جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

چلو کباب کوبیده (دو سیخ)

۲ سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۱۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: گوجه کبابی، لیمو یا نارنج، کره
چلو کباب کوبیده (دو سیخ)
۸۵,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب مخصوص زعفرانی(۳۰۰ گرمی)

یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: گوجه کبابی، لیمو یا نارنج، کره
چلو جوجه کباب مخصوص زعفرانی(300 گرمی)
۱۰
۹۵,۰۰۰ ۸۵,۵۰۰ تومان

چلو خورشت قورمه سبزی

یک پرس خورشت، ۷۰ گرم گوشت گوساله، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی
چلو خورشت قورمه سبزی
۱۰
۶۵,۰۰۰ ۵۸,۵۰۰ تومان

تخفیف‌دارها

چلوکباب سلطانی ویژه

یک سیخ کباب برگ گوشت راسته گوساله ۱۶۰ گرمی، یک سیخ کباب لقمه نگین دار ترکیب کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۲۰۰ گرمی و جوج...
چلوکباب سلطانی ویژه
۱۰
۲۱۰,۰۰۰ ۱۸۹,۰۰۰ تومان

چلو کباب میکس

یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ ۳۰۰ گرمی، یک سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۱۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: گوجه کبا...
چلو کباب میکس
۱۰
۱۲۰,۰۰۰ ۱۰۸,۰۰۰ تومان

چلو کباب لقمه نگین دار

یک سیخ کباب لقمه نگین دار ترکیب کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۲۰۰ گرمی و جوجه کباب سینه مرغ نگینی ۷۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج ...
چلو کباب لقمه نگین دار
۱۰
۹۰,۰۰۰ ۸۱,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب مخصوص زعفرانی(۳۰۰ گرمی)

یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: گوجه کبابی، لیمو یا نارنج، کره
چلو جوجه کباب مخصوص زعفرانی(300 گرمی)
۱۰
۹۵,۰۰۰ ۸۵,۵۰۰ تومان

چلو جوجه کباب با استخوان

یک سیخ جوجه کباب سینه و ران مرغ ۷۰۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: گوجه کبابی، لیمو یا نارنج، کره
چلو جوجه کباب با استخوان
۱۰
۱۱۵,۰۰۰ ۱۰۳,۵۰۰ تومان

چلوکباب میکس معولی

۱۱۰ گرم کباب کوبیده.۲۰۰ گرم جوجه کباب .۳۵۰گرم برنج ایرانی.گوجه کبابی
چلوکباب میکس معولی
۱۰
۸۵,۰۰۰ ۷۶,۵۰۰ تومان

چلو خورشت قورمه سبزی

یک پرس خورشت، ۷۰ گرم گوشت گوساله، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی
چلو خورشت قورمه سبزی
۱۰
۶۵,۰۰۰ ۵۸,۵۰۰ تومان

زرشک پلو با مرغ ران

یک عدد ران یا سینه مرغ ۴۰۰ گرمی، ۳۵۰ گرم زرشک پلو با برنج ایرانی
زرشک پلو با مرغ ران
۱۰
۹۰,۰۰۰ ۸۱,۰۰۰ تومان

چلو کباب

چلوکباب سلطانی ویژه

یک سیخ کباب برگ گوشت راسته گوساله ۱۶۰ گرمی، یک سیخ کباب لقمه نگین دار ترکیب کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۲۰۰ گرمی و جوج...
چلوکباب سلطانی ویژه
۱۰
۲۱۰,۰۰۰ ۱۸۹,۰۰۰ تومان

چلو کباب میکس

یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ ۳۰۰ گرمی، یک سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۱۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: گوجه کبا...
چلو کباب میکس
۱۰
۱۲۰,۰۰۰ ۱۰۸,۰۰۰ تومان

چلو کباب برگ مخصوص

یک سیخ کباب برگ گوشت راسته گوساله ۱۶۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: گوجه کبابی، لیمو یا نارنج، کره
چلو کباب برگ مخصوص
۱۴۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب لقمه نگین دار

یک سیخ کباب لقمه نگین دار ترکیب کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۲۰۰ گرمی و جوجه کباب سینه مرغ نگینی ۷۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج ...
چلو کباب لقمه نگین دار
۱۰
۹۰,۰۰۰ ۸۱,۰۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده (تک سیخ)

یک سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۱۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: گوجه کبابی، لیمو یا نارنج، کره
چلو کباب کوبیده (تک سیخ)
۶۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده (دو سیخ)

