جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

جگر گوسفندی

یک سیخ جگرگوسفندی ۳۰گرمی
جگر گوسفندی
۱۵,۰۰۰ تومان

دل گوسفندی

یک سیخ دل گوسفندی ۳۰گرمی
دل گوسفندی
۱۵,۰۰۰ تومان

دنبه

یک سیخ دنبه ۳۰ گرمی
دنبه
۱۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب

چلو کباب کوبیده

۲ سیخ کوبیده ۱۲۰ گرمی، یک سیخ گوجه ۳ تکه، ۳۰۰ گرم برنج ایرانی
چلو کباب کوبیده
۱۳۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب میکس

یک سیخ کوبیده ۱۲۰ گرم، یک سیخ جوجه ۱۲۰ گرم، یک سیخ گوجه ۳ تکه، ۳۰۰ گرم برنج ایرانی
چلو کباب میکس
۱۳۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب جوجه بدون استخوان

۲ سیخ سینه مرغ ۱۲۰ گرم، یک سیخ گوجخ ۳ تکه، ۳۰۰ گرم برنج ایرانی
چلو کباب جوجه بدون استخوان
۱۴۰,۰۰۰ تومان

خوراک

چنجه تند

۱سیخ ۲۰۰گرم گوشت گوسفندی با سس چیلی
چنجه تند
۹۰,۰۰۰ تومان

چنجه گوسفندی ترش

۱سیخ گوشت گوسفندی۲۰۰گرمی باسس رب انار
چنجه گوسفندی ترش
۹۰,۰۰۰ تومان

سینی بزرگ آقاجون

۲ سیخ کوبیده، ۱ سیخ ران جوجه، ۱ سیخ جوجه، ۱ سیخ رولت گوشت، ۱سیخ چنجه، ۱ سیخ بال، ۱ سیخ کتف، ۱ سیخ گوجه، ۱سیخ قارچ، همراه با ۴کته
سینی بزرگ آقاجون
۶۵۰,۰۰۰ تومان

سینی سیخ ریز آقاجون

۶ سیخ جیگر, ۴ سیخ دل، ۴سیخ قلوه، ۲ سیخ خویک، ۲ سیخ خوش گوشت، ۲ سیخ دنبه، ۱ عدد پنیر کبابی، ۱ سیخ قارچ، ۱ سیخ کوهان، ۳سیخ جیگر پیچ،...
سینی سیخ ریز آقاجون
۵۲۰,۰۰۰ تومان

کاسه کباب ویژه آقاجون

یک سیخ رولت گوشت(یاچنجه گوسفندی)، یک سیخ جوجه کباب، یک سیخ کباب کوبیده، یک سیخ قارچ کبابی، یک سیخ گوجه کبابی، یک سیخ فلفل کبابی، (...
کاسه کباب ویژه آقاجون
۲۰۰,۰۰۰ تومان

کاسه کباب کوبیده

دو سیخ کوبیده، یک سیخ قارچ کبابی، یک سیخ گوجه کبابی، یک سیخ فلفل کبابی،
کاسه کباب کوبیده
۱۳۰,۰۰۰ تومان

کاسه کباب جوجه

دو سیخ جوجه، یک سیخ قارچ کبابی، یک سیخ گوجه کبابی، یک سیخ فلفل کبابی،
کاسه کباب جوجه
۱۳۰,۰۰۰ تومان

کاسه کباب میکس

یک سیخ کباب کوبیده، یک سیخ جوجه کباب، یک سیخ قارچ کبابی، یک سیخ گوجه کبابی، یک سیخ فلفل کبابی،
کاسه کباب میکس
۱۳۰,۰۰۰ تومان

کاسه کباب چرب

دو سیخ جگر پیچ، دو سیخ دمبه، دو سیخ خویک، دو سیخ خوش گوشت، قارچ، پنیر کبابی،
کاسه کباب چرب
۱۸۰,۰۰۰ تومان

جگر گوسفندی

یک سیخ جگرگوسفندی ۳۰گرمی
جگر گوسفندی
۱۵,۰۰۰ تومان

قلوه گوسفندی

یک سیخ قلوه گوسفندی۳۰گرمی
قلوه گوسفندی
۱۵,۰۰۰ تومان

دل گوسفندی

یک سیخ دل گوسفندی ۳۰گرمی
دل گوسفندی
۱۵,۰۰۰ تومان

خویک

یک سیخ خوک گوسفندی۳۰گرمی
خویک
۱۵,۰۰۰ تومان

خوشگوشت

یک سیخ خوشگوشت گوسفندی۳۰گرمی
خوشگوشت
۱۵,۰۰۰ تومان

سر دل

یک سیخ سردل (چربی بالای دل) ۳۰گرمی
سر دل
۱۵,۰۰۰ تومان

دنبه

یک سیخ دنبه ۳۰ گرمی
دنبه
۱۵,۰۰۰ تومان

قارچ ساده

یک سیخ قارچ ساده ۵ تکه
قارچ ساده
۱۵,۰۰۰ تومان

قارچ اسپایسی

یک سیخ قارچ کبابی اسپایسی ۵ تکه مرینت، ماست چکیده، پودر فلفل سیاه، قرمز و روغن زیتون
قارچ اسپایسی
۱۸,۰۰۰ تومان

