جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

چلو جوجه کباب

جوجه کباب فیله ران مرغ با استخوان ۵۰۰ گرمی، ۴۵۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: نصف گوجه کبابی، سیب زمینی سرخ کرده، بادمجان سرخ کرده، پیا...
چلو جوجه کباب

یک سیخ

۱۰
۱۷۰,۰۰۰ ۱۵۳,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب

جوجه کباب فیله ران مرغ با استخوان ۵۰۰ گرمی، دورچین: نصف گوجه کبابی، سیب زمینی سرخ کرده، بادمجان سرخ کرده، پیاز و جعفری، لیموترش، ت...
خوراک جوجه کباب

یک سیخ

۱۰
۱۳۰,۰۰۰ ۱۱۷,۰۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده مخصوص

کباب کوبیده گوشت گوسفندی ۲۰۰ گرمی، ۴۵۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: نصف گوجه کبابی، سیب زمینی سرخ کرده، بادمجان سرخ کرده، پیاز و جعفری...
چلو کباب کوبیده مخصوص

یک سیخ

۱۰
۱۴۰,۰۰۰ ۱۲۶,۰۰۰ تومان

خوراک کباب کوبیده مخصوص

کباب کوبیده گوشت گوسفندی ۲۰۰ گرمی، دورچین: نصف گوجه کبابی، سیب زمینی سرخ کرده، بادمجان سرخ کرده، پیاز و جعفری، لیموترش، ترشی هویج،...
خوراک کباب کوبیده مخصوص

یک سیخ

۱۰
۹۵,۰۰۰ ۸۵,۵۰۰ تومان

زرشک پلو با مرغ مخصوص

یک تکه مرغ آبپز شده ۴۰۰ گرمی، ۴۵۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: سیب زمینی سرخ کرده، بادمجان سرخ کرده، پیاز و جعفری، لیموترش، ترشی هویج
زرشک پلو با مرغ مخصوص

ران

۱۰
۱۰۵,۰۰۰ ۹۴,۵۰۰ تومان

چلو جوجه کباب رویال

یک سیخ جوجه کباب رویال شنیسل مرغ ۳۵۰ گرمی، ۴۵۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: نصف گوجه کبابی، سیب زمینی سرخ کرده، بادمجان سرخ کرده، پیاز...
چلو جوجه کباب رویال
۱۰
۱۶۰,۰۰۰ ۱۴۴,۰۰۰ تومان

تخفیف‌دارها

چلو کباب چنجه

یک سیخ کباب چنجه گوشت راسته گوسفندی ۲۰۰ گرمی، ۴۵۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: نصف گوجه کبابی، سیب زمینی سرخ کرده، بادمجان سرخ کرده، پ...
چلو کباب چنجه
۱۰
۱۹۰,۰۰۰ ۱۷۱,۰۰۰ تومان

خوراک کباب کوبیده مخصوص

کباب کوبیده گوشت گوسفندی ۲۰۰ گرمی، دورچین: نصف گوجه کبابی، سیب زمینی سرخ کرده، بادمجان سرخ کرده، پیاز و جعفری، لیموترش، ترشی هویج،...
خوراک کباب کوبیده مخصوص

یک سیخ

۱۰
۹۵,۰۰۰ ۸۵,۵۰۰ تومان

خوراک کتف و بال زعفرانی

یک سیخ کتف و بال زعفرانی کبابی ۸ تکه، دورچین: نصف گوجه کبابی، سیب زمینی سرخ شده، بادمجان سرخ شده، پیاز جعفری، لیموترش، ترشی هویج، ...
خوراک کتف و بال زعفرانی
۱۰
۹۵,۰۰۰ ۸۵,۵۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب ترکمن چیلی

یک سیخ جوجه کباب ترکمن ران مرغ چیلی ۳۵۰ گرمی، دورچین: نصف گوجه کبابی، سیب زمینی سرخ کرده، بادمجان سرخ کرده، پیاز و جعفری، لیموترش،...
خوراک جوجه کباب ترکمن چیلی
۱۰
۱۲۰,۰۰۰ ۱۰۸,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب ماستی

یک سیخ جوجه کباب ماستی فیله ران مرغ ۳۵۰ گرمی، دورچین: نصف گوجه کبابی، سیب زمینی سرخ کرده، بادمجان سرخ کرده، پیاز و جعفری، لیموترش،...
خوراک جوجه کباب ماستی
۱۰
۱۲۰,۰۰۰ ۱۰۸,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب رویال