۲ سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۱۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: گوجه کبابی، لیمو یا نارنج، کره
چلو کباب کوبیده (دو سیخ)
۸۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب تبریزی

یک سیخ کباب لقمه همراه با یک لایه جوجه، برنج ایرانی
چلو کباب تبریزی
۹۰,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب معمولی زعفرانی(۲۰۰ گرمی)

یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: گوجه کبابی، لیمو یا نارنج، کره
چلو جوجه کباب معمولی زعفرانی(200 گرمی)
۷۰,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب مخصوص زعفرانی(۳۰۰ گرمی)

یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: گوجه کبابی، لیمو یا نارنج، کره
چلو جوجه کباب مخصوص زعفرانی(300 گرمی)
۱۰
۹۵,۰۰۰ ۸۵,۵۰۰ تومان

چلو جوجه کباب با استخوان

یک سیخ جوجه کباب سینه و ران مرغ ۷۰۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: گوجه کبابی، لیمو یا نارنج، کره
چلو جوجه کباب با استخوان
۱۰
۱۱۵,۰۰۰ ۱۰۳,۵۰۰ تومان

چلو کره

۳۵۰ گرم برنج ایرانی، کره
چلو کره
۳۵,۰۰۰ تومان

چلوکباب سلطانی

۱۶۰گرم راسته گوساله.۱۱۰گرم کباب کوبیده.۳۵۰گرم برنج ایرانی.گوجه کبابی
چلوکباب سلطانی
۱۷۰,۰۰۰ تومان

چلوکباب میکس معولی

۱۱۰ گرم کباب کوبیده.۲۰۰ گرم جوجه کباب .۳۵۰گرم برنج ایرانی.گوجه کبابی
چلوکباب میکس معولی
۱۰
۸۵,۰۰۰ ۷۶,۵۰۰ تومان

خوراک

خوراک کباب میکس

یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ ۳۰۰ گرمی، یک سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۱۰ گرمی، دورچین: گوجه کبابی، خیارشور، فلفل کبا...
خوراک کباب میکس
۹۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب سلطانی

یک سیخ کباب برگ گوشت راسته گوساله ۱۶۰ گرمی، یک سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۱۰ گرمی، دورچین: گوجه کبابی، خیارشور، ...
خوراک کباب سلطانی
۱۵۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب لقمه نگین دار

یک سیخ کباب لقمه نگین دار ترکیب کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۲۰۰ گرمی و جوجه کباب سینه مرغ نگینی ۷۰ گرمی، دورچین: گوجه ...
خوراک کباب لقمه نگین دار
۷۵,۰۰۰ تومان

خوراک کباب برگ

یک سیخ کباب برگ گوشت راسته گوساله ۱۶۰ گرمی، دورچین: گوجه کبابی، خیارشور، فلفل کبابی، لیموترش، نان
خوراک کباب برگ
۱۲۰,۰۰۰ تومان

کباب کوبیده اضافه (یک سیخ)

یک سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۱۰ گرمی
کباب کوبیده اضافه (یک سیخ)
۳۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب کوبیده (دو سیخ)

۲ سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۱۰ گرمی، دورچین: گوجه کبابی، خیارشور، فلفل کبابی، لیموترش، نان
خوراک کباب کوبیده (دو سیخ)
۶۵,۰۰۰ تومان

خوراک کباب تبریزی

خوراک کباب تبریزی
۷۵,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب زعفرانی

یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ ۳۰۰ گرمی، دورچین: گوجه کبابی، خیارشور، فلفل کبابی، لیموترش، نان
خوراک جوجه کباب زعفرانی
۷۰,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه با استخوان

یک سیخ جوجه کباب سینه و ران مرغ ۷۰۰ گرمی، دورچین: گوجه کبابی، خیارشور، فلفل کبابی، لیموترش، نان
خوراک جوجه با استخوان
۱۰۰,۰۰۰ تومان

خوراک مرغ

یک عدد ران مرغ رب پز شده ۴۰۰ گرمی، دورچین: گوجه کبابی، خیارشور، فلفل کبابی، لیموترش، نان
خوراک مرغ
۶۰,۰۰۰ تومان

خوراک ماهی قزل آلا

یک عدد ماهی قزل آلا سرخ کرده ۴۵۰ گرمی، دورچین: خیارشور، فلفل کبابی، لیموترش، نان
خوراک ماهی قزل آلا
۸۰,۰۰۰ تومان

