جست‌وجو در اسنپ‌فود

پیتزا

پیتزا ویژه

کالباس گوشت، کالباس مرغ، قارچ، پنیر
پیتزا ویژه

یک نفره

۱۳,۰۰۰ تومان

دو نفره

۲۴,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص

کالباس گوشت و مرغ، قارچ و گوشت چرخ کرده
پیتزا مخصوص

مینی

۱۲,۰۰۰ تومان

یک نفره

۱۵,۰۰۰ تومان

دو نفره

۲۶,۰۰۰ تومان

پیتزا مخلوط

مینی
پیتزا مخلوط

مینی

۱۵,۰۰۰ تومان

یک نفره

۱۸,۰۰۰ تومان

دو نفره

۲۹,۰۰۰ تومان

پیتزا مرغ و قارچ

پیتزا مرغ و قارچ

مینی

۱۵,۰۰۰ تومان

یک نفره

۲۱,۰۰۰ تومان

دو نفره

۳۰,۰۰۰ تومان

پیتزا ممتاز کاریز

پیتزا ممتاز کاریز

مینی

۱۹,۰۰۰ تومان

یک نفره

۲۷,۰۰۰ تومان

دو نفره

۳۵,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و گوشت

گوشت ریش شده
پیتزا قارچ و گوشت

مینی

۲۱,۰۰۰ تومان

یک نفره

۳۰,۰۰۰ تومان

دو نفره

۴۲,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی

پیتزا پپرونی

مینی

۱۳,۰۰۰ تومان

یک نفره

۱۵,۰۰۰ تومان

دو نفره

۲۵,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات آمریکایی یک نفره (۲۳ سانتی متری)

پیتزا سبزیجات آمریکایی یک نفره (۲۳ سانتی متری)

یک نفره

۱۳,۰۰۰ تومان

سالاد و پیش غذا

سالاد ماکارونی

سالاد ماکارونی
۴,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه بطری

نوشابه بطری
۲,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده

نوشابه خانواده
۴,۵۰۰ تومان

دلستر بطری

دلستر بطری
۲,۸۰۰ تومان

دلستر خانواده

دلستر خانواده
۶,۵۰۰ تومان

دوغ لیوانی

دوغ لیوانی
۱,۵۰۰ تومان

دوغ خانواده

دوغ خانواده
۵,۵۰۰ تومان