یک سیخ جوجه کباب رویال شنیسل مرغ ۳۵۰ گرمی، دورچین: نصف گوجه کبابی، سیب زمینی سرخ کرده، بادمجان سرخ کرده، پیاز و جعفری، لیموترش، تر...
خوراک جوجه کباب رویال
۱۰
۱۲۰,۰۰۰ ۱۰۸,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب ممتاز

جوجه کباب ممتاز فیله مرغ ۳۵۰ گرمی، دورچین: نصف گوجه کبابی، سیب زمینی سرخ کرده، بادمجان سرخ کرده، پیاز و جعفری، لیموترش، ترشی هویج،...
خوراک جوجه کباب ممتاز

یک سیخ

۱۰
۱۲۵,۰۰۰ ۱۱۲,۵۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب رولت

یک سیخ جوجه کباب رولت فیله مرغ ۷۰۰ گرمی، دورچین: نصف گوجه کبابی، سیب زمینی سرخ کرده، بادمجان سرخ کرده، پیاز و جعفری، لیموترش، ترشی...
خوراک جوجه کباب رولت
۱۰
۱۴۰,۰۰۰ ۱۲۶,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب

جوجه کباب فیله ران مرغ با استخوان ۵۰۰ گرمی، دورچین: نصف گوجه کبابی، سیب زمینی سرخ کرده، بادمجان سرخ کرده، پیاز و جعفری، لیموترش، ت...
خوراک جوجه کباب

یک سیخ

۱۰
۱۳۰,۰۰۰ ۱۱۷,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب نگینی

یک سیخ جوجه کباب فیله مرغ و کباب کوبیده گوشت گوسفندی به صورت نگینی ۲۱۰ گرمی، دورچین: نصف گوجه کبابی، سیب زمینی سرخ کرده، بادمجان س...
خوراک جوجه کباب نگینی
۱۰
۱۴۰,۰۰۰ ۱۲۶,۰۰۰ تومان

خوراک کباب کوبیده نگینی

یک سیخ کباب کوبیده گوشت گوسفندی ۱۸۰ گرمی، فیله مرغ جوجه کباب به صورت نگینی ۱۰۰ گرمی، دورچین: نصف گوجه کبابی، سیب زمینی سرخ کرده، ب...
خوراک کباب کوبیده نگینی
۱۰
۱۰۰,۰۰۰ ۹۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب شاه عباسی

یک سیخ کباب دورو ترکیب ۱۰۰ گرم جوجه کباب شنیسل مرغ و ۱۰۰ گرم کباب کوبیده گوشت گوسفندی، دورچین: نصف گوجه کبابی، سیب زمینی سرخ کرده،...
خوراک کباب شاه عباسی
۱۰
۱۷۰,۰۰۰ ۱۵۳,۰۰۰ تومان

خوراک کباب وزیری

یک سیخ کباب کوبیده گوشت گوسفندی ۱۰۰ گرمی، یک سیخ شنیسل مرغ ۳۵۰ گرمی، دورچین: نصف گوجه کبابی، سیب زمینی سرخ کرده، بادمجان سرخ کرده،...
خوراک کباب وزیری
۱۰
۱۷۵,۰۰۰ ۱۵۷,۵۰۰ تومان

خوراک کباب چنجه گوسفندی

یک سیخ کباب چنجه گوشت راسته گوسفندی ۲۰۰ گرمی، دورچین: نصف گوجه کبابی، سیب زمینی سرخ کرده، بادمجان سرخ کرده، پیاز و جعفری، لیموترش،...
خوراک کباب چنجه گوسفندی
۱۰
۱۵۰,۰۰۰ ۱۳۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده مخصوص

کباب کوبیده گوشت گوسفندی ۲۰۰ گرمی، ۴۵۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: نصف گوجه کبابی، سیب زمینی سرخ کرده، بادمجان سرخ کرده، پیاز و جعفری...
چلو کباب کوبیده مخصوص

یک سیخ

۱۰
۱۴۰,۰۰۰ ۱۲۶,۰۰۰ تومان

خوراک کباب برگ فیله گوسفندی

یک سیخ کباب برگ گوشت راسته گوسفندی ۲۳۰ گرمی، دورچین: نصف گوجه کبابی، سیب زمینی سرخ کرده، بادمجان سرخ کرده، پیاز و جعفری، لیموترش، ...
خوراک کباب برگ فیله گوسفندی
۱۰
۱۷۰,۰۰۰ ۱۵۳,۰۰۰ تومان

