جست‌وجو در اسنپ‌فود

اسنپ فود

رستوران های تهران

کافه رئیس (پارک پرنس)

پر‌طرفدارها

رئیس لاته

دبل اسپرسو، شیر، فوم شیر، شیر عسل مخصوص رییس
رئیس لاته

لیوان بزرگ (۳۳۰ میلی لیتر)

۸۵,۰۰۰ تومان

سیمیت پنیر و گردو

جدید پنیر خامه ای، ادویه مخصوص، روغن زیتون، تکه های گردو، نان سیمیت
سیمیت پنیر و گردو
۹۵,۰۰۰ تومان

سیمیت بره و بوقلمون

جدید ژامبون بوقلمون ، پنیر، ژامبون بره
سیمیت بره و بوقلمون
۱۱۵,۰۰۰ تومان

سیمیت بوقلمون

جدید ژامبون بوقلمون، پنیر
سیمیت بوقلمون
۱۱۵,۰۰۰ تومان

تست تخم مرغ بره

جدید تخم مرغ، ژامبون بره
تست تخم مرغ بره
۹۵,۰۰۰ تومان

رئیس لاته دارچین

اسپرسو، شیر، شیر عسلی، دارچین
رئیس لاته دارچین

لیوان کوچک (۲۲۰ میلی لیتر)

۸۱,۰۰۰ تومان

لیوان بزرگ (۳۳۰ میلی لیتر)

۸۶,۰۰۰ تومان

قهوه ایلی

کاپوچینو ایلی

کاپوچینو ایلی
۷۰,۰۰۰ تومان

رییس کاپوچینو ایلی

رییس کاپوچینو ایلی
۷۴,۰۰۰ تومان

کارامل ماکیاتو ایلی

کارامل ماکیاتو ایلی
۷۲,۰۰۰ تومان

هیزل ماکیاتو ایلی

هیزل ماکیاتو ایلی
۷۶,۰۰۰ تومان

موکاچینو ایلی

موکاچینو ایلی
۷۴,۰۰۰ تومان

موکا شکلات فندق ایلی

موکا شکلات فندق ایلی
۷۸,۰۰۰ تومان

کافه موکا ایلی

کافه موکا ایلی
۷۶,۰۰۰ تومان

موکا فندق ایلی

موکا فندق ایلی
۸۴,۰۰۰ تومان

موکا آیریش کریم ایلی

موکا آیریش کریم ایلی
۸۴,۰۰۰ تومان

دارچین لاته ایلی

دارچین لاته ایلی
۷۱,۰۰۰ تومان

دارچین کاپوچینو ایلی

دارچین کاپوچینو ایلی
۷۱,۰۰۰ تومان

رییس لاته دارچین ایلی

رییس لاته دارچین ایلی
۷۵,۰۰۰ تومان

رییس کاپوچینو دارچین ایلی

رییس کاپوچینو دارچین ایلی
۷۵,۰۰۰ تومان

کافه دارچینی ایلی

کافه دارچینی ایلی
۸۵,۰۰۰ تومان

دارچین کارامل ماکیاتو ایلی

دارچین کارامل ماکیاتو ایلی
۷۳,۰۰۰ تومان

دارچین موکا ایلی

دارچین موکا ایلی
۷۷,۰۰۰ تومان

لاته زنجبیل عسل دارچین ایلی

لاته زنجبیل عسل دارچین ایلی
۷۴,۰۰۰ تومان

موکا زنجبیل ایلی

موکا زنجبیل ایلی
۷۹,۰۰۰ تومان

آمریکانو ایلی

آمریکانو ایلی
۶۵,۰۰۰ تومان

کافی رییس ایلی

کافی رییس ایلی
۷۱,۰۰۰ تومان

کافه لاته ایلی

کافه لاته ایلی
۷۰,۰۰۰ تومان

رییس لاته ایلی

رییس لاته ایلی
۷۴,۰۰۰ تومان

کورتادو ایلی

کورتادو ایلی
۷۵,۰۰۰ تومان

کارامل کورتادو ایلی

کارامل کورتادو ایلی
۷۷,۰۰۰ تومان

رییس کورتادو ایلی

رییس کورتادو ایلی
۷۸,۰۰۰ تومان

وانیل کورتادو ایلی

وانیل کورتادو ایلی
۷۷,۰۰۰ تومان

دارچین کورتادو ایلی

دارچین کورتادو ایلی
۷۶,۰۰۰ تومان

دارچین عسل کورتادو ایلی

دارچین عسل کورتادو ایلی
۷۸,۰۰۰ تومان

شکلات کورتادو ایلی

شکلات کورتادو ایلی
۷۸,۰۰۰ تومان

آیس کافه رییس ایلی

آیس کافه رییس ایلی
۷۱,۰۰۰ تومان

آیس آمریکانو ایلی

آیس آمریکانو ایلی
۶۵,۰۰۰ تومان

آیس لاته ایلی

آیس لاته ایلی
۷۰,۰۰۰ تومان

آیس رییس لاته ایلی

آیس رییس لاته ایلی
۷۴,۰۰۰ تومان

آیس کارامل ماکیاتو ایلی

آیس کارامل ماکیاتو ایلی
۷۲,۰۰۰ تومان

آیس موکا ایلی

آیس موکا ایلی
۷۶,۰۰۰ تومان

موکا نوتلا ایلی

موکا نوتلا ایلی
۱۰۰,۰۰۰ تومان

قهوه رییس

کافه لاته لیوان بزرگ (۳۳۰ میلی لیتر)

شیر، دبل اسپرسو، فوم شیر
کافه لاته لیوان بزرگ (330 میلی لیتر)
۷۵,۰۰۰ تومان

کافه لاته لیوان کوچک (۲۲۰ میلی لیتر)

شیر، اسپرسو، فوم شیر
کافه لاته لیوان کوچک (220 میلی لیتر)
۷۰,۰۰۰ تومان

موکاچینو لیوان بزرگ (۳۳۰ میلی لیتر)

شیر، شکلات، دبل اسپرسو، فوم شیر
موکاچینو لیوان بزرگ (330 میلی لیتر)
۸۰,۰۰۰ تومان

موکاچینو لیوان کوچک (۲۲۰ میلی لیتر)

شیر، شکلات، اسپرسو، فوم شیر
موکاچینو لیوان کوچک (220 میلی لیتر)
۷۵,۰۰۰ تومان

کاپوچینو

اسپرسو، شیر، فوم شیر
کاپوچینو

لیوان کوچک (۲۲۰ میلی لیتر)

