جست‌وجو در اسنپ‌فود

اسنپ فود

رستوران های اصفهان

پیتزا پیتزا پارسیان (پروین)

پر‌طرفدارها

پیتزا مخصوص آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، ژامبون مرغ، ژامبون گوشت، قارچ، فلفل دلمه ای، خامه، پنیر پیتزا، سس مخصوص
پیتزا مخصوص آمریکایی

ضخیم (۲۲ سانتی‌ متری)

۱۰۳,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۲ سانتی‌ متری)

۲۵۲,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، پپرونی، قارچ، پنیر، فلفل سبز، سس مخصوص
پیتزا پپرونی آمریکایی

خانواده (۳۲ سانتی‌ متری)

۲۵۲,۰۰۰ تومان

ضخیم (۲۲ سانتی‌ متری)

۱۰۳,۰۰۰ تومان

پیتزا رست بیف آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، راسته ریش ریش شده گوساله ، قارچ، پنیر، فلفل سبز، سس مخصوص
پیتزا رست بیف آمریکایی

ضخیم (۲۲ سانتی‌ متری)

۱۳۰,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۲ سانتی‌ متری)

۳۱۸,۰۰۰ تومان

پیتزا مرغ و قارچ آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، فیله ریش ریش شده مرغ تازه، قارچ، پنیر، سس مخصوص
پیتزا مرغ و قارچ آمریکایی

ضخیم (۲۲ سانتی‌ متری)

۱۱۹,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۲ سانتی‌ متری)

۲۹۲,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات بدون ژامبون

خمیر پیتزا آمریکایی، ذرت، زیتون، قارچ، گوجه، پیاز، فلفل سبز، پنیر پیتزا، سس مخصوص
پیتزا سبزیجات بدون ژامبون

خانواده (۳۲ سانتی‌ متری)

۲۰
۲۳۰,۰۰۰ ۱۸۴,۰۰۰ تومان

ضخیم (۲۲ سانتی‌متری)

۲۰
۹۴,۰۰۰ ۷۵,۲۰۰ تومان

پیتزا ویژه آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، سوسیس باربیکیو، ژامبون مرغ، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر پیتزا، سس مخصوص
پیتزا ویژه آمریکایی

ضخیم (۲۲ سانتی‌ متری)

۱۰۳,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۲ سانتی‌ متری)

۲۵۲,۰۰۰ تومان

پیتزا یونانی آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، مخلوط ژامبون مرغ و گوشت، قارچ، پنیر پیتزا، پنیر گودا، فلفل دلمه ای
پیتزا یونانی آمریکایی

یک نفره (۲۲ سانتی‌ متری)

۱۱۰,۰۰۰ تومان

پیتزا سالامی آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، سالامی، قارچ، پنیر، فلفل سبز، سس مخصوص
پیتزا سالامی آمریکایی

خانواده (۳۲ سانتی‌ متری)

۲۵۲,۰۰۰ تومان

ضخیم (۲۲ سانتی‌ متری)

۱۰۳,۰۰۰ تومان

تخفیف‌دارها

پیتزا ویژه آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، ژامبون مرغ، ژامبون گوشت، قارچ، پنیر پیتزا، فلفل دلمه
 پیتزا ویژه آمریکایی

مینی (۱۸سانتی متری)

۲۵
۸۰,۰۰۰ ۶۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مرغ و قارچ آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، سینه مرغ پخته شده، قارچ، پنیر پیتزا، فلفل دلمه ای درصورت در خواست مشتری
 پیتزا مرغ و قارچ آمریکایی

مینی (۱۸ سانتی متری )

۲۵
۸۰,۰۰۰ ۶۰,۰۰۰ تومان

پیتزا بلونیز آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، گوشت چرخ شده مغز ران گوساله، قارچ، پنیر پیتزا، فلفل دلمه
 پیتزا بلونیز آمریکایی

مینی (۱۸ سانتی متری)

۲۵
۹۵,۰۰۰ ۷۱,۲۵۰ تومان

پیتزا سبزیجات آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، قارچ، فلفل و پیاز پخته شده، پنیر پیتزا، ذرت، زیتون، گوجه
 پیتزا سبزیجات آمریکایی

مینی (۱۸ سانتی متری )

۲۵
۶۸,۰۰۰ ۵۱,۰۰۰ تومان

پیتزا هات داگ آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، هات داگ خرد شده، قارچ، پنیر پیتزا، فلفل دلمه
پیتزا هات داگ آمریکایی