خوراک کباب سلطانی

یک سیخ کباب چنجه گوشت راسته گوسفندی ۲۰۰ گرمی، یک سیخ کباب کوبیده گوشت گوسفندی ۲۰۰ گرمی، دورچین: نصف گوجه کبابی، سیب زمینی سرخ کرده...
خوراک کباب سلطانی
۱۰
۲۳۰,۰۰۰ ۲۰۷,۰۰۰ تومان

چلو کره

۴۵۰ گرم برنج ایرانی، کره
چلو کره
۱۰
۴۰,۰۰۰ ۳۶,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کتف و بال کبابی زعفرانی

یک سیخ کتف و بال زعفرانی کبابی ۸ تکه، ۴۵۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: نصف گوجه کبابی، سیب زمینی سرخ کرده، بادمجان سرخ کرده، پیاز و جع...
چلو جوجه کتف و بال کبابی زعفرانی
۱۰
۱۳۵,۰۰۰ ۱۲۱,۵۰۰ تومان

چلو جوجه کباب ترکمن چیلی

یک سیخ جوجه کباب ترکمن چیلی ران مرغ ۳۵۰ گرمی، ۴۵۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: نصف گوجه کبابی، سیب زمینی سرخ کرده، بادمجان سرخ کرده، پ...
چلو جوجه کباب ترکمن چیلی
۱۰
۱۶۰,۰۰۰ ۱۴۴,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب ماستی

یک سیخ جوجه کباب ماستی فیله ران مرغ ۳۵۰ گرمی، ۴۵۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: نصف گوجه کبابی، سیب زمینی سرخ کرده، بادمجان سرخ کرده، پ...
چلو جوجه کباب ماستی
۱۰
۱۶۰,۰۰۰ ۱۴۴,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب رویال

یک سیخ جوجه کباب رویال شنیسل مرغ ۳۵۰ گرمی، ۴۵۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: نصف گوجه کبابی، سیب زمینی سرخ کرده، بادمجان سرخ کرده، پیاز...
چلو جوجه کباب رویال
۱۰
۱۶۰,۰۰۰ ۱۴۴,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب ممتاز

جوجه کباب ممتاز فیله مرغ ۳۵۰ گرمی، ۴۵۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: نصف گوجه کبابی، سیب زمینی سرخ کرده، بادمجان سرخ کرده، پیاز و جعفری...
چلو جوجه کباب ممتاز

یک سیخ

۱۰
۱۶۵,۰۰۰ ۱۴۸,۵۰۰ تومان

چلو جوجه کباب رولت

یک سیخ جوجه کباب رولت فیله مرغ ۷۰۰ گرمی، ۴۵۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: نصف گوجه کبابی، سیب زمینی سرخ کرده، بادمجان سرخ کرده، پیاز و...
چلو جوجه کباب رولت
۱۰
۱۷۰,۰۰۰ ۱۵۳,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب

جوجه کباب فیله ران مرغ با استخوان ۵۰۰ گرمی، ۴۵۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: نصف گوجه کبابی، سیب زمینی سرخ کرده، بادمجان سرخ کرده، پیا...
چلو جوجه کباب

یک سیخ

۱۰
۱۷۰,۰۰۰ ۱۵۳,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب نگینی

یک سیخ جوجه کباب فیله مرغ و کباب کوبیده گوشت گوسفندی نگینی ۲۱۰ گرمی، ۴۵۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: نصف گوجه کبابی، سیب زمینی سرخ کر...
چلو جوجه کباب نگینی
۱۰
۱۷۰,۰۰۰ ۱۵۳,۰۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده نگینی

یک سیخ کباب کوبیده گوشت گوسفندی ۱۸۰ گرمی، فیله مرغ جوجه کباب نگینی ۱۰۰ گرمی، ۴۵۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: نصف گوجه کبابی، سیب زمین...
چلو کباب کوبیده نگینی
۱۰
۱۴۵,۰۰۰ ۱۳۰,۵۰۰ تومان

زرشک پلو با مرغ مخصوص

یک تکه مرغ آبپز شده ۴۰۰ گرمی، ۴۵۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: سیب زمینی سرخ کرده، بادمجان سرخ کرده، پیاز و جعفری، لیموترش، ترشی هویج
زرشک پلو با مرغ مخصوص