۷۰,۰۰۰ تومان

لیوان بزرگ (۳۳۰ میلی لیتر)

۷۵,۰۰۰ تومان

رئیس کاپوچینو

شیر عسل مخصوص رییس ، اسپرسو ، شیر ، فوم شیر
رئیس کاپوچینو

لیوان کوچک (۲۲۰ میلی لیتر)

۸۰,۰۰۰ تومان

لیوان بزرگ (۳۳۰ میلی لیتر)

۸۵,۰۰۰ تومان

کارامل ماکیاتو

اسپرسو، شیر، فوم شیر، کارامل
کارامل ماکیاتو

لیوان کوچک (۲۲۰ میلی لیتر)

۷۵,۰۰۰ تومان

لیوان بزرگ (۳۳۰ میلی لیتر)

۸۰,۰۰۰ تومان

هیزل ماکیاتو

اسپرسو، شیر، فوم شیر، سس کارامل، سس شکلات فندق
هیزل ماکیاتو

لیوان کوچک (۲۲۰ میلی لیتر)

۷۵,۰۰۰ تومان

لیوان بزرگ (۳۳۰ میلی لیتر)

۸۰,۰۰۰ تومان

موکا شکلات فندقی

شکلات فندقی، اسپرسو ، شیر ، خامه
موکا شکلات فندقی

لیوان کوچک (۲۲۰ میلی لیتر)

۸۲,۰۰۰ تومان

لیوان بزرگ (۳۳۰ میلی لیتر)

۸۷,۰۰۰ تومان

کافه موکا

شکلات، اسپرسو، شیر، خامه
کافه موکا

لیوان کوچک (۲۲۰ میلی لیتر)

۸۰,۰۰۰ تومان

لیوان بزرگ (۳۳۰ میلی لیتر)

۸۵,۰۰۰ تومان

موکا فندقی

شکلات، طعم دهنده فندق، اسپرسو، شیر، خامه، دارچین
موکا فندقی

لیوان کوچک (۲۲۰ میلی لیتر)

۸۴,۰۰۰ تومان

لیوان بزرگ (۳۳۰ میلی لیتر)

۸۹,۰۰۰ تومان

موکا آیریش کریم

شکلات، طعم دهنده آیریش کریم، اسپرسو، شیر، خامه، دارچین
موکا آیریش کریم

لیوان کوچک (۲۲۰ میلی لیتر)

۸۴,۰۰۰ تومان

لیوان بزرگ (۳۳۰ میلی لیتر)

۸۹,۰۰۰ تومان

هات چاکلت

پودر شکلات، شیر
هات چاکلت

لیوان کوچک (۲۲۰ میلی لیتر)

۷۰,۰۰۰ تومان

لیوان بزرگ (۳۳۰ میلی لیتر)

۷۵,۰۰۰ تومان

هات چاکلت زنجبیل

پودر شکلات، شیر، زنجبیل
هات چاکلت زنجبیل

لیوان کوچک (۲۲۰ میلی لیتر)

۷۵,۰۰۰ تومان

لیوان بزرگ (۳۳۰ میلی لیتر)

۸۰,۰۰۰ تومان

دارچین لاته

اسپرسو، شیر، کمی فوم شیر، دارچین
دارچین لاته

لیوان کوچک (۲۲۰ میلی لیتر)

۷۱,۰۰۰ تومان

لیوان بزرگ (۳۳۰ میلی لیتر)

۷۶,۰۰۰ تومان

دارچین کاپوچینو

اسپرسو، شیر، فوم شیر، دارچین
دارچین کاپوچینو

لیوان کوچک (۲۲۰ میلی لیتر)

۷۱,۰۰۰ تومان

لیوان بزرگ (۳۳۰ میلی لیتر)

۷۶,۰۰۰ تومان

رئیس لاته دارچین

اسپرسو، شیر، شیر عسلی، دارچین
رئیس لاته دارچین

لیوان کوچک (۲۲۰ میلی لیتر)

۸۱,۰۰۰ تومان

لیوان بزرگ (۳۳۰ میلی لیتر)

۸۶,۰۰۰ تومان

رئیس کاپوچینو دارچین

اسپرسو، شیر، فوم شیر، شیر عسلی، دارچین
رئیس کاپوچینو دارچین

لیوان کوچک (۲۲۰ میلی لیتر)

۸۱,۰۰۰ تومان

لیوان بزرگ (۳۳۰ میلی لیتر)

۸۶,۰۰۰ تومان

کافه دارچینی

طعم دهنده ،دبل اسپرسو، شیر، دارچین، خامه، کارامل
کافه دارچینی

لیوان بزرگ (۳۳۰ میلی لیتر)

۹۰,۰۰۰ تومان

دارچین کارامل ماکیاتو

اسپرسو، شیر، فوم شیر، کارامل، دارچین
دارچین کارامل ماکیاتو

لیوان کوچک (۲۲۰ میلی لیتر)

۷۶,۰۰۰ تومان

لیوان بزرگ (۳۳۰ میلی لیتر)

۸۱,۰۰۰ تومان

دارچین موکا

شکلات، اسپرسو، شیر، دارچین، خامه
دارچین موکا

لیوان کوچک (۲۲۰ میلی لیتر)

۸۱,۰۰۰ تومان

لیوان بزرگ (۳۳۰ میلی لیتر)

۸۶,۰۰۰ تومان

لاته زنجبیل عسل دارچینی

اسپرسو، شیر، کمی فوم شیر، زنجبیل، دارچین، عسل
لاته زنجبیل عسل دارچینی

لیوان کوچک (۲۲۰ میلی لیتر)

۷۵,۰۰۰ تومان

لیوان بزرگ (۳۳۰ میلی لیتر)

۸۰,۰۰۰ تومان

موکا زنجبیل

اسپرسو، شکلات، شیر، فوم شیر، زنجبیل
موکا زنجبیل

لیوان کوچک (۲۲۰ میلی لیتر)

۸۵,۰۰۰ تومان

لیوان بزرگ (۳۳۰ میلی لیتر)

۹۰,۰۰۰ تومان

آمریکانو

اسپرسو، آب جوش
آمریکانو

لیوان کوچک (۲۲۰ میلی لیتر)

۵۵,۰۰۰ تومان

لیوان بزرگ (۳۳۰ میلی لیتر)

۶۰,۰۰۰ تومان

کافی کریم

آمریکانو، خامه
کافی کریم

لیوان کوچک (۲۲۰ میلی لیتر)

۶۵,۰۰۰ تومان

لیوان بزرگ (۳۳۰ میلی لیتر)

