جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

پیتزا مخصوص کاکتوس

سس مخصوص، پنیر، ژامبون گوشت، سوسیس، گوشت چرخ کرده، قارچ، فلفل سبز، گوجه فرنگی
پیتزا مخصوص کاکتوس
۱۳۹,۰۰۰ تومان

پیتزا مخلوط

پنیر، ژامبون گوشت، سوسیس، قارچ، فلفل سبز، گوجه فرنگی
پیتزا مخلوط
۱۳۴,۰۰۰ تومان

پیتزا سرآشپز

پنیر، ژامبون گوشت، سوسیس، قارچ، پیاز حلقه ای، فلفل سبز، گوجه فرنگی حلقه ای
پیتزا سرآشپز
۱۴۵,۰۰۰ تومان

پیتزا

پیتزا رست بیف

رست بیف، پنیر، سس مخصوص، زیتون، فلفل دلمه ای
پیتزا رست بیف
۱۵۰,۰۰۰ تومان

بیکن ایتالیایی

خمیر ایتالیایی ، بیکن ، اسفناج ، سس مخصوص ، قارچ ، پنیر مخصوص
بیکن ایتالیایی
۱۸۰,۰۰۰ تومان

پیتزا سوپریم ایتالیایی

خمیر ایتالیایی ، مرغ گریل شده ، گوشت چرخ کرده ، ژامبون ، قارچ ، زیتون ، گوجه ، فلفل دلمه ای ، سس مخصوص ، پنیر مخصوص
پیتزا سوپریم ایتالیایی
۱۶۰,۰۰۰ تومان

پیتزا چهار فصل ایتالیایی

خمیر ایتالیایی ، چیکن ، پپرونی ، سبزیجات ، گوشت چرخکرده (به صورت تفکیک شده)
پیتزا چهار فصل ایتالیایی
۱۵۰,۰۰۰ تومان

پیتزا چیکن ایتالیایی

خمیر ایتالیایی ، مرغ گریل شده ، زیتون ، گوجه ، قارچ ، پنیر مخصوص ، سس مخصوص
پیتزا چیکن ایتالیایی
۱۴۵,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی ایتالیایی

خمیر ایتالیایی، سوسیس پپرونی، پنیر مخصوص ،سس مخصوص
پیتزا پپرونی ایتالیایی
۱۵۰,۰۰۰ تومان

پیتزا سیر و استیک ایتالیایی

خمیر ایتالیایی ، سس سیر مخصوص ، گوشت استیک ، قارچ ، زیتون ، پنیر مخصوص
پیتزا سیر و استیک ایتالیایی
۱۸۰,۰۰۰ تومان

پیتزا رست بیف ایتالیایی

خمیر ایتالیایی، گوشت رست بیف، روکولا، زیتون، قارچ، گوجه، پنیر مخصوص
پیتزا رست بیف ایتالیایی
۱۸۰,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات ایتالیایی

خمیر ایتالیایی، قارچ، ذرت، گوجه، زیتون، فلفل دلمه ای، سس مخصوص، پنیر مخصوص
پیتزا سبزیجات ایتالیایی
۱۲۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مخلوط ایتالیایی

خمیر ایتالیایی ، ژامبون گوشت ، سوسیس ، پنیر ، قارچ ، فلفل سبز ، گوجه فرنگی ، سس مخصوص
پیتزا مخلوط ایتالیایی
۱۵۰,۰۰۰ تومان

پیتزا سرآشپز

پنیر، ژامبون گوشت، سوسیس، قارچ، پیاز حلقه ای، فلفل سبز، گوجه فرنگی حلقه ای
پیتزا سرآشپز
۱۴۵,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص کاکتوس

سس مخصوص، پنیر، ژامبون گوشت، سوسیس، گوشت چرخ کرده، قارچ، فلفل سبز، گوجه فرنگی
پیتزا مخصوص کاکتوس
۱۳۹,۰۰۰ تومان

