جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

پیتزا مخلوط (آمریکایی)

خمیر پیتزا آمریکایی، ژامبون گوشت و مرغ، سس مخصوص، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر مخصوص، سس تک نفره
پیتزا مخلوط (آمریکایی)

دو نفره (۳۰ سانتی متری)

۲۲۰,۰۰۰ تومان

یک نفره (۲۴ سانتی متری)

۱۵۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مارگاریتا

خمیر پیتزا ایتالیایی، سس مخصوص، پوره سیر، گوجه فرنگی، پنیر مخصوص، سس تک نفره
پیتزا مارگاریتا

دو نفره (۳۰ سانتی متری)

۱۳۰,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی (ایتالیایی)

خمیر پیتزا ایتالیایی، پپرونی، سس مخصوص تند، هالوپینو، پنیر مخصوص، سس تک نفره
پیتزا پپرونی (ایتالیایی)

یک نفره (۲۴ سانتی متری)

۱۲۰,۰۰۰ تومان

دو نفره (۳۰ سانتی متری)

۱۷۰,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و گوشت (آمریکایی)

خمیر پیتزا آمریکایی، گوشت چرخ کرده، قارچ، سس مخصوص، فلفل دلمه ای، پنیر مخصوص، سس تک نفره
پیتزا قارچ و گوشت (آمریکایی)

یک نفره (۲۴ سانتی متری)

۱۵۰,۰۰۰ تومان

دو نفره (۳۰ سانتی متری)

۲۲۰,۰۰۰ تومان

پیتزا اسپشیال (آمریکایی)

خمیر پیتزا آمریکایی، ژامبون گوشت و مرغ، گوشت چرخ کرده، سس مخصوص، قارچ، زیتون اسلایسی، فلفل دلمه ای، پنیر مخصوص، سس تک نفره
پیتزا اسپشیال (آمریکایی)

یک نفره (۲۴ سانتی متری)

۱۸۰,۰۰۰ تومان

دو نفره (۳۰ سانتی متری)

۲۵۰,۰۰۰ تومان

پیتزا سوپریم (ایتالیایی)

خمیر پیتزا ایتالیایی، ژامبون گوشت و مرغ، سس مخصوص، زیتون اسلایسی، فلفل دلمه ای، ذرت، پنیر مخصوص، سس تک نفره
پیتزا سوپریم (ایتالیایی)

یک نفره (۲۴ سانتی متری)

۱۲۰,۰۰۰ تومان

دو نفره (۳۰ سانتی متری)

۱۷۰,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ

خمیر پیتزا ایتالیایی، سس مخصوص، قارچ، زیتون اسلایسی، فلفل دلمه ای، ذرت، پنیر مخصوص، سس تک نفره
پیتزا قارچ

یک نفره (۲۴ سانتی متری)

۸۰,۰۰۰ تومان

دو نفره (۳۰ سانتی متری)

۱۳۰,۰۰۰ تومان

پیتزا چیکن (آمریکایی)

خمیر پیتزا آمریکایی، فیله مرغ تکه ای، سس مخصوص، قارچ، ذرت، پنیر مخصوص، سس تک نفره
پیتزا چیکن (آمریکایی)

یک نفره (۲۴ سانتی متری)

۱۵۰,۰۰۰ تومان

دو نفره (۳۰ سانتی متری)

۲۲۰,۰۰۰ تومان

تخفیف‌دارها

پاستا آلفردو

پنه، فیله مرغ، قارچ، سس آلفردو، سبزیجات مطر
پاستا آلفردو
۱۰
۱۵۰,۰۰۰ ۱۳۵,۰۰۰ تومان

مرغ گریل

۳ عدد فیله مرغ، سیب زمینی، نان، سالاد کلم، سس سیر و چیلی
مرغ گریل
۱۰
۱۸۰,۰۰۰ ۱۶۲,۰۰۰ تومان

ساندویج ژامبون سرد

ژامبون گوشت و مرغ، سس مخصوص، خیارشور، کاهو، گوجه
ساندویج ژامبون سرد
۱۰
۱۰۰,۰۰۰ ۹۰,۰۰۰ تومان