مینی (۱۸ سانتی متری )

۲۵
۸۰,۰۰۰ ۶۰,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۲ سانتی‌ متری)

۲۰
۲۵۲,۰۰۰ ۲۰۱,۶۰۰ تومان

ضخیم (۲۲ سانتی‌ متری)

۲۰
۱۰۳,۰۰۰ ۸۲,۴۰۰ تومان

پیتزا پنیر آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، پنیر پیتزا، سس مخصوص
پیتزا پنیر آمریکایی

مینی (۱۸ سانتی متری)

۲۵
۵۰,۰۰۰ ۳۷,۵۰۰ تومان

ضخیم (۲۲ سانتی‌ متری)

۲۰
۶۷,۰۰۰ ۵۳,۶۰۰ تومان

پیتزا پنیر و قارچ آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، قارچ، پنیر پیتزا، سس مخصوص
پیتزا پنیر و قارچ آمریکایی

مینی (۱۸ سانتی متری)

۲۵
۶۲,۰۰۰ ۴۶,۵۰۰ تومان

خانواده (۳۲ سانتی‌ متری)

۲۰
۲۰۸,۰۰۰ ۱۶۶,۴۰۰ تومان

ضخیم (۲۲ سانتی‌ متری)

۲۰
۸۵,۰۰۰ ۶۸,۰۰۰ تومان

پیتزا پنیر ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی ۲۸ سانتی‌ متری، پنیر پیتزا، سس مخصوص، گوجه فرنگی به انتخاب شما
پیتزا پنیر ایتالیایی
۲۰
۱۲۴,۰۰۰ ۹۹,۲۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات مدیترانه ای ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی ۲۸ سانتی‌ متری، ذرت، زیتون، قارچ، گوجه، پیاز، فلفل سبز، سس مخصوص
پیتزا سبزیجات مدیترانه ای ایتالیایی
۲۰
۱۷۴,۰۰۰ ۱۳۹,۲۰۰ تومان

پیتزا پنیر و قارچ ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی ۲۸ سانتی‌ متری، قارچ، پنیر پیتزا، سس مخصوص
پیتزا پنیر و قارچ ایتالیایی
۲۰
۱۵۷,۰۰۰ ۱۲۵,۶۰۰ تومان

پیتزا هات داگ ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی ۲۸ سانتی‌ متری، سوسیس هات داگ، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر پیتزا، سس مخصوص
پیتزا هات داگ ایتالیایی
۲۰
۱۹۱,۰۰۰ ۱۵۲,۸۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات بدون ژامبون

خمیر پیتزا آمریکایی، ذرت، زیتون، قارچ، گوجه، پیاز، فلفل سبز، پنیر پیتزا، سس مخصوص
پیتزا سبزیجات بدون ژامبون

ضخیم (۲۲ سانتی‌متری)

۲۰
۹۴,۰۰۰ ۷۵,۲۰۰ تومان

خانواده (۳۲ سانتی‌ متری)

۲۰
۲۳۰,۰۰۰ ۱۸۴,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات مدیترانه ای آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، قارچ، ذرت، زیتون، گوجه، پیاز، فلفل دلمه ای، پنیر پیتزا، سس مخصوص
پیتزا سبزیجات مدیترانه ای آمریکایی

خانواده (۳۲ سانتی‌ متری)

۲۰
۲۳۰,۰۰۰ ۱۸۴,۰۰۰ تومان

ضخیم (۲۲ سانتی‌ متری)

۲۰
۹۴,۰۰۰ ۷۵,۲۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی

هی دی لیمو

۱۵
۱۰,۰۰۰ ۸,۵۰۰ تومان

هی دی استوایی

۱۵
۱۰,۰۰۰ ۸,۵۰۰ تومان

هی دی هلو

۱۵
۱۰,۰۰۰ ۸,۵۰۰ تومان

دوغ قوطی خوشگوار

۳۳۰ میلی لیتر
دوغ قوطی خوشگوار
۱۵
۱۳,۵۰۰ ۱۱,۴۷۵ تومان

ماءالشعیر خانواده

یک لیتر
ماءالشعیر خانواده

هی دی استوایی

۱۵
۱۵,۷۵۰ ۱۳,۳۸۸ تومان

هی دی لیمو

۱۵
۱۵,۷۵۰ ۱۳,۳۸۸ تومان

هی دی هلو

۱۵
۱۵,۷۵۰ ۱۳,۳۸۸ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده

کوکاکولا

۱۵
۱۸,۰۰۰ ۱۵,۳۰۰ تومان

اسپرایت

۱۵
۱۸,۰۰۰ ۱۵,۳۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۱۵
۱۸,۰۰۰ ۱۵,۳۰۰ تومان

