جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

چلو جوجه کباب

یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ، ۳۳۰ گرم برنج ایرانی، کره دورچین: گوجه کبابی، نارنج
چلو جوجه کباب

معمولی (۲۳۰ گرمی)

۱۵
۷۰,۰۰۰ ۵۹,۵۰۰ تومان

مخصوص (۳۰۰ گرمی)

۱۵
۱۱۰,۰۰۰ ۹۳,۵۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب

یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ، دورچین: گوجه کبابی، کلم قرمز، پیاز و جعفری، خیارشور، سیب زمینی سرخ کرده، نارنج، یک عدد نان لواش
خوراک جوجه کباب

معمولی (۲۳۰ گرمی)

۱۵
۶۰,۰۰۰ ۵۱,۰۰۰ تومان

مخصوص (۳۰۰ گرمی)

۱۵
۱۰۰,۰۰۰ ۸۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب برگ

یک سیخ کباب برگ فیله گوساله، ۳۳۰ گرم برنج ایرانی، کره، دورچین: گوجه کبابی، نارنج
چلو کباب برگ

مخصوص (۱۷۰ گرمی)

۱۵
۱۷۰,۰۰۰ ۱۴۴,۵۰۰ تومان

خوراک کباب برگ

یک سیخ کباب برگ فیله گوساله، دورچین: گوجه کبابی، کلم قرمز، پیاز و جعفری، خیارشور، سیب زمینی سرخ کرده، نارنج، یک عدد نان لواش
خوراک کباب برگ

مخصوص (۱۷۰ گرمی)

۱۵
۱۶۰,۰۰۰ ۱۳۶,۰۰۰ تومان

زرشک پلو با مرغ سس پز (ران)

یک عدد ران مرغ ۴۰۰ گرم سس پز، ۳۳۰ گرم زرشک پلو با برنج ایرانی
زرشک پلو با مرغ سس پز (ران)
۱۵
۸۰,۰۰۰ ۶۸,۰۰۰ تومان

تخفیف‌دارها

چلو کباب سلطانی

یک سیخ کباب برگ فیله گوساله ۱۷۰ گرمی، یک سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۰۰ گرمی، ۳۳۰ گرم برنج ایرانی، کره، دورچین: گ...
چلو کباب سلطانی
۱۵
۲۱۰,۰۰۰ ۱۷۸,۵۰۰ تومان

خوراک کباب کوبیده

یک سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۰۰ گرمی، دورچین: گوجه کبابی، کلم قرمز، پیاز و جعفری، خیارشور، سیب زمینی سرخ کرده، ...
خوراک کباب کوبیده
۱۵
۴۰,۰۰۰ ۳۴,۰۰۰ تومان

ماست موسیر

۱۸۰ گرم ماست موسیر
ماست موسیر
۱۵
۱۵,۰۰۰ ۱۲,۷۵۰ تومان

ماست و خیار

۱۸۰ گرم ماست و خیار
ماست و خیار
۱۵
۱۵,۰۰۰ ۱۲,۷۵۰ تومان

سالاد فصل

کاهو، گوجه، خیار، هویج رنده شده، سس فرانسوی یک نفره
سالاد فصل
۱۵
۳۰,۰۰۰ ۲۵,۵۰۰ تومان

سوپ جو

۲۰۰ گرم سوپ جو، جو پرک، سینه مرغ ریش ریش شده، هویج، شیر، خامه
سوپ جو
۱۵
۳۰,۰۰۰ ۲۵,۵۰۰ تومان

زرشک پلو با مرغ سس پز (ران)

یک عدد ران مرغ ۴۰۰ گرم سس پز، ۳۳۰ گرم زرشک پلو با برنج ایرانی
زرشک پلو با مرغ سس پز (ران)
۱۵
۸۰,۰۰۰ ۶۸,۰۰۰ تومان