ساندوپچ هات داگ با قارچ و پنیر

هات داگ، قارچ و پنیر، سس مخصوص، خیارشور، گوجه، کاهو، نان باگت
ساندوپچ هات داگ با قارچ و پنیر
۱۰
۱۳۰,۰۰۰ ۱۱۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ کراکف با قارچ و پنیر

کراکف، قارچ و پنیر، سس مخصوص، خیارشور، کاهو، گوجه
ساندویچ کراکف با قارچ و پنیر
۱۰
۱۵۰,۰۰۰ ۱۳۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون تنوری

ژامبون گوشت و مرغ، قارچ و پنیر، سس مخصوص، خیارشور، کاهو، گوجه
ساندویچ ژامبون تنوری
۱۰
۱۵۰,۰۰۰ ۱۳۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ رست بیف

رست بیف، قارچ و پنیر، سس مخصوص، خیارشور، کاهو، گوجه
ساندویچ رست بیف
۱۰
۱۵۰,۰۰۰ ۱۳۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ فیله سوخاری

فیله سوخاری، قارچ و پنیر، سس مخصوص، خیارشور، کاهو، گوجه
ساندویچ فیله سوخاری
۱۰
۱۵۰,۰۰۰ ۱۳۵,۰۰۰ تومان

مرغ سوخاری اسپایسی (سه تکه)

ران سوخاری، سیب زمینی، سالاد کلم، نان، سس سیر و چیلی
مرغ سوخاری اسپایسی (سه تکه)
۱۰
۲۰۰,۰۰۰ ۱۸۰,۰۰۰ تومان

مرغ سوخاری نرمال (سه تکه)

ران سوخاری، سیب زمینی، سالاد کلم، نان، سس سیر و چیلی
مرغ سوخاری نرمال (سه تکه)
۱۰
۲۰۰,۰۰۰ ۱۸۰,۰۰۰ تومان

فیله استریپس سه تکه (نرمال)

۳ تکه فیله سوخاری، سیب زمینی سرخ شده، سالاد کلم، نان، سس سیر و چیلی
فیله استریپس سه تکه (نرمال)
۱۰
۱۸۰,۰۰۰ ۱۶۲,۰۰۰ تومان

فیله استریپس سه تکه (اسپایسی)

۳ تکه فیله سوخاری، سیب زمینی سرخ شده، سالاد کلم، نان، سس سیر و چیلی
فیله استریپس سه تکه (اسپایسی)
۱۰
۱۸۰,۰۰۰ ۱۶۲,۰۰۰ تومان

برگر

چیز برگر

برگر، پنیر گودا، سس مخصوص، کاهو، گوجه، خیارشور، نان گرد
چیز برگر
۱۲۵,۰۰۰ تومان

برگر کلاسیک

برگر، سس مخصوص، کاهو، گوجه، خیارشور
برگر کلاسیک
۱۰۰,۰۰۰ تومان

قارچ برگر

برگر، قارچ و پنیر، سس مخصوص، کاهو، گوجه، خیارشور
قارچ برگر
۱۵۰,۰۰۰ تومان

چیکن برگر

فیله مرغ، پنیر گودا، سس مخصوص، کاهو، گوجه، خیارشور
چیکن برگر
۱۲۵,۰۰۰ تومان

برگر ویژه پیزاریوم

برگر، فیله مرغ، قارچ و پنیر، سس مخصوص، خیارشور، گوجه، کاهو
برگر ویژه پیزاریوم
۲۰۰,۰۰۰ تومان

پاستا

پاستا آلفردو

پنه، فیله مرغ، قارچ، سس آلفردو، سبزیجات مطر
پاستا آلفردو
۱۰
۱۵۰,۰۰۰ ۱۳۵,۰۰۰ تومان

گریل

مرغ گریل

۳ عدد فیله مرغ، سیب زمینی، نان، سالاد کلم، سس سیر و چیلی
مرغ گریل
۱۰
۱۸۰,۰۰۰ ۱۶۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ

ساندویج ژامبون سرد

ژامبون گوشت و مرغ، سس مخصوص، خیارشور، کاهو، گوجه
ساندویج ژامبون سرد
۱۰
۱۰۰,۰۰۰ ۹۰,۰۰۰ تومان

ساندوپچ هات داگ با قارچ و پنیر

هات داگ، قارچ و پنیر، سس مخصوص، خیارشور، گوجه، کاهو، نان باگت
ساندوپچ هات داگ با قارچ و پنیر
۱۰
۱۳۰,۰۰۰ ۱۱۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ کراکف با قارچ و پنیر

