا پنه، سس مخصوص آلفردو، ۱۵۰ تا ۱۷۰ گرم فیله مرغ، پنیر پارمسان، جعفری
پنه آلفردو با مرغ
۱۳۳,۰۰۰ تومان

پنه آلفردو با گوشت

پاستا پنه، سس مخصوص آلفردو، ۱۲۰ تا ۱۵۰ گرم گوشت راسته گوساله، پنیر پارمسان، جعفری
پنه آلفردو با گوشت
۱۶۰,۰۰۰ تومان

سالاد

سالاد سزار با مرغ گریل

۲ تکه فیله مرغ گریل شده، کاهو، پنیر پارمسان، نان تست سیر دار، سس سزار
سالاد سزار با مرغ گریل
۹۵,۰۰۰ تومان

سالاد سزار با مرغ کریسپی

۲ تکه فیله مرغ کریسپی، کاهو، پنیر پارمسان، نان تست سیر دار، سس سزار
سالاد سزار با مرغ کریسپی
۹۸,۰۰۰ تومان

سالاد ویژه

ژامبون مرغ، کاهو، ذرت، زیتون، سس مخصوص پیتزا
سالاد ویژه
۶۹,۰۰۰ تومان

پیش غذا

سیب زمینی خلال

سیب زمینی سرخ کرده (یک نفره)
سیب زمینی خلال
۴۵,۰۰۰ تومان

سیب زمینی خلال با پنیر

سیب زمینی سرخ کرده، پنیر پیتزا (یک نفره)
سیب زمینی خلال با پنیر
۷۸,۰۰۰ تومان

سیب زمینی اسکینی

سیب زمینی تنوری تکه ای با پوست (یک نفره)
سیب زمینی اسکینی
۵۵,۰۰۰ تومان

سیب زمینی اسکینی با دیپ چدار

سیب زمینی تنوری تکه ای با پوست (یک نفره)
سیب زمینی اسکینی با دیپ چدار
۸۴,۰۰۰ تومان

قارچ سوخاری

۱۲ تکه قارچ سوخاری
قارچ سوخاری
۶۴,۰۰۰ تومان

نان سیر

خمیر پیتزا ایتالیایی ۲۳ ساننتی متری، سیر تازه، پنیر پیتزا
نان سیر
۶۰,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی

پپسی

۱۰,۰۰۰ تومان

میرندا پرتقالی

۱۰,۰۰۰ تومان

سون آپ

۱۰,۰۰۰ تومان

ماالشعیر قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
ماالشعیر قوطی

پارسی لیمو

۱۳,۶۰۰ تومان

پارسی هلو

۱۳,۶۰۰ تومان

پارسی استوایی

۱۳,۶۰۰ تومان

ماالشعیر قوطی پارسی

۳۳۰ میلی لیتر
ماالشعیر قوطی پارسی

پارسی ساده

۱۳,۶۰۰ تومان

دوغ قوطی پارسی

۳۳۰ میلی لیتر
دوغ قوطی پارسی
۱۵,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۵۰۰ میلی لیتر
آب معدنی کوچک
۴,۰۰۰ تومان