چلو ماهی قزل آلا

یک عدد ماهی قزل آلا ۴۰۰ گرمی سرخ شده، ۳۳۰ گرم برنج ایرانی، کره، دورچین: گوجه اسلایسی، کلم قرمز، خیارشور
چلو ماهی قزل آلا
۱۵
۱۲۰,۰۰۰ ۱۰۲,۰۰۰ تومان

گوجه کبابی

یک سیخ گوجه کبابی (۴ عدد)
گوجه کبابی
۱۵
۳,۰۰۰ ۲,۵۵۰ تومان

خوراک مرغ (ران)

یک عدد ران مرغ ۳۵۰ گرمی سس پز، دورچین: گوجه اسلایسی، کلم قرمز، پیاز، جعفری، خیارشور، سیب زمینی سرخ کرده، نارنج، یک عدد نان لواش
خوراک مرغ (ران)
۱۵
۶۰,۰۰۰ ۵۱,۰۰۰ تومان

خوراک ماهی قزل آلا

یک عدد ماهی قزل آلا ۴۰۰ گرمی سرخ شده، دورچین: گوجه اسلایسی، کلم قرمز، پیاز و جعفری، خیارشور، سیب زمینی سرخ کرده، نارنج، یک عدد نان...
خوراک ماهی قزل آلا
۱۵
۱۱۰,۰۰۰ ۹۳,۵۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب

یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ، دورچین: گوجه کبابی، کلم قرمز، پیاز و جعفری، خیارشور، سیب زمینی سرخ کرده، نارنج، یک عدد نان لواش
خوراک جوجه کباب

مخصوص (۳۰۰ گرمی)

۱۵
۱۰۰,۰۰۰ ۸۵,۰۰۰ تومان

معمولی (۲۳۰ گرمی)

۱۵
۶۰,۰۰۰ ۵۱,۰۰۰ تومان

خوراک کباب لقمه

یک سیخ کباب لقمه مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۲۵۰ گرمی، دورچین: گوجه کبابی، کلم قرمز، پیاز و جعفری، خیارشور، سیب زمینی سرخ کرده، نا...
خوراک کباب لقمه
۱۵
۱۰۰,۰۰۰ ۸۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب برگ

یک سیخ کباب برگ فیله گوساله، ۳۳۰ گرم برنج ایرانی، کره، دورچین: گوجه کبابی، نارنج
چلو کباب برگ

مخصوص (۱۷۰ گرمی)

۱۵
۱۷۰,۰۰۰ ۱۴۴,۵۰۰ تومان

ممتاز (۲۵۰ گرمی)

۱۵
۲۱۰,۰۰۰ ۱۷۸,۵۰۰ تومان

خوراک کباب چنجه

یک سیخ کباب چنجه فیله گوساله ۳۰۰ گرمی، دورچین: گوجه کبابی، کلم قرمز، پیاز و جعفری، خیارشور، سیب زمینی سرخ کرده، نارنج، یک عدد نان ...
خوراک کباب چنجه
۱۵
۱۶۰,۰۰۰ ۱۳۶,۰۰۰ تومان

خوراک کباب بختیاری

یک سیخ کباب بختیاری ۳۰۰ گرمی، مخلوط کباب برگ فیله گوساله و جوجه کباب سینه مرغ، دورچین: گوجه کبابی، کلم قرمز، پیاز و جعفری، خیارشور...
خوراک کباب بختیاری
۱۵
۱۴۰,۰۰۰ ۱۱۹,۰۰۰ تومان

خوراک کباب برگ

یک سیخ کباب برگ فیله گوساله، دورچین: گوجه کبابی، کلم قرمز، پیاز و جعفری، خیارشور، سیب زمینی سرخ کرده، نارنج، یک عدد نان لواش
خوراک کباب برگ

ممتاز (۲۵۰ گرمی)

۱۵
۲۰۰,۰۰۰ ۱۷۰,۰۰۰ تومان

مخصوص (۱۷۰ گرمی)

