جست‌وجو در اسنپ‌فود

اسنپ فود

رستوران های تهران

کافه فست فود برج برگر

پر‌طرفدارها

پیتزا مخلوط خانواده

ژامبون گوشت ۹۰%، سوسیس ۷۰% گوشت، فلفل دلمه، ذرت میکس پنیر
پیتزا مخلوط خانواده
۲۲۰,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی متوسط

۲۰۰ گرم پپرونی اسلایس شده، پنیر، سس مخصوص /قارچ
پیتزا پپرونی متوسط
۱۴۵,۰۰۰ تومان

چیز برگر

۱۵۰ گرم گوشت خالص گوساله، پنیر گودا، کاهو، گوجه، خیار شور، زیتون اسلایس، نان جو
چیز برگر
۱۲۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ رول مجاری

۲۰۰ گرم هات داگ مجاری، پنیر موزارلا، پیاز، کاهو، گوجه، قارچ پخته شده، خیارشور، زیتون سیاه اسلایس، نان جو بلند
ساندویچ رول مجاری
۱۰۰,۰۰۰ تومان

پیتزا

پیتزا سیر و بیکن متوسط

بیکن گوساله، قارچ، فلفل دلمه، سیر سرخ شده، زیتون سیاه اسلایس
پیتزا سیر و بیکن متوسط
۱۷۵,۰۰۰ تومان

پیتزا سیر و بیکن خانواده

بیکن گوساله، قارچ، فلفل دلمه، سیر سرخ شده، زیتون سیاه اسلایس
پیتزا سیر و بیکن خانواده
۲۳۰,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات متوسط

قارچ پخته شده، فلفل دلمه، ذرت، زیتون سیاه، گوجه میکس پنیر
پیتزا سبزیجات متوسط
۱۴۵,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات خانواده

قارچ پخته شده، فلفل دلمه، ذرت، زیتون سیاه، گوجه میکس پنیر
پیتزا سبزیجات خانواده
۱۹۵,۰۰۰ تومان

پیتزا گوشت و قارچ متوسط

گوشت خالص گوساله رشته شده، قارچ پخته شده، فلفل دلمه، زیتون سیاه میکس پنیر
پیتزا گوشت و قارچ متوسط
۱۷۵,۰۰۰ تومان

پیتزا گوشت و قارچ خانواده

گوشت خالص گوساله رشته شده، قارچ پخته شده، فلفل دلمه، زیتون سیاه
پیتزا گوشت و قارچ خانواده
۲۳۰,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی متوسط

۲۰۰ گرم پپرونی اسلایس شده، پنیر، سس مخصوص /قارچ
پیتزا پپرونی متوسط
۱۴۵,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی خانواده

۲۰۰ گرم پپرونی اسلایس شده، پنیر، سس مخصوص/ قارچ
پیتزا پپرونی خانواده
۱۹۵,۰۰۰ تومان

پیتزا مخلوط متوسط

ژامبون گوشت ۹۰%، سوسیس ۷۰% گوشت، فلفل دلمه، ذرت میکس پنیر
پیتزا مخلوط متوسط
۱۶۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مخلوط خانواده

ژامبون گوشت ۹۰%، سوسیس ۷۰% گوشت، فلفل دلمه، ذرت میکس پنیر
پیتزا مخلوط خانواده
۲۲۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مرغ و قارچ متوسط

سینه مرغ طعم دار و رشته شده، قارچ پخته شده، فلفل دلمه، ذرت :پنیر میکس
پیتزا مرغ و قارچ متوسط
۱۶۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مرغ و قارچ خانواده

سینه مرغ طعم دار و رشته شده، قارچ پخته شده، فلفل دلمه، ذرت :پنیر میکس
پیتزا مرغ و قارچ خانواده
۲۲۰,۰۰۰ تومان

پیتزا آلفردو متوسط

سس آلفردو-قارچ-پنیر پیتزا
پیتزا آلفردو متوسط
۱۷۵,۰۰۰ تومان

پیتزا آلفردو خانواده

سس آلفردو-قارچ-پنیر پیتزا
پیتزا آلفردو خانواده
۲۳۰,۰۰۰ تومان

برگر

بیف برگر

۱۵۰ گرم گوشت خالص گوساله، کاهو، گوجه، خیار شور، زیتون سیاه اسلایس، نان جو
بیف برگر
۱۲۰,۰۰۰ تومان

چیز برگر

۱۵۰ گرم گوشت خالص گوساله، پنیر گودا، کاهو، گوجه، خیار شور، زیتون اسلایس، نان جو
چیز برگر
۱۲۵,۰۰۰ تومان