۷۰,۰۰۰ تومان

کافه رئیس

اسپرسو، آب جوش، شیر عسل مخصوص رییس
کافه رئیس

لیوان کوچک (۲۲۰ میلی لیتر)

۶۵,۰۰۰ تومان

لیوان بزرگ (۳۳۰ میلی لیتر)

۷۰,۰۰۰ تومان

رئیس لاته

اسپرسو، شیر، فوم شیر، شیر عسل مخصوص رییس
رئیس لاته

لیوان کوچک (۲۲۰ میلی لیتر)

۸۰,۰۰۰ تومان

لیوان بزرگ (۳۳۰ میلی لیتر)

۸۵,۰۰۰ تومان

کورتادو

دبل ریسترتو، شیر، کمی فوم شیر
کورتادو
۸۰,۰۰۰ تومان

کارامل کورتادو

دبل ریسترتو، شیر، کمی فوم شیر، کارامل
کارامل کورتادو
۸۵,۰۰۰ تومان

رییس کورتادو

دبل ریسترتو، شیر عسلی مخصوص رییس، شیر، کمی فوم شیر
رییس کورتادو
۹۰,۰۰۰ تومان

وانیل کورتادو

دبل ریسترتو، شیر، کمی فوم شیر، وانیل
وانیل کورتادو
۸۵,۰۰۰ تومان

دارچین کورتادو

دبل ریسترتو، شیر، کمی فوم شیر، دارچین
دارچین کورتادو
۸۱,۰۰۰ تومان

دارچین عسل کورتادو

دبل ریسترتو، شیر، کمی فوم شیر، دارچین، عسل
دارچین عسل کورتادو
۸۵,۰۰۰ تومان

شکلات کورتادو

دبل ریسترتو، شیر، کمی فوم شیر، سس شکلات
شکلات کورتادو
۸۵,۰۰۰ تومان

فندق کورتادو

دبل ریسترتو، شیر، کمی فوم شیر، طعم دهنده فندق
فندق کورتادو
۸۵,۰۰۰ تومان

شکلات فندقی کورتادو

دبل ریسترتو، شیر، کمی فوم شیر، شکلات فندقی
شکلات فندقی کورتادو
۹۰,۰۰۰ تومان

نوتلا کورتادو

دبل ریسترتو، شیر، کمی فوم شیر، نوتلا
نوتلا کورتادو
۹۵,۰۰۰ تومان

شیر عسل دارچین

۳۳۰ میلی لیتر شیر، عسل، دارچین
شیر عسل دارچین

لیوان بزرگ

۶۰,۰۰۰ تومان

لیوان کوچک

۵۵,۰۰۰ تومان

لاته فندق

دبل اسپرسو، شیر، فوم شیر، طعم دهنده فندق
لاته فندق

لیوان بزرگ (۳۳۰ میلی لیتر)

۸۰,۰۰۰ تومان

لیوان کوچک (۲۲۰ میلی لیتر)

۷۵,۰۰۰ تومان

لاته وانیل

دبل اسپرسو، شیر، فوم شیر، طعم دهنده وانیل
لاته وانیل

لیوان بزرگ (۳۳۰ میلی لیتر)

۸۰,۰۰۰ تومان

لیوان کوچک (۲۲۰ میلی لیتر)

۷۵,۰۰۰ تومان

لاته کارامل

دبل اسپرسو، شیر، فوم شیر، طعم دهنده کارامل
لاته کارامل

لیوان بزرگ (۳۳۰ میلی لیتر)

۸۰,۰۰۰ تومان

لیوان کوچک (۲۲۰ میلی لیتر)

۷۵,۰۰۰ تومان

قهوه سرد

آیس لاته فندق

آیس لاته فندق
۷۵,۰۰۰ تومان

آیس لاته کارامل

آیس لاته کارامل
۷۵,۰۰۰ تومان

آیس لاته وانیل

آیس لاته وانیل
۷۵,۰۰۰ تومان

آیس کافه رییس

آمریکانو، شیر، عسل مخصوص رییس، یخ
آیس کافه رییس
۶۵,۰۰۰ تومان

کلدبرو هاوس بلند

کلدبرو هاوس بلند
۸۰,۰۰۰ تومان

کلد برو اسپرسو بلند

کلد برو اسپرسو بلند
۷۵,۰۰۰ تومان

آیس آمریکانو

۳۰۰ میلی لیتر، آمریکانو، یخ
آیس آمریکانو
۵۵,۰۰۰ تومان

آیس لاته

۳۰۰ میلی لیتر، اسپرسو، شیر، یخ
آیس لاته
۷۰,۰۰۰ تومان

آیس رییس لاته

۳۰۰ میلی لیتر، یک شات اسپرسو، شیر و عسل، شیر، یخ
آیس رییس لاته
۸۰,۰۰۰ تومان

آیس کارامل ماکیاتو

۳۰۰ میلی لیتر، اسپرسو، شیر، کارامل، یخ
آیس کارامل ماکیاتو
۷۵,۰۰۰ تومان

آیس موکا

۳۰۰ میلی لیتر، شکلات، اسپرسو، شیر، یخ
آیس موکا
۷۵,۰۰۰ تومان

شیر بادام

چای ماسالا شیربادام

۳۳۰ میلی لیتر، شیر بادام، پودر ماسالا، پودر دارچین
چای ماسالا شیربادام
۱۱۶,۰۰۰ تومان

شیر بادام عسل دارچین

شیر بادام، عسل، دارچین
شیر بادام عسل دارچین
۹۶,۰۰۰ تومان

هات چاکلت شیر بادام

پودر شکلات , شیر بادام
هات چاکلت شیر بادام
۱۱۶,۰۰۰ تومان

هات چاکلت زنجبیل شیر بادام

پودر شکلات , زنجبیل , شیر بادام
هات چاکلت زنجبیل شیر بادام
۱۲۱,۰۰۰ تومان

کافه لاته شیر بادام

اسپرسو، شیر بادام، کمی فوم شیر
 کافه لاته شیر بادام
۱۱۶,۰۰۰ تومان

هیزل ماکیاتو شیر بادام

اسپرسو، شیر بادام، فوم شیر، سس کارامل، سس شکلات فندوق
هیزل ماکیاتو شیر بادام
۱۲۱,۰۰۰ تومان