۱۵
۱۶۰,۰۰۰ ۱۳۶,۰۰۰ تومان

خوراک کباب سلطانی

یک سیخ کباب برگ فیله گوساله ۱۷۰ گرمی، یک سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۰۰ گرمی، دورچین: گوجه کبابی، کلم قرمز، پیاز ...
خوراک کباب سلطانی
۱۵
۲۰۰,۰۰۰ ۱۷۰,۰۰۰ تومان

خوراک سینی کباب میکس (سه نفره)

یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ ۳۰۰ گرمی، یک سیخ کباب برگ فیله گوساله ۱۷۰ گرمی، یک سیخ کباب لقمه نگین دار ۲۵۰ گرمی مخلوط گوشت گوساله و گ...
خوراک سینی کباب میکس (سه نفره)
۱۵
۳۶۰,۰۰۰ ۳۰۶,۰۰۰ تومان

چلو کره

۳۳۰ گرم برنج ایرانی، کره
چلو کره
۱۵
۴۰,۰۰۰ ۳۴,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب

یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ، ۳۳۰ گرم برنج ایرانی، کره دورچین: گوجه کبابی، نارنج
چلو جوجه کباب

مخصوص (۳۰۰ گرمی)

۱۵
۱۱۰,۰۰۰ ۹۳,۵۰۰ تومان

معمولی (۲۳۰ گرمی)

۱۵
۷۰,۰۰۰ ۵۹,۵۰۰ تومان

چلو کباب لقمه نگین دار زعفرانی

یک سیخ کباب لقمه نگین دار ۲۵۰ گرمی، مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی و جوجه کباب سینه مرغ نگینی، ۳۳۰ گرم برنج ایرانی، کره، دورچین: گوجه...
چلو کباب لقمه نگین دار زعفرانی
۱۵
۱۱۰,۰۰۰ ۹۳,۵۰۰ تومان

چلو کباب بختیاری

یک سیخ کباب بختیاری ۳۰۰ گرمی، مخلوط کباب برگ فیله گوساله و جوجه کباب سینه مرغ، ۳۳۰ گرم برنج ایرانی، کره، دورچین: گوجه کبابی، نارنج
چلو کباب بختیاری
۱۵
۱۵۰,۰۰۰ ۱۲۷,۵۰۰ تومان

زیتون پرورده

۱۰۰ گرم زیتون پرورده (شرکتی)
زیتون پرورده
۱۵
۱۵,۰۰۰ ۱۲,۷۵۰ تومان

چلو کباب

سینی کباب میکس (سه نفره)

یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ ۳۰۰ گرمی، یک سیخ کباب برگ فیله گوساله ۱۷۰ گرمی، یک سیخ کباب لقمه نگین دار ۲۵۰ گرمی مخلوط گوشت گوساله و گ...
سینی کباب میکس (سه نفره)
۳۹۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب سلطانی

یک سیخ کباب برگ فیله گوساله ۱۷۰ گرمی، یک سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۰۰ گرمی، ۳۳۰ گرم برنج ایرانی، کره، دورچین: گ...
چلو کباب سلطانی
۱۵
۲۱۰,۰۰۰ ۱۷۸,۵۰۰ تومان

چلو کباب برگ

یک سیخ کباب برگ فیله گوساله، ۳۳۰ گرم برنج ایرانی، کره، دورچین: گوجه کبابی، نارنج
چلو کباب برگ

مخصوص (۱۷۰ گرمی)

۱۵
۱۷۰,۰۰۰ ۱۴۴,۵۰۰ تومان

ممتاز (۲۵۰ گرمی)

۱۵
۲۱۰,۰۰۰ ۱۷۸,۵۰۰ تومان

چلو کباب بختیاری

یک سیخ کباب بختیاری ۳۰۰ گرمی، مخلوط کباب برگ فیله گوساله و جوجه کباب سینه مرغ، ۳۳۰ گرم برنج ایرانی، کره، دورچین: گوجه کبابی، نارنج
چلو کباب بختیاری
۱۵
۱۵۰,۰۰۰ ۱۲۷,۵۰۰ تومان