چیکن برگر

۱۵۰ گرم گوشت مرغ گریل شده، کاهو، سس مخصوص قارچ، گوجه، خیار شور، زیتون سیاه اسلایس، نان جو
چیکن برگر
۱۱۰,۰۰۰ تومان

دوبل چیز برگر

۳۰۰ گرم گوشت گوساله، ۲ عدد پنیر گودا، پیاز، کاهو، گوجه، خیار شور، زیتون اسلایس، نان جو
دوبل چیز برگر
۱۷۵,۰۰۰ تومان

دوبل چیکن برگر

۳۰۰ گرم گوشت مرغ گریل شده، کاهو، سس مخصوص قارچ، گوجه، خیار شور، زیتون اسلایس، نان جو
دوبل چیکن برگر
۱۵۰,۰۰۰ تومان

ویلیس برگر

۱۵۰ گرم گوشت گوساله، پنیر گودا، سس باربیکیو، پیاز، کاهو، گوجه، خیارشور، زیتون اسلایس شده، نان جو
ویلیس برگر
۱۳۰,۰۰۰ تومان

پیزا برگر

۱۵۰ گوشت گوساله، پنیر کودا، پیاز، دو طرف نان پنیر مازرلا برشته شده، نان سفید
پیزا برگر
۱۴۵,۰۰۰ تومان

بیگ بن برگر

۱۵۰ گرم گوشت گوساله، پنیر گودا، تخم مرغ، پیاز، ژامبون گوشت ۹۰%، قارچ پخته شده، پنیر پارمسان، نان سفید
بیگ بن برگر
۱۵۵,۰۰۰ تومان

ایفل برگر

۱۵۰ گرم گوشت گوساله، ۴۰ گرم گوشت رشته شده، سس مخصوص قارچ، دو طرف گوشت با پنیر مازرلا برشته شده، نان جو
ایفل برگر
۱۶۵,۰۰۰ تومان

امپایر استیت برگر

۱۵۰ گرم گوشت گوساله، ۱۵۰ گرم گوشت مرغ، پنیر مازرلا، پنیر گودا، پیاز، کاهو، گوجه، خیارشور، زیتون اسلایس شده، نان سفید
امپایر استیت برگر
۱۶۰,۰۰۰ تومان

گالاتا برگر

۱۵۰ گرم گوشت رشته شده، ۲ عدد پنیر گودا، پیاز، کاهو، گوجه، فلفل دلمه، خیارشور، زیتون اسلایس شده، نان جو
گالاتا برگر
۱۶۵,۰۰۰ تومان

شانگهای چیکن

۱۵۰ گرم سینه مرغ گریل ژامبون گوشت کاهو گوجه پنیر گدا خیار شور و زیتون اسلایس نان مک
شانگهای چیکن
۱۱۵,۰۰۰ تومان

زینگر

۱۵۰ گرم سینه مرغ سوخاری ادویه تند پنیر گدا ژامبون گوشت کاهو خیارشور زیتون سیاه اسلایس نان مک
زینگر
۱۲۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ

ساندویچ رول مجاری

۲۰۰ گرم هات داگ مجاری، پنیر موزارلا، پیاز، کاهو، گوجه، قارچ پخته شده، خیارشور، زیتون سیاه اسلایس، نان جو بلند
ساندویچ رول مجاری
۱۰۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ فیله مرغ کبابی

۱۵۰ گرم فیله مرغ گریل شده، ادویه مخصوص، کاهو، گوجه، خیارشور، زیتون سیاه اسلایس نان جو بلند
ساندویچ فیله مرغ کبابی
۱۰۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون تنوری

۱۵۰ گرم ژامبون گوشت ۹۰ درصد، پنیر موزارلا، کاهو، ذرت، فلفل دلمه، قارچ، گوجه، نان بلند جو
ساندویچ ژامبون تنوری
۱۱۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ فیله مرغ سوخاری

۱۵۰ گرم فیله سوخاری مرغ، کاهو، گوجه، خیارشور، زیتون سیاه اسلایس، نان بلند جو
ساندویچ فیله مرغ سوخاری
۱۱۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت (سرد)

ژامبون گوشت ۹۰%، کاهو، گوجه، خیارشور، زیتون اسلایس، نان جوبلند
ساندویچ ژامبون گوشت (سرد)
۱۰۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون مرغ (سرد)

ژامبون مرغ ۹۰% کاهو گوجه خیار شور و زیتون اسلایس نون جوبلند
ساندویچ ژامبون مرغ (سرد)
۸۰,۰۰۰ تومان

سوخاری

سوخاری ۲ تیکه اسپایسی

۲تکه سینه وران مرغ سوخاری،سیب زمینی،سس سیر،نان بروتچن
سوخاری 2 تیکه اسپایسی
۱۵۵,۰۰۰ تومان