کراکف، قارچ و پنیر، سس مخصوص، خیارشور، کاهو، گوجه
ساندویچ کراکف با قارچ و پنیر
۱۰
۱۵۰,۰۰۰ ۱۳۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون تنوری

ژامبون گوشت و مرغ، قارچ و پنیر، سس مخصوص، خیارشور، کاهو، گوجه
ساندویچ ژامبون تنوری
۱۰
۱۵۰,۰۰۰ ۱۳۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ رست بیف

رست بیف، قارچ و پنیر، سس مخصوص، خیارشور، کاهو، گوجه
ساندویچ رست بیف
۱۰
۱۵۰,۰۰۰ ۱۳۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ فیله سوخاری

فیله سوخاری، قارچ و پنیر، سس مخصوص، خیارشور، کاهو، گوجه
ساندویچ فیله سوخاری
۱۰
۱۵۰,۰۰۰ ۱۳۵,۰۰۰ تومان

پیتزا ایتالیایی

پیتزا مارگاریتا

خمیر پیتزا ایتالیایی، سس مخصوص، پوره سیر، گوجه فرنگی، پنیر مخصوص، سس تک نفره
پیتزا مارگاریتا

یک نفره (۲۴ سانتی متری)

۸۰,۰۰۰ تومان

دو نفره (۳۰ سانتی متری)

۱۳۰,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ

خمیر پیتزا ایتالیایی، سس مخصوص، قارچ، زیتون اسلایسی، فلفل دلمه ای، ذرت، پنیر مخصوص، سس تک نفره
پیتزا قارچ

یک نفره (۲۴ سانتی متری)

۸۰,۰۰۰ تومان

دو نفره (۳۰ سانتی متری)

۱۳۰,۰۰۰ تومان

پیتزا پیزاریوم (ایتالیایی)

خمیر پیتزا ایتالیایی، سس مخصوص، فیله گوساله تکه ای، فیله مرغ، زیتون اسلایسی، فلفل دلمه ای، ذرت، پنیر مخصوص، سس تک نفره
پیتزا پیزاریوم (ایتالیایی)

یک نفره (۲۴ سانتی متری)

۱۵۰,۰۰۰ تومان

دو نفره (۳۰ سانتی متری)

۲۰۰,۰۰۰ تومان

پیتزا استیک (ایتالیایی)

خمیر پیتزا ایتالیایی، سس مخصوص، فیله گوساله تکه ای، قارچ، زیتون اسلایسی، فلفل دلمه ای، پنیر مخصوص، سس تک نفره
پیتزا استیک (ایتالیایی)

یک نفره (۲۴ سانتی متری)

۱۷۰,۰۰۰ تومان

دو نفره (۳۰ سانتی متری)

۲۲۰,۰۰۰ تومان

پیتزا رست بیف (ایتالیایی)

خمیر پیتزا ایتالیایی، رست بیف، سس مخصوص، زیتون اسلایسی، فلفل دلمه ای، پنیر مخصوص، سس تک نفره
پیتزا رست بیف (ایتالیایی)

یک نفره (۲۴ سانتی متری)

۱۵۰,۰۰۰ تومان

دو نفره (۳۰ سانتی متری)

۲۰۰,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و گوشت (ایتالیایی)

خمیر پیتزا ایتالیایی، گوشت چرخ کرده، سس مخصوص، قارچ، زیتون اسلایسی، فلفل دلمه ای، پنیر مخصوص، سس تک نفره
پیتزا قارچ و گوشت (ایتالیایی)

یک نفره (۲۴ سانتی متری)

۱۲۰,۰۰۰ تومان

دو نفره (۳۰ سانتی متری)

۱۷۰,۰۰۰ تومان

پیتزا چیکن (ایتالیایی)

خمیر پیتزا ایتالیایی، فیله مرغ تکه ای، سس مخصوص، قارچ، ذرت، پنیر مخصوص، سس تک نفره
پیتزا چیکن (ایتالیایی)

یک نفره (۲۴ سانتی متری)

۱۲۰,۰۰۰ تومان

دو نفره (۳۰ سانتی متری)