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی

اسپرایت

۱۵
۱۲,۰۰۰ ۱۰,۲۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۱۵
۱۲,۰۰۰ ۱۰,۲۰۰ تومان

کوکاکولا

۱۵
۱۲,۰۰۰ ۱۰,۲۰۰ تومان

دوغ خانواده خوشگوار

۱.۵ لیتر
دوغ خانواده خوشگوار
۱۵
۲۷,۰۰۰ ۲۲,۹۵۰ تومان

پیتزا آمریکایی

پیتزا یونانی آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، مخلوط ژامبون مرغ و گوشت، قارچ، پنیر پیتزا، پنیر گودا، فلفل دلمه ای
پیتزا یونانی آمریکایی

یک نفره (۲۲ سانتی‌ متری)

۱۱۰,۰۰۰ تومان

پیتزا ویژه آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، ژامبون مرغ، ژامبون گوشت، قارچ، پنیر پیتزا، فلفل دلمه
 پیتزا ویژه آمریکایی

مینی (۱۸سانتی متری)

۲۵
۸۰,۰۰۰ ۶۰,۰۰۰ تومان

پیتزا هات داگ آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، هات داگ خرد شده، قارچ، پنیر پیتزا، فلفل دلمه
پیتزا هات داگ آمریکایی

مینی (۱۸ سانتی متری )

۲۵
۸۰,۰۰۰ ۶۰,۰۰۰ تومان

ضخیم (۲۲ سانتی‌ متری)

۲۰
۱۰۳,۰۰۰ ۸۲,۴۰۰ تومان

خانواده (۳۲ سانتی‌ متری)

۲۰
۲۵۲,۰۰۰ ۲۰۱,۶۰۰ تومان

پیتزا مرغ و قارچ آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، سینه مرغ پخته شده، قارچ، پنیر پیتزا، فلفل دلمه ای درصورت در خواست مشتری
 پیتزا مرغ و قارچ آمریکایی

مینی (۱۸ سانتی متری )

۲۵
۸۰,۰۰۰ ۶۰,۰۰۰ تومان

پیتزا بلونیز آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، گوشت چرخ شده مغز ران گوساله، قارچ، پنیر پیتزا، فلفل دلمه
 پیتزا بلونیز آمریکایی

مینی (۱۸ سانتی متری)

۲۵
۹۵,۰۰۰ ۷۱,۲۵۰ تومان

پیتزا سبزیجات آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، قارچ، فلفل و پیاز پخته شده، پنیر پیتزا، ذرت، زیتون، گوجه
 پیتزا سبزیجات آمریکایی

مینی (۱۸ سانتی متری )

۲۵
۶۸,۰۰۰ ۵۱,۰۰۰ تومان

سبد پنج نفره

۲ عدد پیتزا ویژه ۲ نفره، ۲ عدد سالاد ژامبون مرغ، یک عدد نوشابه خانواده
سبد پنج نفره
۳۴۶,۰۰۰ تومان

سبد هفت نفره

۲ عدد پیتزا ویژه خانواده، ۳ عدد سالاد ژامبون مرغ، یک عدد نوشابه خانواده
سبد هفت نفره
۵۹۱,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، ژامبون مرغ، ژامبون گوشت، قارچ، فلفل دلمه ای، خامه، پنیر پیتزا، سس مخصوص
پیتزا مخصوص آمریکایی

ضخیم (۲۲ سانتی‌ متری)

۱۰۳,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۲ سانتی‌ متری)

۲۵۲,۰۰۰ تومان

پیتزا ویژه آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، سوسیس باربیکیو، ژامبون مرغ، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر پیتزا، سس مخصوص
پیتزا ویژه آمریکایی

ضخیم (۲۲ سانتی‌ متری)

۱۰۳,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۲ سانتی‌ متری)

