جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

کانتینر برگر گوشت

۱۳۰ گرم برگر گوشت خالص، پنیر دیپ گودا، سس مخصوص، خیارشور، گوجه، کاهو، نان برگر تست شده
کانتینر برگر گوشت
۱۱۹,۰۰۰ تومان

دونر گوشت

مخلفات دونر گوشت، قارچ، پیاز، گوجه، فلفل دلمه، پنیر مخصوص، سس مخصوص
دونر گوشت
۱۵۹,۰۰۰ تومان

ماشروم برگر گوشت

۱۳۵ گرم برگر گوشت خالص، پنیر دیپ گودا، قارچ، سس مخصوص، خیارشور، گوجه، کاهو، نان برگر تست شده
ماشروم برگر گوشت
۱۲۱,۰۰۰ تومان

کباب ترکی (دونر کباب)

دونر گوشت

مخلفات دونر گوشت، قارچ، پیاز، گوجه، فلفل دلمه، پنیر مخصوص، سس مخصوص
دونر گوشت
۱۵۹,۰۰۰ تومان

دونر میکس

دونر میکس
۱۵۵,۰۰۰ تومان

پیتزا

پیتزا راسته (رست بیف)

راسته مزه دار شده ،قارچ،سس مخصوص،فلفل دلمه ، زیتون سیاه،گوجه،پنیر مخصوص
پیتزا راسته (رست بیف)
۲۳۹,۰۰۰ تومان

پیتزا دونر گوشت

گوشت چرخ کرده، زیتون، قارچ، فلفل دلمه، پنیر مخصوص، گوجه، پیاز
پیتزا دونر گوشت
۲۲۴,۰۰۰ تومان

پیتزا فیله مرغ

فیله مرغ گریل، زیتون ، قارچ، فلفل دلمه، پنیر مخصوص
پیتزا فیله مرغ
۱۹۹,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص کانتینر

ژامبون گوشت، سوسیس، زیتون، قارچ، فلفل دلمه، پنیر مخصوص
پیتزا مخصوص کانتینر
۱۹۷,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی

پپرونی، زیتون ، قارچ، پنیر مخصوص
پیتزا پپرونی
۱۹۵,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات

پنیر کبابی، کدو، بادمجان، زیتون ، قارچ، فلفل دلمه، ریحان تازه ،پنیر مخصوص
پیتزا سبزیجات
۱۸۹,۰۰۰ تومان

برگر گوشت

کانتینر برگر گوشت

۱۳۰ گرم برگر گوشت خالص، پنیر دیپ گودا، سس مخصوص، خیارشور، گوجه، کاهو، نان برگر تست شده
کانتینر برگر گوشت
۱۱۹,۰۰۰ تومان

ماشروم برگر گوشت

۱۳۵ گرم برگر گوشت خالص، پنیر دیپ گودا، قارچ، سس مخصوص، خیارشور، گوجه، کاهو، نان برگر تست شده
ماشروم برگر گوشت
۱۲۱,۰۰۰ تومان

گارلیک برگر گوشت

۱۳۰ گرم برگر گوشت خالص، پنیر دیپ گودا، سس سیر، ریحان تازه، خیارشور، گوجه، کاهو، نان برگر تست شده
گارلیک برگر گوشت
۱۲۰,۰۰۰ تومان

بادمجان برگر گوشت

۱۳۰ گرم برگر گوشت خالص، پنیر دیپ گودا، بادمجان گریل شده، سس سیر مخصوص، ریحان تازه، خیارشور، گوجه، کاهو، نان برگر تست شده
بادمجان برگر گوشت
۱۲۱,۰۰۰ تومان

هالوپینو برگر گوشت

۱۳۰ گرم برگر گوشت خالص، پنیر دیپ گودا، فلفل هالوپینو آمریکایی، سس تند مخصوص، خیارشور، گوجه، کاهو، نان برگر تست شده
هالوپینو برگر گوشت
۱۲۱,۰۰۰ تومان

ترافل برگر گوشت (سس قارچ و سیر)

