جست‌وجو در اسنپ‌فود

اسنپ فود

رستوران های تهران

کبابی حاج عزت گلپایگانی

خوراک

خوراک کباب کوبیده

یک سیخ، با دورچین
خوراک کباب کوبیده
۱۲,۰۰۰ تومان

خوراک کباب لقمه

یک سیخ، با دورچین
خوراک کباب لقمه
۱۷,۰۰۰ تومان

خوراک کباب چنجه

یک سیخ، با دورچین
خوراک کباب چنجه
۳۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب برگ

یک سیخ، با دورچین
خوراک کباب برگ
۳۵,۰۰۰ تومان

خوراک کباب سلطانی

یک سیخ، با دورچین
خوراک کباب سلطانی
۴۳,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب بی استخوان

یک سیخ، با دورچین
خوراک جوجه کباب بی استخوان
۱۵,۰۰۰ تومان

خوراک بال کبابی

یک سیخ، با دورچین
خوراک بال کبابی
۱۰,۰۰۰ تومان

خوراک کتف کبابی

یک سیخ، با دورچین
خوراک کتف کبابی
۱۰,۰۰۰ تومان

گوجه کبابی (یک سیخ)

یک سیخ
گوجه کبابی (یک سیخ)
۲,۵۰۰ تومان

پیش غذا

ماست موسیر محلی

ماست موسیر محلی
۲,۰۰۰ تومان

ماست موسیر شرکتی

ماست موسیر شرکتی
۲,۰۰۰ تومان

زیتون پرورده

زیتون پرورده
۲,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه بطری

نوشابه بطری
۲,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده

نوشابه خانواده
۴,۵۰۰ تومان

دلستر خانواده

دلستر خانواده
۵,۰۰۰ تومان

دوغ محلی بطری

دوغ محلی بطری
۲,۵۰۰ تومان

دوغ محلی خانواده

دوغ محلی خانواده
۵,۰۰۰ تومان