جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

کباب کوبیده

کباب کوبیده گوشت گوسفندی
کباب کوبیده

دو سیخ با مخلفات (۲۴۰ گرم)

۷۶,۰۰۰ تومان

کتف کبابی

۶ -۵ تکه کتف مرغ کبابی
کتف کبابی

با مخلفات

۵۹,۰۰۰ تومان

بدون مخلفات

۵۶,۰۰۰ تومان

جوجه کباب بدون استخوان

یک سیخ فیله مرغ زعفرانی ۳۰۰ گرمی
جوجه کباب بدون استخوان

با مخلفات

۷۹,۰۰۰ تومان

بدون مخلفات

۷۵,۰۰۰ تومان

خوراک

کباب ویژه کبابیز

یک سیخ کباب دورو میکس کباب برگ گوشت گوسفندی ۴۰۰ گرم و جوجه کباب سینه مرغ زعفرانی ۳۰۰ گرم
کباب ویژه کبابیز

با مخلفات

۲۳۳,۰۰۰ تومان

بدون مخلفات

۲۲۹,۰۰۰ تومان

کباب فیله گوسفندی

یک سیخ کباب فیله گوشت گوسفندی ۲۵۰ گرمی
کباب فیله گوسفندی

با مخلفات

۲۱۴,۰۰۰ تومان

بدون مخلفات

۲۰۹,۰۰۰ تومان

کباب وزیری

یک سیخ کباب کوبیده گوشت گوسفندی ۱۲۰ گرمی، یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ زعفرانی ۳۰۰ گرمی
کباب وزیری

با مخلفات

۱۱۵,۰۰۰ تومان

بدون مخلفات

۱۱۱,۰۰۰ تومان

کباب شیشلیک شاندیزی

یک سیخ دنده کباب گوسفندی ۵۰۰ گرمی
کباب شیشلیک شاندیزی

با مخلفات

۲۳۳,۰۰۰ تومان

بدون مخلفات

۲۲۹,۰۰۰ تومان

کباب بختیاری

یک سیخ کباب بختیاری میکس گوشت گوسفندی و جوجه کباب ۳۰۰ گرمی
کباب بختیاری

با مخلفات

۱۳۳,۰۰۰ تومان

بدون مخلفات

۱۲۹,۰۰۰ تومان

کباب بره

یک سیخ کباب فیله گوسفندی ۴۰۰ گرمی
کباب بره

با مخلفات

۲۳۳,۰۰۰ تومان

بدون مخلفات

۲۲۹,۰۰۰ تومان

کباب سلطانی

یک سیخ کباب کوبیده گوشت گوسفندی ۱۲۰ گرمی، یک سیخ کباب برگ راسته گوسفندی ۲۵۰ گرمی
کباب سلطانی

با مخلفات

۲۴۸,۰۰۰ تومان

بدون مخلفات

۲۴۴,۰۰۰ تومان

کباب کوبیده نگین دار

یک سیخ میکس کباب کوبیده گوسفندی ۲۲۰ گرمی و جوجه نگینی ۵۰ گرمی
کباب کوبیده نگین دار

با مخلفات

۸۹,۰۰۰ تومان

بدون مخلفات

۸۵,۰۰۰ تومان

کباب برگ مخصوص

یک سیخ کباب برگ گوشت گوسفندی ۲۵۰ گرمی
کباب برگ مخصوص

با مخلفات

۲۱۴,۰۰۰ تومان

بدون مخلفات

۲۰۹,۰۰۰ تومان

کباب لقمه

یک سیخ کباب لقمه گوشت گوسفندی ۲۲۰گرمی
کباب لقمه

با مخلفات

۷۳,۰۰۰ تومان

بدون مخلفات

۶۹,۰۰۰ تومان

کباب چنجه گوسفندی

یک سیخ کباب چنجه گوشت تکه ای گوسفندی ۲۵۰ گرمی
کباب چنجه گوسفندی

با مخلفات

۲۱۴,۰۰۰ تومان

بدون مخلفات

۲۰۹,۰۰۰ تومان

جوجه کباب با استخوان

یک سیخ جوجه ریز ۷۰۰ گرمی
جوجه کباب با استخوان

با مخلفات

۸۹,۰۰۰ تومان

بدون مخلفات

۹۹,۰۰۰ تومان

کباب کوبیده

کباب کوبیده گوشت گوسفندی
کباب کوبیده

دو سیخ با مخلفات (۲۴۰ گرم)

۷۶,۰۰۰ تومان

یک سیخ بدون مخلفات (۱۲۰ گرم)

۳۶,۰۰۰ تومان

جوجه کباب بدون استخوان

یک سیخ فیله مرغ زعفرانی ۳۰۰ گرمی
جوجه کباب بدون استخوان

با مخلفات

۷۹,۰۰۰ تومان

بدون مخلفات

۷۵,۰۰۰ تومان

بال کبابی

۶-۵ تکه بال مرغ کبابی
بال کبابی

با مخلفات

۵۹,۰۰۰ تومان

بدون مخلفات

۵۶,۰۰۰ تومان

کتف کبابی

۶ -۵ تکه کتف مرغ کبابی
کتف کبابی

با مخلفات

۵۹,۰۰۰ تومان

بدون مخلفات

۵۶,۰۰۰ تومان

چلو کره

۴۰۰ گرم برنج ایرانی، کره
چلو کره
۳۹,۰۰۰ تومان

پیش غذا

زیتون پرورده

۱۵۰ گرم زیتون پرورده
زیتون پرورده
۳۵,۰۰۰ تومان

ماست موسیر

۱۵۰ گرم ماست موسیر
ماست موسیر
۲۲,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی
۱۰,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده
۱۷,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی
۱۰,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر خانواده

۱.۵ لیتر
ماءالشعیر خانواده
۱۵,۰۰۰ تومان

دوغ محلی بطری

۵۰۰ میلی لیتر
دوغ محلی بطری
۲۵,۰۰۰ تومان

دوغ قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
دوغ قوطی
۱۹,۰۰۰ تومان

دوغ محلی خانواده

۱.۵ لیتر
دوغ محلی خانواده
۳۹,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۰.۵ لیتر
آب معدنی کوچک
۴,۰۰۰ تومان

سرویس اضافه

گوجه (یک سیخ)

۳ عدد گوجه کبابی
گوجه (یک سیخ)
۲,۰۰۰ تومان

فلفل (یک سیخ)

۷-۸ عدد فلفل کبابی
فلفل (یک سیخ)
۲,۰۰۰ تومان

نان

یک عدد نان تافتون تنوری
نان
۳,۰۰۰ تومان