جست‌وجو در اسنپ‌فود

چلو کباب

چلو کباب سلطانی مخصوص

یک سیخ کباب برگ گوسفندی۱۸۰ گرمی، یک سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۹۰ گرمی، ۳۳۰ گرم برنج ایرانی، کره، دورچین: گوجه کب...
چلو کباب سلطانی مخصوص
۱۸۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب بختیاری

یک سیخ میکس سینه مرغ زعفرانی ۱۲۰ گرمی و گوشت راسته گوساله ۶۰ گرمی، ۳۳۰ گرم برنج ایرانی، کره، دورچین: گوجه کبابی، فلفل کبابی، لیمو ...
چلو کباب بختیاری
۱۳۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب برگ مخصوص

۱۸۰ گرم کباب برگ گوساله، ۳۳۰ گرم برنج ایرانی، کره، دورچین: گوجه کبابی، فلفل کبابی، لیمو ترش، نصف نان
چلو کباب برگ مخصوص
۱۵۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب لقمه نگین دار

۲۴۰ گرم کباب لقمه مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی و جوجه نگینی، ۳۳۰ گرم برنج ایرانی، کره، دورچین: گوجه کبابی، فلفل کبابی، لیمو ترش، نص...
چلو کباب لقمه نگین دار
۱۲۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب لقمه مخصوص

۱۸۰ گرم کباب لقمه مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی، ۳۳۰ گرم برنج ایرانی، کره، دورچین: گوجه کبابی، فلفل کبابی، لیمو ترش، نصف نان
چلو کباب لقمه مخصوص
۱۰۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب چنجه

۱۸۰ گرم کباب چنجه گوشت گو سفندی ۳۳۰ گرم برنج ایرانی، کره، دورچین: گوجه کبابی، فلفل کبابی، لیمو ترش، نصف نان
چلو کباب چنجه
۱۵۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب وزیری

یک سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۹۰ گرمی، یک سیخ سینه مرغ زعفرانی ۲۰۰ گرمی، ۳۳۰ گرم برنج ایرانی، کره، دورچین: گوجه ک...
چلو کباب وزیری
۱۲۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده مخصوص

۲ سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۹۰ گرمی، ۳۳۰ گرم برنج ایرانی، کره، دورچین: گوجه کبابی، فلفل کبابی، لیمو ترش، سماق، ن...
چلو کباب کوبیده مخصوص
۹۵,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب با استخوان

۵۰۰ گرم جوجه کباب با استخوان، ۳۳۰ گرم برنج ایرانی، کره، دورچین: گوجه کبابی، فلفل کبابی، لیمو ترش، نصف نان
چلو جوجه کباب با استخوان
۱۳۵,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب بدون استخوان

۲۰۰ گرم سینه مرغ زعفرانی، ۳۳۰ گرم برنج ایرانی، کره، دورچین: گوجه کبابی، فلفل کبابی، لیمو ترش، نصف نان
چلو جوجه کباب بدون استخوان
۹۵,۰۰۰ تومان

چلو کره

۳۳۰ گرم برنج ایرانی، کره
چلو کره
۴۵,۰۰۰ تومان

خوراک

خوراک کباب برگ مخصوص

۱۸۰ گرم کباب برگ گوساله، دورچین: پیاز و جعفری، فلفل کبابی، گوجه کبابی، نارنج یا لیمو، ۱/۳ نان
خوراک کباب برگ مخصوص
۱۲۵,۰۰۰ تومان

خوراک کباب لقمه نگین دار

۲۴۰ گرم کباب لقمه مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی و جوجه نگینی، دورچین: پیاز و جعفری، فلفل کبابی، گوجه کبابی، نارنج یا لیمو، ۱/۳ نان
خوراک کباب لقمه نگین دار
۷۵,۰۰۰ تومان

خوراک کباب لقمه مخصوص

۱۸۰ گرم کباب لقمه مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی، دورچین: پیاز و جعفری، فلفل کبابی، گوجه کبابی، نارنج یا لیمو، ۱/۳ نان
خوراک کباب لقمه مخصوص
۶۵,۰۰۰ تومان

خوراک کباب سلطانی

یک سیخ کباب برگ گوساله ۱۸۰ گرمی، یک سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۹۰ گرمی، دورچین: پیاز و جعفری، فلفل کبابی، گوجه کب...
خوراک کباب سلطانی
۱۵۵,۰۰۰ تومان

خوراک کباب بختیاری

یک سیخ میکس سینه مرغ زعفرانی ۱۲۰ گرمی و گوشت راسته گوساله ۶۰ گرمی، دورچین: پیاز و جعفری، فلفل کبابی، گوجه کبابی، نارنج یا لیمو، ۱/...
خوراک کباب بختیاری
۱۱۵,۰۰۰ تومان

