جست‌وجو در اسنپ‌فود

کباب ها

شیشلیک شاندیز بناب

شیشلیک شاندیز بناب
۴۰,۰۰۰ تومان

جوجه کباب با استخوان

جوجه کباب با استخوان
۲۰,۰۰۰ تومان

کباب ساطوری مخصوص بناب

کباب ساطوری مخصوص بناب
۱۸,۰۰۰ تومان

کباب تند سبزیجات مخصوص بناب

کباب تند سبزیجات مخصوص بناب
۲۲,۰۰۰ تومان

کباب برگ گوسفندی مخصوص بناب

کباب برگ گوسفندی مخصوص بناب
۴۰,۰۰۰ تومان

جوجه کباب بی استخوان

جوجه کباب بی استخوان
۱۸,۰۰۰ تومان

کباب ممتاز مخصوص بناب

کباب ممتاز مخصوص بناب
۲۲,۰۰۰ تومان

کباب بختیاری مخصوص بناب

کباب بختیاری مخصوص بناب
۲۸,۰۰۰ تومان

کباب نگین دار مخصوص بناب

کباب نگین دار مخصوص بناب
۲۲,۰۰۰ تومان

کباب سلطانی مخصوص بناب

کباب سلطانی مخصوص بناب
۴۸,۰۰۰ تومان

کباب دوآتیشه مخصوص بناب گوسفندی

کباب دوآتیشه مخصوص بناب گوسفندی
۲۵,۰۰۰ تومان

پلو

پلو مخصوص بناب(ته چین)

پلو مخصوص بناب(ته چین)
۸,۰۰۰ تومان

ته چین

ته چین
۸,۰۰۰ تومان

پلوکره

پلوکره
۵,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه

نوشابه
۱,۵۰۰ تومان

دلستر

دلستر
۱,۸۰۰ تومان

دوغ

دوغ
۱,۵۰۰ تومان

آب معدنی

آب معدنی
۷۰۰ تومان