۱۷۰,۰۰۰ تومان

پیتزا چیکن هات (ایتالیایی)

خمیر پیتزا ایتالیایی، فیله مرغ تکه ای، سس مخصوص تند، پنیر مخصوص،
پیتزا چیکن هات (ایتالیایی)

یک نفره (۲۴ سانتی متری)

۱۲۰,۰۰۰ تومان

دو نفره (۳۰ سانتی متری)

۱۷۰,۰۰۰ تومان

پیتزا سوپریم (ایتالیایی)

خمیر پیتزا ایتالیایی، ژامبون گوشت و مرغ، سس مخصوص، زیتون اسلایسی، فلفل دلمه ای، ذرت، پنیر مخصوص، سس تک نفره
پیتزا سوپریم (ایتالیایی)

یک نفره (۲۴ سانتی متری)

۱۲۰,۰۰۰ تومان

دو نفره (۳۰ سانتی متری)

۱۷۰,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی (ایتالیایی)

خمیر پیتزا ایتالیایی، پپرونی، سس مخصوص تند، هالوپینو، پنیر مخصوص، سس تک نفره
پیتزا پپرونی (ایتالیایی)

یک نفره (۲۴ سانتی متری)

۱۲۰,۰۰۰ تومان

دو نفره (۳۰ سانتی متری)

۱۷۰,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات (ایتالیایی)

خمیر پیتزا ایتالیایی، سس مخصوص، قارچ، کدو، بادمجان، زیتون اسلایسی، فلفل دلمه ای، ذرت، گوجه فرنگی، پنیر مخصوص، سس تک نفره
پیتزا سبزیجات (ایتالیایی)

یک نفره (۲۴ سانتی متری)

۸۰,۰۰۰ تومان

دو نفره (۳۰ سانتی متری)

۱۳۰,۰۰۰ تومان

پیتزا چهارفصل ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۰ سانتی متری، ۱/۴ پیتزا پیزاریوم، ۱/۴ پیتزا سبزیجات، ۱/۴ پیتزاپپرونی، ۱/۴ پیتزا سوپریم، سس تک نفره
پیتزا چهارفصل ایتالیایی
۱۷۰,۰۰۰ تومان

پیتزا آمریکایی

پیتزا اسپشیال (آمریکایی)

خمیر پیتزا آمریکایی، ژامبون گوشت و مرغ، گوشت چرخ کرده، سس مخصوص، قارچ، زیتون اسلایسی، فلفل دلمه ای، پنیر مخصوص، سس تک نفره
پیتزا اسپشیال (آمریکایی)

یک نفره (۲۴ سانتی متری)

۱۸۰,۰۰۰ تومان

دو نفره (۳۰ سانتی متری)

۲۵۰,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و گوشت (آمریکایی)

خمیر پیتزا آمریکایی، گوشت چرخ کرده، قارچ، سس مخصوص، فلفل دلمه ای، پنیر مخصوص، سس تک نفره
پیتزا قارچ و گوشت (آمریکایی)

یک نفره (۲۴ سانتی متری)

۱۵۰,۰۰۰ تومان

دو نفره (۳۰ سانتی متری)

۲۲۰,۰۰۰ تومان

پیتزا چیکن (آمریکایی)

خمیر پیتزا آمریکایی، فیله مرغ تکه ای، سس مخصوص، قارچ، ذرت، پنیر مخصوص، سس تک نفره
پیتزا چیکن (آمریکایی)

یک نفره (۲۴ سانتی متری)

۱۵۰,۰۰۰ تومان

دو نفره (۳۰ سانتی متری)

۲۲۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مخلوط (آمریکایی)

خمیر پیتزا آمریکایی، ژامبون گوشت و مرغ، سس مخصوص، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر مخصوص، سس تک نفره
پیتزا مخلوط (آمریکایی)

یک نفره (۲۴ سانتی متری)

۱۵۰,۰۰۰ تومان

دو نفره (۳۰ سانتی متری)

۲۲۰,۰۰۰ تومان

سوخاری

مرغ سوخاری اسپایسی (سه تکه)

ران سوخاری، سیب زمینی، سالاد کلم، نان، سس سیر و چیلی
مرغ سوخاری اسپایسی (سه تکه)
۱۰
۲۰۰,۰۰۰ ۱۸۰,۰۰۰ تومان