۲۵۲,۰۰۰ تومان

پیتزا رست بیف آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، راسته ریش ریش شده گوساله ، قارچ، پنیر، فلفل سبز، سس مخصوص
پیتزا رست بیف آمریکایی

ضخیم (۲۲ سانتی‌ متری)

۱۳۰,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۲ سانتی‌ متری)

۳۱۸,۰۰۰ تومان

پیتزا مرغ و قارچ آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، فیله ریش ریش شده مرغ تازه، قارچ، پنیر، سس مخصوص
پیتزا مرغ و قارچ آمریکایی

ضخیم (۲۲ سانتی‌ متری)

۱۱۹,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۲ سانتی‌ متری)

۲۹۲,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، پپرونی، قارچ، پنیر، فلفل سبز، سس مخصوص
پیتزا پپرونی آمریکایی

ضخیم (۲۲ سانتی‌ متری)

۱۰۳,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۲ سانتی‌ متری)

۲۵۲,۰۰۰ تومان

پیتزا بلونز آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، مغز ران چرخ شده گوساله، قارچ، پنیر، سس مخصوص
پیتزا بلونز آمریکایی

ضخیم (۲۲ سانتی‌ متری)

۱۲۲,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۲ سانتی‌ متری)

۲۹۹,۰۰۰ تومان

پیتزا سالامی آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، سالامی، قارچ، پنیر، فلفل سبز، سس مخصوص
پیتزا سالامی آمریکایی

ضخیم (۲۲ سانتی‌ متری)

۱۰۳,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۲ سانتی‌ متری)

۲۵۲,۰۰۰ تومان

پیتزا دریایی آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، تن ماهی، پیاز، قارچ، پنیر، سس مخصوص
پیتزا دریایی آمریکایی

ضخیم (۲۲ سانتی‌ متری)

۱۳۰,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۲ سانتی‌ متری)

۳۱۸,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات مدیترانه ای آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، قارچ، ذرت، زیتون، گوجه، پیاز، فلفل دلمه ای، پنیر پیتزا، سس مخصوص
پیتزا سبزیجات مدیترانه ای آمریکایی

ضخیم (۲۲ سانتی‌ متری)

۲۰
۹۴,۰۰۰ ۷۵,۲۰۰ تومان

خانواده (۳۲ سانتی‌ متری)

۲۰
۲۳۰,۰۰۰ ۱۸۴,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات بدون ژامبون

خمیر پیتزا آمریکایی، ذرت، زیتون، قارچ، گوجه، پیاز، فلفل سبز، پنیر پیتزا، سس مخصوص
پیتزا سبزیجات بدون ژامبون

ضخیم (۲۲ سانتی‌متری)

۲۰
۹۴,۰۰۰ ۷۵,۲۰۰ تومان

خانواده (۳۲ سانتی‌ متری)

۲۰
۲۳۰,۰۰۰ ۱۸۴,۰۰۰ تومان

پیتزا پنیر و قارچ آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، قارچ، پنیر پیتزا، سس مخصوص
پیتزا پنیر و قارچ آمریکایی

مینی (۱۸ سانتی متری)

۲۵
۶۲,۰۰۰ ۴۶,۵۰۰ تومان

ضخیم (۲۲ سانتی‌ متری)

۲۰
۸۵,۰۰۰ ۶۸,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۲ سانتی‌ متری)

۲۰
۲۰۸,۰۰۰ ۱۶۶,۴۰۰ تومان

پیتزا پنیر آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، پنیر پیتزا، سس مخصوص
پیتزا پنیر آمریکایی

مینی (۱۸ سانتی متری)

۲۵
۵۰,۰۰۰ ۳۷,۵۰۰ تومان

ضخیم (۲۲ سانتی‌ متری)

۲۰
۶۷,۰۰۰ ۵۳,۶۰۰ تومان

خانواده (۳۲ سانتی‌ متری)

۱۶۴,۰۰۰ تومان

پیتزا مینی آمریکایی

پیتزا مینی آمریکایی
۸۰,۰۰۰ تومان

پیتزا چهار فصل آمریکایی (خانواده)

خمیر پیتزا آمریکایی ۳۲ سانتی‌ متری سه نفره ، ۱/۴ پیتزا سالامی، ۱/۴ پیتزا رست بیف، ۱/۴ پیتزا مرغ و قارچ، ۱/۴ پیتزا سبزیجات
پیتزا چهار فصل آمریکایی (خانواده)
۲۷۳,۰۰۰ تومان