پیتزا مخلوط

پنیر، ژامبون گوشت، سوسیس، قارچ، فلفل سبز، گوجه فرنگی
پیتزا مخلوط
۱۳۴,۰۰۰ تومان

پیتزا یونانی

پنیر، ژامبون گوشت، سوسیس، قارچ، فلفل سبز، گوجه فرنگی
پیتزا یونانی
۱۳۴,۰۰۰ تومان

پیتزا تگزاس

پنیر، گوشت چرخ کرده، قارچ، پیاز، فلفل سبز، فلفل قرمز چیلی، گوجه فرنگی
پیتزا تگزاس
۱۵۰,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی

پنیر، پپرونی مخصوص
پیتزا پپرونی
۱۳۰,۰۰۰ تومان

پیتزا سوسیس

پنیر، سوسیس، فلفل سبز، گوجه فرنگی
پیتزا سوسیس
۱۲۸,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و سوسیس

پنیر، سوسیس، قارچ، فلفل سبز، گوجه فرنگی
پیتزا قارچ و سوسیس
۱۳۴,۰۰۰ تومان

پیتزا گوشت و قارچ

پنیر، گوشت چرخ کرده، قارچ، فلفل سبز، گوجه فرنگی
پیتزا گوشت و قارچ
۱۵۰,۰۰۰ تومان

پیتزا ژامبون مرغ

پنیر، ژامبون مرغ، قارچ، فلفل سبز، گوجه فرنگی
پیتزا ژامبون مرغ
۱۳۴,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و مرغ

پنیر، مرغ، قارچ، فلفل سبز، گوجه فرنگی
پیتزا قارچ و مرغ
۱۳۴,۰۰۰ تومان

پیتزا گوشت و پیاز

پنیر، گوشت، پیاز، فلفل سبز، گوجه فرنگی
پیتزا گوشت و پیاز
۱۵۰,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و سبزیجات

پنیر، قارچ، ذرت، نخود فرنگی، فلفل سبز، گوجه فرنگی
پیتزا قارچ و سبزیجات
۱۰۴,۰۰۰ تومان

پیتزا مارگاریتا

پنیر، گوجه فرنگی
پیتزا مارگاریتا
۹۴,۰۰۰ تومان

پیتزا فلفل سبز و پنیر

فلفل سبز، پنیر
پیتزا فلفل سبز و پنیر
۹۴,۰۰۰ تومان

پیتزا مینی

پنیر، ژامبون گوشت، سوسیس، قارچ، فلفل سبز، گوجه فرنگی
پیتزا مینی
۱۰۴,۰۰۰ تومان

برگر

برگر ذغالی

۱۵۰ گرم گوشت تازه مخصوص کاکتوس، خیارشور، گوجه
برگر ذغالی
۶۹,۰۰۰ تومان

برگر ذغالی قارچ و پنیر

۱۵۰ گرم گوشت تازه مخصوص کاکتوس، قارچ، پنیر، خیارشور، گوجه
برگر ذغالی قارچ و پنیر
۷۴,۰۰۰ تومان

چیز برگر

۱۵۰ گرم گوشت تازه مخصوص کاکتوس، پنیر، خیارشور، گوجه
چیز برگر
۷۱,۰۰۰ تومان

چیز برگر دوبل

۲ عدد برگر ۱۵۰ گرم گوشت تازه مخصوص کاکتوس، پنیر، خیارشور، گوجه
چیز برگر دوبل
۱۱۳,۰۰۰ تومان

برگر دوبل ذغالی

۲ عدد برگر ۱۵۰ گرم گوشت تازه مخصوص کاکتوس، خیارشور، گوجه
برگر دوبل ذغالی
۱۰۹,۰۰۰ تومان

برگر دوبل قارچ و پنیر

۲ عدد برگر ۱۵۰ گرم گوشت تازه مخصوص کاکتوس، قارچ، پنیر، خیارشور، گوجه
برگر دوبل قارچ و پنیر
۱۱۶,۰۰۰ تومان

