جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

ساندویچ هات داگ

۱۸۰ گرم سوسیس هات داگ ۷۰%، کاهو، گوجه، خیارشور، پیاز، جعفری، نان باگت، سس
ساندویچ هات داگ

ساده

۹۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ تنوری

۱۸۰ گرم سوسیس هات داگ ۷۰%، کاهو، گوجه، خیارشور، پیاز، جعفری، نان باگت، سس
ساندویچ هات داگ تنوری

با پنیر

۹۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ ویژه

۲۰۰ گرم سوسیس هات داگ ۷۰%، سس خردل، کاهو، گوجه، خیارشور، پیاز، جعفری، نان باگت، سس
ساندویچ هات داگ ویژه

ساده

۱۰۰,۰۰۰ تومان

با پنیر

۱۰۵,۰۰۰ تومان

پیتزا پیشخوان

خمیر پیتزا مخصوص ۲۳ سانتی متری، سوسیس، کوکتل، کالباس، ژامبون مرغ، فلفل دلمه ای، قارچ، گوجه، پنیر
پیتزا پیشخوان
۱۹۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مخلوط مخصوص

خمیر پیتزا مخصوص ۲۳ سانتی متری، سوسیس، کوکتل، کالباس، ژامبون مرغ، فلفل دلمه ای، قارچ، پنیر
پیتزا مخلوط مخصوص
۱۸۵,۰۰۰ تومان

پیتزا گوشت با قارچ

خمیر پیتزا مخصوص ۲۳ سانتیمتری، گوشت چرخ کرده، قارچ، پنیر
پیتزا گوشت با قارچ
۱۸۵,۰۰۰ تومان

پیشخوان برگر ویژه

۱۷۰ گرم گوشت چرخ کرده، یک اسلایس بیکن بوقلمون، پیاز، ادویه جات مخصوص، پنیر، قارچ، کاهو، گوجه، خیارشور، پیاز، جعفری، نان باگت، سس
پیشخوان برگر ویژه
۱۱۲,۰۰۰ تومان

پیتزا

پیتزا استیک

خمیر پیتزا مخصوص ۲۳ سانتی متری، گوشت گوساله اسلایسی، پیاز، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر
پیتزا استیک
۱۹۸,۰۰۰ تومان

پیتزا زبان

خمیر پیتزا مخصوص ۲۳ سانتی متری، زبان گوساله، پیاز سرخ شده، زیتون، فلفل دلمه ای، پنیر
پیتزا زبان
۱۹۵,۰۰۰ تومان

پیتزا بیکن بوقلمون

خمیر پیتزا مخصوص ۲۳ سانتی متری، ران بوقلمون فرآوری شده ۹۸/۵%، زیتون، قارچ، پنیر، پیاز
پیتزا بیکن بوقلمون
۲۰۰,۰۰۰ تومان

پیتزا بوقلمون

خمیر پیتزا مخصوص ۲۳ سانتیمتری، سینه بوقلمون فرآوری شده ۹۸/۵%، زیتون، قارچ، پنیر، پیاز
پیتزا بوقلمون
۱۹۱,۰۰۰ تومان

پیتزا پیشخوان

خمیر پیتزا مخصوص ۲۳ سانتی متری، سوسیس، کوکتل، کالباس، ژامبون مرغ، فلفل دلمه ای، قارچ، گوجه، پنیر
پیتزا پیشخوان
۱۹۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مخلوط مخصوص

خمیر پیتزا مخصوص ۲۳ سانتی متری، سوسیس، کوکتل، کالباس، ژامبون مرغ، فلفل دلمه ای، قارچ، پنیر
پیتزا مخلوط مخصوص
۱۸۵,۰۰۰ تومان

پیتزا چیکن

خمیر پیتزا مخصوص ۲۳ سانتی متری، مرغ ریش ریش شده، زیتون، قارچ، پنیر
پیتزا چیکن
۱۷۰,۰۰۰ تومان