پیتزا ایتالیایی

پیتزا چیکن ایتالیایی

خمیر نازک ایتالیایی ۲۸ سانتی متری، مخلوط ژامبون مرغ وگوشت، قارچ، پنیر، فلفل دلمه ، فیله مرغ سرخ شده خرده شده
پیتزا چیکن ایتالیایی
۲۰۳,۰۰۰ تومان

پیتزا ویژه ایتالیایی

خمیر پیتزای ۲۸ سانتی متری ایتالیایی / مخلوط ژامبون مرغ و گوشت / قارچ / پنیر / فلفل دلمه (شایان ذکر است این پیتزا از لحاظ...
پیتزا ویژه ایتالیایی

پیتزا ویژه ایتالیایی دونفره (اقتصادی)

۱۲۰,۰۰۰ تومان

پیتزا بلونز ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی ۲۸ سانتی‌ متری، مغز ران چرخ شده گوساله، قارچ، پنیر، سس مخصوص
پیتزا بلونز ایتالیایی
۲۲۶,۰۰۰ تومان

پیتزا پنیر و قارچ ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی ۲۸ سانتی‌ متری، قارچ، پنیر پیتزا، سس مخصوص
پیتزا پنیر و قارچ ایتالیایی
۲۰
۱۵۷,۰۰۰ ۱۲۵,۶۰۰ تومان

پیتزا سالامی ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی ۲۸ سانتی‌ متری، سالامی، قارچ، پنیر، فلفل سبز، سس مخصوص
پیتزا سالامی ایتالیایی
۱۹۱,۰۰۰ تومان

پیتزا دریایی ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی ۲۸ سانتی‌ متری، تن ماهی، پیاز، قارچ، پنیر، سس مخصوص
پیتزا دریایی ایتالیایی
۲۴۰,۰۰۰ تومان

پیتزا هات داگ ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی ۲۸ سانتی‌ متری، سوسیس هات داگ، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر پیتزا، سس مخصوص
پیتزا هات داگ ایتالیایی
۲۰
۱۹۱,۰۰۰ ۱۵۲,۸۰۰ تومان

پیتزا مخصوص ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی ۲۸ سانتی‌ متری، ژامبون مرغ، ژامبون گوشت، قارچ، فلفل دلمه ای، خامه، پنیر پیتزا، سس مخصوص
پیتزا مخصوص ایتالیایی
۱۹۱,۰۰۰ تومان

پیتزا ویژه ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی ۲۸ سانتی‌ متری، سوسیس باربیکیو، ژامبون مرغ، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر پیتزا، سس مخصوص
پیتزا ویژه ایتالیایی
۱۹۱,۰۰۰ تومان

پیتزا رست بیف ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی ۲۸ سانتی‌ متری، راسته ریش ریش شده گوساله ، قارچ، پنیر، فلفل سبز، سس مخصوص
پیتزا رست بیف ایتالیایی
۲۴۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مرغ و قارچ ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی ۲۸ سانتی‌ متری، فیله ریش ریش شده مرغ تازه، قارچ، پنیر، سس مخصوص
پیتزا مرغ و قارچ ایتالیایی
۲۲۰,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی ۲۸ سانتی‌ متری، پپرونی، قارچ، پنیر، فلفل سبز، سس مخصوص
پیتزا پپرونی ایتالیایی
۱۹۱,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات مدیترانه ای ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی ۲۸ سانتی‌ متری، ذرت، زیتون، قارچ، گوجه، پیاز، فلفل سبز، سس مخصوص
پیتزا سبزیجات مدیترانه ای ایتالیایی
۲۰
۱۷۴,۰۰۰ ۱۳۹,۲۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی ۲۸ سانتی‌ متری، ذرت، زیتون، قارچ، گوجه، پیاز، فلفل سبز، سس مخصوص
پیتزا سبزیجات ایتالیایی
۱۷۴,۰۰۰ تومان

پیتزا پنیر ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی ۲۸ سانتی‌ متری، پنیر پیتزا، سس مخصوص، گوجه فرنگی به انتخاب شما
پیتزا پنیر ایتالیایی
۲۰
۱۲۴,۰۰۰ ۹۹,۲۰۰ تومان