ران

۱۰
۱۰۵,۰۰۰ ۹۴,۵۰۰ تومان

چلو کباب

چلو کباب چنجه

یک سیخ کباب چنجه گوشت راسته گوسفندی ۲۰۰ گرمی، ۴۵۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: نصف گوجه کبابی، سیب زمینی سرخ کرده، بادمجان سرخ کرده، پ...
چلو کباب چنجه
۱۰
۱۹۰,۰۰۰ ۱۷۱,۰۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده مخصوص

کباب کوبیده گوشت گوسفندی ۲۰۰ گرمی، ۴۵۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: نصف گوجه کبابی، سیب زمینی سرخ کرده، بادمجان سرخ کرده، پیاز و جعفری...
چلو کباب کوبیده مخصوص

یک سیخ

۱۰
۱۴۰,۰۰۰ ۱۲۶,۰۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده نگینی

یک سیخ کباب کوبیده گوشت گوسفندی ۱۸۰ گرمی، فیله مرغ جوجه کباب نگینی ۱۰۰ گرمی، ۴۵۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: نصف گوجه کبابی، سیب زمین...
چلو کباب کوبیده نگینی
۱۰
۱۴۵,۰۰۰ ۱۳۰,۵۰۰ تومان

چلو جوجه کباب نگینی

یک سیخ جوجه کباب فیله مرغ و کباب کوبیده گوشت گوسفندی نگینی ۲۱۰ گرمی، ۴۵۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: نصف گوجه کبابی، سیب زمینی سرخ کر...
چلو جوجه کباب نگینی
۱۰
۱۷۰,۰۰۰ ۱۵۳,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب

جوجه کباب فیله ران مرغ با استخوان ۵۰۰ گرمی، ۴۵۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: نصف گوجه کبابی، سیب زمینی سرخ کرده، بادمجان سرخ کرده، پیا...
چلو جوجه کباب

یک سیخ

۱۰
۱۷۰,۰۰۰ ۱۵۳,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب رولت

یک سیخ جوجه کباب رولت فیله مرغ ۷۰۰ گرمی، ۴۵۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: نصف گوجه کبابی، سیب زمینی سرخ کرده، بادمجان سرخ کرده، پیاز و...
چلو جوجه کباب رولت
۱۰
۱۷۰,۰۰۰ ۱۵۳,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب ممتاز

جوجه کباب ممتاز فیله مرغ ۳۵۰ گرمی، ۴۵۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: نصف گوجه کبابی، سیب زمینی سرخ کرده، بادمجان سرخ کرده، پیاز و جعفری...
چلو جوجه کباب ممتاز

یک سیخ

۱۰
۱۶۵,۰۰۰ ۱۴۸,۵۰۰ تومان

چلو جوجه کباب رویال

یک سیخ جوجه کباب رویال شنیسل مرغ ۳۵۰ گرمی، ۴۵۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: نصف گوجه کبابی، سیب زمینی سرخ کرده، بادمجان سرخ کرده، پیاز...
چلو جوجه کباب رویال
۱۰
۱۶۰,۰۰۰ ۱۴۴,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب ماستی

یک سیخ جوجه کباب ماستی فیله ران مرغ ۳۵۰ گرمی، ۴۵۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: نصف گوجه کبابی، سیب زمینی سرخ کرده، بادمجان سرخ کرده، پ...
چلو جوجه کباب ماستی
۱۰
۱۶۰,۰۰۰ ۱۴۴,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب ترکمن چیلی

یک سیخ جوجه کباب ترکمن چیلی ران مرغ ۳۵۰ گرمی، ۴۵۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: نصف گوجه کبابی، سیب زمینی سرخ کرده، بادمجان سرخ کرده، پ...
چلو جوجه کباب ترکمن چیلی
۱۰
۱۶۰,۰۰۰ ۱۴۴,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کتف و بال کبابی زعفرانی

یک سیخ کتف و بال زعفرانی کبابی ۸ تکه، ۴۵۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: نصف گوجه کبابی، سیب زمینی سرخ کرده، بادمجان سرخ کرده، پیاز و جع...
چلو جوجه کتف و بال کبابی زعفرانی
۱۰
۱۳۵,۰۰۰ ۱۲۱,۵۰۰ تومان