سوخاری ۳ تیکه اسپایسی

۳ تیکه سینه وران مرغ سوخاری،سیب زمینی،سس سیر،نان بروتچن
سوخاری 3 تیکه اسپایسی
۱۸۰,۰۰۰ تومان

فیله مرغ استریپس

۴تیکه فیله مرغ سوخاری،سیب زمینی،سس سیر،نان بروتچن
فیله مرغ استریپس
۱۵۵,۰۰۰ تومان

ناگت سوخاری

۸تکه سینه مرغ سوخاری،سیب زمینی،سس سیر،نان بروتچن
ناگت سوخاری
۱۳۵,۰۰۰ تومان

بال سوخاری

۸تکه بال و کتف مرغ سوخاری،سیب زمینی،سس سیر،نان بروتچن
بال سوخاری
۱۳۵,۰۰۰ تومان

سوخاریه ۲تیکه نرمال

۲ تیکه ران کرغ نرمال سیب زمینی سس سیر نان بروتچن
سوخاریه  2تیکه نرمال
۱۵۵,۰۰۰ تومان

سوخاری ۳ تیکه نرمال

۳ تیکه سینه و ران مرغ نرمال سیب زمینی سس سیر نان بروتچن
سوخاری 3 تیکه نرمال
۱۸۰,۰۰۰ تومان

پاستا

پاستا آلفردو با قارچ

پنه مرغ طمع دار شده سس الفردو با قارچ
پاستا آلفردو با قارچ
۱۳۹,۰۰۰ تومان

سالاد

سالاد مخصوص

کاهو، فیله مرغ گریل، قارچ، گوجه گیلاسی، انواع جوانه، پنیر پستو رنگی، پنیر پارمسان، سس مخصوص بالزامیک
سالاد مخصوص
۱۲۰,۰۰۰ تومان

سوپر سالاد

کاهو، ذرت، زیتون سیاه، انواع جوانه، فیله مرغ گریل شده، قارچ، سس مخصوص
سوپر سالاد
۱۱۵,۰۰۰ تومان

سالاد سزار

کاهو، پنیر پارمزان، نان سیر، فیله مرغ گریل، گوجه گیلاسی، سس سزار
سالاد سزار
۱۰۵,۰۰۰ تومان

سالاد فصل

کاهو، گوجه گیلاسی، خیار، هویج، سس فرانسوی
سالاد فصل
۶۰,۰۰۰ تومان

سالاد کلم

کلم سفید، هویج رنده شده، سس مخصوص
سالاد کلم
۳۰,۰۰۰ تومان

پیش غذا

پوره سیب زمینی با پنیر

سیب زمینی پخته شده تخم مرغ پیاز دو نوع پنیر
پوره سیب زمینی با پنیر
۶۰,۰۰۰ تومان

چیپس و هات داگ و پنیر

چیپس سیب زمینی هات داگ مجاری دو نوع پنیر
چیپس و هات داگ و پنیر
۹۵,۰۰۰ تومان

سیب زمینی با پنیر

سیب زمینی سرخ شده، پنیر
سیب زمینی با پنیر
۹۵,۰۰۰ تومان

سیب زمینی

سیب زمینی سرخ شده
سیب زمینی
۵۵,۰۰۰ تومان

قارچ سوخاری

۶ تکه
قارچ سوخاری
۶۵,۰۰۰ تومان

سیب زمینی با سس قارچ

سیب زمینی با سس قارچ
سیب زمینی با سس قارچ
۹۵,۰۰۰ تومان

نان سیر

پنیر مازرلا . سیر داغ
نان سیر
۶۰,۰۰۰ تومان

پیاز حلقه ایی

۸ عدد پیاز حلقه ایی
پیاز حلقه ایی
۵۵,۰۰۰ تومان

افزودنی

سس سزار

سس سزار مخصوص
سس سزار
۲۰,۰۰۰ تومان

سس مخصوص قارچ

سس مخصوص قارچ
سس مخصوص قارچ
۲۵,۰۰۰ تومان

سس مخصوص سالاد

سس مخصوص ۲۷ نوع سبزیجات و روغن زیتون بدون بو
سس مخصوص سالاد
۲۰,۰۰۰ تومان

نان لقمه مک

نان بروچن
نان لقمه مک
۳,۰۰۰ تومان

برگر اظافه

برگر اظافه
۴۵,۰۰۰ تومان

سیروپ اضافه

سیروپ اضافه
۱۰,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

آب معدنی کتابی رنگی

آب معدنی کتابی رنگی ۴۵۰ سی سی
آب معدنی کتابی رنگی
۷,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی مشکی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی مشکی
۱۴,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی میراندا