پیتزا چهار فصل ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی ۲۸ سانتی‌ متری، ۱/۴ پیتزا سالامی، ۱/۴ پیتزا رست بیف، ۱/۴ پیتزا مرغ و قارچ، ۱/۴ پیتزا سبزیجات
پیتزا چهار فصل ایتالیایی
۲۰۶,۰۰۰ تومان

برگر

همبرگر یونانی

برگر دست ساز مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی، سس مخصوص، کاهو، گوجه، خیارشور، نان برگر
همبرگر یونانی

معمولی (۱۵۰ گرمی)

۱۰۳,۰۰۰ تومان

چیز برگر یونانی

یک عدد برگر دست ساز مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۵۰ گرمی، یک ورق پنیر گودا، سس مخصوص، کاهو، گوجه، خیارشور، نان برگر
چیز برگر یونانی
۱۰۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ

ساندویچ رست بیف

گوشت گوساله ریش ریش شده، سس مخصوص، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ رست بیف
۸۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ مارشال

۱۵۰گوشت گوساله ریش شده، ۱۰۰ گرم پنیر، ۵۰ گرم قارچ، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص
ساندویچ مارشال
۸۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ پنیری

یک عدد سوسیس هات داگ پنیری ۶۰%، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ هات داگ پنیری
۶۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ

یک عدد سوسیس هات داگ ۶۰%، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ هات داگ
۶۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ مرغ و قارچ

۱۳۰ گرم سینه مرغ ریش ریش شده، قارچ، پنیر پیتزا، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ مرغ و قارچ
۸۰,۰۰۰ تومان

پیش غذا

سیب زمینی سرخ کرده

۲۰۰ گرم سیب زمینی سرخ کرده
سیب زمینی سرخ کرده
۵۰,۰۰۰ تومان

سیب زمینی تنوری

۲۰۰ گرم سیب زمینی تنوری
سیب زمینی تنوری
۵۰,۰۰۰ تومان

سالاد

سالاد اندونزی

۱۳۰گرم کلم سفید ، هویج، ذرت ، ژامبون مرغ ، سس مخصوص
سالاد اندونزی
۱۸,۰۰۰ تومان

سالاد ژامبون مرغ

۲۲۰ گرم سالاد ژامبون مرغ، کاهو، ژامبون مرغ، ذرت، زیتون، سس مخصوص
سالاد ژامبون مرغ
۶۰,۰۰۰ تومان

سالاد فصل

۲۰۰ گرم سالاد فصل، کاهو، گوجه، خیار، کلم، ذرت، زیتون، سس سالاد
سالاد فصل
۵۰,۰۰۰ تومان

سالاد کلم

۱۳۰ گرم سالاد کلم، کلم، هویج، سس مخصوص
سالاد کلم
۲۰,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی

کوکاکولا

۱۵
۱۲,۰۰۰ ۱۰,۲۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۱۵
۱۲,۰۰۰ ۱۰,۲۰۰ تومان

اسپرایت

۱۵
۱۲,۰۰۰ ۱۰,۲۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده

کوکاکولا

۱۵
۱۸,۰۰۰ ۱۵,۳۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۱۵
۱۸,۰۰۰ ۱۵,۳۰۰ تومان

اسپرایت

۱۵
۱۸,۰۰۰ ۱۵,۳۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی

هی دی هلو

۱۵
۱۰,۰۰۰ ۸,۵۰۰ تومان

هی دی لیمو

۱۵
۱۰,۰۰۰ ۸,۵۰۰ تومان

هی دی استوایی

۱۵
۱۰,۰۰۰ ۸,۵۰۰ تومان

ماءالشعیر خانواده

یک لیتر
ماءالشعیر خانواده

هی دی هلو

۱۵
۱۵,۷۵۰ ۱۳,۳۸۸ تومان

هی دی لیمو

۱۵
۱۵,۷۵۰ ۱۳,۳۸۸ تومان

هی دی استوایی

۱۵
۱۵,۷۵۰ ۱۳,۳۸۸ تومان

دوغ قوطی خوشگوار

۳۳۰ میلی لیتر
دوغ قوطی خوشگوار
۱۵
۱۳,۵۰۰ ۱۱,۴۷۵ تومان

دوغ خانواده خوشگوار

۱.۵ لیتر
دوغ خانواده خوشگوار
۱۵
۲۷,۰۰۰ ۲۲,۹۵۰ تومان

آب معدنی کوچک

۵۰۰ میلی لیتر
آب معدنی کوچک
۴,۰۰۰ تومان