کاپوچینو شیر بادام

اسپرسو، شیر بادام، فوم شیر
کاپوچینو شیر بادام
۱۱۶,۰۰۰ تومان

کارامل ماکیاتو شیر بادام

اسپرسو، شیر بادام، فوم شیر، کارامل
کارامل ماکیاتو شیر بادام
۱۲۶,۰۰۰ تومان

موکاچینو شیر بادام

شکلات، اسپرسو، شیر بادام ، فوم شیر
موکاچینو شیر بادام
۱۲۱,۰۰۰ تومان

موکا فندق شیر بادام

شکلات، طعم دهنده فندق، اسپرسو، شیر بادام، خامه، دارچین
موکا فندق شیر بادام
۱۳۰,۰۰۰ تومان

موکا آیریش کریم شیر بادام

شکلات، طعم دهنده آیریش کریم، اسپرسو، شیر بادام،دارچین
موکا آیریش کریم شیر بادام
۱۳۰,۰۰۰ تومان

لاته زنجبیل عسل دارچین شیر بادام

اسپرسو، شیر بادام، کمی فوم شیر، زنجبیل، دارچین، عسل
لاته زنجبیل عسل دارچین شیر بادام
۱۲۱,۰۰۰ تومان

دارچین لاته شیر بادام

اسپرسو، شیر بادام، کمی فوم شیر، دارچین
دارچین لاته شیر بادام
۱۱۷,۰۰۰ تومان

رییس لاته دارچین شیر بادام

اسپرسو، شیر بادام، شیر عسل، دارچین
رییس لاته دارچین شیر بادام
۱۲۶,۰۰۰ تومان

کافه دارچینی شیر بادام

طعم دهنده، اسپرسو، شیر بادام، دارچین، خامه، کارامل
کافه دارچینی شیر بادام
۱۳۱,۰۰۰ تومان

دارچین موکا شیر بادام

شکلات، اسپرسو، شیر بادام، دارچین، خامه
دارچین موکا شیر بادام
۱۲۷,۰۰۰ تومان

شکلات کورتادو شیر بادام

دبل ریسترتو ،شیر بادام ،کمی فوم شیر ،سس شکلات
شکلات کورتادو شیر بادام
۱۲۶,۰۰۰ تومان

کارامل کورتادو شیر بادام

دبل ریسترتو، شیر بادام، کمی فوم شیر، کارامل
کارامل کورتادو شیر بادام
۱۲۶,۰۰۰ تومان

وانیل کورتادو شیر بادام

دبل ریسترتو ،شیر بادام ،کمی فوم شیر ،وانیل
وانیل کورتادو شیر بادام
۱۲۶,۰۰۰ تومان

دارچین عسل کورتادو شیر بادام

دبل ریسترتو ،شیر بادام ،کمی فوم شیر ،دارچین ، عسل
دارچین عسل کورتادو شیر بادام
۱۲۶,۰۰۰ تومان

کافه موکا شیر بادام

شکلات، اسپرسو، شیر بادام، خامه
کافه موکا شیر بادام
۱۲۶,۰۰۰ تومان

موکا شکلات فندقی شیر بادام

شکلات فندقی،اسپرسو،شیر بادام،خامه
موکا شکلات فندقی شیر بادام
۱۲۶,۰۰۰ تومان

موکا نوتلا شیر بادام

نوتلا، اسپرسو، شیر بادام، خامه
موکا نوتلا شیر بادام
۱۴۶,۰۰۰ تومان

موکا زنجبیل شیر بادام

اسپرسو، شکلات، شیر بادام، فوم شیر، زنجبیل
موکا زنجبیل شیر بادام
۱۳۰,۰۰۰ تومان

دارچین کاپوچینو شیر بادام

اسپرسو،شیر بادام،فوم شیر،دارچین
دارچین کاپوچینو شیر بادام
۱۱۷,۰۰۰ تومان

رییس کاپوچینو دارچین شیر بادام

اسپرسو، شیر بادام، فوم شیر، شیرعسل، دارچین
رییس کاپوچینو دارچین شیر بادام
۱۲۶,۰۰۰ تومان

دارچین کارامل ماکیاتو شیر بادام

اسپرسو، شیر بادام، فوم شیر، دارچین، کارامل
دارچین کارامل ماکیاتو شیر بادام
۱۲۲,۰۰۰ تومان

کورتادو شیر بادام

دبل ریسترتو ، شیر بادام ،کمی فوم شیر
کورتادو شیر بادام
۱۲۱,۰۰۰ تومان

رییس کورتادو شیر بادام

دبل ریسترتو ،شیر عسلی مخصوص رییس ،شیر بادام
رییس کورتادو شیر بادام
۱۳۱,۰۰۰ تومان

دارچین کورتادو شیر بادام

دارچین کورتادو شیر بادام
۱۲۲,۰۰۰ تومان

رییس کاپوچینو شیر بادام

کاپوچینو، شیر عسل مخصوص رییس
رییس کاپوچینو شیر بادام
۱۲۶,۰۰۰ تومان

رییس لاته شیر بادام

لاته، شیر عسل مخصوص رییس
رییس لاته شیر بادام
۱۲۶,۰۰۰ تومان

آیس لاته شیر بادام

اسپرسو، شیر بادام، یخ
آیس لاته شیر بادام
۱۱۶,۰۰۰ تومان

آیس کارامل ماکیاتو شیر بادام

اسپرسو، شیر بادام، کارامل، یخ
آیس کارامل ماکیاتو شیر بادام
۱۲۱,۰۰۰ تومان

آیس رییس لاته شیر بادام

اسپرسو، شیر بادام، شیر عسلی مخصوص رییس ، یخ
آیس رییس لاته شیر بادام
۱۲۶,۰۰۰ تومان

آیس موکا شیر بادام

اسپرسو، شیر بادام، شکلات، یخ
آیس موکا شیر بادام
۱۲۱,۰۰۰ تومان

لاته فندق شیربادام

لاته فندق شیربادام
۱۲۱,۰۰۰ تومان

لاته وانیل شیربادام

لاته وانیل شیربادام
۱۲۱,۰۰۰ تومان

لاته کارامل شیربادام

لاته کارامل شیربادام
۱۲۱,۰۰۰ تومان

فندق کورتادو شیربادام

فندق کورتادو شیربادام
۱۲۶,۰۰۰ تومان

شکلات فندقی کورتادو شیربادام

شکلات فندقی کورتادو شیربادام
۱۳۰,۰۰۰ تومان

نوتلا کورتادو شیربادام

نوتلا کورتادو شیربادام
۱۴۶,۰۰۰ تومان

شیر فندق

شیر فندق عسل دارچین

۳۳۰ میلی لیتر، عسل، دارچین، شیر فندق
شیر فندق عسل دارچین
ناموجود

چای ماسالا با شیر فندق

۳۳۰ میلی لیتر
چای ماسالا با شیر فندق
ناموجود

هات چاکلت با شیر فندق

۳۳۰ میلی لیتر، پودر شکلات زیاد، شیر فندق
هات چاکلت با شیر فندق
ناموجود

هات چاکلت زنجبیل با شیر فندق

۳۳۰ میلی لیتر، پودر شکلات زیاد، شیر فندق، زنجبیل
هات چاکلت زنجبیل با شیر فندق
ناموجود