جگر پیچ

یک سیخ جگرگوسفندی۳۰گرمی باپرده چربی که دورش پیچیده شده
جگر پیچ
۲۵,۰۰۰ تومان

کوهان کبابی

۲۰ گرم کوهان یا (دوش) گاو مرینت شده
کوهان کبابی
۸۰,۰۰۰ تومان

سوسیس شکاری

سوسیس چوریستو
سوسیس شکاری
۷۰,۰۰۰ تومان

چنجه گوسفندی

یک سیخ ۱۵۰ گرمی راسته گوسفندی
چنجه گوسفندی
۸۵,۰۰۰ تومان

کباب کوبیده

یک سیخ ۱۲۰گرمی گوشت گوسفندی وگوساله
کباب کوبیده
۴۰,۰۰۰ تومان

جوجه کباب

یک سیخ سینه زعفرونی۱۵۰گرمی
جوجه کباب
۵۰,۰۰۰ تومان

ران جوجه

یک سیخ ران زعفرانی، بدون استخون ۱۵۰گرمی
ران جوجه
۵۵,۰۰۰ تومان

ران جوجه تند

یک سیخ ران زعفرانی بدون استخون ۱۵۰گرمی باسس چیلی
ران جوجه تند
۶۰,۰۰۰ تومان

ران جوجه ترش

یک سیخ ران ۱۵۰گرمی بدون استخون باسس، رب انارترش
ران جوجه ترش
۶۰,۰۰۰ تومان

کتف کبابی

یک سیخ ۵تکه کتف زعفرونی
کتف کبابی
۵۰,۰۰۰ تومان

کتف کبابی تند

یک سیخ ۴تکه کتف باسس چیلی
کتف کبابی تند
۵۵,۰۰۰ تومان

کتف کبابی ترش

۱ سیخ کتف ۵تکه ۱۲۰ گرم، سس رب انارترش
کتف کبابی ترش
۵۵,۰۰۰ تومان

بال کبابی

یک سیخ بال ۵تیکه ۱۲۰ گرم زعفرونی
بال کبابی
۵۰,۰۰۰ تومان

بال کبابی تند

یک سیخ بال ۴ تیکه، سس تند
بال کبابی تند
۵۵,۰۰۰ تومان

کته دیگی

برنج ایرانی ۳۵۰ گرم، کته دیگی زعفرونی
کته دیگی
۴۰,۰۰۰ تومان

گوجه کبابی

یک سیخ گوجه ۳تیکه
گوجه کبابی
۵,۰۰۰ تومان

فلفل کبابی

۱سیخ فلفل سبز
فلفل کبابی
۵,۰۰۰ تومان

رولت

رولت گوشت

۱۵۰ گرم گوشت راسته گوسفندی باپرده چربی رول شده
رولت گوشت
۸۵,۰۰۰ تومان

رولت گوشت تند

۱۵۰ گرم گوشت راسته گوسفندی با پرده چربی رول شده، سس چیلی
رولت گوشت تند
۹۰,۰۰۰ تومان

رولت گوشت ترش

۱۵۰گرم گوشت راسته گوسفندی باپرده چرربی رول شده وسس رب انارترش
رولت گوشت ترش
۹۰,۰۰۰ تومان

پیش غذا

پنیر کبابی

۱ سیخ ۵ تکه پنیر کبابی
پنیر کبابی
۲۵,۰۰۰ تومان

زیتون پرورده

۳۵۰ گرم زیتون پرورده، ارب انار، گردو
زیتون پرورده
۲۵,۰۰۰ تومان

ماست موسیر

۳۰۰گرم ماست موسیرشرکتی
ماست موسیر
۲۵,۰۰۰ تومان

ماست و خیار

۵۰۰گرم ماست خیارچکیده
ماست و خیار
۲۵,۰۰۰ تومان

ماست بادمجان

۵۰۰گرم ماست بادمجون کبابی
ماست بادمجان
۲۵,۰۰۰ تومان

ترشی مخلوط

۳۰۰گرم شرکتی
ترشی مخلوط
۲۰,۰۰۰ تومان

سیر ترشی کوچک

۵۰۰گرم شرکتی
سیر ترشی کوچک
۲۰,۰۰۰ تومان

نان (اضافه)

نان (اضافه)
۲,۰۰۰ تومان

سالاد

سالاد شیرازی

۵۰۰ گرم خیار، گوجه و پیازخرد شده، ابغوره
سالاد شیرازی
۲۰,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی

کوکا کولا

۱۲,۰۰۰ تومان

کوکا کولا زیرو

۱۲,۰۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۱۲,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۱۲,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی

کلاسیک

۱۴,۰۰۰ تومان

لیمو

۱۴,۰۰۰ تومان

هلو

۱۴,۰۰۰ تومان

دوغ خانواده

۱.۵ لیتر دوغ محلی دست ساز
دوغ خانواده
۴۰,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۰.۵ لیتر
آب معدنی کوچک
۵,۰۰۰ تومان