خوراک کباب چنجه

۱۸۰ گرم کباب چنجه گوشت گوساله، دورچین: پیاز و جعفری، فلفل کبابی، گوجه کبابی، نارنج یا لیمو، ۱/۳ نان
خوراک کباب چنجه
۱۲۵,۰۰۰ تومان

خوراک کباب وزیری

یک سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۹۰ گرمی، یک سیخ سینه مرغ زعفرانی ۲۰۰ گرمی، دورچین: پیاز و جعفری، فلفل کبابی، گوجه ک...
خوراک کباب وزیری
۹۵,۰۰۰ تومان

خوراک کباب کوبیده

۲ سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۹۰ گرمی، دورچین: پیاز و جعفری، فلفل کبابی، گوجه کبابی، نارنج یا لیمو، ۱/۳ نان
خوراک کباب کوبیده
۶۵,۰۰۰ تومان

کباب کوبیده زعفرانی (یک سیخ)

یک سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۹۰ گرمی
کباب کوبیده زعفرانی (یک سیخ)
۳۲,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب با استخوان

۹۰۰ گرم جوجه کباب با استخوان، دورچین: پیاز و جعفری، فلفل کبابی، گوجه کبابی، نارنج یا لیمو، ۱/۳ نان
خوراک جوجه کباب با استخوان
۱۰۵,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب بدون استخوان

۲۰۰ گرم سینه مرغ زعفرانی، دورچین: پیاز و جعفری، فلفل کبابی، گوجه کبابی، نارنج یا لیمو، ۱/۳ نان
خوراک جوجه کباب بدون استخوان
۶۵,۰۰۰ تومان

خوراک مرغ مخصوص

۴۰۰ گرم ران مرغ، دورچین: فلفل کبابی، سیب زمینی و بادمجان حلقه ای، ۱/۳ نان
خوراک مرغ مخصوص
۶۰,۰۰۰ تومان

گوجه کبابی (یک سیخ)

۳-۴ عدد گوجه کبابی
گوجه کبابی (یک سیخ)
۱۰,۰۰۰ تومان

غذای ایرانی

زرشک پلو با مرغ

۴۰۰ گرم ران مرغ، ۳۳۰ گرم زرشک پلو با برنج ایرانی
زرشک پلو با مرغ
۹۰,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قیمه سیب زمینی

۳۰۰ گرم خورشت، ۶۰-۷۰ گرم گوشت گوساله، سیب زمینی، ۳۳۰ گرم برنج ایرانی
چلو خورشت قیمه سیب زمینی
۷۵,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قورمه سبزی

۳۰۰ گرم خورشت، ۶۰-۷۰ گرم گوشت گوساله، ۳۳۰ گرم برنج ایرانی
چلو خورشت قورمه سبزی
۷۵,۰۰۰ تومان

خورشت قیمه سیب زمینی (اضافه)

۳۰۰ گرم خورشت، ۶۰-۷۰ گرم گوشت گوساله، سیب زمینی
خورشت قیمه سیب زمینی (اضافه)
۴۰,۰۰۰ تومان

خورشت قیمه بادمجان (اضافه)

۳۰۰ گرم خورشت، ۶۰-۷۰ گرم گوشت گوساله، بادمجان
خورشت قیمه بادمجان (اضافه)
۳۰,۰۰۰ تومان

خورشت قورمه سبزی (اضافه)

۳۰۰ گرم خورشت، ۶۰-۷۰ گرم گوشت گوساله
خورشت قورمه سبزی (اضافه)
۴۰,۰۰۰ تومان

سالاد و پیش غذا

ماست موسیر

۱۰۰ گرم ماست موسیر
ماست موسیر
۶,۰۰۰ تومان

زیتون

۹۰ گرم زیتون
زیتون
۱۵,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی

کوکا کولا

۱۰,۰۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۱۰,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۱۰,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده

کوکا کولا

۱۷,۰۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۱۷,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۱۷,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی هی دی

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی هی دی

لیمو

۱۰,۰۰۰ تومان

استوایی

۱۰,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر خانواده هی دی

یک لیتر
ماءالشعیر خانواده هی دی

لیمو

۱۶,۰۰۰ تومان

استوایی

۱۶,۰۰۰ تومان

دوغ کوچک

۳۰۰ میلی لیتر
دوغ کوچک
۶,۰۰۰ تومان

دوغ خانواده

۱.۵ لیتر
دوغ خانواده
۱۸,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۰.۵ لیتر
آب معدنی کوچک
۶,۰۰۰ تومان

آب معدنی بزرگ

۱.۵ لیتر
آب معدنی بزرگ
۸,۰۰۰ تومان