جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

پیتزا مخلوط ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی، سوسیس بلغاری، ژامبون گوشت، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر پیتزا
پیتزا مخلوط ایتالیایی

دو نفره (۳۲ سانتی متری)

۱۵
۱۸۵,۰۰۰ ۱۵۷,۲۵۰ تومان

پیتزا سیسیلی ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی، سوسیس سوجوک، فلفل تند، پنیر پیتزا، قارچ
پیتزا سیسیلی ایتالیایی

دو نفره (۳۲ سانتی متری)

۱۵
۱۸۵,۰۰۰ ۱۵۷,۲۵۰ تومان

رویال برگر

یک عدد برگر دست ساز گوشت مخلوط گوساله و گوسفندی ۱۳۰ گرمی، سس مخصوص، ژامبون، سوسیس قارچ، فلفل دلمه ای، کاهو، یک ورق پنیر گودا، نان ...
رویال برگر
۱۵
۹۵,۰۰۰ ۸۰,۷۵۰ تومان

چیز برگر

یک عدد برگر دست ساز گوشت مخلوط گوساله و گوسفندی ۱۳۰ گرمی، سس مخصوص، کاهو، یک ورق پنیر گودا، نان گرد
چیز برگر
۱۵
۸۰,۰۰۰ ۶۸,۰۰۰ تومان

پیتزا بیف ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی، مخلوط گوشت چرخ شده گوساله و گوسفندی، سس مایونز، چیپس، فلفل دلمه ای، پنیر پیتزا
پیتزا بیف ایتالیایی

دو نفره (۳۲ سانتی متری)

۱۵
۱۹۵,۰۰۰ ۱۶۵,۷۵۰ تومان

کمبو چیز برگر

یک عدد برگر دست ساز گوشت مخلوط گوساله و گوسفندی ۱۳۰ گرمی، پنیر گودا، کاهو، گوجه، نان گرد، یک عدد نوشابه قوطی مشکی رایگان، یک عدد س...
کمبو چیز برگر
۱۵
۱۲۵,۰۰۰ ۱۰۶,۲۵۰ تومان

پیتزا ورستل ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی، سوسیس بلغاری، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر پیتزا
پیتزا ورستل ایتالیایی

دو نفره (۳۲ سانتی متری)

۱۵
۱۸۵,۰۰۰ ۱۵۷,۲۵۰ تومان

تخفیف‌دارها

پیتزا مخلوط ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی، سوسیس بلغاری، ژامبون گوشت، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر پیتزا
پیتزا مخلوط ایتالیایی

دو نفره (۳۲ سانتی متری)

۱۵
۱۸۵,۰۰۰ ۱۵۷,۲۵۰ تومان

دبل برگر

۲ عدد برگر دست ساز گوشت مخلوط گوساله و گوسفندی ۱۳۰ گرمی، سس مخصوص، کاهو، گوجه، نان گرد
دبل برگر
۱۵
۱۲۰,۰۰۰ ۱۰۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ چیز ژامبون بلغاری

دو ورق ژامبون گوشت، ۶ عدد بلغاری، سس مایونز، گوجه، خیارشور، کاهو، پنیر، نان باگت
ساندویچ چیز ژامبون بلغاری
۱۵
۷۵,۰۰۰ ۶۳,۷۵۰ تومان

ساندویچ بیگ چف

سینه مرغ کریسپی، ژامبون، کاهو، سس تارتار، یک ورق پنیر گودا، نان باگت
ساندویچ بیگ چف
۱۵
۱۲۰,۰۰۰ ۱۰۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ فیله مرغ تنوری

۲ تکه فیله مرغ، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ فیله مرغ تنوری
۱۵
۱۴۰,۰۰۰ ۱۱۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ پچ

۳ ورق ژامبون مرغ، قارچ، فلفل دلمه ای، سس مایونز، گوجه، خیارشور، کاهو، یک ورق پنیر گودا، نان باگت
ساندویچ پچ
۱۵
۱۱۰,۰۰۰ ۹۳,۵۰۰ تومان

ساندویچ زبان

۷۰ گرم زبان گوساله، قارچ، گوجه، خیارشور، سس مایونز، کاهو، یک ورق پنیر گودا، نان باگت
ساندویچ زبان
۱۵
۱۴۵,۰۰۰ ۱۲۳,۲۵۰ تومان

ساندویچ مخصوص بیف

یک عدد برگر دست ساز گوشت مخلوط گوساله و گوسفندی ۱۳۰ گرمی، بیکن گوشت، پنیر گودا، نان گرد
ساندویچ مخصوص بیف
۱۵
۱۳۰,۰۰۰ ۱۱۰,۵۰۰ تومان

همبرگر

یک عدد برگر دست ساز گوشت مخلوط گوساله و گوسفندی ۱۳۰ گرمی، سس مخصوص، کاهو، گوجه، نان گرد
همبرگر
۱۵
۷۵,۰۰۰ ۶۳,۷۵۰ تومان

قارچ برگر

یک عدد برگر دست ساز گوشت مخلوط گوساله و گوسفندی ۱۳۰ گرمی، سس مخصوص، قارچ، کاهو، یک ورق پنیر گودا، نان گرد
قارچ برگر
۱۵
۸۵,۰۰۰ ۷۲,۲۵۰ تومان

ساندویچ چیز داگ

یک عدد هات داگ ۸۰%، سس خردل، گوجه، خیارشور، کاهو، یک ورق پنیر گودا، نان باگت
ساندویچ چیز داگ
۱۵
۷۵,۰۰۰ ۶۳,۷۵۰ تومان

