جست‌وجو در اسنپ‌فود

اسنپ فود

رستوران های تهران

کبابی برادران فخیمی

پر‌طرفدارها

چلو کباب کوبیده

دو سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، کره، دورچین : گوجه کبابی، پیاز، لیموترش
چلو کباب کوبیده

مخصوص (۲۲۰ گرم)

۱۱۰,۰۰۰ تومان

معمولی (۱۸۰ گرم)

۹۵,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب

یک سیخ جوجه کباب زعفرانی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، کره، دورچین : گوجه کبابی، پیاز، لیموترش
چلو جوجه کباب

فیله مرغ (۲۸۰ گرم)

۱۲۵,۰۰۰ تومان

ران مرغ (۲۸۰ گرم)

۱۲۰,۰۰۰ تومان

سینه مرغ (۱۸۰ گرم)

۹۵,۰۰۰ تومان

خوراک کباب کوبیده

۲ سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۱۰ گرمی، نان لواش و سنگک، دورچین : گوجه کبابی، پیاز، لیموترش، فلفل کبابی
خوراک کباب کوبیده

دو سیخ (۲۲۰ گرم)

۸۵,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب

یک سیخ جوجه کباب زعفرانی، نان لواش و سنگک، دورچین : گوجه کبابی، پیاز، لیموترش، سیب زمینی سرخ شده، پیاز، فلفل کبابی
خوراک جوجه کباب

فیله مرغ (۲۸۰ گرم)

۱۱۰,۰۰۰ تومان

ران مرغ (۲۸۰ گرم)

۹۸,۰۰۰ تومان

سینه مرغ (۲۸۰ گرم)

۹۸,۰۰۰ تومان

خوراک کباب برگ

یک سیخ کباب برگ ۲۰۰ گرمی، نان لواش و سنگک، دورچین : گوجه کبابی، پیاز، لیموترش، سیب زمینی سرخ شده، پیاز، فلفل کبابی
خوراک کباب برگ

گوسفندی

۲۰۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب

چلوجوجه ترش

۲۸۰ گرم سینه مرغ
چلوجوجه ترش
ناموجود

چلو کباب سلطانی

یک سیخ کباب برگ گوسفندی ۲۰۰ گرمی، یک سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۱۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، کره، دورچین : گوجه...
چلو کباب سلطانی

گوسفندی

۲۵۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب برگ

یک سیخ کباب برگ ۲۰۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، کره، دورچین : گوجه کبابی، پیاز، لیموترش
چلو کباب برگ

گوسفندی

۲۲۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب چنجه

یک سیخ کباب چنجه ۲۰۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، کره، دورچین : گوجه کبابی، پیاز، لیموترش
چلو کباب چنجه

گوسفندی

۲۲۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب بختیاری

یک سیخ کباب بختیاری ۲۰۰ گرمی فیله گوساله و سینه مرغ، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، کره، دورچین : گوجه کبابی، پیاز، لیموترش
چلو کباب بختیاری
۱۶۵,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب با استخوان

یک سیخ جوجه کباب با استخوان ۸۰۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، کره، دورچین : گوجه کبابی، پیاز، لیموترش
چلو جوجه کباب با استخوان
۱۴۵,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب

یک سیخ جوجه کباب زعفرانی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، کره، دورچین : گوجه کبابی، پیاز، لیموترش
چلو جوجه کباب

فیله مرغ (۲۸۰ گرم)

۱۲۵,۰۰۰ تومان

ران مرغ (۲۸۰ گرم)

۱۲۰,۰۰۰ تومان

سینه مرغ (۲۸۰ گرم)

۱۲۰,۰۰۰ تومان

سینه مرغ (۱۸۰ گرم)

۹۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب لقمه نگین دار

یک سیخ کباب لقمه نگین دار ۲۶۰ گرمی مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی و سینه مرغ نگین شده، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، کره، دورچین : گوجه کبابی،...
چلو کباب لقمه نگین دار
۱۲۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب لقمه زعفرانی

یک سیخ کباب لقمه زعفرانی مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، کره، دورچین : گوجه کبابی، پیاز، لیموترش
چلو کباب لقمه زعفرانی
۱۱۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده

دو سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، کره، دورچین : گوجه کبابی، پیاز، لیموترش
چلو کباب کوبیده

مخصوص (۲۲۰ گرم)

۱۱۰,۰۰۰ تومان

معمولی (۱۸۰ گرم)

۹۵,۰۰۰ تومان

چلو کتف کبابی

۶ عدد کتف مرغ کبابی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، کره، دورچین : گوجه کبابی، پیاز، لیموترش
چلو کتف کبابی
۹۰,۰۰۰ تومان