پیتزا سالامی

خمیر پیتزا مخصوص ۲۳ سانتی متری، کالباس سالامی گوشت ۹۰%، قارچ، پنیر
پیتزا سالامی
۱۸۵,۰۰۰ تومان

پیتزا سالامی و پپرونی

خمیر پیتزا مخصوص ۲۳ سانتی متری، کالباس سالامی گوشت ۹۰%، کالباس پپرونی، قارچ، پنیر
پیتزا سالامی و پپرونی
۱۸۰,۰۰۰ تومان

پیتزا گوشت با قارچ

خمیر پیتزا مخصوص ۲۳ سانتیمتری، گوشت چرخ کرده، قارچ، پنیر
پیتزا گوشت با قارچ
۱۸۵,۰۰۰ تومان

پیتزا گوشت با پیاز

خمیر پیتزا مخصوص ۲۳ سانتی متری، گوشت چرخ کرده، پیاز، پنیر
پیتزا گوشت با پیاز
۱۷۰,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات

خمیر پیتزا مخصوص ۲۳ سانتی متری، قارچ، فلفل دلمه ای، پیاز، ذرت، زیتون، پنیر
پیتزا سبزیجات
۱۳۵,۰۰۰ تومان

پیتزا ژامبون مرغ با قارچ

خمیر پیتزا مخصوص ۲۳ سانتی متری، ژامبون مرغ، قارچ، پنیر
پیتزا ژامبون مرغ با قارچ
۱۴۸,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات با ژامبون مرغ

خمیر پیتزا مخصوص ۲۳ سانتی متری، قارچ، فلفل دلمه ای، پیاز، ذرت، زیتون، ژامبون مرغ، پنیر
پیتزا سبزیجات با ژامبون مرغ
۱۴۳,۰۰۰ تومان

پیتزا کوکتل با قارچ

خمیر پیتزا مخصوص ۲۳ سانتی متری، سوسیس کوکتل، قارچ، پنیر
پیتزا کوکتل با قارچ
۱۴۸,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی

خمیر پیتزا مخصوص ۲۳ سانتی متری، کالباس پپرونی کمی تند، فلفل دلمه ای، پنیر
پیتزا پپرونی
۱۶۵,۰۰۰ تومان

پیتزا مکزیکی

خمیر پیتزا مخصوص ۲۳ سانتی متری، سوسیس فرانکفورتر، فلفل دلمه ای، قارچ، سس تند، پنیر
پیتزا مکزیکی
۱۶۰,۰۰۰ تومان

پیتزا یونانی

خمیر پیتزا مخصوص ۲۳ سانتی متری، کالباس پپرونی، سوسیس، فلفل دلمه ای، گوجه، پیاز، پودر فلفل، پودر لیمو، پنیر
پیتزا یونانی
۱۵۷,۰۰۰ تومان

پیتزا کوکتل با کالباس

خمیر پیتزا مخصوص ۲۳ سانتی متری، سوسیس کوکتل، کالباس، پنیر
پیتزا کوکتل با کالباس
۱۶۰,۰۰۰ تومان

پیتزا ژامبون مرغ با فلفل سبز

خمیر پیتزا مخصوص ۲۳ سانتی متری، ژامبون مرغ، فلفل دلمه ای، پنیر
پیتزا ژامبون مرغ با فلفل سبز
۱۴۵,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ

خمیر پیتزا مخصوص ۲۳ سانتی متری، قارچ، پنیر
پیتزا قارچ
۱۲۰,۰۰۰ تومان

پیتزا پنیر

خمیر پیتزا مخصوص ۲۳ سانتی متری، گوجه، پنیر
پیتزا پنیر
۱۱۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ گرم

همبرگر شتر مرغ

۱۷۰ گرم گوشت شترمرغ، پنیر، گوجه، خیارشور، کاهو، پیاز، جعفری
همبرگر شتر مرغ
۱۰۷,۰۰۰ تومان

چیز برگر شتر مرغ

۱۷۰ گرم گوشت شترمرغ، پنیر، گوجه، خیارشور، کاهو، پیاز، جعفری
چیز برگر شتر مرغ
۱۱۷,۰۰۰ تومان

