جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

پیتزا مخصوص (خانواده)

۴۰ سانتی
پیتزا مخصوص (خانواده)
۱۵۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص (متوسط)

۳۲سانتی
پیتزا مخصوص (متوسط)
۹۵,۰۰۰ تومان

پیتزا ژامبون گوشت (خانواده)

۴۰ سانتی
پیتزا ژامبون گوشت (خانواده)
۱۵۰,۰۰۰ تومان

پیتزا متوسط

پیتزا مخصوص (متوسط)

۳۲سانتی
پیتزا مخصوص (متوسط)
۹۵,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و مرغ (متوسط)

۳۲ سانتی
پیتزا قارچ و مرغ (متوسط)
۱۱۵,۰۰۰ تومان

پیتزا کوکتل و قارچ (متوسط)

۳۲ سانتی
پیتزا کوکتل و قارچ (متوسط)
۹۰,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات (متوسط)

۳۲ سانتی
پیتزا سبزیجات (متوسط)
۹۰,۰۰۰ تومان

پیتزا ژامبون گوشت (متوسط)

۳۲ سانتی
پیتزا ژامبون گوشت  (متوسط)
۹۵,۰۰۰ تومان

پیتزا ژامبون مرغ (متوسط)

۳۲ سانتی
پیتزا ژامبون مرغ (متوسط)
۹۵,۰۰۰ تومان

پیتزا خانواده

پیتزا ژامبون مرغ (خانواده)

۴۰ سانتی
پیتزا ژامبون مرغ (خانواده)
۱۴۵,۰۰۰ تومان

پیتزا ژامبون گوشت (خانواده)

۴۰ سانتی
پیتزا ژامبون گوشت (خانواده)
۱۵۰,۰۰۰ تومان

پیتزا سوپر ویژه آمریکایی (خانواده)

خمیر پیتزا آمریکایی، ژامبون مرغ، کوکتل دودی، سینه مرغ تکه ای، پپرونی، قارچ، پنیر پیتزا، فلفل دلمه ای، گوجه
پیتزا سوپر ویژه آمریکایی (خانواده)
۲۲۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص (خانواده)

۴۰ سانتی
پیتزا مخصوص (خانواده)
۱۵۰,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و مرغ (خانواده)

۴۰ سانتی
پیتزا قارچ و مرغ (خانواده)
۱۸۰,۰۰۰ تومان

پیتزا کوکتل و قارچ (خانواده)

۴۰ سانتی
پیتزا کوکتل و قارچ (خانواده)
۱۶۰,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات (خانواده)

۴۰ سانتی
پیتزا سبزیجات (خانواده)
۱۳۰,۰۰۰ تومان

پیتزا (یک نفره)

پیتزا ژامبون (یک نفره)

۲۲ سانتی
پیتزا ژامبون (یک نفره)
۷۰,۰۰۰ تومان

پیتزا ژامبون مر (یک نفره)

۲۲ سانتی
پیتزا ژامبون مر (یک نفره)
۷۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص (یک نفره)

۲۲ سانتی
پیتزا مخصوص (یک نفره)
۶۰,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و مرغ (یک نفره)

۲۲ سانتی
پیتزا قارچ و مرغ (یک نفره)
۸۰,۰۰۰ تومان

پیتزا کوکتل و قارچ (یک نفره)

۲۲ سانتی
پیتزا کوکتل و قارچ (یک نفره)
۶۰,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات (یک نفره)

۲۲ سانتی
پیتزا سبزیجات (یک نفره)
۵۵,۰۰۰ تومان

برگر

چیز برگر دوبل

چیز برگر دوبل
۸۰,۰۰۰ تومان

همبرگر

همبرگر
۵۰,۰۰۰ تومان

چیز برگر

چیز برگر
۵۵,۰۰۰ تومان

همبرگر دوبل

همبرگر دوبل
۷۵,۰۰۰ تومان

رویال برگر

رویال برگر
۶۵,۰۰۰ تومان

قارچ برگر

یک عدد برگر شرکتی ۷۰%، پنیر پیتزا، قارچ، چیپس، گوجه فرنگی، خیارشور، سس مایونز، نان گرد
قارچ برگر
۶۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ

ژامبون مرغ تنوری

ژامبون مرغ تنوری
۶۰,۰۰۰ تومان

ژامبون گوشت تنوری

ژامبون گوشت تنوری
۶۰,۰۰۰ تومان

کوکتل ویژه

کوکتل ویژه
۴۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ مرغ

ساندویچ مرغ
۶۵,۰۰۰ تومان

هات ژامبون تنوری

۱۰۰ گرم ژامبون مرغ، پپرونی، پنیر پیتزا، قارچ، چیپس، گوجه، خیارشور، سس، نان باگت
هات ژامبون تنوری
۷۵,۰۰۰ تومان

پیش غذا

چیپس و پنیر

چیپس و پنیر

ساده

۵۰,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه بطری

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری
۷,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده
۱۵,۰۰۰ تومان

دلستر

۱.۵ لیتر
دلستر

خانواده

۲۰,۰۰۰ تومان