کافه لاته با شیر فندق

۳۳۰ میلی لیتر، اسپرسو، شیر فندق، کمی فوم شیر
کافه لاته با شیر فندق
ناموجود

لاته فندق با شیر فندق

۳۳۰ میلی لیتر، اسپرسو، شیر فندق، کمی فوم شیر، طعم دهنده فندق
لاته فندق با شیر فندق
ناموجود

لاته وانیل با شیر فندق

۳۳۰ میلی لیتر، اسپرسو، شیر فندق، کمی فوم شیر، طعم دهنده وانیل
لاته وانیل با شیر فندق
ناموجود

لاته کارامل با شیر فندق

۳۳۰ میلی لیتر، اسپرسو، شیر فندق، کمی فوم شیر، طعم دهنده کارامل
لاته کارامل با شیر فندق
ناموجود

رییس لاته با شیر فندق

۳۳۰ میلی لیتر، لاته، شیر عسل مخصوص رییس، شیر فندق
رییس لاته با شیر فندق
ناموجود

کاپوچینو با شیر فندق

۳۳۰ میلی لیتر، اسپرسو، فوم شیر، شیر فندق
کاپوچینو با شیر فندق
ناموجود

رییس کاپوچینو با شیر فندق

۳۳۰ میلی لیتر، کاپوچینو، شیر عسل مخصوص رییس، شیر فندق
رییس کاپوچینو با شیر فندق
ناموجود

کارامل ماکیاتو با شیر فندق

۳۳۰ میلی لیتر، اسپرسو، فوم شیر، شیر فندق
کارامل ماکیاتو با شیر فندق
ناموجود

هیزل ماکیاتو با شیر فندق

۳۳۰ میلی لیتر، اسپرسو، فوم شیر، شیر فندق، سس کارامل، سس شکلات، فندق
هیزل ماکیاتو با شیر فندق
ناموجود

موکاچینو با شیر فندق

۳۳۰ میلی لیتر، شکلات، اسپرسو، فوم شیر، شیر فندق
موکاچینو با شیر فندق
ناموجود

کافه موکا با شیر فندق

۳۳۰ میلی لیتر، شکلات، اسپرسو، خامه، شیر فندق
کافه موکا با شیر فندق
ناموجود

موکا فندق با شیر فندق

۳۳۰ میلی لیتر، شکلات، طعم دهنده پسته، اسپرسو، شیر فندق، خامه، دارچین
موکا فندق با شیر فندق
ناموجود

موکا شکلات فندقی با شیر فندق

۳۳۰ میلی لیتر، شکلات فندقی، اسپرسو، شیر فندق، خامه
موکا شکلات فندقی با شیر فندق
ناموجود

موکا آیریش کریم با شیر فندق

۳۳۰ میلی لیتر، شکلات، طعم دهنده آیریش کریم، اسپرسو، شیر فندق، دارچین
موکا آیریش کریم با شیر فندق
ناموجود

موکا نوتلا با شیر فندق

۳۳۰ میلی لیتر، نوتلا، اسپرسو، شیر فندق، خامه
موکا نوتلا با شیر فندق
ناموجود

لاته زنجبیل عسل دارچین با شیر فندق

۳۳۰ میلی لیتر، اسپرسو، شیر عسلی، شیر فندق، زنجبیل
لاته زنجبیل عسل دارچین با شیر فندق
ناموجود

موکا زنجبیل با شیر فندق

۳۳۰ میلی لیتر، اسپرسو، شکلات، شیر فندق، فوم شیر، زنجبیل
موکا زنجبیل با شیر فندق
ناموجود

دارچین لاته با شیر فندق

۳۳۰ میلی لیتر، اسپرسو، شیر فندق، کمی فوم شیر، دارچین
دارچین لاته با شیر فندق
ناموجود

دارچین کاپوچینو با شیر فندق

۳۳۰ میلی لیتر، اسپرسو، شیر فندق، فوم شیر، دارچین
دارچین کاپوچینو با شیر فندق
ناموجود

رییس لاته دارچین با شیر فندق

۳۳۰ میلی لیتر، اسپرسو، شیر فندق، شیرعسل، دارچین
رییس لاته دارچین با شیر فندق
ناموجود

رییس کاپوچینو دارچین با شیر فندق

۳۳۰ میلی لیتر، اسپرسو، فوم شیر، شیر فندق، شیرعسل، دارچین
رییس کاپوچینو دارچین با شیر فندق
ناموجود

کافه دارچینی با شیر فندق

۳۳۰ میلی لیتر، طعم دهنده، اسپرسو، شیر فندق، دارچین، خامه، کارامل
کافه دارچینی با شیر فندق
ناموجود

دارچین کارامل ماکیاتو با شیر فندق

۳۳۰ میلی لیتر، اسپرسو، شیر فندق، دارچین، فوم شیر، کارامل
دارچین کارامل ماکیاتو با شیر فندق
ناموجود

دارچین موکا با شیر فندق

۳۳۰ میلی لیتر، شکلات، اسپرسو، خامه، شیر فندق، دارچین
دارچین موکا با شیر فندق
ناموجود

کورتادو با شیر فندق

۳۳۰ میلی لیتر، دبل ریسترتو، شیر فندق، کمی فوم شیر
کورتادو با شیر فندق
ناموجود

فندق کورتادو با شیر فندق

۳۳۰ میلی لیتر، دبل ریسترتو، شیر فندق، کمی فوم شیر، طعم دهنده فندق
فندق کورتادو با شیر فندق
ناموجود

شکلات فندق کورتادو با شیر فندق

۳۳۰ میلی لیتر، دبل ریسترتو، شیر فندق، کمی فوم شیر، شکلات فندقی
شکلات فندق کورتادو با شیر فندق
ناموجود

نوتلا کورتادو با شیر فندق

۳۳۰ میلی لیتر، اسپرسو، شیر فندق، کمی فوم شیر، نوتلا
نوتلا کورتادو با شیر فندق
ناموجود

