جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

فیله سوخاری ۳ تکه

۳ تکه فیله مرغ سوخاری، دورچین: یک پرس سیب زمینی سرخ شده
فیله سوخاری 3 تکه

نرمال

۱۵۵,۰۰۰ تومان

اسپایسی

۱۵۵,۰۰۰ تومان

پیتزا یونانی آمریکایی (۲۴ سانتی متر)

خمیر پیتزا آمریکایی، گوشت گوساله چرخ شده، ژامبون گوشت و مرغ ۷۰%، پپرونی ۷۰%، ذرت، فلفل، زیتون، پنیر پیتزا
پیتزا یونانی آمریکایی (۲۴ سانتی متر)
۱۹۰,۰۰۰ تومان

سالاد سزار

۲ تکه فیله مرغ سوخاری شده، نان تست، روغن زیتون، کاهو، زیتون، گوجه، سس مخصوص
سالاد سزار
۱۰
۹۵,۰۰۰ ۸۵,۵۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ ویژه

یک عدد سوسیس هات داگ ۷۰%، ژامبون گوشت ۹۰%، پنیر، قارچ، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت فرانسوی
ساندویچ هات داگ ویژه
۱۰۵,۰۰۰ تومان

تخفیف‌دارها

پیتزا بوقلمون آمریکایی (۲۴ سانتی متر)

خمیر پیتزا آمریکایی، گوشت سینه بوقلمون، قارچ، فلفل، زیتون، پنیر پیتزا
پیتزا بوقلمون آمریکایی (۲۴ سانتی متر)
۱۰
۱۴۰,۰۰۰ ۱۲۶,۰۰۰ تومان

پیتزا مخلوط آمریکایی (۲۴ سانتی متر)

خمیر پیتزا آمریکایی، ژامبون گوشت و مرغ ۷۰%، ذرت، فلفل، پنیر پیتزا
پیتزا مخلوط آمریکایی (۲۴ سانتی متر)
۱۰
۱۱۵,۰۰۰ ۱۰۳,۵۰۰ تومان

پیتزا پپرونی آمریکایی (۲۴ سانتی متر)

خمیر پیتزا آمریکایی، پپرونی ۷۰%، زیتون، پنیر مخصوص
پیتزا پپرونی آمریکایی (۲۴ سانتی متر)
۱۰
۱۰۹,۰۰۰ ۹۸,۱۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات آمریکایی (۲۴ سانتی متر)

خمیر پیتزا آمریکایی، ذرت، نخود فرنگی، فلفل، پیاز، بادمجان، کدو، قارچ
پیتزا سبزیجات آمریکایی (۲۴ سانتی متر)
۱۰
۱۰۰,۰۰۰ ۹۰,۰۰۰ تومان

سالاد سزار

۲ تکه فیله مرغ سوخاری شده، نان تست، روغن زیتون، کاهو، زیتون، گوجه، سس مخصوص
سالاد سزار
۱۰
۹۵,۰۰۰ ۸۵,۵۰۰ تومان

نان سیر

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۵ سانتی متر، سیر، روغن زیتون
نان سیر
۱۰
۸۵,۰۰۰ ۷۶,۵۰۰ تومان

سیب زمینی سرخ شده

یک پرس سیب زمینی سرخ شده ساده ۲ نفره
سیب زمینی سرخ شده
۱۰
۷۲,۰۰۰ ۶۴,۸۰۰ تومان

سیب زمینی ویژه

سیب زمینی سرخ شده، ژامبون مرغ ۷۰%، قارچ، فلفل
سیب زمینی ویژه
۱۰
۱۱۴,۰۰۰ ۱۰۲,۶۰۰ تومان

پیتزا آمریکایی

پیتزا ویژه کاج آمریکایی (۳۲ سانتی متر)

خمیر پیتزا آمریکایی، گوشت گوساله چرخ شده، ژامبون گوشت و مرغ ۷۰%، ذرت، فلفل، زیتون، پنیر پیتزا
پیتزا ویژه کاج آمریکایی (۳۲ سانتی متر)
۱۹۰,۰۰۰ تومان