مرغ سوخاری نرمال (سه تکه)

ران سوخاری، سیب زمینی، سالاد کلم، نان، سس سیر و چیلی
مرغ سوخاری نرمال (سه تکه)
۱۰
۲۰۰,۰۰۰ ۱۸۰,۰۰۰ تومان

فیله استریپس سه تکه (نرمال)

۳ تکه فیله سوخاری، سیب زمینی سرخ شده، سالاد کلم، نان، سس سیر و چیلی
فیله استریپس سه تکه (نرمال)
۱۰
۱۸۰,۰۰۰ ۱۶۲,۰۰۰ تومان

فیله استریپس سه تکه (اسپایسی)

۳ تکه فیله سوخاری، سیب زمینی سرخ شده، سالاد کلم، نان، سس سیر و چیلی
فیله استریپس سه تکه (اسپایسی)
۱۰
۱۸۰,۰۰۰ ۱۶۲,۰۰۰ تومان

پیش غذا

نان سیر پیتزایی

سس سیر، پنیر ترکیبی، سبزیجات معطر
نان سیر پیتزایی
۷۵,۰۰۰ تومان

سیب زمینی سوپریم

سیب زمینی سرخ شده، قارچ، ژامبون گوشت و مرغ، پنیر ترکیبی، سس تک نفره
سیب زمینی سوپریم
۸۰,۰۰۰ تومان

سیب زمینی سرخ شده

سیب زمینی سرخ شده، سس تک نفره
سیب زمینی سرخ شده
۵۰,۰۰۰ تومان

بال سوخاری

۶ عدد بال مرغ سوخاری، سس چیلی
بال سوخاری
۶۰,۰۰۰ تومان

قارچ سوخاری

۱۰-۱۲ عدد قارچ سوخاری، سس سیر
قارچ سوخاری
۶۰,۰۰۰ تومان

سالاد

سالاد سزار

کاهو، نان مخصوص، زیتون، فیله مرغ گریل، گوجه گیلاسی، پنیر پارمیسان، سس مخصوص
سالاد سزار
۱۱۰,۰۰۰ تومان

سالاد فصل

کاهو،خیار،گوجه،زیتون،هویج،ذرت
سالاد فصل
۴۵,۰۰۰ تومان

سالاد ماکارونی

پاستا، ژامبون گوشت و مرغ، ذرت، نخود فرنگی، سس مخصوص
سالاد ماکارونی
۳۰,۰۰۰ تومان

سالاد کلم

کلم سفید، هویج رنده شده، سس مخصوص
سالاد کلم
۱۵,۰۰۰ تومان

اضافات

سس ویژه پیزاریوم

سس ویژه پیزاریوم
۱۰,۰۰۰ تومان

سس فلفل

سس فلفل
۱۰,۰۰۰ تومان

سس سیر

سس سیر
۱۰,۰۰۰ تومان

سس چیلی تای

سس چیلی تای
۱۰,۰۰۰ تومان

سس سفید ویژه

سس سفید ویژه
۱۰,۰۰۰ تومان

سس قرمز ویژه

سس قرمز ویژه
۱۰,۰۰۰ تومان

سس خردل

سس خردل
۱۰,۰۰۰ تومان

ترشی هالوپینو

ترشی هالوپینو
۱۵,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

لیموناد

۳۳۰ میلی لیتر
لیموناد
۱۵,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی

کوکاکولا

۱۲,۰۰۰ تومان

کوکاکولا زیرو

۱۲,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۱۲,۰۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۱۲,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی دلستر

۳۳۰میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی دلستر

کلاسیک

۱۳,۵۰۰ تومان

لیمو

۱۳,۵۰۰ تومان

هلو

۱۳,۵۰۰ تومان

استوایی

۱۳,۵۰۰ تومان

سیب

۱۳,۵۰۰ تومان

موهیتو

۳۳۰ میلی لیتر
موهیتو
۱۳,۵۰۰ تومان

آب انگور تاک

۳۳۰ میلی لیتر
آب انگور تاک
۱۳,۵۰۰ تومان

دوغ قوطی خوشگوار

۳۳۰ میلی لیتر
دوغ قوطی خوشگوار
۱۵,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۰.۵ لیتر
آب معدنی کوچک
۴,۰۰۰ تومان