وانیل کورتادو با شیر فندق

۳۳۰ میلی لیتر، دبل ریسترتو، شیر فندق، کمی فوم شیر، وانیل
وانیل کورتادو با شیر فندق
ناموجود

کارامل کورتادو با شیر فندق

۳۳۰ میلی لیتر، دبل ریسترتو، شیر فندق، کمی فوم شیر، کارامل
کارامل کورتادو با شیر فندق
ناموجود

دارچین کورتادو با شیر فندق

۳۳۰ میلی لیتر، دبل ریسترتو، شیر فندق، کمی فوم شیر، دارچین
دارچین کورتادو با شیر فندق
ناموجود

رییس کورتادو با شیر فندق

۳۳۰ میلی لیتر، دبل ریسترتو، شیر عسل مخصوص رییس، شیر فندق
رییس کورتادو با شیر فندق
ناموجود

دارچین عسل کورتادو با شیر فندق

۳۳۰ میلی لیتر، دبل ریسترتو، شیر فندق، کمی فوم شیر، دارچین، عسل
دارچین عسل کورتادو با شیر فندق
ناموجود

شکلات کورتادو با شیر فندق

۳۳۰ میلی لیتر، دبل ریسترتو، شیر فندق، کمی فوم شیر، سس شکلات
شکلات کورتادو با شیر فندق
ناموجود

آیس لاته با شیر فندق

۳۳۰ میلی لیتر، اسپرسو، شیر فندق، یخ
آیس لاته با شیر فندق
ناموجود

آیس لاته وانیل با شیر فندق

۳۳۰ میلی لیتر، اسپرسو، شیر فندق، یخ، طعم دهنده وانیل
آیس لاته وانیل با شیر فندق
ناموجود

آیس لاته کارامل با شیر فندق

۳۳۰ میلی لیتر، اسپرسو، شیر فندق، یخ، طعم دهنده کارامل
آیس لاته کارامل با شیر فندق
ناموجود

آیس لاته فندق با شیر فندق

۳۳۰ میلی لیتر، اسپرسو، شیر فندق، یخ، طعم دهنده فندق
آیس لاته فندق با شیر فندق
ناموجود

آیس رییس لاته با شیر فندق

۳۳۰ میلی لیتر، اسپرسو، شیر فندق، شیر عسل مخصوص رییس، یخ
آیس رییس لاته با شیر فندق
ناموجود

آیس کارامل ماکیاتو با شیر فندق

۳۳۰ میلی لیتر، اسپرسو، شیر فندق، کارامل، یخ
آیس کارامل ماکیاتو با شیر فندق
ناموجود

آیس موکا با شیر فندق

۳۳۰ میلی لیتر، اسپرسو، شیر فندق، شکلات، یخ
آیس موکا با شیر فندق
ناموجود

شیر نارگیل

شیر نارگیل عسل دارچین

۳۳۰ میلی لیتر، عسل، دارچین، شیر نارگیل
شیر نارگیل عسل دارچین
ناموجود

چای ماسالا با شیر نارگیل

۳۳۰ میلی لیتر
چای ماسالا با شیر نارگیل
ناموجود

هات چاکلت با شیر نارگیل

۳۳۰ میلی لیتر، پودر شکلات زیاد، شیر نارگیل
هات چاکلت با شیر نارگیل
ناموجود

هات چاکلت زنجبیل با شیر نارگیل

۳۳۰ میلی لیتر، پودر شکلات زیاد، شیر نارگیل، زنجبیل
هات چاکلت زنجبیل با شیر نارگیل
ناموجود

کافه لاته با شیر نارگیل

۳۳۰ میلی لیتر، اسپرسو، شیر نارگیل، کمی فوم شیر
کافه لاته با شیر نارگیل
ناموجود

لاته فندق با شیر نارگیل

۳۳۰ میلی لیتر، اسپرسو، شیر نارگیل، کمی فوم شیر، طعم دهنده فندق
لاته فندق با شیر نارگیل
ناموجود

لاته وانیل با شیر نارگیل

۳۳۰ میلی لیتر، اسپرسو، شیر نارگیل، کمی فوم شیر، طعم دهنده وانیل
لاته وانیل با شیر نارگیل
ناموجود

لاته کارامل با شیر نارگیل

۳۳۰ میلی لیتر، اسپرسو، شیر نارگیل، کمی فوم شیر، طعم دهنده کارامل
لاته کارامل با شیر نارگیل
ناموجود

رییس لاته با شیر نارگیل

۳۳۰ میلی لیتر، لاته، شیر عسل مخصوص رییس، شیر نارگیل
رییس لاته با شیر نارگیل
ناموجود

کاپوچینو با شیر نارگیل

۳۳۰ میلی لیتر، اسپرسو، فوم شیر، شیر نارگیل
کاپوچینو با شیر نارگیل
ناموجود

رییس کاپوچینو با شیر نارگیل

۳۳۰ میلی لیتر، کاپوچینو، شیر عسل مخصوص رییس، شیر نارگیل
رییس کاپوچینو با شیر نارگیل
ناموجود

کارامل ماکیاتو با شیر نارگیل

۳۳۰ میلی لیتر، اسپرسو، فوم شیر، شیر نارگیل
کارامل ماکیاتو با شیر نارگیل
ناموجود

هیزل ماکیاتو با شیر نارگیل

۳۳۰ میلی لیتر، اسپرسو، فوم شیر، شیر نارگیل، سس کارامل، سس شکلات، فندق
هیزل ماکیاتو با شیر نارگیل
ناموجود

موکاچینو با شیر نارگیل

۳۳۰ میلی لیتر، شکلات، اسپرسو، فوم شیر، شیر نارگیل
موکاچینو با شیر نارگیل
ناموجود

کافه موکا با شیر نارگیل

۳۳۰ میلی لیتر، شکلات، اسپرسو، خامه، شیر نارگیل
کافه موکا با شیر نارگیل
ناموجود

موکا فندق با شیر نارگیل

۳۳۰ میلی لیتر، شکلات، طعم دهنده پسته، اسپرسو، شیر نارگیل، خامه، دارچین
موکا فندق با شیر نارگیل
ناموجود

موکا شکلات فندقی با شیر نارگیل

۳۳۰ میلی لیتر، شکلات فندقی، اسپرسو، شیر نارگیل، خامه
موکا شکلات فندقی با شیر نارگیل
ناموجود

موکا آیریش کریم با شیر نارگیل

۳۳۰ میلی لیتر، شکلات، طعم دهنده آیریش کریم، اسپرسو، شیر نارگیل، دارچین
موکا آیریش کریم با شیر نارگیل
ناموجود