پیتزا یونانی آمریکایی (۲۴ سانتی متر)

خمیر پیتزا آمریکایی، گوشت گوساله چرخ شده، ژامبون گوشت و مرغ ۷۰%، پپرونی ۷۰%، ذرت، فلفل، زیتون، پنیر پیتزا
پیتزا یونانی آمریکایی (۲۴ سانتی متر)
۱۹۰,۰۰۰ تومان

پیتزا آرستو آمریکایی (۲۴ سانتی متر)

خمیر پیتزا آمریکایی، ۱۵۰ گرم گوشت گوساله رست بیف، قارچ، فلفل، زیتون، پنیر پیتزا
پیتزا آرستو آمریکایی (۲۴ سانتی متر)
۱۴۷,۰۰۰ تومان

پیتزا گوشت و قارچ آمریکایی (۲۴ سانتی متر)

خمیر پیتزا آمریکایی، گوشت گوساله چرخ شده، قارچ، فلفل، زیتون، پنیر پیتزا
پیتزا گوشت و قارچ آمریکایی (۲۴ سانتی متر)
۱۴۵,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص آمریکایی (۲۴ سانتی متر)

خمیر پیتزا آمریکایی، گوشت گوساله چرخ شده، ژامبون گوشت و مرغ ۷۰%، ذرت، فلفل، زیتون، پنیر پیتزا
پیتزا مخصوص آمریکایی (۲۴ سانتی متر)
۱۲۶,۰۰۰ تومان

پیتزا بوقلمون آمریکایی (۲۴ سانتی متر)

خمیر پیتزا آمریکایی، گوشت سینه بوقلمون، قارچ، فلفل، زیتون، پنیر پیتزا
پیتزا بوقلمون آمریکایی (۲۴ سانتی متر)
۱۰
۱۴۰,۰۰۰ ۱۲۶,۰۰۰ تومان

پیتزا مرغ آمریکایی (۲۴ سانتی متر)

خمیر پیتزا آمریکایی، فیله مرغ خرد شده، قارچ، فلفل، زیتون، پنیر پیتزا
پیتزا مرغ آمریکایی (۲۴ سانتی متر)
۱۲۷,۰۰۰ تومان

پیتزا مخلوط آمریکایی (۲۴ سانتی متر)

خمیر پیتزا آمریکایی، ژامبون گوشت و مرغ ۷۰%، ذرت، فلفل، پنیر پیتزا
پیتزا مخلوط آمریکایی (۲۴ سانتی متر)
۱۰
۱۱۵,۰۰۰ ۱۰۳,۵۰۰ تومان

پیتزا پپرونی آمریکایی (۲۴ سانتی متر)

خمیر پیتزا آمریکایی، پپرونی ۷۰%، زیتون، پنیر مخصوص
پیتزا پپرونی آمریکایی (۲۴ سانتی متر)
۱۰
۱۰۹,۰۰۰ ۹۸,۱۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات آمریکایی (۲۴ سانتی متر)

خمیر پیتزا آمریکایی، ذرت، نخود فرنگی، فلفل، پیاز، بادمجان، کدو، قارچ
پیتزا سبزیجات آمریکایی (۲۴ سانتی متر)
۱۰
۱۰۰,۰۰۰ ۹۰,۰۰۰ تومان

برگر

همبرگر مخصوص

یک عدد همبرگر دست ساز ۱۲۰ گرم با گوشت گوساله و گوسفندی گریل شده، کاهو، گوجه، خیارشور، نان گرد
همبرگر مخصوص
۹۰,۰۰۰ تومان

دوبل برگر

۲ عدد همبرگر دست ساز ۱۲۰ گرمی با گوشت گوساله و گوسفندی گریل شده، پنیر چدار، کاهو، گوجه، خیارشور، نان گرد
دوبل برگر
۱۲۶,۰۰۰ تومان

چیز برگر

یک عدد همبرگر دست ساز ۱۲۰ گرم با گوشت گوساله و گوسفندی گریل شده، پنیر چدار، کاهو، گوجه، خیارشور، نان گرد
چیز برگر
۹۵,۰۰۰ تومان

