جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

ساندویچ فلافل

۶ قرص فلافل، کاهو، گوجه، خیارشور
ساندویچ فلافل

بزرگ

۲۵,۰۰۰ تومان

پیتزا مخلوط

مرغ ریش شده، کالباس مارتادلا، فلفل دلمه ای، قارچ، پنیر
پیتزا مخلوط

خانواده

۱۳۶,۰۰۰ تومان

یک نفره

۶۱,۰۰۰ تومان

مینی

۳۶,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص

کالباس مارتادلا، فلفل دلمه ای، قارچ، پنیر
پیتزا مخصوص

مینی

۳۳,۰۰۰ تومان

یک نفره

۵۶,۰۰۰ تومان

خانواده

۱۲۵,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی

سوسیس پپرونی تند، فلفل دلمه ای، قارچ، پنیر
پیتزا پپرونی

مینی

۳۷,۰۰۰ تومان

پیتزا گوشت و قارچ

گوشت چرخ کرده، فلفل دلمه ای، قارچ، پنیر
پیتزا گوشت و قارچ

یک نفره

۷۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ مرغ

مرغ ریش شده، قارچ، پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور
ساندویچ مرغ

بزرگ

۴۰,۰۰۰ تومان

کوچک

۳۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مرغ و قارچ

مرغ ریش شده، فلفل دلمه ای، قارچ، پنیر
پیتزا مرغ و قارچ

خانواده

۱۴۸,۰۰۰ تومان

یک نفره

۶۶,۰۰۰ تومان

مینی

۳۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ سوسیس بندری

سوسیس آلمانی، سیب زمینی، سس مخصوص، کاهو، گوجه، خیارشور
ساندویچ سوسیس بندری

بزرگ

۳۱,۰۰۰ تومان

کنتاکی

فیله استریپس ۳ تکه

۳تکه فیله ،۲عدد نون بروچن ،سیب‌زمینی
فیله استریپس ۳ تکه
۸۵,۰۰۰ تومان

فیله استریپس۲ تکه

۲تکه فیله،نون بروچن ۱ ،سیب زمینی
فیله استریپس2 تکه
۶۰,۰۰۰ تومان

فیله ۵ تکه

۵ تکه فیله ،۳عدد نون بروچن ،سیب‌زمینی
فیله ۵ تکه
۱۲۰,۰۰۰ تومان

فیله استریپس۱ تکه

۱تکه فیله ،نون بروچن ۱ ،سیب زمینی
فیله استریپس1 تکه
۳۵,۰۰۰ تومان

پیتزا

پیتزا ویژه کارینو

ژامبون خشک، ژامبون مرغ، فلفل دلمه ای، قارچ، پنیر
پیتزا ویژه کارینو

مینی

۳۶,۰۰۰ تومان

یک نفره

۶۱,۰۰۰ تومان

خانواده

۱۳۶,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص

کالباس مارتادلا، فلفل دلمه ای، قارچ، پنیر
پیتزا مخصوص

مینی

۳۳,۰۰۰ تومان

یک نفره

۵۶,۰۰۰ تومان

خانواده

۱۲۵,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات آمریکایی یک نفره (۲۳ سانتی متری)

نخود فرنگی، هویج، ذرت، فلفل دلمه ای، قارچ، پنیر
پیتزا سبزیجات آمریکایی یک نفره (۲۳ سانتی متری)

یک نفره

۵۴,۰۰۰ تومان

پیتزا گوشت و قارچ

گوشت چرخ کرده، فلفل دلمه ای، قارچ، پنیر
پیتزا گوشت و قارچ

مینی

۴۱,۰۰۰ تومان

یک نفره

۷۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مرغ و قارچ

مرغ ریش شده، فلفل دلمه ای، قارچ، پنیر
پیتزا مرغ و قارچ

مینی

۳۹,۰۰۰ تومان

یک نفره

۶۶,۰۰۰ تومان

خانواده

۱۴۸,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی

سوسیس پپرونی تند، فلفل دلمه ای، قارچ، پنیر
پیتزا پپرونی

مینی

۳۷,۰۰۰ تومان

یک نفره

۶۲,۰۰۰ تومان

خانواده

۱۴۱,۰۰۰ تومان

پیتزا مخلوط

مرغ ریش شده، کالباس مارتادلا، فلفل دلمه ای، قارچ، پنیر
پیتزا مخلوط

مینی

۳۶,۰۰۰ تومان

یک نفره

۶۱,۰۰۰ تومان

خانواده

۱۳۶,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و پنیر

فلفل دلمه ای، قارچ، پنیر
پیتزا قارچ و پنیر

مینی

۲۹,۰۰۰ تومان

یک نفره

۵۲,۰۰۰ تومان

خانواده

۱۱۶,۰۰۰ تومان

پیتزا میکس

گوشت چرخ شده، ریش شده، مرغ ریش شده، فلفل دلمه ای، قارچ، پنیر
پیتزا میکس

مینی

۴۰,۰۰۰ تومان

یک نفره

۶۸,۰۰۰ تومان

خانواده

۱۵۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ

ساندویچ مرغ

مرغ ریش شده، قارچ، پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور
ساندویچ مرغ

