جست‌وجو در اسنپ‌فود

اسنپ فود

رستوران های قم

کافه رستوران لیان

پیتزا

پیتزا آلفردو (دو نفره)

فیله مرغ گریل شده، سس قارچ، سس مرینارا، پنیر میکس شده، قارچ
پیتزا آلفردو (دو نفره)
۱۹۸,۰۰۰ تومان

پیتزا هات لیان

ژامبون، قارچ، فلفل دلمه ای، زیتون، پنیر، سس مارینارا
پیتزا هات لیان
۱۵۰,۰۰۰ تومان

پیتزا لازارو

فیله مرغ رست شده، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر، سس مارینارا
پیتزا لازارو
۱۶۵,۰۰۰ تومان

پیتزا بلونز

گوشت چرخ کرده گوسفندی، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر، سس مارینارا
پیتزا بلونز
۱۹۰,۰۰۰ تومان

پیتزا میکس

فیله مرغ و گوشت رست شده، فلفل دلمه ای، پنیر، سس مارینارا
پیتزا میکس
۱۸۵,۰۰۰ تومان

پیتزا پالرمو

بیکن گوشت و مرغ، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر، سس مارینارا
پیتزا پالرمو
۱۹۰,۰۰۰ تومان

پیتزا رست بیف

گوشت رست شده، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر، سس مارینارا
پیتزا رست بیف
۱۹۰,۰۰۰ تومان

پیتزا چانو

گوشت فیله، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر، سس مارینارا
پیتزا چانو
۲۰۵,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی

ژامبون پپرونی، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر، سس مارینارا
پیتزا پپرونی
۱۶۰,۰۰۰ تومان

پیتزا وجتبل

کدو، بادمجان، قارچ، زیتون، فلفل دلمه ای، سس مارینارا
پیتزا وجتبل
۱۵۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مارگاریتا

گوجه، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر، سس مارینارا
پیتزا مارگاریتا
۱۱۰,۰۰۰ تومان

پیتزا فرچیز

پنیر مخصوصلیان، گودا، سس مرینارا
پیتزا فرچیز
۱۱۰,۰۰۰ تومان

پیتزا فرانکفورتر

پیتزا فرانکفورتر
پیتزا فرانکفورتر
۱۵۰,۰۰۰ تومان

پاستا

پاستا پنه مرغ با سس آلفردو

پنه، مرغ، سس قارچ، پنیر پارمسان، دورچین
پاستا پنه مرغ با سس آلفردو
۱۱۸,۰۰۰ تومان

پاستا پنه گوشت با سس آلفردو

پنه، گوشت، سس قارچ، پنیر پارمسان، دورچین سبزیجات
پاستا پنه گوشت با سس آلفردو
۱۳۲,۰۰۰ تومان

پاستا مونالیزا

پنه، گوشت، مرغ، سس قارچ، پنیر پارمسان، دورچین سبزیجات
پاستا مونالیزا
۱۳۵,۰۰۰ تومان

پاستا ناپولی

پنه، سس قارچ، پنیر پارمسان، دورچین سبزیجات
پاستا ناپولی
۱۰۵,۰۰۰ تومان

پاستا چیکن پارمسان

پنه، مرغ، ژامبون، سس قارچ، پنیر پارمسان، دورچین سبزیجات
پاستا چیکن پارمسان
۱۲۸,۰۰۰ تومان

پاستا بیف پارمسان

پنه، گوشت، ژامبون، سس قارچ، پنیر پارمسان، دورچین سبزیجات
پاستا بیف پارمسان
۱۴۲,۰۰۰ تومان

اسپاگتی بلونز

اسپاگتی، گوشت چرخ کرده گوسفندی، دورچین سبزیجات
اسپاگتی بلونز
۱۵۰,۰۰۰ تومان

اسپاگتی چیکن

اسپاگتی، مرغ رست شده، دورچین سبزیجات
اسپاگتی چیکن
۱۴۰,۰۰۰ تومان

غذای اصلی

استیک گوشت

۲۷۰ گرم فیله گوساله، سس قارچ، سیب زمینی، دورچین سبزیجات
استیک گوشت
۲۷۰,۰۰۰ تومان

استیک مرغ

۲۷۰ گرم مرغ، سس قارچ، سیب زمینی، دورچین سبزیجات
استیک مرغ
۱۷۰,۰۰۰ تومان

استیک میلانو

۱۵۰ گرم فیله گوساله، ۱۵۰ گرم مرغ، سس قارچ، سیب زمینی، دورچین سبزیجات
استیک میلانو
۲۶۰,۰۰۰ تومان

چیکن استراگانف

مرغ رست شده، سس قارچ، پنیر پارمسان، دورچین
چیکن استراگانف
۱۳۰,۰۰۰ تومان

بیف استراگانف

گوشت رست شده، سس قارچ، پنیر پارمسان، دورچین
بیف استراگانف
۱۵۵,۰۰۰ تومان

شنیسل مرغ

۲۷۰ گرم مرغ سوخاری، سیب زمینی، سس مارینارا، سس سیر، سالاد کلم، دورچین
شنیسل مرغ
۲۰۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ

میت برگر

۱۲۰ گرم گوشت گوسفندی، قارچ، فلفل دلمه ای، پیاز، پنیر میکس، پنیر گودا، دورچین
میت برگر
۱۰۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ دبل میت

۲۴۰ گرم گوشت گوسفندی، قارچ، فلفل دلمه ای، پیاز، پنیر میکس، پنیر گودا، دورچین
ساندویچ دبل میت
۱۳۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ رست بیف

گوشت ریش ریش شده، قارچ، فلفل دلمه ای، پیاز، پنیر میکس، دورچین
ساندویچ رست بیف
۱۴۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ بیکن

بیکن گوشت و مرغ، قارچ، فلفل دلمه ای، زیتون، پنیر میکس، دورچین
ساندویچ بیکن
۱۱۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ چیکن

فیله مرغ ریش ریش شده، قارچ، فلفل دلمه ای، پیاز، پنیر میکس، دورچین
ساندویچ چیکن
۱۰۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون مرغ تنوری

ژامبون مرغ، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر میکس، دورچین
ساندویچ ژامبون مرغ تنوری
۱۰۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ چیبس وپنیرمخصوص

ساندویچ چیبس وپنیرمخصوص
۱۱۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ چیبس وپنیرویژه

چیبس،مرغ،پنیر،فلفل دلمه،ذرت،سس مخصوص
ساندویچ چیبس وپنیرویژه
۱۳۰,۰۰۰ تومان

بشقاب

جوجه چینی

فیله مرغ .سیب زمینی تمپورا. دورچین
جوجه چینی
۲۱۰,۰۰۰ تومان

بشقاب سبزیجات

قارچ، فلفل دلمه، پیاز، هویج، بروکلی، گل کلم، گوجه
بشقاب سبزیجات
۱۴۵,۰۰۰ تومان

بشقاب اسپشیال هندی

سوسیس فرانکفورتر، قارچ، فلفل دلمه، پیاز، پنیر، دورچین
بشقاب اسپشیال هندی
۱۳۵,۰۰۰ تومان

بشقاب اسپشیال لیان

فیله مرغ، فیله گوشت، قارچ، فلفل دلمه ای، پیاز، پنیر میکس، پنیر گودا، دورچین
بشقاب اسپشیال لیان
۲۳۵,۰۰۰ تومان

اسپشیال فرنچ

سیب زمینی، ژامبون، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر میکس
اسپشیال فرنچ
۱۳۰,۰۰۰ تومان

چیپس و پنیر مخصوص

چیپس، ژامبون، قارچ، فلفل دلمه ای، ذرت، سس مخصوص
چیپس و پنیر مخصوص
۱۱۰,۰۰۰ تومان

چیپس پنیر ویژه

چیپس، مرغ، قارچ، فلفل دلمه ای، ذرت، سس مخصوص
چیپس پنیر ویژه
۱۲۵,۰۰۰ تومان

بشقاب مکزیکی

فیله مرغ، ژامبون پپرونی، قارچ، فلفل دلمه ای، پیاز، ذرت، گوجه، دورچین
بشقاب مکزیکی
۱۷۵,۰۰۰ تومان

لازانیا

گوشت چرخ کرده.ژامبون .قارچ .پنیرمیکس .فلفل دلمه .سس مخصوص
لازانیا
۱۴۰,۰۰۰ تومان

سالاد و پیش غذا

وایت فرایز

سیب زمینی، سس قارچ
وایت فرایز
۹۲,۰۰۰ تومان

فرنچ فرایز

یک پرس سیب زمینی
فرنچ فرایز
۵۸,۰۰۰ تومان

نان سیر

۸ تکه نان سیر پیتزایی
نان سیر
۶۲,۰۰۰ تومان

سالاد سزار

فیله مرغ، کاهو، ذرت، زیتون، گوجه، نان تست، پنیر پارمسان، سس مخصوص
سالاد سزار
۱۱۸,۰۰۰ تومان

سالاد فصل

کاهو، هویج، خیار، گوجه، ذرت، سس مخصوص
سالاد فصل
۱۰۰,۰۰۰ تومان

سالاد اندونزی

سالاد اندونزی
۳۰,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی

فانتا پرتقالی

۱۲,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۱۲,۰۰۰ تومان

کوکاکولا زیرو

۱۲,۰۰۰ تومان

موهیتو

موهیتو
۴۰,۰۰۰ تومان

لیموناد

لیموناد
۴۰,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی
۱۲,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۳۰۰ میلی لیتر
آب معدنی کوچک
۷,۵۰۰ تومان

دلستر قوطی

دلستر قوطی
۱۵,۰۰۰ تومان