چلو کباب چنجه

یک سیخ کباب چنجه فیله گوساله ۳۰۰ گرمی، ۳۳۰ گرم برنج ایرانی، کره، دورچین: گوجه کبابی، نارنج
چلو کباب چنجه
۱۷۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب لقمه نگین دار زعفرانی

یک سیخ کباب لقمه نگین دار ۲۵۰ گرمی، مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی و جوجه کباب سینه مرغ نگینی، ۳۳۰ گرم برنج ایرانی، کره، دورچین: گوجه...
چلو کباب لقمه نگین دار زعفرانی
۱۵
۱۱۰,۰۰۰ ۹۳,۵۰۰ تومان

چلو جوجه کباب

یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ، ۳۳۰ گرم برنج ایرانی، کره دورچین: گوجه کبابی، نارنج
چلو جوجه کباب

معمولی (۲۳۰ گرمی)

۱۵
۷۰,۰۰۰ ۵۹,۵۰۰ تومان

مخصوص (۳۰۰ گرمی)

۱۵
۱۱۰,۰۰۰ ۹۳,۵۰۰ تومان

چلو کره

۳۳۰ گرم برنج ایرانی، کره
چلو کره
۱۵
۴۰,۰۰۰ ۳۴,۰۰۰ تومان

خوراک

خوراک سینی کباب میکس (سه نفره)

یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ ۳۰۰ گرمی، یک سیخ کباب برگ فیله گوساله ۱۷۰ گرمی، یک سیخ کباب لقمه نگین دار ۲۵۰ گرمی مخلوط گوشت گوساله و گ...
خوراک سینی کباب میکس (سه نفره)
۱۵
۳۶۰,۰۰۰ ۳۰۶,۰۰۰ تومان

خوراک کباب سلطانی

یک سیخ کباب برگ فیله گوساله ۱۷۰ گرمی، یک سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۰۰ گرمی، دورچین: گوجه کبابی، کلم قرمز، پیاز ...
خوراک کباب سلطانی
۱۵
۲۰۰,۰۰۰ ۱۷۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب برگ

یک سیخ کباب برگ فیله گوساله، دورچین: گوجه کبابی، کلم قرمز، پیاز و جعفری، خیارشور، سیب زمینی سرخ کرده، نارنج، یک عدد نان لواش
خوراک کباب برگ

مخصوص (۱۷۰ گرمی)

۱۵
۱۶۰,۰۰۰ ۱۳۶,۰۰۰ تومان

ممتاز (۲۵۰ گرمی)

۱۵
۲۰۰,۰۰۰ ۱۷۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب بختیاری

یک سیخ کباب بختیاری ۳۰۰ گرمی، مخلوط کباب برگ فیله گوساله و جوجه کباب سینه مرغ، دورچین: گوجه کبابی، کلم قرمز، پیاز و جعفری، خیارشور...
خوراک کباب بختیاری
۱۵
۱۴۰,۰۰۰ ۱۱۹,۰۰۰ تومان

خوراک کباب چنجه

یک سیخ کباب چنجه فیله گوساله ۳۰۰ گرمی، دورچین: گوجه کبابی، کلم قرمز، پیاز و جعفری، خیارشور، سیب زمینی سرخ کرده، نارنج، یک عدد نان ...
خوراک کباب چنجه
۱۵
۱۶۰,۰۰۰ ۱۳۶,۰۰۰ تومان

خوراک کباب لقمه

یک سیخ کباب لقمه مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۲۵۰ گرمی، دورچین: گوجه کبابی، کلم قرمز، پیاز و جعفری، خیارشور، سیب زمینی سرخ کرده، نا...
خوراک کباب لقمه
۱۵
۱۰۰,۰۰۰ ۸۵,۰۰۰ تومان