چیز ژامبون برگر

یک عدد برگر دست ساز گوشت مخلوط گوساله و گوسفندی ۱۳۰ گرمی، سس مخصوص، ژامبون، کاهو، یک ورق پنیر گودا، نان گرد
چیز ژامبون برگر
۱۵
۸۵,۰۰۰ ۷۲,۲۵۰ تومان

چیز برگر

یک عدد برگر دست ساز گوشت مخلوط گوساله و گوسفندی ۱۳۰ گرمی، سس مخصوص، کاهو، یک ورق پنیر گودا، نان گرد
چیز برگر
۱۵
۸۰,۰۰۰ ۶۸,۰۰۰ تومان

دبل چیز برگر

۲ عدد برگر دست ساز گوشت مخلوط گوساله و گوسفندی ۱۳۰ گرمی، ۲ ورق پنیر گودا، سس مخصوص، کاهو، نان گرد
دبل چیز برگر
۱۵
۱۲۰,۰۰۰ ۱۰۲,۰۰۰ تومان

رویال برگر

یک عدد برگر دست ساز گوشت مخلوط گوساله و گوسفندی ۱۳۰ گرمی، سس مخصوص، ژامبون، سوسیس قارچ، فلفل دلمه ای، کاهو، یک ورق پنیر گودا، نان ...
رویال برگر
۱۵
۹۵,۰۰۰ ۸۰,۷۵۰ تومان

اسپشیال برگر

۲ عدد برگر دست ساز گوشت مخلوط گوساله و گوسفندی ۱۳۰ گرمی، ۴ ورق ژامبون، ۴ ورق پنیر گودا، مرغ، قارچ، فلفل دلمه ای، سوسیس، سس مخصوص، ...
اسپشیال برگر
۱۵
۱۶۰,۰۰۰ ۱۳۶,۰۰۰ تومان

کمبو همبرگر

یک عدد برگر دست ساز گوشت مخلوط گوساله و گوسفندی ۱۳۰ گرمی، کاهو، گوجه، نان گرد، یک عدد نوشابه قوطی مشکی رایگان، یک عدد سیب زمینی را...
کمبو همبرگر
۱۵
۱۲۰,۰۰۰ ۱۰۲,۰۰۰ تومان

کمبو قارچ برگر

یک عدد برگر دست ساز گوشت مخلوط گوساله و گوسفندی ۱۳۰ گرمی، قارچ، کاهو، گوجه، نان گرد، یک عدد نوشابه قوطی مشکی رایگان، یک عدد سیب زم...
کمبو قارچ برگر
۱۵
۱۳۰,۰۰۰ ۱۱۰,۵۰۰ تومان

کمبو چیز ژامبون برگر

یک عدد برگر دست ساز گوشت مخلوط گوساله و گوسفندی ۱۳۰ گرمی، چیز ژامبون گوشت، کاهو، گوجه، نان گرد، یک عدد نوشابه قوطی مشکی رایگان، یک...
کمبو چیز ژامبون برگر
۱۵
۱۳۰,۰۰۰ ۱۱۰,۵۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ ویژه

یک عدد هات داگ ۸۰%، یک ورق ژامبون گوشت، قارچ، سس خردل، گوجه، خیارشور، کاهو، یک ورق پنیر گودا، نان باگت
ساندویچ هات داگ ویژه
۱۵
۹۵,۰۰۰ ۸۰,۷۵۰ تومان

ساندویچ هات داگ

یک عدد هات داگ ۸۰%، سس خردل، گوجه، خیارشور، کاهو، نان باگت
ساندویچ هات داگ
۱۵
۷۰,۰۰۰ ۵۹,۵۰۰ تومان

کمبو چیز برگر

یک عدد برگر دست ساز گوشت مخلوط گوساله و گوسفندی ۱۳۰ گرمی، پنیر گودا، کاهو، گوجه، نان گرد، یک عدد نوشابه قوطی مشکی رایگان، یک عدد س...
کمبو چیز برگر
۱۵
۱۲۵,۰۰۰ ۱۰۶,۲۵۰ تومان

فیله مرغ سوخاری (چهار تکه)

۴ عدد فیله مرغ، سیب زمینی سرخ کرده، سالاد کلم، نان باگت
فیله مرغ سوخاری (چهار تکه)
۱۵
۱۶۰,۰۰۰ ۱۳۶,۰۰۰ تومان

لازانیا (گوشت)

گوشت چرخ کرده مخلوط گوساله و گوسفندی، فلفل دلمه ای، قارچ، سس کچاب، پنیر پیتزا
لازانیا (گوشت)
۱۵
۱۷۰,۰۰۰ ۱۴۴,۵۰۰ تومان

پاستا بلونز

پاستا بلونز، ۱۵۰ گرم گوشت گوساله تکه ای، کره، روغن، پیاز، سیر، سس کچاپ رب ماکورانی، قارچ، پیازچه، زیتون، لیمو، یک نفره
پاستا بلونز
۱۵
۱۶۰,۰۰۰ ۱۳۶,۰۰۰ تومان

پاستا چیکن آلفردو

پاستا آلفردو، ۱۵۰ گرم سینه مرغ، روغن، کره، قارچ، پیاز، سیر، خامه ماکورانی، پیازچه، زیتون، لیمو، یک نفره
پاستا چیکن آلفردو
۱۵
۱۴۰,۰۰۰ ۱۱۹,۰۰۰ تومان

ناگت سوخاری

۶ تکه ناگت مرغ
ناگت سوخاری
۱۵
۶۵,۰۰۰ ۵۵,۲۵۰ تومان

فیله مرغ سوخاری (یک تکه)

۱ عدد فیله مرغ، سیب زمینی سرخ کرده، سالاد کلم، نان باگت
فیله مرغ سوخاری (یک تکه)
۱۵
۱۲۵,۰۰۰ ۱۰۶,۲۵۰ تومان

فیله مرغ سوخاری (دو تکه)