چلو بال کبابی

۶ عدد بال مرغ کبابی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، کره، دورچین : گوجه کبابی، پیاز، لیموترش
چلو بال کبابی
۹۰,۰۰۰ تومان

خوراک

خوراک جوجه کباب ترش

۲۸۰ گرم سینه مرغ
خوراک جوجه کباب ترش
ناموجود

خوراک کباب سلطانی

یک سیخ کباب برگ ۲۰۰ گرمی، یک سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۱۰ گرمی، نان لواش و سنگک، دورچین : گوجه کبابی، پیاز، لیم...
خوراک کباب سلطانی

گوسفندی

۱۷۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب برگ

یک سیخ کباب برگ ۲۰۰ گرمی، نان لواش و سنگک، دورچین : گوجه کبابی، پیاز، لیموترش، سیب زمینی سرخ شده، پیاز، فلفل کبابی
خوراک کباب برگ

گوسفندی

۲۰۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب چنجه

یک سیخ کباب چنجه ۲۰۰ گرمی، نان لواش و سنگک، دورچین : گوجه کبابی، پیاز، لیموترش، سیب زمینی سرخ شده، پیاز، فلفل کبابی
خوراک کباب چنجه

گوسفندی

۲۰۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب بختیاری

یک سیخ کباب بختیاری ۲۰۰ گرمی فیله گوساله و سینه مرغ، نان لواش و سنگک، دورچین : گوجه کبابی، پیاز، لیموترش، سیب زمینی سرخ شده، پیاز،...
خوراک کباب بختیاری
۱۵۰,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب با استخوان

یک سیخ جوجه کباب با استخوان ۸۰۰ گرمی، نان لواش و سنگک، دورچین : گوجه کبابی، پیاز، لیموترش، سیب زمینی سرخ شده، پیاز، فلفل کبابی
خوراک جوجه کباب با استخوان
۱۳۰,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب

یک سیخ جوجه کباب زعفرانی، نان لواش و سنگک، دورچین : گوجه کبابی، پیاز، لیموترش، سیب زمینی سرخ شده، پیاز، فلفل کبابی
خوراک جوجه کباب

فیله مرغ (۲۸۰ گرم)

۱۱۰,۰۰۰ تومان

ران مرغ (۲۸۰ گرم)

۹۸,۰۰۰ تومان

سینه مرغ (۲۸۰ گرم)

۹۸,۰۰۰ تومان

خوراک کباب لقمه نگین دار مجلسی

یک سیخ کباب لقمه نگین دار ۲۶۰ گرمی مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی و سینه مرغ نگین شده، نان لواش و سنگک، دورچین : گوجه کبابی، پیاز، لی...
خوراک کباب لقمه نگین دار مجلسی
۹۵,۰۰۰ تومان

خوراک کباب لقمه زعفرانی

یک سیخ کباب لقمه زعفرانی مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی، نان لواش و سنگک، دورچین : گوجه کبابی، پیاز، لیموترش، سیب زمینی سرخ شده، پیاز...
خوراک کباب لقمه زعفرانی
۹۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب کوبیده

۲ سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۱۰ گرمی، نان لواش و سنگک، دورچین : گوجه کبابی، پیاز، لیموترش، فلفل کبابی
خوراک کباب کوبیده

دو سیخ (۲۲۰ گرم)

۸۵,۰۰۰ تومان

یک سیخ (۱۱۰ گرم)

۴۰,۰۰۰ تومان

خوراک کتف کبابی

۶ عدد کتف کبابی، نان لواش و سنگک، دورچین : گوجه کبابی، پیاز، لیموترش، سیب زمینی سرخ شده، پیاز، فلفل کبابی
خوراک کتف کبابی
۷۵,۰۰۰ تومان

خوراک بال کبابی

۶ عدد بال کبابی، نان لواش و سنگک، دورچین : گوجه کبابی، پیاز، لیموترش، سیب زمینی سرخ شده، پیاز، فلفل کبابی
خوراک بال کبابی
۷۵,۰۰۰ تومان

خوراک مرغ

یک عدد ران کامل مرغ سرخ شده (۳۵۰ گرم)، نان لواش و سنگک، دورچین : پیاز، لیموترش، سیب زمینی سرخ شده
خوراک مرغ
۸۵,۰۰۰ تومان

خوراک ماهی قزل آلا کبابی

یک عدد ماهی قزل آلا کبابی (۳۵۰-۴۰۰ گرمی)، نان لواش و سنگک، دورچین : پیاز، لیموترش، سیب زمینی سرخ شده
خوراک ماهی قزل آلا کبابی
۱۰۵,۰۰۰ تومان

