جست‌وجو در اسنپ‌فود

خوراک

خوراک کباب کوبیده

دو سیخ کوبیده به همراه دورچین
خوراک کباب کوبیده
۲۵,۰۰۰ تومان

خوراک کباب کوبیده (یک سیخ)

۱۲۰ گرم
خوراک کباب کوبیده (یک سیخ)
۱۲,۰۰۰ تومان

خوراک کباب لقمه ۲۲۰ گرم

یک سیخ کباب لقمه ۲۲۰ به همراه دورچین
خوراک کباب لقمه 220 گرم
۲۵,۰۰۰ تومان

خوراک کباب لقمه وزیری

یک سیخ کباب لقمه وزیری ۲۵۰ گرم به همراه دورچین
خوراک کباب لقمه وزیری
۳۱,۰۰۰ تومان

خوراک کباب لقمه نگین دار

یک سیخ کباب لقمه نگین دار ۲۲۰ گرم به همراه دورچین
خوراک کباب لقمه نگین دار
۳۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب برگ

یک سیخ کباب برگ ۳۰۰ گرم به همراه دورچین
خوراک کباب برگ
۵۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب سلطانی مخصوص

یک سیخ کباب سلطانی مخصوص به همراه دورچین
خوراک کباب سلطانی مخصوص
۵۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب فیله ترش

یک سیخ کباب فیله ترش ۲۰۰ گرم به همراه دورچین
خوراک کباب فیله ترش
۲۱,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب سرآشپز

یک سیخ جوجه کباب سرآشپز ۳۰۰ گرم به همراه دورچین
خوراک جوجه کباب سرآشپز
۲۵,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب زعفرانی (ران)

جوجه کباب زعفرانی (ران) ۳۰۰ گرم به همراه دورچین
خوراک جوجه کباب زعفرانی (ران)
۲۰,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب ذغالی (سینه)

یک سیخ جوجه کباب ذغالی (سینه) ۳۰۰ گرم به همراه دورچین
خوراک جوجه کباب ذغالی (سینه)
۲۰,۰۰۰ تومان

بال کبابی

بال کبابی
۱۲,۰۰۰ تومان

کتف کبابی

کتف کبابی
۱۴,۰۰۰ تومان

چلو ساده

چلو ساده
۹,۰۰۰ تومان

سالاد

سالاد شیرازی

سالاد شیرازی
۵,۰۰۰ تومان

پیش غذا

ماست برانی

ماست برانی
۵,۰۰۰ تومان

ماست و خیار

ماست و خیار
۵,۰۰۰ تومان

ماست ساده

ماست ساده
۵,۰۰۰ تومان

ماست چکیده

ماست چکیده
۵,۰۰۰ تومان

زیتون پرورده

زیتون پرورده
۵,۰۰۰ تومان

زیتون شور

زیتون شور
۵,۰۰۰ تومان

سرویس نان

سرویس نان
۲,۵۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه قوطی

نوشابه قوطی
۳,۰۰۰ تومان

دلستر قوطی

دلستر قوطی
۴,۰۰۰ تومان

دلستر خانواده

دلستر خانواده
۶,۰۰۰ تومان

دوغ خانواده

دوغ خانواده
۷,۵۰۰ تومان

نوشابه خانواده

نوشابه خانواده
۵,۰۰۰ تومان