موکا نوتلا با شیر نارگیل

۳۳۰ میلی لیتر، نوتلا، اسپرسو، شیر نارگیل، خامه
موکا نوتلا با شیر نارگیل
ناموجود

لاته زنجبیل عسل دارچین با شیر نارگیل

۳۳۰ میلی لیتر، اسپرسو، شیر عسلی، شیر نارگیل، زنجبیل
لاته زنجبیل عسل دارچین با شیر نارگیل
ناموجود

موکا زنجبیل با شیر نارگیل

۳۳۰ میلی لیتر، اسپرسو، شکلات، شیر نارگیل، فوم شیر، زنجبیل
موکا زنجبیل با شیر نارگیل
ناموجود

دارچین لاته با شیر نارگیل

۳۳۰ میلی لیتر، اسپرسو، شیر نارگیل، کمی فوم شیر، دارچین
دارچین لاته با شیر نارگیل
ناموجود

دارچین کاپوچینو با شیر نارگیل

۳۳۰ میلی لیتر، اسپرسو، شیر نارگیل، فوم شیر، دارچین
دارچین کاپوچینو با شیر نارگیل
ناموجود

رییس لاته دارچین با شیر نارگیل

۳۳۰ میلی لیتر، اسپرسو، شیر نارگیل، شیرعسل، دارچین
رییس لاته دارچین با شیر نارگیل
ناموجود

رییس کاپوچینو دارچین با شیر نارگیل

۳۳۰ میلی لیتر، اسپرسو، فوم شیر، شیر نارگیل، شیرعسل، دارچین
رییس کاپوچینو دارچین با شیر نارگیل
ناموجود

کافه دارچینی با شیر نارگیل

۳۳۰ میلی لیتر، طعم دهنده، اسپرسو، شیر نارگیل، دارچین، خامه، کارامل
کافه دارچینی با شیر نارگیل
ناموجود

دارچین کارامل ماکیاتو با شیر نارگیل

۳۳۰ میلی لیتر، اسپرسو، شیر نارگیل، دارچین، فوم شیر، کارامل
دارچین کارامل ماکیاتو با شیر نارگیل
ناموجود

دارچین موکا با شیر نارگیل

۳۳۰ میلی لیتر، شکلات، اسپرسو، خامه، شیر نارگیل، دارچین
دارچین موکا با شیر نارگیل
ناموجود

کورتادو با شیر نارگیل

۳۳۰ میلی لیتر، دبل ریسترتو، شیر نارگیل، کمی فوم شیر
کورتادو با شیر نارگیل
ناموجود

فندق کورتادو با شیر نارگیل

۳۳۰ میلی لیتر، دبل ریسترتو، شیر نارگیل، کمی فوم شیر، طعم دهنده فندق
فندق کورتادو با شیر نارگیل
ناموجود

شکلات فندق کورتادو با شیر نارگیل

۳۳۰ میلی لیتر، دبل ریسترتو، شیر نارگیل، کمی فوم شیر، شکلات فندقی
شکلات فندق کورتادو با شیر نارگیل
ناموجود

نوتلا کورتادو با شیر نارگیل

۳۳۰ میلی لیتر، اسپرسو، شیر نارگیل، کمی فوم شیر، نوتلا
نوتلا کورتادو با شیر نارگیل
ناموجود

وانیل کورتادو با شیر نارگیل

۳۳۰ میلی لیتر، دبل ریسترتو، شیر نارگیل، کمی فوم شیر، وانیل
وانیل کورتادو با شیر نارگیل
ناموجود

کارامل کورتادو با شیر نارگیل

۳۳۰ میلی لیتر، دبل ریسترتو، شیر نارگیل، کمی فوم شیر، کارامل
کارامل کورتادو با شیر نارگیل
ناموجود

دارچین کورتادو با شیر نارگیل

۳۳۰ میلی لیتر، دبل ریسترتو، شیر نارگیل، کمی فوم شیر، دارچین
دارچین کورتادو با شیر نارگیل
ناموجود

رییس کورتادو با شیر نارگیل

۳۳۰ میلی لیتر، دبل ریسترتو، شیر عسل مخصوص رییس، شیر نارگیل
رییس کورتادو با شیر نارگیل
ناموجود

دارچین عسل کورتادو با شیر نارگیل

۳۳۰ میلی لیتر، دبل ریسترتو، شیر نارگیل، کمی فوم شیر، دارچین، عسل
دارچین عسل کورتادو با شیر نارگیل
ناموجود

شکلات کورتادو با شیر نارگیل

۳۳۰ میلی لیتر، دبل ریسترتو، شیر نارگیل، کمی فوم شیر، سس شکلات
شکلات کورتادو با شیر نارگیل
ناموجود

آیس لاته با شیر نارگیل

۳۳۰ میلی لیتر، اسپرسو، شیر نارگیل، یخ
آیس لاته با شیر نارگیل
ناموجود

آیس لاته وانیل با شیر نارگیل

۳۳۰ میلی لیتر، اسپرسو، شیر نارگیل، یخ، طعم دهنده وانیل
آیس لاته وانیل با شیر نارگیل
ناموجود

آیس لاته کارامل با شیر نارگیل

۳۳۰ میلی لیتر، اسپرسو، شیر نارگیل، یخ، طعم دهنده کارامل
آیس لاته کارامل با شیر نارگیل
ناموجود

آیس لاته فندق با شیر نارگیل

۳۳۰ میلی لیتر، اسپرسو، شیر نارگیل، یخ، طعم دهنده فندق
آیس لاته فندق با شیر نارگیل
ناموجود

آیس رییس لاته با شیر نارگیل

۳۳۰ میلی لیتر، اسپرسو، شیر نارگیل، شیر عسل مخصوص رییس، یخ
آیس رییس لاته با شیر نارگیل
ناموجود

آیس کارامل ماکیاتو با شیر نارگیل

۳۳۰ میلی لیتر، اسپرسو، شیر نارگیل، کارامل، یخ
آیس کارامل ماکیاتو با شیر نارگیل
ناموجود

آیس موکا با شیر نارگیل

۳۳۰ میلی لیتر، اسپرسو، شیر نارگیل، شکلات، یخ
آیس موکا با شیر نارگیل
ناموجود

چای

چای ماسالا

پودر چای ماسالا , شیر
چای ماسالا

لیوان کوچک (۲۲۰ میلی لیتر)

۶۰,۰۰۰ تومان

لیوان بزرگ (۳۳۰ میلی لیتر)