پیشخوان برگر

۱۷۰ گرم گوشت چرخ کرده، پیاز، ادویه جات مخصوص، پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور، پیاز و جعفری، نان باگت، سس
پیشخوان برگر
۱۰۷,۰۰۰ تومان

پیشخوان برگر ویژه

۱۷۰ گرم گوشت چرخ کرده، یک اسلایس بیکن بوقلمون، پیاز، ادویه جات مخصوص، پنیر، قارچ، کاهو، گوجه، خیارشور، پیاز، جعفری، نان باگت، سس
پیشخوان برگر ویژه
۱۱۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ زبان

۱۴۰-۱۵۰ گرم زبان گوساله، قارچ، پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور، پیاز، جعفری، نان باگت، سس
ساندویچ زبان
۱۱۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ بوقلمون تنوری

۱۴۰-۱۵۰ گرم سینه بوقلمون فرآوری شده ۹۸/۵%، زیتون، قارچ، پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور، پیاز، جعفری، نان باگت، سس
ساندویچ بوقلمون تنوری
۱۱۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ بیکن بوقلمون تنوری

۱۴۰-۱۵۰ گرم ران بوقلمون فرآوری شده ۹۸/۵%، زیتون، قارچ، پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور، پیاز، جعفری، نان باگت، سس
ساندویچ بیکن بوقلمون تنوری
۱۱۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ مخصوص پیشخوان

۳ اسلایس میکس ژامبون مرغ ۹۰% و ژامبون گوشت ۹۰%، ذرت، قارچ، پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور، پیاز، جعفری، نان باگت، سس
ساندویچ مخصوص پیشخوان
۱۰۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون مرغ تنوری

۳ اسلایس ژامبون مرغ ۹۰% رباط، قارچ، پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور، پیاز، جعفری، نان باگت، سس
ساندویچ ژامبون مرغ تنوری
۹۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت تنوری

۳ اسلایس ژامبون گوشت ۹۰%، قارچ، پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور، پیاز، جعفری، نان باگت، سس
ساندویچ ژامبون گوشت تنوری
۱۱۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ چیکن تنوری

۱۴۰-۱۵۰ گرم فیله مرغ ریش ریش شده، قارچ، پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور، پیاز و جعفری، نان باگت، سس
ساندویچ چیکن تنوری
۹۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ سالامی تنوری

۱۴۰ گرم کالباس سالامی گوشت ۹۰%، قارچ، پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور، پیاز و جعفری، نان باگت، سس
ساندویچ سالامی تنوری
۱۱۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ

۱۸۰ گرم سوسیس هات داگ ۷۰%، کاهو، گوجه، خیارشور، پیاز، جعفری، نان باگت، سس
ساندویچ هات داگ

ساده

۹۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ تنوری

۱۸۰ گرم سوسیس هات داگ ۷۰%، کاهو، گوجه، خیارشور، پیاز، جعفری، نان باگت، سس
ساندویچ هات داگ تنوری

با پنیر

۹۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ ویژه

۲۰۰ گرم سوسیس هات داگ ۷۰%، سس خردل، کاهو، گوجه، خیارشور، پیاز، جعفری، نان باگت، سس
ساندویچ هات داگ ویژه

ساده

۱۰۰,۰۰۰ تومان

با پنیر

۱۰۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ سوسیس بلغاری

۱۶۰ گرم سوسیس مرغ ۶۰%، کاهو، گوجه، خیارشور، پیاز، جعفری، نان باگت، سس
ساندویچ سوسیس بلغاری
۹۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ کوکتل ممتاز

۱۶۰ گرم سوسیس کوکتل دودی ممتاز ۷۰%، کاهو، گوجه، خیارشور، پیاز، جعفری، نان باگت، سس
ساندویچ کوکتل ممتاز
۹۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ فیله مرغ

۲۰۰ گرم فیله مرغ گریل شده، کاهو، گوجه، خیارشور، پیاز، جعفری، نان باگت، سس
ساندویچ فیله مرغ
۱۱۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ سرد