۲ عدد فیله مرغ، سیب زمینی سرخ کرده، سالاد کلم، نان باگت
فیله مرغ سوخاری (دو تکه)
۱۵
۱۳۷,۰۰۰ ۱۱۶,۴۵۰ تومان

فیله مرغ سوخاری (سه تکه)

۳ عدد فیله مرغ، سیب زمینی سرخ کرده، سالاد کلم، نان باگت
فیله مرغ سوخاری (سه تکه)
۱۵
۱۵۰,۰۰۰ ۱۲۷,۵۰۰ تومان

کالزونه

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۲ سانتی متری، سینه مرغ ریش ریش، اسفناج، قارچ، سس مایونز، پنیر پیتزا
کالزونه
۱۵
۱۵۵,۰۰۰ ۱۳۱,۷۵۰ تومان

ساندویچ کراکف پنیری

یک عدد کراکف، کاهو، خیارشور، سس مایونز، نان باگت
ساندویچ کراکف پنیری
۱۵
۱۰۵,۰۰۰ ۸۹,۲۵۰ تومان

پیده گوشت

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۲ سانتی متری، گوشت چرخ کرده مخلوط گوساله و گوسفندی، قارچ، سس سیر، سس مایونز، پنیر پیتزا
پیده گوشت
۱۵
۱۷۸,۰۰۰ ۱۵۱,۳۰۰ تومان

پیده گوشت و مرغ

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۲ سانتی متری، گوشت گوساله ریش ریش شده، مرغ، قارچ، سس سیر، سس مایونز، پنیر پیتزا
پیده گوشت و مرغ
۱۵
۱۷۸,۰۰۰ ۱۵۱,۳۰۰ تومان

پیده زبان

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۲ سانتی متری، زبان گوساله، قارچ، سس سیر، سس مایونز، پنیر
پیده زبان
۱۵
۱۷۸,۰۰۰ ۱۵۱,۳۰۰ تومان

ساندویچ لیونر با پنیر

۴ ورق ژامبون لیونز گوشت، سس مخصوص، یک ورق پنیر گودا، نان باگت
ساندویچ لیونر با پنیر
۱۵
۷۰,۰۰۰ ۵۹,۵۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت

۳ ورق ژامبون گوشت، سس مایونز، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ ژامبون گوشت
۱۵
۶۵,۰۰۰ ۵۵,۲۵۰ تومان

ساندویچ ژامبون تنوری

۳ ورق ژامبون گوشت، قارچ، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مایونز، یک ورق پنیر گودا، نان باگت
ساندویچ ژامبون تنوری
۱۵
۹۰,۰۰۰ ۷۶,۵۰۰ تومان

ساندویچ بلغاری

۸ عدد بلغاری، سس مایونز، گوجه، خیارشور، کاهو، نان باگت
ساندویچ بلغاری
۱۵
۶۵,۰۰۰ ۵۵,۲۵۰ تومان

ساندویچ بلغاری با پنیر

۸ عدد بلغاری، سس مایونز، گوجه، خیارشور، کاهو، یک ورق پنیر گودا، نان باگت
ساندویچ بلغاری با پنیر
۱۵
۷۰,۰۰۰ ۵۹,۵۰۰ تومان

کمبو رویال برگر

یک عدد برگر دست ساز گوشت مخلوط گوساله و گوسفندی ۱۳۰ گرمی، پنیر گودا، کاهو، گوجه، نان گرد، یک عدد نوشابه قوطی مشکی رایگان، یک عدد س...
کمبو رویال برگر
۱۵
۱۵۰,۰۰۰ ۱۲۷,۵۰۰ تومان

کمبو دبل چیز برگر

۲ عدد برگر دست ساز گوشت مخلوط گوساله و گوسفندی ۱۳۰ گرمی، پنیر گودا، کاهو، گوجه، نان گرد، یک عدد نوشابه قوطی مشکی رایگان، یک عدد سی...
کمبو دبل چیز برگر
۱۵
۱۷۵,۰۰۰ ۱۴۸,۷۵۰ تومان

پیتزاسبزیجات ایتالیایی

پیتزاسبزیجات ایتالیایی
۱۵
۱۷۵,۰۰۰ ۱۴۸,۷۵۰ تومان

پیتزا بیف ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی، مخلوط گوشت چرخ شده گوساله و گوسفندی، سس مایونز، چیپس، فلفل دلمه ای، پنیر پیتزا
پیتزا بیف ایتالیایی

دو نفره (۳۲ سانتی متری)

۱۵
۱۹۵,۰۰۰ ۱۶۵,۷۵۰ تومان

پیتزا پپرونی ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۲ سانتی متری، سوسیس پپرونی، قارچ، زیتون سیاه، ریحان، پنیر پیتزا
پیتزا پپرونی  ایتالیایی
۱۵
۱۸۵,۰۰۰ ۱۵۷,۲۵۰ تومان

پیتزا بیانکا ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۲ سانتی متری، مرغ دودی، اسفناج، ریحان، پنیر پیتزا
پیتزا بیانکا ایتالیایی
۱۵
۱۷۵,۰۰۰ ۱۴۸,۷۵۰ تومان

پیتزا رومانو ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۲ سانتی متری، ژامبون رویال بیف، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر پیتزا
پیتزا رومانو ایتالیایی
۱۵
۱۸۵,۰۰۰ ۱۵۷,۲۵۰ تومان

پیتزا فیلتا چیکن ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۲ سانتی متری، فیله گوساله، فیله مرغ، قارچ، فلفل دلمه ای، زیتون سبز، ریحان، پنیر پیتزا
پیتزا فیلتا چیکن ایتالیایی
۱۵
۱۹۰,۰۰۰ ۱۶۱,۵۰۰ تومان