غذای ایرانی

باقالی پلو با مرغ

یک عدد ران کامل مرغ سرخ شده (۳۵۰ گرمی) ران مرغ، ۳۵۰ گرم باقالی پلو با برنج ایرانی
باقالی پلو با مرغ
۱۱۰,۰۰۰ تومان

باقالی پلو با ماهی

یک عدد ماهی قزل آلا کبابی (۳۵۰-۴۰۰ گرمی)،۳۵۰ گرم باقالی پلو با برنج ایرانی، لیموترش
باقالی پلو با ماهی
۱۲۵,۰۰۰ تومان

زرشک پلو با مرغ

یک عدد ران کامل مرغ سرخ شده (۳۵۰ گرمی) ران مرغ، ۳۵۰ گرم زرشک پلو با برنج ایرانی
زرشک پلو با مرغ
۱۰۰,۰۰۰ تومان

دیزی سنگی گوسفندی

پیاز، نارنج، نان لواش یا سنگک، (ظروف دیزی و گوشت کوب استیل در صورت عدم پرداخت هزینه آن یک ساعت بعد از تحویل غذا توسط پیک رستوران ب...
دیزی سنگی گوسفندی
ناموجود

چلو ماهی قزل آلا کبابی

یک عدد ماهی قزل آلا کبابی (۳۵۰-۴۰۰ گرمی)،۳۵۰ گرم برنج ایرانی، لیموترش
چلو ماهی قزل آلا کبابی
۱۱۵,۰۰۰ تومان

چلو خورشت

چلو خورشت قیمه سیب زمینی

۲۵۰ گرم خورشت، ۷۰ گرم گوشت گوساله، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی
چلو خورشت قیمه سیب زمینی
۸۵,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قیمه بادمجان

۲۵۰ گرم خورشت، ۷۰ گرم گوشت گوساله، بادمجان سرخ شده، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی
چلو خورشت قیمه بادمجان
ناموجود

چلو خورشت قورمه سبزی

۲۵۰ گرم خورشت، ۷۰ گرم گوشت گوساله، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی
چلو خورشت قورمه سبزی
ناموجود

خورشت قیمه سیب زمینی (اضافه)

۲۵۰ گرم خورشت، ۷۰ گرم گوشت گوساله، سیب زمینی سرخ شده
خورشت قیمه سیب زمینی (اضافه)
۶۵,۰۰۰ تومان

خورشت قیمه بادمجان (اضافه)

۲۵۰ گرم خورشت، ۷۰ گرم گوشت گوساله، بادمجان سرخ شده
خورشت قیمه بادمجان (اضافه)
ناموجود

خورشت قورمه سبزی (اضافه)

۲۵۰ گرم خورشت، ۷۰ گرم گوشت گوساله
خورشت قورمه سبزی (اضافه)
ناموجود

سالاد و پیش غذا

ماست موسیر

۱۵۰گرم ماست موسیر محلی
ماست موسیر
۱۲,۰۰۰ تومان

زیتون پرورده

۱۶۰ گرم زیتون پرورده محلی
زیتون پرورده
۲۵,۰۰۰ تومان

ماست و خیار

۲۰۰ گرم ماست ساده، خیار رنده شده، نعنا خشک، گل محمدی، کشمش
ماست و خیار
۱۶,۰۰۰ تومان

سالاد شیرازی

خیار، گوجه، پیاز، آبغوره، نعنا خشک
سالاد شیرازی
۱۶,۰۰۰ تومان

ترشی مخلوط

یک نفره
ترشی مخلوط
۱۲,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

دوغ معجون بزرگ

۱/۵ لیتری
دوغ معجون بزرگ
ناموجود

دوغ معجون کوچک

۴۰۰ میلی لیتر
دوغ معجون کوچک
ناموجود

نوشابه قوطی کوکاکولا

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی کوکاکولا
۱۲,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی فانتا پرتقالی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی فانتا پرتقالی
۱۲,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی اسپرایت

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی اسپرایت
۱۲,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده کوکاکولا

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده کوکاکولا
۱۸,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده فانتا

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده فانتا
۱۸,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده اسپرایت

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده اسپرایت
۱۸,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی ایستک

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی ایستک

لیمو

۱۴,۰۰۰ تومان

هلو

۱۴,۰۰۰ تومان

استوایی

۱۴,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر خانواده ایستک

۱.۵ لیتر
ماءالشعیر خانواده ایستک

لیمو

۱۶,۰۰۰ تومان

هلو

۱۶,۰۰۰ تومان

استوایی

۱۶,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۰.۵ لیتر
آب معدنی کوچک
۴,۰۰۰ تومان

آب معدنی بزرگ

۱.۵ لیتر
آب معدنی بزرگ
۶,۰۰۰ تومان