چلو کره

۴۵۰ گرم برنج ایرانی، کره
چلو کره
۱۰
۴۰,۰۰۰ ۳۶,۰۰۰ تومان

خوراک

خوراک کباب سلطانی

یک سیخ کباب چنجه گوشت راسته گوسفندی ۲۰۰ گرمی، یک سیخ کباب کوبیده گوشت گوسفندی ۲۰۰ گرمی، دورچین: نصف گوجه کبابی، سیب زمینی سرخ کرده...
خوراک کباب سلطانی
۱۰
۲۳۰,۰۰۰ ۲۰۷,۰۰۰ تومان

خوراک کباب برگ فیله گوسفندی

یک سیخ کباب برگ گوشت راسته گوسفندی ۲۳۰ گرمی، دورچین: نصف گوجه کبابی، سیب زمینی سرخ کرده، بادمجان سرخ کرده، پیاز و جعفری، لیموترش، ...
خوراک کباب برگ فیله گوسفندی
۱۰
۱۷۰,۰۰۰ ۱۵۳,۰۰۰ تومان

خوراک کباب چنجه گوسفندی

یک سیخ کباب چنجه گوشت راسته گوسفندی ۲۰۰ گرمی، دورچین: نصف گوجه کبابی، سیب زمینی سرخ کرده، بادمجان سرخ کرده، پیاز و جعفری، لیموترش،...
خوراک کباب چنجه گوسفندی
۱۰
۱۵۰,۰۰۰ ۱۳۵,۰۰۰ تومان

خوراک کباب کوبیده مخصوص

کباب کوبیده گوشت گوسفندی ۲۰۰ گرمی، دورچین: نصف گوجه کبابی، سیب زمینی سرخ کرده، بادمجان سرخ کرده، پیاز و جعفری، لیموترش، ترشی هویج،...
خوراک کباب کوبیده مخصوص

یک سیخ

۱۰
۹۵,۰۰۰ ۸۵,۵۰۰ تومان

خوراک کباب وزیری

یک سیخ کباب کوبیده گوشت گوسفندی ۱۰۰ گرمی، یک سیخ شنیسل مرغ ۳۵۰ گرمی، دورچین: نصف گوجه کبابی، سیب زمینی سرخ کرده، بادمجان سرخ کرده،...
خوراک کباب وزیری
۱۰
۱۷۵,۰۰۰ ۱۵۷,۵۰۰ تومان

خوراک کباب شاه عباسی

یک سیخ کباب دورو ترکیب ۱۰۰ گرم جوجه کباب شنیسل مرغ و ۱۰۰ گرم کباب کوبیده گوشت گوسفندی، دورچین: نصف گوجه کبابی، سیب زمینی سرخ کرده،...
خوراک کباب شاه عباسی
۱۰
۱۷۰,۰۰۰ ۱۵۳,۰۰۰ تومان

خوراک کباب کوبیده نگینی

یک سیخ کباب کوبیده گوشت گوسفندی ۱۸۰ گرمی، فیله مرغ جوجه کباب به صورت نگینی ۱۰۰ گرمی، دورچین: نصف گوجه کبابی، سیب زمینی سرخ کرده، ب...
خوراک کباب کوبیده نگینی
۱۰
۱۰۰,۰۰۰ ۹۰,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب نگینی

یک سیخ جوجه کباب فیله مرغ و کباب کوبیده گوشت گوسفندی به صورت نگینی ۲۱۰ گرمی، دورچین: نصف گوجه کبابی، سیب زمینی سرخ کرده، بادمجان س...
خوراک جوجه کباب نگینی
۱۰
۱۴۰,۰۰۰ ۱۲۶,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب

جوجه کباب فیله ران مرغ با استخوان ۵۰۰ گرمی، دورچین: نصف گوجه کبابی، سیب زمینی سرخ کرده، بادمجان سرخ کرده، پیاز و جعفری، لیموترش، ت...
خوراک جوجه کباب

یک سیخ

۱۰
۱۳۰,۰۰۰ ۱۱۷,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب رولت

یک سیخ جوجه کباب رولت فیله مرغ ۷۰۰ گرمی، دورچین: نصف گوجه کبابی، سیب زمینی سرخ کرده، بادمجان سرخ کرده، پیاز و جعفری، لیموترش، ترشی...
خوراک جوجه کباب رولت
۱۰
۱۴۰,۰۰۰ ۱۲۶,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب ممتاز

جوجه کباب ممتاز فیله مرغ ۳۵۰ گرمی، دورچین: نصف گوجه کبابی، سیب زمینی سرخ کرده، بادمجان سرخ کرده، پیاز و جعفری، لیموترش، ترشی هویج،...
خوراک جوجه کباب ممتاز