پیتزا کانیبال ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۲ سانتی متری، فیله گوساله، قارچ، زیتون سبز، زیتون سیاه، پنیر پیتزا
پیتزا کانیبال ایتالیایی
۱۵
۱۹۰,۰۰۰ ۱۶۱,۵۰۰ تومان

پیتزا ۴ طعم ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۲ سانتی متری، فیله گوساله، مرغ، پپرونی، سبزیجات، پنیر پیتزا
پیتزا 4 طعم ایتالیایی
۱۵
۱۹۰,۰۰۰ ۱۶۱,۵۰۰ تومان

پیتزا ایتالیایی

پیتزا مخلوط ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی، سوسیس بلغاری، ژامبون گوشت، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر پیتزا
پیتزا مخلوط ایتالیایی

دو نفره (۳۲ سانتی متری)

۱۵
۱۸۵,۰۰۰ ۱۵۷,۲۵۰ تومان

پیتزاسبزیجات ایتالیایی

پیتزاسبزیجات ایتالیایی
۱۵
۱۷۵,۰۰۰ ۱۴۸,۷۵۰ تومان

پیتزا مکزیکی ایتالیایی

گوشت چرخ کرده، فلفل تند، پنیر
پیتزا مکزیکی ایتالیایی
۱۵
۱۹۵,۰۰۰ ۱۶۵,۷۵۰ تومان

پیتزا زبان ایتالیایی

پیتزا زبان ایتالیایی
۱۵
۱۹۵,۰۰۰ ۱۶۵,۷۵۰ تومان

پیتزا سوپریم گوشت و مرغ ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی، مخلوط گوشت چرخ شده گوساله و گوسفندی، فیله مرغ، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر پیتزا
پیتزا سوپریم گوشت و مرغ ایتالیایی

دو نفره (۳۲ سانتی متری)

۱۵
۱۹۷,۰۰۰ ۱۶۷,۴۵۰ تومان

پیتزا سوپریم گوشت ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی، مخلوط گوشت چرخ شده گوساله و گوسفندی، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر پیتزا
پیتزا سوپریم گوشت ایتالیایی

دو نفره (۳۲ سانتی متری)

۱۵
۱۹۵,۰۰۰ ۱۶۵,۷۵۰ تومان

پیتزا سوپریم مرغ ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی، فیله مرغ، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر پیتزا
پیتزا سوپریم مرغ ایتالیایی

دو نفره (۳۲ سانتی متری)

۱۵
۱۹۵,۰۰۰ ۱۶۵,۷۵۰ تومان

پیتزا ورستل ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی، سوسیس بلغاری، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر پیتزا
پیتزا ورستل ایتالیایی

دو نفره (۳۲ سانتی متری)

۱۵
۱۸۵,۰۰۰ ۱۵۷,۲۵۰ تومان

پیتزا سیسیلی ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی، سوسیس سوجوک، فلفل تند، پنیر پیتزا، قارچ
پیتزا سیسیلی ایتالیایی

دو نفره (۳۲ سانتی متری)

۱۵
۱۸۵,۰۰۰ ۱۵۷,۲۵۰ تومان

پیتزا مخصوص ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی، مخلوط گوشت چرخ شده گوساله و گوسفندی، ژامبون گوشت، سوسیس بلغاری، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر پیتزا
پیتزا مخصوص ایتالیایی

دو نفره (۳۲ سانتی متری)

۱۵
۱۹۰,۰۰۰ ۱۶۱,۵۰۰ تومان

پیتزا قارچ ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی، قارچ، پنیر پیتزا
پیتزا قارچ ایتالیایی

دو نفره (۳۲ سانتی متری)

۱۵
۱۶۵,۰۰۰ ۱۴۰,۲۵۰ تومان

پیتزا بیف ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی، مخلوط گوشت چرخ شده گوساله و گوسفندی، سس مایونز، چیپس، فلفل دلمه ای، پنیر پیتزا
پیتزا بیف ایتالیایی

دو نفره (۳۲ سانتی متری)

۱۵
۱۹۵,۰۰۰ ۱۶۵,۷۵۰ تومان

پیتزا چیکن میکاشو ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۲ سانتی متری، فیله مرغ سوخاری، قارچ، فلفل دلمه ای، زیتون سبز، پنیر پیتزا
پیتزا چیکن میکاشو ایتالیایی
۱۵
۱۹۰,۰۰۰ ۱۶۱,۵۰۰ تومان

پیتزا ۴ طعم ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۲ سانتی متری، فیله گوساله، مرغ، پپرونی، سبزیجات، پنیر پیتزا
پیتزا 4 طعم ایتالیایی
۱۵
۱۹۰,۰۰۰ ۱۶۱,۵۰۰ تومان

پیتزا کانیبال ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۲ سانتی متری، فیله گوساله، قارچ، زیتون سبز، زیتون سیاه، پنیر پیتزا
پیتزا کانیبال ایتالیایی
۱۵
۱۹۰,۰۰۰ ۱۶۱,۵۰۰ تومان

پیتزا فیلتا چیکن ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۲ سانتی متری، فیله گوساله، فیله مرغ، قارچ، فلفل دلمه ای، زیتون سبز، ریحان، پنیر پیتزا
پیتزا فیلتا چیکن ایتالیایی
۱۵
۱۹۰,۰۰۰ ۱۶۱,۵۰۰ تومان

پیتزا رومانو ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۲ سانتی متری، ژامبون رویال بیف، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر پیتزا
پیتزا رومانو ایتالیایی
۱۵
۱۸۵,۰۰۰ ۱۵۷,۲۵۰ تومان

پیتزا بیانکا ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۲ سانتی متری، مرغ دودی، اسفناج، ریحان، پنیر پیتزا
پیتزا بیانکا ایتالیایی
۱۵
۱۷۵,۰۰۰ ۱۴۸,۷۵۰ تومان