کوچک

۳۰,۰۰۰ تومان

بزرگ

۴۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ سوسیس هندی

سوسیس آلمانی، پیاز، ادویه تند، کاهو، گوجه، خیارشور
ساندویچ سوسیس هندی

کوچک

۲۴,۰۰۰ تومان

بزرگ

۳۳,۰۰۰ تومان

ساندویچ کوکتل

سوسیس کوکتل، کاهو، گوجه، خیارشور
ساندویچ کوکتل

کوچک

۲۶,۰۰۰ تومان

بزرگ

۳۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ سوسیس بندری

سوسیس آلمانی، سیب زمینی، سس مخصوص، کاهو، گوجه، خیارشور
ساندویچ سوسیس بندری

کوچک

۲۲,۰۰۰ تومان

بزرگ

۳۱,۰۰۰ تومان

ساندویچ فلافل

۵ قرص فلافل، کاهو، گوجه، خیارشور
ساندویچ فلافل

کوچک

۱۹,۰۰۰ تومان

بزرگ

۲۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ کوفل

کالباس مارتادلا، ۴ قرص فلافل، کاهو، گوجه، خیارشور
ساندویچ کوفل

کوچک

۲۲,۰۰۰ تومان

بزرگ

۳۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ

هات داگ، کاهو، گوجه، خیارشور
ساندویچ هات داگ
۳۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ پنیری

هات داگ پنیری، کاهو، گوجه، خیارشور
ساندویچ هات داگ پنیری
۳۷,۰۰۰ تومان

برگر

همبرگر

همبرگر شرکتی ۳۰ درصد، کاهو، گوجه، خیارشور
همبرگر
۲۷,۰۰۰ تومان

همبرگر دستی

همبرگر دستی
۴۲,۰۰۰ تومان

همبرگر مخصوص

همبرگر شرکتی ۶۰ درصد، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص
همبرگر مخصوص
۳۲,۰۰۰ تومان

قارچ برگر

همبرگر شرکتی ۶۰ درصد، قارچ، کاهو، گوجه، خیارشور
قارچ برگر
۴۲,۰۰۰ تومان

بانی برگر

همبرگر شرکتی ۶۰ درصد، ژامبون مرغ، کاهو، گوجه، خیارشور
بانی برگر
۴۰,۰۰۰ تومان

دوبل برگر

دو عدد همبرگر شرکتی ۶۰ درصد، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص
دوبل برگر
۵۲,۰۰۰ تومان

چیز برگر

همبرگر شرکتی ۶۰ درصد، پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور
چیز برگر
۳۷,۰۰۰ تومان

پیش غذا

قارچ سوخاری

کاسه ای
قارچ سوخاری
۳۳,۰۰۰ تومان

سیب زمینی سرخ کرده

سیب زمینی
سیب زمینی سرخ کرده
۲۷,۰۰۰ تومان

سیب زمینی پنیری

سیب زمینی، پنیر
سیب زمینی پنیری
۳۵,۰۰۰ تومان

اسنک مرغ و قارچ

مرغ ریش شده، فلفل دلمه ای، قارچ، پنیر پیتزا
اسنک مرغ و قارچ
۳۵,۰۰۰ تومان

اسنک مخصوص

کالباس مارتادلا، فلفل دلمه ای، قارچ، پنیر پیتزا
اسنک مخصوص
۳۲,۰۰۰ تومان

سس (تک نفره)

سس (تک نفره)
۱,۰۰۰ تومان

نان اضافه

نان اضافه
۵,۰۰۰ تومان

نوشابه

نوشابه خانواده

۱.۵ میلی لیتر
نوشابه خانواده
۱۸,۰۰۰ تومان

نوشابه بطری

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری
۷,۰۰۰ تومان

نوشابه شیشه ای

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه شیشه ای
۱۰,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی
۱۲,۰۰۰ تومان

نوشابه میوه ای

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه میوه ای
۱۴,۰۰۰ تومان

دوغ کوچک

۳۰۰ میلی لیتر
دوغ کوچک
۸,۰۰۰ تومان

دوغ بزرگ

۱.۵ میلی لیتر
دوغ بزرگ
۲۷,۰۰۰ تومان

دلستر شیشه ای

۳۰۰ میلی لیتر
دلستر شیشه ای
۱۳,۰۰۰ تومان

دلستر خانواده

یک لیتر
دلستر خانواده
۱۸,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۵۰۰ میلی لیتر
آب معدنی کوچک
۴,۰۰۰ تومان

آب معدنی بزرگ

یک لیتر
آب معدنی بزرگ
۶,۰۰۰ تومان