یک سیخ

۱۰
۱۲۵,۰۰۰ ۱۱۲,۵۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب رویال

یک سیخ جوجه کباب رویال شنیسل مرغ ۳۵۰ گرمی، دورچین: نصف گوجه کبابی، سیب زمینی سرخ کرده، بادمجان سرخ کرده، پیاز و جعفری، لیموترش، تر...
خوراک جوجه کباب رویال
۱۰
۱۲۰,۰۰۰ ۱۰۸,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب ماستی

یک سیخ جوجه کباب ماستی فیله ران مرغ ۳۵۰ گرمی، دورچین: نصف گوجه کبابی، سیب زمینی سرخ کرده، بادمجان سرخ کرده، پیاز و جعفری، لیموترش،...
خوراک جوجه کباب ماستی
۱۰
۱۲۰,۰۰۰ ۱۰۸,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب ترکمن چیلی

یک سیخ جوجه کباب ترکمن ران مرغ چیلی ۳۵۰ گرمی، دورچین: نصف گوجه کبابی، سیب زمینی سرخ کرده، بادمجان سرخ کرده، پیاز و جعفری، لیموترش،...
خوراک جوجه کباب ترکمن چیلی
۱۰
۱۲۰,۰۰۰ ۱۰۸,۰۰۰ تومان

خوراک کتف و بال زعفرانی

یک سیخ کتف و بال زعفرانی کبابی ۸ تکه، دورچین: نصف گوجه کبابی، سیب زمینی سرخ شده، بادمجان سرخ شده، پیاز جعفری، لیموترش، ترشی هویج، ...
خوراک کتف و بال زعفرانی
۱۰
۹۵,۰۰۰ ۸۵,۵۰۰ تومان

غذای ایرانی

زرشک پلو با مرغ مخصوص

یک تکه مرغ آبپز شده ۴۰۰ گرمی، ۴۵۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: سیب زمینی سرخ کرده، بادمجان سرخ کرده، پیاز و جعفری، لیموترش، ترشی هویج
زرشک پلو با مرغ مخصوص

ران

۱۰
۱۰۵,۰۰۰ ۹۴,۵۰۰ تومان

سالاد و پیش غذا

سوپ جو

یک کیلوگرم سوپ جو، جو پوست کنده، سبزی معطر، فیله مرغ ریش ریش شده، هویچ
سوپ جو
۶۰,۰۰۰ تومان

سالاد فصل

دست ساز، کاهو، خیار، گوجه فرنگی، کلم، هویج
سالاد فصل
۳۰,۰۰۰ تومان

خورشت ماست

۲۵۰ گرم خورشت ماست، گوشت گردن گوسفندی، ماست چکیده، شکر، زعفران
خورشت ماست
۵۰,۰۰۰ تومان

زیتون پرورده

یک نفره، شرکتی
زیتون پرورده
۱۱,۰۰۰ تومان

ماست موسیر

یک نفره، شرکتی
ماست موسیر
۸,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه شیشه ای

۲۸۰ میلی لیتر
نوشابه شیشه ای

کوکا کوکا

۷,۵۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۷,۵۰۰ تومان

اسپرایت

۷,۵۰۰ تومان

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
 نوشابه قوطی

کوکا کولا

۱۲,۰۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۱۲,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۱۲,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده

کوکا کولا

۱۸,۰۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۱۸,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۱۸,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر شیشه ای ایستک

۳۰۰ میلی لیتر
ماءالشعیر شیشه ای ایستک

هلو

۱۲,۰۰۰ تومان

لیمو

۱۲,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر خانواده ایستک

۱ لیتر
ماءالشعیر خانواده ایستک

هلو

۱۶,۰۰۰ تومان

لیمو

۱۶,۰۰۰ تومان

لیموناد خانواده

۱.۵ لیتر
لیموناد خانواده
۱۷,۵۰۰ تومان

دوغ بطری خوشگوار

۳۰۰ میلی لیتر
دوغ بطری خوشگوار
۷,۵۰۰ تومان

دوغ خانواده محلی

۱.۵ لیتر
دوغ خانواده محلی
۳۰,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۵۰۰ میلی لیتر
آب معدنی کوچک
۴,۰۰۰ تومان

آب معدنی بزرگ

۱.۵ لیتر
آب معدنی بزرگ
۶,۰۰۰ تومان