گوجه کبابی اضافه

۲ عدد گوجه کبابی
گوجه کبابی اضافه
۸,۰۰۰ تومان

خورشت

چلو خورشت قورمه سبزی

یک پرس خورشت، ۷۰ گرم گوشت گوساله، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی
چلو خورشت قورمه سبزی
۱۰
۶۵,۰۰۰ ۵۸,۵۰۰ تومان

چلو خورشت قیمه سیب زمینی

یک پرس خورشت، ۷۰ گرم گوشت گوساله، ، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی
چلو خورشت قیمه سیب زمینی
ناموجود

خورشت قورمه سبزی (اضافه)

یک پرس خورشت، ۷۰ گرم گوشت گوساله
خورشت قورمه سبزی (اضافه)
۴۵,۰۰۰ تومان

خورشت قیمه سیب زمینی(اضافه)

یک پرس خورشت، ۷۰ گرم گوشت گوساله، بادمجان سرخ کرده
خورشت قیمه سیب زمینی(اضافه)
ناموجود

ته چین قورمه سبزی

یک پرس خورشت، ۷۰ گرم گوشت گوساله، یک عدد ته چین قالبی با برنج ایرانی
ته چین قورمه سبزی
ناموجود

ته چین قیمه

یک پرس خورشت، ۷۰ گرم گوشت گوساله، یک عدد ته چین قالبی با برنج ایرانی
ته چین قیمه
ناموجود

غذای ایرانی

زرشک پلو با مرغ ران

یک عدد ران یا سینه مرغ ۴۰۰ گرمی، ۳۵۰ گرم زرشک پلو با برنج ایرانی
زرشک پلو با مرغ ران
۱۰
۹۰,۰۰۰ ۸۱,۰۰۰ تومان

زرشک پلو با گوشت

۲۵۰ گرم گوشت گوساله، ۳۵۰ گرم زرشک پلو با برنج ایرانی
زرشک پلو با گوشت
۱۲۰,۰۰۰ تومان

چلو ماهی قزل آلا

یک عدد ماهی قزل آلا سرخ کرده ۴۵۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی
چلو ماهی قزل آلا
۱۱۰,۰۰۰ تومان

ته چین مرغ

یک عدد ران مرغ کامل ۴۰۰ گرمی، یک عدد ته چین قالبی با برنج ایرانی
ته چین مرغ
ناموجود

پیش غذا

سوپ جو یک نفره

سوپ جو
سوپ جو یک نفره
۱۶,۰۰۰ تومان

سوپ جو یک کیلو گرم

سوپ جو
سوپ جو یک کیلو گرم
۴۵,۰۰۰ تومان

ماست موسیر

۱۰۰ گرم ماست موسیر
ماست موسیر
۱۰,۰۰۰ تومان

زیتون پرورده

۱۵۰ گرم زیتون پرورده
زیتون پرورده
۱۵,۰۰۰ تومان

ماست خیار

ماست و خیار یک نفره
ماست خیار
۱۵,۰۰۰ تومان

سالاد شیرازی

سالاد شیرازی یک نفره
سالاد شیرازی
۱۵,۰۰۰ تومان

سالاد کلم

سالاد کلم
۱۵,۰۰۰ تومان

ترشی مخلوط

ترشی مخلوط
ترشی مخلوط
۱۵,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه قوطی کوکاکولا

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی کوکاکولا
۱۲,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی فانتا پرتقالی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی فانتا پرتقالی
۱۲,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی اسپرایت

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی اسپرایت
۱۲,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده کوکاکولا

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده کوکاکولا
۱۸,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده فانتا پرتقالی

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده فانتا پرتقالی
۱۸,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده اسپرایت

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده اسپرایت
۱۸,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی هی دی لیمو

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی هی دی لیمو
۱۲,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی هی دی استوایی

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی هی دی استوایی
۱۲,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر خانواده عالیس لیمو

یک لیتر
ماءالشعیر خانواده عالیس لیمو
۱۷,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر خانواده عالیس استوایی

یک لیتر
ماءالشعیر خانواده عالیس استوایی
۱۷,۰۰۰ تومان

دوغ لیوانی خوشگوار

۲۸۰ میلی لیتر
دوغ لیوانی خوشگوار
۱۰,۰۰۰ تومان

دوغ خانواده

۱.۵ لیتر
دوغ خانواده
۲۸,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۰.۵ لیتر
آب معدنی کوچک
۵,۰۰۰ تومان