پیتزا پپرونی ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۲ سانتی متری، سوسیس پپرونی، قارچ، زیتون سیاه، ریحان، پنیر پیتزا
پیتزا پپرونی  ایتالیایی
۱۵
۱۸۵,۰۰۰ ۱۵۷,۲۵۰ تومان

پیتزا مارگاریتا ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۲ سانتی متری، گوجه، ریحان، پنیر پیتزا
پیتزا مارگاریتا ایتالیایی
۱۵
۱۶۰,۰۰۰ ۱۳۶,۰۰۰ تومان

پیتزا فیلادلفیا ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۲ سانتی متری، فیله گوساله تکه ای، بیکن گوشت، زیتون سیاه، پنیر پیتزا
پیتزا فیلادلفیا ایتالیایی
۱۵
۱۹۰,۰۰۰ ۱۶۱,۵۰۰ تومان

پیتزا پاسترومی ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۲ سانتی متری، گوشت چرخ کرده مخلوط گوساله . گوسفندی، ژامبون گوشت، فلفل دلمه ای، پنیر پیتزا
پیتزا پاسترومی ایتالیایی
۱۵
۱۸۵,۰۰۰ ۱۵۷,۲۵۰ تومان

پیتزا آمریکایی

پیتزا مخصوص آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۲ سانتی متری، گوشت چرخ کرده مخلوط گوساله . گوسفندی، ژامبون گوشت، سوسیس، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر پیتزا
پیتزا مخصوص آمریکایی
۱۵
۱۲۹,۰۰۰ ۱۰۹,۶۵۰ تومان

پیتزا سیسیلی آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۲ سانتی متری، کالباس سوجوک، فلفل تند، پنیر پیتزا
پیتزا سیسیلی آمریکایی
۱۵
۱۲۵,۰۰۰ ۱۰۶,۲۵۰ تومان

پیتزا استیک آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۲ سانتی متری، فیله استیک، قارچ، پیاز، پنیر پیتزا
پیتزا استیک آمریکایی
۱۵
۱۴۵,۰۰۰ ۱۲۳,۲۵۰ تومان

پیتزا مکزیکی آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۲ سانتی متری، گوشت چرخ کرده مخلوط گوساله و گوسفندی، فلفل تند، پنیر پیتزا
پیتزا مکزیکی آمریکایی
۱۵
۱۴۰,۰۰۰ ۱۱۹,۰۰۰ تومان

پیتزا بیف آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۲ سانتی متری، گوشت چرخ کرده مخلوط گوساله و گوسفندی، سس مایونز، چیپس، ریحان، پنیر پیتزا
پیتزا بیف آمریکایی
۱۵
۱۴۰,۰۰۰ ۱۱۹,۰۰۰ تومان

پیتزا سوپریم گوشت و مرغ آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۲ سانتی متری، گوشت چرخ کرده مخلوط گوساله و گوسفندی، مرغ، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر پیتزا
پیتزا سوپریم گوشت و مرغ آمریکایی
۱۵
۱۴۲,۰۰۰ ۱۲۰,۷۰۰ تومان

پیتزا سوپریم گوشت آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۲ سانتی متری، گوشت چرخ کرده مخلوط گوساله و گوسفندی، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر پیتزا
پیتزا سوپریم گوشت آمریکایی
۱۵
۱۴۰,۰۰۰ ۱۱۹,۰۰۰ تومان

پیتزا سوپریم مرغ آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۲ سانتی متری، مرغ تکه ای، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر پیتزا
پیتزا سوپریم مرغ آمریکایی
۱۵
۱۳۰,۰۰۰ ۱۱۰,۵۰۰ تومان

پیتزا قارچ و زبان آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۲ سانتی متری، زبان گوساله، قارچ، پنیر پیتزا
پیتزا قارچ و زبان آمریکایی
۱۵
۱۴۵,۰۰۰ ۱۲۳,۲۵۰ تومان

پیتزا ویژه چنچنه آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۲ سانتی متری، ژامبون فیله گوشت، گوشت چرخ کرده مخلوط گوساله و گوسفندی، مرغ، قارچ، فلفل دلمه ای، زیتون سبز، زیت...
پیتزا ویژه چنچنه آمریکایی
۱۵
۱۳۲,۰۰۰ ۱۱۲,۲۰۰ تومان

پیتزا پپرونی ضخیم آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۲ سانتی متری، سوسیس پپرونی، زیتون سیاه، قارچ، پنیر پیتزا
پیتزا پپرونی ضخیم آمریکایی
۱۵
۱۳۲,۰۰۰ ۱۱۲,۲۰۰ تومان

پیتزا مخلوط آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۲ سانتی متری، کالباس خشک، سوسیس، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر پیتزا
پیتزا مخلوط آمریکایی
۱۵
۱۱۷,۰۰۰ ۹۹,۴۵۰ تومان

پیتزا ویژه قارچ ژامبون آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۲ سانتی متری، ژامبون گوشت گوساله تکه ای، قارچ، زیتون سبز، پنیر پیتزا
پیتزا ویژه قارچ ژامبون آمریکایی
۱۵
۱۲۰,۰۰۰ ۱۰۲,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۲ سانتی متری، قارچ، پنیر پیتزا
پیتزا قارچ آمریکایی
۱۵
۹۹,۰۰۰ ۸۴,۱۵۰ تومان

پیتزا ورستل آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۲ سانتی متری، سوسیس، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر پیتزا
پیتزا ورستل آمریکایی
۱۵
۱۲۵,۰۰۰ ۱۰۶,۲۵۰ تومان