ماشروم برگر

یک عدد همبرگر دست ساز ۱۲۰ گرم با گوشت گوساله و گوسفندی گریل شده، قارچ، کاهو، گوجه، خیارشور، نان گرد
ماشروم برگر
۹۵,۰۰۰ تومان

چیز ماشروم برگر

یک عدد همبرگر دست ساز ۱۲۰ گرمی با گوشت گوساله و گوسفندی گریل شده، پنیر چدار، قارچ، کاهو، گوجه، خیارشور، نان گرد
چیز ماشروم برگر
۱۲۰,۰۰۰ تومان

همبرگر ویژه

یک عدد همبرگر دست ساز ۱۲۰ گرم با گوشت گوساله و گوسفندی گریل شده، ژامبون گوشت ۸۵%، ۲ تکه فیله مرغ سرخ شده، کاهو، گوجه، خیارشور، نان...
همبرگر ویژه
۱۴۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ

ساندویچ رست بیف

۱۲۰ گرم فیله گوساله، قارچ، پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت فرانسوی
ساندویچ رست بیف
۱۲۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ استیک مرغ

۱۲۰ گرم سینه مرغ، قارچ، پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت فرانسوی
ساندویچ استیک مرغ
۱۰۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ ساده

یک عدد سوسیس هات داگ ۷۰%، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت فرانسوی
ساندویچ هات داگ ساده
۸۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ ویژه

یک عدد سوسیس هات داگ ۷۰%، ژامبون گوشت ۹۰%، پنیر، قارچ، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت فرانسوی
ساندویچ هات داگ ویژه
۱۰۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ کوکتل

کوکتل گوشت ۵۰%، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت فرانسوی
ساندویچ کوکتل
۷۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت تنوری

۴ ورق ژامبون گوشت ۹۰%، قارچ، پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت فرانسوی
ساندویچ ژامبون گوشت تنوری
۱۰۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت سرد

۴ ورق ژامبون گوشت ۹۰%، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت فرانسوی
ساندویچ ژامبون گوشت سرد
۸۰,۰۰۰ تومان

سوخاری

فیله سوخاری ۳ تکه

۳ تکه فیله مرغ سوخاری، دورچین: یک پرس سیب زمینی سرخ شده
فیله سوخاری 3 تکه

نرمال

۱۵۵,۰۰۰ تومان

اسپایسی

۱۵۵,۰۰۰ تومان

فیله سوخاری ۵ تکه

۵ تکه فیله مرغ سوخاری، دورچین: یک پرس سیب زمینی سرخ شده
فیله سوخاری 5 تکه

نرمال

۲۰۰,۰۰۰ تومان

اسپایسی

۲۰۰,۰۰۰ تومان

سالاد و پیش غذا

سالاد سزار

۲ تکه فیله مرغ سوخاری شده، نان تست، روغن زیتون، کاهو، زیتون، گوجه، سس مخصوص
سالاد سزار
۱۰
۹۵,۰۰۰ ۸۵,۵۰۰ تومان

نان سیر

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۵ سانتی متر، سیر، روغن زیتون
نان سیر
۱۰
۸۵,۰۰۰ ۷۶,۵۰۰ تومان

سیب زمینی سرخ شده

یک پرس سیب زمینی سرخ شده ساده ۲ نفره
سیب زمینی سرخ شده
۱۰
۷۲,۰۰۰ ۶۴,۸۰۰ تومان

سیب زمینی ویژه

سیب زمینی سرخ شده، ژامبون مرغ ۷۰%، قارچ، فلفل
سیب زمینی ویژه
۱۰
۱۱۴,۰۰۰ ۱۰۲,۶۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه قوطی کوکا کولا

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی کوکا کولا
۱۲,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی فانتا پرتقالی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی فانتا پرتقالی
۱۲,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی کوکا کولا زیرو

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی کوکا کولا زیرو
۱۲,۰۰۰ تومان