خوراک کباب کوبیده

یک سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۰۰ گرمی، دورچین: گوجه کبابی، کلم قرمز، پیاز و جعفری، خیارشور، سیب زمینی سرخ کرده، ...
خوراک کباب کوبیده
۱۵
۴۰,۰۰۰ ۳۴,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب

یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ، دورچین: گوجه کبابی، کلم قرمز، پیاز و جعفری، خیارشور، سیب زمینی سرخ کرده، نارنج، یک عدد نان لواش
خوراک جوجه کباب

معمولی (۲۳۰ گرمی)

۱۵
۶۰,۰۰۰ ۵۱,۰۰۰ تومان

مخصوص (۳۰۰ گرمی)

۱۵
۱۰۰,۰۰۰ ۸۵,۰۰۰ تومان

خوراک ماهی قزل آلا

یک عدد ماهی قزل آلا ۴۰۰ گرمی سرخ شده، دورچین: گوجه اسلایسی، کلم قرمز، پیاز و جعفری، خیارشور، سیب زمینی سرخ کرده، نارنج، یک عدد نان...
خوراک ماهی قزل آلا
۱۵
۱۱۰,۰۰۰ ۹۳,۵۰۰ تومان

خوراک مرغ (ران)

یک عدد ران مرغ ۳۵۰ گرمی سس پز، دورچین: گوجه اسلایسی، کلم قرمز، پیاز، جعفری، خیارشور، سیب زمینی سرخ کرده، نارنج، یک عدد نان لواش
خوراک مرغ (ران)
۱۵
۶۰,۰۰۰ ۵۱,۰۰۰ تومان

گوجه کبابی

یک سیخ گوجه کبابی (۴ عدد)
گوجه کبابی
۱۵
۳,۰۰۰ ۲,۵۵۰ تومان

غذای روزانه

چلو ماهی قزل آلا

یک عدد ماهی قزل آلا ۴۰۰ گرمی سرخ شده، ۳۳۰ گرم برنج ایرانی، کره، دورچین: گوجه اسلایسی، کلم قرمز، خیارشور
چلو ماهی قزل آلا
۱۵
۱۲۰,۰۰۰ ۱۰۲,۰۰۰ تومان

زرشک پلو با مرغ سس پز (ران)

یک عدد ران مرغ ۴۰۰ گرم سس پز، ۳۳۰ گرم زرشک پلو با برنج ایرانی
زرشک پلو با مرغ سس پز (ران)
۱۵
۸۰,۰۰۰ ۶۸,۰۰۰ تومان

سالاد و پیش غذا

سوپ جو

۲۰۰ گرم سوپ جو، جو پرک، سینه مرغ ریش ریش شده، هویج، شیر، خامه
سوپ جو
۱۵
۳۰,۰۰۰ ۲۵,۵۰۰ تومان

سالاد فصل

کاهو، گوجه، خیار، هویج رنده شده، سس فرانسوی یک نفره
سالاد فصل
۱۵
۳۰,۰۰۰ ۲۵,۵۰۰ تومان

ماست و خیار

۱۸۰ گرم ماست و خیار
ماست و خیار
۱۵
۱۵,۰۰۰ ۱۲,۷۵۰ تومان

ماست موسیر

۱۸۰ گرم ماست موسیر
ماست موسیر
۱۵
۱۵,۰۰۰ ۱۲,۷۵۰ تومان

زیتون پرورده

۱۰۰ گرم زیتون پرورده (شرکتی)
زیتون پرورده
۱۵
۱۵,۰۰۰ ۱۲,۷۵۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه بطری

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری

کوکا کولا

۷,۰۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۷,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۷,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی

کوکا کولا

۱۲,۰۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۱۲,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۱۲,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی

لیمو

۱۴,۰۰۰ تومان

استوایی

۱۴,۰۰۰ تومان

کلاسیک

۱۴,۰۰۰ تومان

دوغ بطری کاله

۲۵۰ میلی لیتر
دوغ بطری کاله
۷,۵۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۰.۵ لیتر
آب معدنی کوچک
۵,۰۰۰ تومان