ساندویچ

ساندویچ رست بیف

رست بیف، پنیر پروسس، قارچ ، گوجه فرنگی ، خیارشور
ساندویچ رست بیف
۸۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ فیله مرغ

۳ عدد فیله مرغ سوخاری شده، خیارشور، گوجه
ساندویچ فیله مرغ
۸۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ فیله مرغ با قارچ و پنیر

۳ عدد فیله مرغ گریل شده یا سوخاری، قارچ، پنیر، خیارشور، گوجه
ساندویچ فیله مرغ با قارچ و پنیر
۹۳,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ

هات داگ ۸۰% گوشت، خیارشور، گوجه
ساندویچ هات داگ
۵۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ چیز هات داگ

هات داگ ۸۰% گوشت، پنیر، خیارشور، گوجه
ساندویچ چیز هات داگ
۶۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ با قارچ و پنیر

هات داگ ۸۰% گوشت، قارچ، پنیر، خیارشور، گوجه
ساندویچ هات داگ با قارچ و پنیر
۷۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون تنوری

ژامبون گوشت یا مرغ، قارچ، پنیر، خیار شور، گوجه
ساندویچ ژامبون تنوری
۵۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون مرغ (سرد)

ژامبون مرغ، خیارشور، گوجه
ساندویچ ژامبون مرغ (سرد)
۴۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت (سرد)

ژامبون گوشت، ، خیارشور، گوجه
ساندویچ ژامبون گوشت (سرد)
۴۹,۰۰۰ تومان

سوخاری

مرغ کنتاکی (دو تکه)

دو تکه ران یا سینه ، سیب زمینی سرخ کرده ، نان
مرغ کنتاکی (دو تکه)
۹۹,۰۰۰ تومان

مرغ کنتاکی (سه تکه)

سیب زمینی سرخ کرده، نان
مرغ کنتاکی (سه تکه)
۱۱۹,۰۰۰ تومان

مرغ کنتاکی (چهار تکه)

۴ تکه ران و سینه، سیب زمینی سرخ کرده، نان
مرغ کنتاکی (چهار تکه)
۱۳۹,۰۰۰ تومان

فیله سوخاری (سه تکه)

سیب زمینی سرخ کرده، نان
فیله سوخاری (سه تکه)
۹۹,۰۰۰ تومان

پیش غذا

سالاد سزار

یک نفره، کاهو، زیتون اسلایس، مرغ گریل شده، پنیر پارمسان، سس مخصوص
سالاد سزار
۵۹,۰۰۰ تومان

سیب زمینی سرخ کرده

سیب زمینی سرخ کرده
۳۹,۰۰۰ تومان

سیب زمینی پنیری

سیب زمینی، پنیر
سیب زمینی پنیری
۶۹,۰۰۰ تومان

سیب زمینی با قارچ و پنیر

سیب زمینی سرخ کرده، قارچ، پنیر
سیب زمینی با قارچ و پنیر
۶۹,۰۰۰ تومان

قارچ سوخاری

۱۰-۱۲ عدد
قارچ سوخاری
۳۹,۰۰۰ تومان

پیاز حلقه ای

۶تکه
پیاز حلقه ای
۳۵,۰۰۰ تومان

نان سیر

خمیر پیتزا، سس سیر مخصوص، پنیر پروسس
نان سیر
۳۹,۰۰۰ تومان

سالاد فصل

کاهو، خیار، گوجه گیلاسی، هویج، ذرت، مغز تخمه، تست
سالاد فصل
۲۵,۰۰۰ تومان

سالاد کلم

کلم، هویج، سس مایونز
سالاد کلم
۲۵,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی
۱۰,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی

هی دی ۳۳۰میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی
۱۳,۵۰۰ تومان

دوغ کوچک

خوشگوار ۳۳۰ میلی لیتر قوطی
دوغ کوچک
۱۲,۰۰۰ تومان

آب معدنی

۵۰۰ میلی لیتر/ DASANI
آب معدنی
۴,۰۰۰ تومان