ساندویچ بیکن بوقلمون (سرد)

۱۴۰-۱۵۰ گرم ران بوقلمون فرآوری شده ۹۸/۵%، زیتون، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت، سس
ساندویچ بیکن بوقلمون (سرد)
۹۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ بوقلمون (سرد)

۱۴۰-۱۵۰ گرم سینه بوقلمون فرآوری شده ۹۸/۵%، زیتون، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت، سس
ساندویچ بوقلمون (سرد)
۹۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ سالامی (سرد)

۳ اسلایس کالباس فیله گوشت ۹۰%، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت، سس
ساندویچ سالامی (سرد)
۹۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون مرغ (سرد)

۳ اسلایس ژامبون گوشت ۹۰%، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت، سس
ساندویچ ژامبون مرغ (سرد)
۸۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت (سرد)

۳ اسلایس ژامبون گوشت ۹۰%، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت، سس
ساندویچ ژامبون گوشت (سرد)
۹۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ کالباس خشک ممتاز

۳ اسلایس کالباس گوشت ۶۰%، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت، سس
ساندویچ کالباس خشک ممتاز
۸۷,۰۰۰ تومان

غذای فرنگی

کراکت مرغ و پنیر

۵ عدد کراکت ۵۰ گرمی، سیب زمینی فرآوری شده، ژامبون مرغ، ادویه جات، سبزیجات، گوجه، خیارشور، زیتون سیاه، پنیر
کراکت مرغ و پنیر
۱۰۸,۰۰۰ تومان

فیله و کراکت مرغ و پنیر

۴ عدد فیله مرغ سرخ شده، ۵ عدد کراکت ۵۰ گرمی، سیب زمینی فرآوری شده، ادویه جات، سبزیجات، گوجه، خیارشور، زیتون سیاه
فیله و کراکت مرغ و پنیر
۱۵۵,۰۰۰ تومان

چیکن وینگز

۷ عدد کتف، ۷ عدد بال مرغ سرخ شده، ۲۵۰ گرم سیب زمینی، هویج، کرفس، سس مخصوص
چیکن وینگز
۱۷۰,۰۰۰ تومان

سالاد و پیش غذا

سیب زمینی سرخ کرده

حدود ۳۰۰ گرم خلال سیب زمینی سرخ شده در ابعاد ۱۰ * ۱۰
سیب زمینی سرخ کرده
۶۵,۰۰۰ تومان

نان سیر و کنجد

خمیر پیتزا مخصوص ۲۳ سانتی متری، سیر سرخ شده، پنیر، کنجد
نان سیر و کنجد
۱۱۰,۰۰۰ تومان

نان سیر

خمیر پیتزا مخصوص ۲۳ سانتی متری، سیر سرخ شده، پنیر
نان سیر
۱۰۰,۰۰۰ تومان

قارچ پرسی

۱۵۰-۱۶۰ گرم قارچ سرخ شده در کره، ادویه جات، لیموترش
قارچ پرسی
۱۰۰,۰۰۰ تومان

سالاد یونانی (دو نفره)

کاهو، گوجه، خیار، ذرت، زیتون سیاه، پنیر مخصوص، سس مخصوص
سالاد یونانی (دو نفره)
۶۵,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

دلستر قوطی کلاسیک

۳۳۰ میلی لیتر
دلستر قوطی کلاسیک
۱۳,۴۰۰ تومان

دلستر قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
دلستر قوطی

لیمویی

۱۳,۴۰۰ تومان

استوایی

۱۳,۴۰۰ تومان

هلو

۱۳,۴۰۰ تومان

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی

کوکا

۹,۸۰۰ تومان

فانتا

۹,۸۰۰ تومان

کوکا زیرو

۹,۸۰۰ تومان

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
 نوشابه قوطی

اسپرایت

۹,۸۰۰ تومان

دوغ قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
دوغ قوطی
۱۵,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۵۰۰ میلی لیتر
آب معدنی کوچک
۳,۰۰۰ تومان