جست‌وجو در اسنپ‌فود

چلو کباب

خوراک امپراطور

خوراک امپراطور
۲۲,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب ممتاز

چلو جوجه کباب ممتاز
۱۸,۰۰۰ تومان

چلو شیشلیک شاندیز

چلو شیشلیک شاندیز
۳۹,۰۰۰ تومان

چلو کباب برگ ممتاز

چلو کباب برگ ممتاز
۳۲,۰۰۰ تومان

چلو کباب برگ

چلو کباب برگ
۳۲,۰۰۰ تومان

چلوکره

چلوکره
۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده

چلو کباب کوبیده
۱۴,۰۰۰ تومان

چلو کباب وزیری

چلو کباب وزیری
۲۷,۰۰۰ تومان

خوراک کتف

خوراک کتف
۱۱,۰۰۰ تومان

خوراک بال

خوراک بال
۸,۰۰۰ تومان

چلو کباب بختیاری

چلو کباب بختیاری
۲۴,۰۰۰ تومان

بال مکزیکی

بال مکزیکی
۹,۰۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده نگین دار

چلو کباب کوبیده نگین دار
۱۸,۰۰۰ تومان

چلو کباب سلطانی

چلو کباب سلطانی
۳۱,۰۰۰ تومان

پیش غذا

زیتون پرورده

زیتون پرورده
۳,۰۰۰ تومان

ترشی

ترشی
۵,۰۰۰ تومان

سوپ

سوپ
۵,۰۰۰ تومان

ماست

ماست
۳,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه

نوشابه
۲,۰۰۰ تومان

دوغ محلی

دوغ محلی
۶,۰۰۰ تومان