۶۵,۰۰۰ تومان

عرقیجات

عرق نعناع لیمو عسل

۳۰۰ میلی لیتر
عرق نعناع لیمو عسل
۵۰,۰۰۰ تومان

خاکشیر

۳۰۰ میلی لیتر، خاکشیر، نعناع، عسل، لیمو
خاکشیر
۵۰,۰۰۰ تومان

تخم شربتی

۳۰۰ میلی لیتر، تخم شربتی، عرق نعناع زعفرانی
تخم شربتی
۵۰,۰۰۰ تومان

میلک شیک

میلک شیک فرنچ وانیل

بستنی فرنچ، وانیل، شیر
میلک شیک فرنچ وانیل
۷۰,۰۰۰ تومان

میلک شیک قهوه

بستنی وانیل، قهوه
میلک شیک قهوه
۸۰,۰۰۰ تومان

میلک شیک شکلات فندقی

بستنی، کمی شیر ، شکلات فندقی
میلک شیک شکلات فندقی
۸۴,۰۰۰ تومان

میلک شیک شکلات فندقی موز

بستنی ، کمی شیر، شکلات فندقی، موز
میلک شیک شکلات فندقی موز
۹۲,۰۰۰ تومان

میلک شیک بادام زمینی

بستنی وانیل، کره بادام زمینی، شیر
میلک شیک بادام زمینی
۸۹,۰۰۰ تومان

تست

تست تخم مرغ پنیر

جدید تخم مرغ آبپز، ادویه مخصوص، پنیر خامه ای، یک عدد نان تست
تست تخم مرغ پنیر
۸۲,۰۰۰ تومان

تست تخم مرغ بره

جدید تخم مرغ، ژامبون بره
تست تخم مرغ بره
۹۵,۰۰۰ تومان

سیمیت

سیمیت پنیر و گردو

جدید پنیر خامه ای، ادویه مخصوص، روغن زیتون، تکه های گردو، نان سیمیت
سیمیت پنیر و گردو
۹۵,۰۰۰ تومان

سیمیت بوقلمون

جدید ژامبون بوقلمون، پنیر
سیمیت بوقلمون
۱۱۵,۰۰۰ تومان

سیمیت بره و بوقلمون

جدید ژامبون بوقلمون ، پنیر، ژامبون بره
سیمیت بره و بوقلمون
۱۱۵,۰۰۰ تومان

شیرینی

چیز کیک مارس

چیز کیک به همراه تکه های شکلات مارس و بیسکوییت مخصوص، کیک پنیری رینگی، وزن ۱۴۵ گرم
چیز کیک مارس
۵۵,۰۰۰ تومان

شیرینی اکلر نوتلا

یک عدد، یک نفره
شیرینی اکلر نوتلا
۹۵,۰۰۰ تومان

دنیش

یک عدد، یک نفره، مارمالاد آلبالو، کرم مخصوص
دنیش
۵۸,۰۰۰ تومان

کیک براونی

یک عدد کیک یک نفره، کیک شکلاتی با تکه های شکلات و گردو
کیک براونی
۶۶,۰۰۰ تومان

فیتنس بار

کرنبری، مغز آجیل، عسل، دارچین، یک نفره
فیتنس بار
۷۴,۰۰۰ تومان

کیک سیب گردو

یک نفره، کیک اسفنجی، سیب، گردو، دارچین
کیک سیب گردو
۶۰,۰۰۰ تومان

ماربل برانی کیک برانی

یک نفره، کیک برانی شکلاتی به همراه پنیر (کرم چیز)
ماربل برانی کیک برانی
۶۵,۰۰۰ تومان

شیرینی اکلر کارامل

یک عدد
شیرینی اکلر کارامل
۹۵,۰۰۰ تومان

گرانولا بادامی

یک عدد، جو دو سر بادام، بادام زمینی، کنجد، تخم کتان، تخمه آفتابگردان، کره بادام زمینی، عسل، خرما، روغن نارگیل، بدون شکر
گرانولا بادامی
۱۰۵,۰۰۰ تومان

پای سیب

یک عدد
پای سیب
۳۰,۰۰۰ تومان

کیک هویج ساده

یک عدد
کیک هویج ساده
۵۸,۰۰۰ تومان

سینمن رول

یک عدد
سینمن رول
۷۲,۰۰۰ تومان

چاکلت توییست

یک عدد
چاکلت توییست
۶۸,۰۰۰ تومان

شکلات رییس

شکلات رییس
۷,۵۰۰ تومان

کوکی

کوکی کرنبری و بادام

یک عدد
کوکی کرنبری و بادام
۳۴,۰۰۰ تومان

کوکی براونی با تکه های شکلات

یک عدد
کوکی براونی با تکه های شکلات
۳۴,۰۰۰ تومان

کوکی بادام زمینی

یک عدد
کوکی بادام زمینی
۳۴,۰۰۰ تومان

کوکی براونی

یک عدد
کوکی براونی
۳۴,۰۰۰ تومان

کوکی زنجبیلی

کوکی زنجبیلی

دانه ای

۳۴,۰۰۰ تومان

منو نوتلا

موکا نوتلا

نوتلا، اسپرسو، شیر، خامه
موکا نوتلا

لیوان کوچک (۲۲۰ میلی لیتر)

۱۰۰,۰۰۰ تومان

لیوان بزرگ (۳۳۰ میلی لیتر)

۱۰۵,۰۰۰ تومان

میلک شیک نوتلا

بستنی وانیل، نوتلا، شیر
میلک شیک نوتلا
۱۰۵,۰۰۰ تومان

میلک شیک نوتلا موز

بستنی وانیل، نوتلا، موز
میلک شیک نوتلا موز
۱۱۴,۰۰۰ تومان

کرپ

کرپ عسل

کرپ- عسل
کرپ عسل
ناموجود

کرپ موز عسل

کرپ، موز، عسل
کرپ موز عسل
ناموجود

کرپ کره بادام زمینی

کرپ ، کره بادام زمینی
کرپ کره بادام زمینی
ناموجود

لقمه

لقمه کره بادام زمینی عسل

نان لقمه جو دوسر، کره بادام زمینی، عسل
لقمه کره بادام زمینی عسل
۶۵,۰۰۰ تومان

آبمیوه

آب پرتقال

۳۳۰ میلی لیتر
آب پرتقال
۶۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ

ساندویچ کوکو سبزی

سبزی کوکو، خیارشور، گوجه فرنگی، سس مخصوص
ساندویچ کوکو سبزی
۹۰,۰۰۰ تومان