پیتزا مارگاریتا ضخیم آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۲ سانتی متری، گوجه، ریحان، پنیر پیتزا
پیتزا مارگاریتا ضخیم آمریکایی
۱۵
۹۵,۰۰۰ ۸۰,۷۵۰ تومان

پیتزا سبزیجات آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۲ سانتی متری، گوجه، ذرت، قارچ، فلفل دلمه ای، زیتون سبز، ریحان، پنیر پیتزا
پیتزا سبزیجات آمریکایی
۱۵
۹۹,۰۰۰ ۸۴,۱۵۰ تومان

پیتزا پنیر آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۲ سانتی متری، گوجه، پنیر پیتزا
پیتزا پنیر آمریکایی
۱۵
۹۹,۰۰۰ ۸۴,۱۵۰ تومان

برگر

کمبو چوریتسو برگر

یک عدد برگر دست ساز گوشت مخلوط گوساله و گوسفندی ۱۳۰ گرمی، یک عدد چوریتسو، کاهو، گوجه، نان گرد، یک عدد نوشابه قوطی مشکی رایگان، یک ...
کمبو چوریتسو برگر
۱۵
۱۵۰,۰۰۰ ۱۲۷,۵۰۰ تومان

چوریتسو برگر

یک عدد برگر دست ساز گوشت مخلوط گوساله و گوسفندی ۱۳۰ گرمی، یک عدد چوریتسو، کاهو، گوجه، نان گرد
چوریتسو برگر
۱۵
۱۰۵,۰۰۰ ۸۹,۲۵۰ تومان

کمبو دبل چیز برگر

۲ عدد برگر دست ساز گوشت مخلوط گوساله و گوسفندی ۱۳۰ گرمی، پنیر گودا، کاهو، گوجه، نان گرد، یک عدد نوشابه قوطی مشکی رایگان، یک عدد سی...
کمبو دبل چیز برگر
۱۵
۱۷۵,۰۰۰ ۱۴۸,۷۵۰ تومان

کمبو چیز برگر

یک عدد برگر دست ساز گوشت مخلوط گوساله و گوسفندی ۱۳۰ گرمی، پنیر گودا، کاهو، گوجه، نان گرد، یک عدد نوشابه قوطی مشکی رایگان، یک عدد س...
کمبو چیز برگر
۱۵
۱۲۵,۰۰۰ ۱۰۶,۲۵۰ تومان

کمبو رویال برگر

یک عدد برگر دست ساز گوشت مخلوط گوساله و گوسفندی ۱۳۰ گرمی، پنیر گودا، کاهو، گوجه، نان گرد، یک عدد نوشابه قوطی مشکی رایگان، یک عدد س...
کمبو رویال برگر
۱۵
۱۵۰,۰۰۰ ۱۲۷,۵۰۰ تومان

کمبو چیز ژامبون برگر

یک عدد برگر دست ساز گوشت مخلوط گوساله و گوسفندی ۱۳۰ گرمی، چیز ژامبون گوشت، کاهو، گوجه، نان گرد، یک عدد نوشابه قوطی مشکی رایگان، یک...
کمبو چیز ژامبون برگر
۱۵
۱۳۰,۰۰۰ ۱۱۰,۵۰۰ تومان

کمبو قارچ برگر

یک عدد برگر دست ساز گوشت مخلوط گوساله و گوسفندی ۱۳۰ گرمی، قارچ، کاهو، گوجه، نان گرد، یک عدد نوشابه قوطی مشکی رایگان، یک عدد سیب زم...
کمبو قارچ برگر
۱۵
۱۳۰,۰۰۰ ۱۱۰,۵۰۰ تومان

کمبو همبرگر

یک عدد برگر دست ساز گوشت مخلوط گوساله و گوسفندی ۱۳۰ گرمی، کاهو، گوجه، نان گرد، یک عدد نوشابه قوطی مشکی رایگان، یک عدد سیب زمینی را...
کمبو همبرگر
۱۵
۱۲۰,۰۰۰ ۱۰۲,۰۰۰ تومان

اسپشیال برگر

۲ عدد برگر دست ساز گوشت مخلوط گوساله و گوسفندی ۱۳۰ گرمی، ۴ ورق ژامبون، ۴ ورق پنیر گودا، مرغ، قارچ، فلفل دلمه ای، سوسیس، سس مخصوص، ...
اسپشیال برگر
۱۵
۱۶۰,۰۰۰ ۱۳۶,۰۰۰ تومان

رویال برگر

یک عدد برگر دست ساز گوشت مخلوط گوساله و گوسفندی ۱۳۰ گرمی، سس مخصوص، ژامبون، سوسیس قارچ، فلفل دلمه ای، کاهو، یک ورق پنیر گودا، نان ...
رویال برگر
۱۵
۹۵,۰۰۰ ۸۰,۷۵۰ تومان

دبل چیز برگر

۲ عدد برگر دست ساز گوشت مخلوط گوساله و گوسفندی ۱۳۰ گرمی، ۲ ورق پنیر گودا، سس مخصوص، کاهو، نان گرد
دبل چیز برگر
۱۵
۱۲۰,۰۰۰ ۱۰۲,۰۰۰ تومان

چیز برگر

یک عدد برگر دست ساز گوشت مخلوط گوساله و گوسفندی ۱۳۰ گرمی، سس مخصوص، کاهو، یک ورق پنیر گودا، نان گرد
چیز برگر
۱۵
۸۰,۰۰۰ ۶۸,۰۰۰ تومان

چیز ژامبون برگر

یک عدد برگر دست ساز گوشت مخلوط گوساله و گوسفندی ۱۳۰ گرمی، سس مخصوص، ژامبون، کاهو، یک ورق پنیر گودا، نان گرد
چیز ژامبون برگر
۱۵
۸۵,۰۰۰ ۷۲,۲۵۰ تومان

