جست‌وجو در اسنپ‌فود

غذای اصلی

چلو جوجه کباب مخصوص

چلو جوجه کباب مخصوص
۱۸,۰۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده (دو سیخ)

دو سیخ کباب کوبیده
چلو کباب کوبیده (دو سیخ)
۱۸,۰۰۰ تومان

چلو کباب نگینی

چلو کباب نگینی
۱۷,۰۰۰ تومان

چلو کباب وزیری

چلو کباب وزیری
۲۳,۰۰۰ تومان

چلو کباب بختیاری

چلو کباب بختیاری
۳۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب برگ مخصوص

چلو کباب برگ مخصوص
۳۵,۰۰۰ تومان

زرشک پلو با مرغ مخصوص

ران مرغ
زرشک پلو با مرغ مخصوص
۱۷,۰۰۰ تومان

چلو اکبر جوجه مخصوص

چلو اکبر جوجه مخصوص
۲۳,۰۰۰ تومان

چلو ساده

چلو ساده
۶,۰۰۰ تومان

خوراک

خوراک جوجه کباب مخصوص

خوراک جوجه کباب مخصوص
۱۲,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب (۲۰۰ گرم)

خوراک جوجه کباب (200 گرم)
۱۲,۰۰۰ تومان

خوراک کباب کوبیده (دو سیخ)

دو سیخ کباب کوبیده
خوراک کباب کوبیده (دو سیخ)
۱۴,۰۰۰ تومان

خوراک کباب نگینی

خوراک کباب نگینی
۱۵,۰۰۰ تومان

خوراک کباب وزیری

خوراک کباب وزیری
۱۹,۰۰۰ تومان

خوراک کباب بختیاری

خوراک کباب بختیاری
۲۵,۰۰۰ تومان

خوراک کباب برگ مخصوص

خوراک کباب برگ مخصوص
۳۰,۰۰۰ تومان

خوراک مرغ مخصوص

خوراک مرغ مخصوص
۱۲,۰۰۰ تومان

کباب کوبیده (یک سیخ)

یک سیخ کباب کوبیده
کباب کوبیده (یک سیخ)
۷,۰۰۰ تومان

خورشت

چلو خورشت قورمه سبزی

چلو خورشت قورمه سبزی
۱۴,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قیمه سیب زمینی

چلو خورشت قیمه سیب زمینی
۱۴,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قیمه بادمجان

چلو خورشت قیمه بادمجان
۱۴,۰۰۰ تومان

خورشت قورمه سبزی (اضافه)

خورشت قورمه سبزی (اضافه)
۸,۰۰۰ تومان

خورشت قیمه سیب زمینی (اضافه)

خورشت قیمه سیب زمینی (اضافه)
۸,۰۰۰ تومان

خورشت قیمه بادمجان (اضافه)

خورشت قیمه بادمجان (اضافه)
۸,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه قوطی

نوشابه قوطی
۳,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده

نوشابه خانواده
۵,۰۰۰ تومان

دلستر قوطی ایستک

دلستر قوطی ایستک
۴,۰۰۰ تومان

دلستر بزرگ

دلستر بزرگ
۶,۰۰۰ تومان

دوغ کوچک

دوغ کوچک
۴,۰۰۰ تومان

دوغ بزرگ

دوغ بزرگ
۸,۰۰۰ تومان