جست‌وجو در اسنپ‌فود

اسنپ فود

رستوران های یزد

کباب ترکی تک ستاره

کباب ترکی

ساندویچ کباب ترکی گوشت

ساندویچ کباب ترکی گوشت

مینی

۵۴,۰۰۰ تومان

بدون پیاز بزرگ

۷۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ کباب ترکی مرغ

ساندویچ کباب ترکی مرغ

بزرگ

۶۰,۰۰۰ تومان

بدون پیاز بزرگ

۷۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ کباب ترکی مخلوط

ساندویچ کباب ترکی مخلوط

مینی

۵۴,۰۰۰ تومان

بزرگ

۶۰,۰۰۰ تومان

بدون پیاز بزرگ

۷۵,۰۰۰ تومان

منوی پرسی

کباب ترکی گوشت پرسی (۳ نفره)

کباب ترکی گوشت پرسی (۳ نفره)
۱۷۴,۰۰۰ تومان

کباب ترکی مرغ پرسی (۳ نفره)

کباب ترکی مرغ پرسی (۳ نفره)
۱۷۴,۰۰۰ تومان

کباب ترکی مخلوط پرسی (۳ نفره)

کباب ترکی مخلوط پرسی (۳ نفره)
۱۷۵,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه قوطی

۴۰۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی

پپسی

۸,۰۰۰ تومان

میراندا پرتقالی

۸,۰۰۰ تومان

سون آپ

۸,۰۰۰ تومان

نوشابه بطری

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری

پپسی

۵,۰۰۰ تومان

میراندا پرتقالی

۵,۰۰۰ تومان

سون آپ

۵,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده

پپسی

۱۵,۰۰۰ تومان

میراندا پرتقالی

۱۵,۰۰۰ تومان

سون آپ

۱۵,۰۰۰ تومان

دوغ بطری گرینه

۳۰۰ میلی لیتر
دوغ بطری گرینه
۹,۰۰۰ تومان

دوغ خانواده گرینه

۱.۵ لیتر
دوغ خانواده گرینه
۱۸,۰۰۰ تومان