قارچ برگر

یک عدد برگر دست ساز گوشت مخلوط گوساله و گوسفندی ۱۳۰ گرمی، سس مخصوص، قارچ، کاهو، یک ورق پنیر گودا، نان گرد
قارچ برگر
۱۵
۸۵,۰۰۰ ۷۲,۲۵۰ تومان

دبل برگر

۲ عدد برگر دست ساز گوشت مخلوط گوساله و گوسفندی ۱۳۰ گرمی، سس مخصوص، کاهو، گوجه، نان گرد
دبل برگر
۱۵
۱۲۰,۰۰۰ ۱۰۲,۰۰۰ تومان

همبرگر

یک عدد برگر دست ساز گوشت مخلوط گوساله و گوسفندی ۱۳۰ گرمی، سس مخصوص، کاهو، گوجه، نان گرد
همبرگر
۱۵
۷۵,۰۰۰ ۶۳,۷۵۰ تومان

ساندویچ

ساندویچ مخصوص بیف

یک عدد برگر دست ساز گوشت مخلوط گوساله و گوسفندی ۱۳۰ گرمی، بیکن گوشت، پنیر گودا، نان گرد
ساندویچ مخصوص بیف
۱۵
۱۳۰,۰۰۰ ۱۱۰,۵۰۰ تومان

ساندویچ زبان

۷۰ گرم زبان گوساله، قارچ، گوجه، خیارشور، سس مایونز، کاهو، یک ورق پنیر گودا، نان باگت
ساندویچ زبان
۱۵
۱۴۵,۰۰۰ ۱۲۳,۲۵۰ تومان

ساندویچ پچ

۳ ورق ژامبون مرغ، قارچ، فلفل دلمه ای، سس مایونز، گوجه، خیارشور، کاهو، یک ورق پنیر گودا، نان باگت
ساندویچ پچ
۱۵
۱۱۰,۰۰۰ ۹۳,۵۰۰ تومان

ساندویچ فیله مرغ تنوری

۲ تکه فیله مرغ، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ فیله مرغ تنوری
۱۵
۱۴۰,۰۰۰ ۱۱۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ بیگ چف

سینه مرغ کریسپی، ژامبون، کاهو، سس تارتار، یک ورق پنیر گودا، نان باگت
ساندویچ بیگ چف
۱۵
۱۲۰,۰۰۰ ۱۰۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ چیز ژامبون بلغاری

دو ورق ژامبون گوشت، ۶ عدد بلغاری، سس مایونز، گوجه، خیارشور، کاهو، پنیر، نان باگت
ساندویچ چیز ژامبون بلغاری
۱۵
۷۵,۰۰۰ ۶۳,۷۵۰ تومان

ساندویچ هات داگ ویژه

یک عدد هات داگ ۸۰%، یک ورق ژامبون گوشت، قارچ، سس خردل، گوجه، خیارشور، کاهو، یک ورق پنیر گودا، نان باگت
ساندویچ هات داگ ویژه
۱۵
۹۵,۰۰۰ ۸۰,۷۵۰ تومان

ساندویچ چیز داگ

یک عدد هات داگ ۸۰%، سس خردل، گوجه، خیارشور، کاهو، یک ورق پنیر گودا، نان باگت
ساندویچ چیز داگ
۱۵
۷۵,۰۰۰ ۶۳,۷۵۰ تومان

ساندویچ هات داگ

یک عدد هات داگ ۸۰%، سس خردل، گوجه، خیارشور، کاهو، نان باگت
ساندویچ هات داگ
۱۵
۷۰,۰۰۰ ۵۹,۵۰۰ تومان

ساندویچ کراکف پنیری

یک عدد کراکف، کاهو، خیارشور، سس مایونز، نان باگت
ساندویچ کراکف پنیری
۱۵
۱۰۵,۰۰۰ ۸۹,۲۵۰ تومان

ساندویچ بلغاری با پنیر

۸ عدد بلغاری، سس مایونز، گوجه، خیارشور، کاهو، یک ورق پنیر گودا، نان باگت
ساندویچ بلغاری با پنیر
۱۵
۷۰,۰۰۰ ۵۹,۵۰۰ تومان

ساندویچ بلغاری

۸ عدد بلغاری، سس مایونز، گوجه، خیارشور، کاهو، نان باگت
ساندویچ بلغاری
۱۵
۶۵,۰۰۰ ۵۵,۲۵۰ تومان

ساندویچ ژامبون تنوری

۳ ورق ژامبون گوشت، قارچ، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مایونز، یک ورق پنیر گودا، نان باگت
ساندویچ ژامبون تنوری
۱۵
۹۰,۰۰۰ ۷۶,۵۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت

۳ ورق ژامبون گوشت، سس مایونز، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ ژامبون گوشت
۱۵
۶۵,۰۰۰ ۵۵,۲۵۰ تومان

ساندویچ لیونر با پنیر

۴ ورق ژامبون لیونز گوشت، سس مخصوص، یک ورق پنیر گودا، نان باگت
ساندویچ لیونر با پنیر
۱۵
۷۰,۰۰۰ ۵۹,۵۰۰ تومان

پیده

پیده زبان

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۲ سانتی متری، زبان گوساله، قارچ، سس سیر، سس مایونز، پنیر
پیده زبان
۱۵
۱۷۸,۰۰۰ ۱۵۱,۳۰۰ تومان

پیده گوشت و مرغ

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۲ سانتی متری، گوشت گوساله ریش ریش شده، مرغ، قارچ، سس سیر، سس مایونز، پنیر پیتزا
پیده گوشت و مرغ
۱۵
۱۷۸,۰۰۰ ۱۵۱,۳۰۰ تومان