۱۳۵ گرم برگر گوشت خالص، پنیر دیپ گودا، سس سیر و قارچ، خیارشور، گوجه، کاهو، نان برگر تست شده
ترافل برگر گوشت (سس قارچ و سیر)
۱۲۱,۰۰۰ تومان

چوریتسو برگر گوشت

۱۳۵ گرم برگر گوشت خالص، پنیر دیپ گودا، سوسیس چوریتسو، سس مخصوص، خیارشور، گوجه، کاهو، نان برگر تست شده
چوریتسو برگر گوشت
۱۹۹,۰۰۰ تومان

بیکن برگر گوشت

۱۳۵ گرم برگر گوشت خالص، پنیر دیپ گودا، بیکن ایرلندی، سس مخصوص، خیارشور، گوجه، کاهو، نان برگر تست شده
بیکن برگر گوشت
۱۲۹,۰۰۰ تومان

کانتینر برگر گوشت (۴۰ فوت)

۲۷۰ گرم برگر گوشت خالص، ۲لایه پنیر دیپ گودا، قارچ، بیکن ، سس مخصوص، خیارشور، گوجه، کاهو، نان برگر تست شده با کره
کانتینر برگر گوشت (40 فوت)
۱۹۸,۰۰۰ تومان

برگر مرغ

زینگر

۲ عدد فیله مرغ سوخاری، ژامبون دودی، پنیر دیپ گودا، سس تند مخصوص، کاهو، خیارشور، گوجه
زینگر
۱۳۹,۰۰۰ تومان

کانتینر برگر مرغ

۱۸۰ گرم فیله مرغ گریل، پنیر دیپ گودا، سس مخصوص، خیارشور، گوجه، کاهو، نان برگر تست شده
کانتینر برگر مرغ
۱۱۷,۰۰۰ تومان

ماشروم برگر مرغ

۱۸۰ گرم فیله مرغ گریل ،نان تست شده، پنیر دیپ گودا، قارچ، سس مخصوص، خیارشور، گوجه، کاهو
ماشروم برگر مرغ
۱۱۹,۰۰۰ تومان

گارلیک برگر مرغ

۱۸۰ گرم فیله مرغ گریل، نان تست شده، پنیر دیپ گودا، سس سیر، ریحان تازه، خیارشور، گوجه، کاهو
گارلیک برگر مرغ
۱۱۸,۰۰۰ تومان

بادمجان برگر مرغ

۱۸۰ گرم فیله مرغ گریل ، نان تست شده، پنیر دیپ گودا، بادمجان گریل شده، سس سیر مخصوص، ریحان تازه، خیارشور، گوجه، کاهو
بادمجان برگر مرغ
۱۱۹,۰۰۰ تومان

هالوپینو برگر مرغ

۱۸۰ گرم فیله مرغ گریل، نان تست شده، پنیر دیپ گودا، فلفل هالوپینو آمریکایی، سس تند مخصوص، خیارشور، گوجه، کاهو
هالوپینو برگر مرغ
۱۱۹,۰۰۰ تومان

ترافل برگر مرغ (سس قارچ و سیر)

۱۸۰ گرم فیله مرغ گریل، نان تست شده، پنیر دیپ گودا، سس سیر و قارچ، خیارشور، گوجه، کاهو
ترافل برگر مرغ (سس قارچ و سیر)
۱۱۹,۰۰۰ تومان

چوریتسو برگر مرغ

۱۸۰ گرم فیله مرغ گریل ، پنیر دیپ گودا، سوسیس چوریتسو، سس مخصوص، خیارشور، گوجه، کاهو، نان برگر تست شده
چوریتسو برگر مرغ
۱۵۰,۰۰۰ تومان

بیکن برگر مرغ

۱۸۰ گرم فیله مرغ گریل، نان تست شده، پنیر دیپ گودا، بیکن ایرلندی، سس مخصوص، خیارشور، گوجه، کاهو
بیکن برگر مرغ
۱۲۹,۰۰۰ تومان

برگر سبزیجات

کانتینر برگر (سبزیجات)

