جست‌وجو در اسنپ‌فود

چلو کباب

چلو کباب برگ مخصوص

۲۰۰ گرم گوشت گوساله، ۳۵۰ گرم برنج پخته ایرانی، کره ، ۲ تکه گوجه، ریحان، لیمو
چلو کباب برگ مخصوص
۳۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب چنجه مخصوص

۲۲۰ گرم گوشت گوساله، ۳۵۰ گرم برنج پخته ایرانی، ۲ تکه گوجه، کره، ریحان، لیمو
چلو کباب چنجه مخصوص
۳۸,۰۰۰ تومان

چلو کباب لقمه نگین دار

۲۵۰ گرم گوشت کوبیده، ۳۵۰ گرم برنج پخته ایرانی، کره، ۲ تکه گوجه، ریحان ، لیمو
چلو کباب لقمه نگین دار
۲۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده (دوسیخ)

۲ سیخ کباب کوبیده ۸۵ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج، کره، ۲ تکه گوجه، ریحان، لیمو
چلو کباب کوبیده (دوسیخ)
۲۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده مخصوص

۲ سیخ کباب کوبیده ۱۱۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج پخته ایرانی، کره، ۲ تکه گوجه، ریحان، لیمو
چلو کباب کوبیده مخصوص
۲۴,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب مخصوص

۲۳۰ گرم سینه زعفرانی، ۳۵۰ گرم برنج پخته ایرانی، کره، ۲ تکه گوجه، ریحان، لیمو
چلو جوجه کباب مخصوص
۲۰,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب با استخوان

۴۰۰ گرم ران مرغ با استخوان، ۳۵۰ گرم برنج پخته ایرانی، ۲ تکه گوجه، کره، ریحان، لیمو
چلو جوجه کباب با استخوان
۲۵,۰۰۰ تومان

چلو بال کبابی

۸ تکه بال
چلو بال کبابی
۱۹,۰۰۰ تومان

خوراک

خوراک کباب برگ مخصوص

۲۰۰ گرم گوشت گوساله، ۳۵۰ گرم برنج پخته ایرانی، کره، ۲ تکه گوجه، ریحان، لیمو
خوراک کباب برگ مخصوص
۳۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب چنجه مخصوص

خوراک کباب چنجه مخصوص
۳۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب لقمه نگین دار

خوراک کباب لقمه نگین دار
۲۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب کوبیده

خوراک کباب کوبیده
۱۸,۰۰۰ تومان

کباب کوبیده (یک سیخ)

کباب کوبیده (یک سیخ)
۸,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب

خوراک جوجه کباب
۱۸,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب با استخوان

خوراک جوجه کباب با استخوان
۲۰,۰۰۰ تومان

گوجه کبابی (یک سیخ)

گوجه کبابی (یک سیخ)
۲,۰۰۰ تومان

خوراک ماهی قزل آلا

خوراک ماهی قزل آلا
۲۰,۰۰۰ تومان

خوراک مرغ

خوراک مرغ
۱۴,۰۰۰ تومان

غذای ایرانی

زرشک پلو با مرغ

زرشک پلو با مرغ
۱۸,۰۰۰ تومان

چلو ماهی قزل آلا

چلو ماهی قزل آلا
۲۵,۰۰۰ تومان

خورشت

چلو خورشت قیمه

چلو خورشت قیمه
۱۵,۰۰۰ تومان

خورشت قیمه (اضافه)

خورشت قیمه (اضافه)
۱۱,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قورمه سبزی

چلو خورشت قورمه سبزی
۱۵,۰۰۰ تومان

خورشت قورمه سبزی (اضافه)

خورشت قورمه سبزی (اضافه)
۱۱,۰۰۰ تومان

پیش غذا

ماست موسیر سنتی

ماست موسیر سنتی
۳,۰۰۰ تومان

زیتون

زیتون
۴,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه بطری

نوشابه بطری
۲,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی

نوشابه قوطی
۳,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده

نوشابه خانواده
۵,۰۰۰ تومان

دلستر قوطی

دلستر قوطی
۳,۰۰۰ تومان

دلستر خانواده

دلستر خانواده
۵,۰۰۰ تومان

دوغ سنتی کوچک

دوغ سنتی کوچک
۳,۰۰۰ تومان

دوغ سنتی خانواده

دوغ سنتی خانواده
۷,۰۰۰ تومان

دوغ خانواده عالیس

دوغ خانواده عالیس
۶,۰۰۰ تومان