پیده گوشت

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۲ سانتی متری، گوشت چرخ کرده مخلوط گوساله و گوسفندی، قارچ، سس سیر، سس مایونز، پنیر پیتزا
پیده گوشت
۱۵
۱۷۸,۰۰۰ ۱۵۱,۳۰۰ تومان

کالزونه

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۲ سانتی متری، سینه مرغ ریش ریش، اسفناج، قارچ، سس مایونز، پنیر پیتزا
کالزونه
۱۵
۱۵۵,۰۰۰ ۱۳۱,۷۵۰ تومان

سوخاری

فیله مرغ سوخاری (چهار تکه)

۴ عدد فیله مرغ، سیب زمینی سرخ کرده، سالاد کلم، نان باگت
فیله مرغ سوخاری (چهار تکه)
۱۵
۱۶۰,۰۰۰ ۱۳۶,۰۰۰ تومان

فیله مرغ سوخاری (سه تکه)

۳ عدد فیله مرغ، سیب زمینی سرخ کرده، سالاد کلم، نان باگت
فیله مرغ سوخاری (سه تکه)
۱۵
۱۵۰,۰۰۰ ۱۲۷,۵۰۰ تومان

فیله مرغ سوخاری (دو تکه)

۲ عدد فیله مرغ، سیب زمینی سرخ کرده، سالاد کلم، نان باگت
فیله مرغ سوخاری (دو تکه)
۱۵
۱۳۷,۰۰۰ ۱۱۶,۴۵۰ تومان

فیله مرغ سوخاری (یک تکه)

۱ عدد فیله مرغ، سیب زمینی سرخ کرده، سالاد کلم، نان باگت
فیله مرغ سوخاری (یک تکه)
۱۵
۱۲۵,۰۰۰ ۱۰۶,۲۵۰ تومان

ناگت سوخاری

۶ تکه ناگت مرغ
ناگت سوخاری
۱۵
۶۵,۰۰۰ ۵۵,۲۵۰ تومان

غذای پرسی

پاستا چیکن آلفردو

پاستا آلفردو، ۱۵۰ گرم سینه مرغ، روغن، کره، قارچ، پیاز، سیر، خامه ماکورانی، پیازچه، زیتون، لیمو، یک نفره
پاستا چیکن آلفردو
۱۵
۱۴۰,۰۰۰ ۱۱۹,۰۰۰ تومان

پاستا بلونز

پاستا بلونز، ۱۵۰ گرم گوشت گوساله تکه ای، کره، روغن، پیاز، سیر، سس کچاپ رب ماکورانی، قارچ، پیازچه، زیتون، لیمو، یک نفره
پاستا بلونز
۱۵
۱۶۰,۰۰۰ ۱۳۶,۰۰۰ تومان

لازانیا (گوشت)

گوشت چرخ کرده مخلوط گوساله و گوسفندی، فلفل دلمه ای، قارچ، سس کچاب، پنیر پیتزا
لازانیا (گوشت)
۱۵
۱۷۰,۰۰۰ ۱۴۴,۵۰۰ تومان

بشقاب رژیمی

۳ عدد فیله مرغ، سیب زمینی تنوری، زیتون، هویج، کلم بروکلی
بشقاب رژیمی
۱۵
۱۷۰,۰۰۰ ۱۴۴,۵۰۰ تومان

سالاد و پیش غذا

نان باگت

نان باگت
۴,۰۰۰ تومان

سس مخصوص اضافی

دست ساز، یک نفره، سس مخصوص چنچنه
سس مخصوص اضافی
۵,۰۰۰ تومان

سالاد سزار

کاهو، ۳ عدد فیله مرغ گریل، زیتون، ذرت، گوجه فرنگی، پنیر پارمسان، لیمو ترش
سالاد سزار
۸۰,۰۰۰ تومان

سالاد فصل

کاهو، گوجه، خیار، هویج
سالاد فصل
ناموجود

سالاد پاستا

ماکارونی، خیارشور، ذرت، هویج، نخود فرنگی، ژامبون گوشت
سالاد پاستا
۲۵,۰۰۰ تومان

سالاد کلم

کلم، سس مایونز، هویج، شوید، کشمش
سالاد کلم
۲۰,۰۰۰ تومان

سیب زمینی با پنیر

سیب زمینی سرخ کرده، پنیر پیتزا
سیب زمینی با پنیر
۷۵,۰۰۰ تومان

سیب زمینی سرخ کرده

سیب زمینی سرخ کرده
سیب زمینی سرخ کرده
۴۵,۰۰۰ تومان

نان سیردار

یک عدد نان باگت، سس سیر، سس بشامل پنیر پیتزا
نان سیردار
۶۵,۰۰۰ تومان

چیپس و پنیر

چیپس، پنیر پیتزا، یک نفره
چیپس و پنیر
۵۰,۰۰۰ تومان

قارچ سوخاری

۷ عدد قارچ سوخاری
قارچ سوخاری
۶۵,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده

کوکا کولا

۱۸,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۱۸,۰۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۱۸,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی

کوکا کولا

۱۲,۰۰۰ تومان

زیرو

۱۲,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۱۲,۰۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۱۲,۰۰۰ تومان

فانتا لیمویی

۳۳۰ میلی لیتر
فانتا لیمویی
۱۲,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی

هلو

۱۳,۵۰۰ تومان

لیمو

۱۳,۵۰۰ تومان

استوایی

۱۳,۵۰۰ تومان

کلاسیک

۱۳,۵۰۰ تومان

دوغ قوطی خوشگوار

۳۳۰ میلی لیتر
دوغ قوطی خوشگوار
۱۴,۰۰۰ تومان

دوغ لیوانی

۳۰۰ میلی لیتر
دوغ لیوانی
۵,۰۰۰ تومان

آب معدنی

۰.۵ میلی لیتر
آب معدنی
۴,۰۰۰ تومان