پنیر کبابی،نان تست شده،پنیر دیپ گودا،سس مخصوص، خیارشور، گوجه، کاهو
کانتینر برگر (سبزیجات)
۱۲۲,۰۰۰ تومان

ماشروم برگر (سبزیجات)

پنیر کبابی،نان تست شده،پنیر دیپ گودا،قارچ،سس مخصوص، خیارشور، گوجه، کاهو
ماشروم برگر (سبزیجات)
۱۲۴,۰۰۰ تومان

گارلیک برگر (سبزیجات)

پنیر کبابی،نان تست شده،پنیر دیپ گودا، سس سیر، ریحون تازه،خیارشور، گوجه، کاهو
گارلیک برگر (سبزیجات)
۱۲۳,۰۰۰ تومان

بادمجان برگر (سبزیجات)

پنیر کبابی،نان تست شده،پنیر دیپ گودا،بادمجون گریل شده،سس سیر مخصوص،ریحون تازه،خیارشور،گوجه،کاهو
بادمجان برگر (سبزیجات)
۱۲۴,۰۰۰ تومان

هالوپینو برگر (سبزیجات)

پنیر کبابی، نان تست شده،پنیر دیپ گودا،فلفل هالوپینو آمریکایی، سس تند مخصوص، خیارشور، گوجه،کاهو
هالوپینو برگر (سبزیجات)
۱۲۴,۰۰۰ تومان

ترافل برگر سبزیجات (سس قارچ و سیر)

پنیر کبابی، نان تست شده، پنیر دیپ گودا، سس سیر و قارچ، خیارشور، گوجه، کاهو ، سس باربیکیو
ترافل برگر سبزیجات (سس قارچ و سیر)
۱۲۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ

ساندویچ ژامبون تنوری کانتینر

ژامبون فیله، پنیر مایع، قارچ، سس مخصوص، خیارشور، گوجه، کاهو
ساندویچ ژامبون تنوری کانتینر
۱۲۱,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ

نان تست شده، پنیر پیتزا،پنیر دیپ گودا، سس مخصوص، خیارشور، کاهو، گوجه
ساندویچ هات داگ
۱۲۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ سرد

ساندویچ ژامبون گوشت مخصوص (سرد)

ژامبون گوشت، چیپس، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص
ساندویچ ژامبون گوشت مخصوص (سرد)
۱۱۴,۰۰۰ تومان

سالاد و پیش غذا

سیب زمینی ساده

سیب زمینی ساده
۶۹,۰۰۰ تومان

سیب زمینی برگرکار

پنیر و سس مخصوص
 سیب زمینی برگرکار
۷۹,۰۰۰ تومان

سیب زمینی ویژه

سیب زمینی، پنیر دیپ گودا،قارچ،بیکن
سیب زمینی ویژه
۱۰۹,۰۰۰ تومان

نان سیر

نان سیر
۱۰۹,۰۰۰ تومان

فیله استریپس

فیله استریپس
۱۷۵,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

ماءالشعیر قوطی هی دی لیمو

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی هی دی لیمو
۱۴,۰۰۰ تومان

لیموناد خوشگوار قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
لیموناد خوشگوار قوطی
۱۴,۰۰۰ تومان

هوفنبرگ قوطی کاکتوس

۳۰۰ میلی لیتر
هوفنبرگ قوطی کاکتوس
۱۴,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی کوکاکولا

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی کوکاکولا
۱۰,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی فانتا پرتقالی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی فانتا پرتقالی
۱۰,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی اسپرایت

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی اسپرایت
۱۰,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی کوکاکولا زیرو

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی کوکاکولا زیرو
۱۰,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی هی دی کلاسیک

۵۰۰ میلی لیتر، قوطی بلند
 ماءالشعیر قوطی هی دی کلاسیک
۱۴,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی هی دی استوایی

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی هی دی استوایی
۱۴,۰۰۰ تومان

اورنجینا

نوشیدنی گازدار با طعم پرتقال
اورنجینا
۱۰,۰۰۰ تومان

آب معدنی

۰.۵ لیتر
آب معدنی
۵,۰۰۰ تومان