نوشابه قوطی پپسی پرتغالی ۳۳۰ سی سی
نوشابه قوطی میراندا
۱۴,۰۰۰ تومان

ماءالشعیرلیمو(باربیکن)

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیرلیمو(باربیکن)
۱۴,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر هلو(باربیکن)

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر هلو(باربیکن)
۱۴,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر مالت(باربیکن)

ماءالشعیر مالت۳۳۰میلی لیتر(باربیکن)
ماءالشعیر مالت(باربیکن)
۱۴,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر آناناس(باربیکن)

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر آناناس(باربیکن)
۱۴,۰۰۰ تومان

دوغ قوطی عالیس

دوغ قوطی ۳۳۰میل لیتری عالیس باطعم نعنا
دوغ قوطی عالیس
۱۴,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده پپسی

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده پپسی
۱۹,۰۰۰ تومان

ماکتل و اسموتی

ردموهیتو

ردموهیتو
۶۵,۰۰۰ تومان

لیموناد

لیموناد
لیموناد
۵۵,۰۰۰ تومان

موهیتو

موهیتو
موهیتو
۶۰,۰۰۰ تومان

ترو پیکال

ترو پیکال
۷۵,۰۰۰ تومان

لایم جین

لایم جین
۶۵,۰۰۰ تومان

سویت گرل

سویت گرل
۶۵,۰۰۰ تومان

آب طالبی طبیعی

آب طالبی طبیعی
۵۵,۰۰۰ تومان

آب هندونه طبیعی

آب هندوانه طبیعی و تازه
آب هندونه طبیعی
۶۰,۰۰۰ تومان

شیک

شیک نوستالژی

۴اسکوپ بستنی بیسکویت مادر
شیک نوستالژی
۸۰,۰۰۰ تومان

شیک اسپرسو

۴اسکوپ ستنی وانیل اسپرسو
شیک اسپرسو
۷۰,۰۰۰ تومان

شیک نوتلا

۴اسکوپ بستنی وانیل نوتلا
شیک نوتلا
۷۰,۰۰۰ تومان

شیک اوریو

۴اسکوپ بستنی بیسکویت اوریو
شیک اوریو
۷۵,۰۰۰ تومان

شیک کره بادام زمینی

۴اسکوپ بستنی وانیل کره بادام زمینی
شیک کره بادام زمینی
۷۰,۰۰۰ تومان

شیک موز شکلات

۴ اسکوپ بستنی موز
شیک موز شکلات
۸۵,۰۰۰ تومان

نوتلا توت فرنگی

شیک تارت
نوتلا توت فرنگی
۱۱۰,۰۰۰ تومان

شیک موکا

بستنی شکلاتی اسپرسو فندوق
شیک موکا
۷۵,۰۰۰ تومان

میکس ترش

میکس میوه های ترش
میکس ترش
۹۰,۰۰۰ تومان

کیک و دسر

چیز کیک اوریو

چیز کیک اوریو
۶۵,۰۰۰ تومان

کیک روز

کیک های تازه روزانه
کیک روز
۶۵,۰۰۰ تومان

قهوه

دوپیو

اسپرسو دبل
دوپیو
۴۰,۰۰۰ تومان

آفوگاتو

آفوگاتو
آفوگاتو
۵۰,۰۰۰ تومان

ماکیاتو

ماکیاتو
ماکیاتو
۶۰,۰۰۰ تومان

کاپوچینو

کاپوچینو
کاپوچینو
۴۷,۰۰۰ تومان

آمریکانو

آمریکانو
آمریکانو
۴۰,۰۰۰ تومان

لاته

لاته
لاته
۵۰,۰۰۰ تومان

آیس لاته

آیس لاته
۵۰,۰۰۰ تومان

ریسرتو

ریسرتو
۴۰,۰۰۰ تومان

چاکلت اسپرسو

چاکلت اسپرسو
۶۵,۰۰۰ تومان

نوشیدنی گرم

چایی ماسالا

ماسالا
چایی ماسالا
۵۵,۰۰۰ تومان

دمنوش و چای

دمنوش آرامش

دمنوش آرامش
۶۰,۰۰۰ تومان

چای ساده

چای ساده
۳۵,۰۰۰ تومان

چای دارچین هل

چای دارچین هل
۴۰,۰۰۰ تومان

چای سبز

چای سبز
۴۰,۰۰۰ تومان

نشاط آور

نشاط آور
۶۰,۰۰۰ تومان

سرما

سرما
۶۰,۰۰۰ تومان

قهوه دمی

قهوه ترک

قهوه ترک
قهوه ترک
۴۰,۰۰۰ تومان

یونانی

یونانی
۴۵,۰۰۰ تومان

کلد برو

کلد برو
۶۵,۰۰۰ تومان