جست‌وجو در اسنپ‌فود

اسنپ فود

رستوران های تهران

کباب تک بناب (پاسداران)

پر‌طرفدارها

خوراک جوجه کباب

یک سیخ جوجه کباب زعفرانی ۳۲۰ گرمی، نان لواش داغ، دورچین : گوجه کبابی، فلفل کبابی، لیموترش
خوراک جوجه کباب

ران مرغ (بدون استخوان)

۱۵
۱۱۰,۰۰۰ ۹۳,۵۰۰ تومان

سینه مرغ

۱۵
۱۱۰,۰۰۰ ۹۳,۵۰۰ تومان

خوراک کباب کوبیده مخصوص بناب

یک سیخ کباب بناب گوشت گوسفندی ۳۲۰ گرمی، نان لواش داغ، دورچین : گوجه کبابی، فلفل کبابی، لیموترش
خوراک کباب کوبیده مخصوص بناب
۱۵
۱۲۰,۰۰۰ ۱۰۲,۰۰۰ تومان

چلو کره

۳۰۰-۳۵۰ گرم برنج ایرانی، کره
چلو کره
۴۵,۰۰۰ تومان

تخفیف‌دارها

بختیاری

بختیاری
۱۵
۲۰۰,۰۰۰ ۱۷۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب کوبیده مخصوص بناب

یک سیخ کباب بناب گوشت گوسفندی ۳۲۰ گرمی، نان لواش داغ، دورچین : گوجه کبابی، فلفل کبابی، لیموترش
خوراک کباب کوبیده مخصوص بناب
۱۵
۱۲۰,۰۰۰ ۱۰۲,۰۰۰ تومان

خوراک کباب کوبیده مرغ

یک سیخ کباب کوبیده مرغ سینه مرغ چرخ کرده ۳۲۰ گرمی، نان لواش داغ، دورچین : گوجه کبابی، فلفل کبابی، لیموترش
خوراک کباب کوبیده مرغ
۱۵
۱۰۰,۰۰۰ ۸۵,۰۰۰ تومان

خوراک کباب نگین دار

یک سیخ کباب نگین دار ۳۴۰ گرمی گوشت گوسفندی و سینه مرغ نگین شده، نان لواش داغ، دورچین : گوجه کبابی، فلفل کبابی، لیموترش
خوراک کباب نگین دار
۱۵
۱۲۰,۰۰۰ ۱۰۲,۰۰۰ تومان

خوراک کباب شیشلیک شاندیز مشهد

یک سیخ کباب شیشلیک ۵ تکه راسته گوسفندی، نان لواش داغ، دورچین : گوجه کبابی، فلفل کبابی، لیموترش
خوراک کباب شیشلیک شاندیز مشهد
۱۵
۲۸۰,۰۰۰ ۲۳۸,۰۰۰ تومان

خوراک فیله کباب گوسفندی

یک سیخ کباب چنجه فیله گوسفندی ۳۳۰ گرمی، نان لواش داغ، دورچین : گوجه کبابی، فلفل کبابی، لیموترش
خوراک فیله کباب گوسفندی
۱۵
۲۷۰,۰۰۰ ۲۲۹,۵۰۰ تومان

خوراک کباب برگ مخصوص

یک سیخ کباب برگ راسته گوساله۳۳۰ گرمی، نان لواش داغ، دورچین : گوجه کبابی، فلفل کبابی، لیموترش
خوراک کباب برگ مخصوص
۱۵
۲۷۰,۰۰۰ ۲۲۹,۵۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب

یک سیخ جوجه کباب زعفرانی ۳۲۰ گرمی، نان لواش داغ، دورچین : گوجه کبابی، فلفل کبابی، لیموترش
خوراک جوجه کباب

سینه مرغ

۱۵
۱۱۰,۰۰۰ ۹۳,۵۰۰ تومان

ران مرغ (بدون استخوان)

۱۵
۱۱۰,۰۰۰ ۹۳,۵۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب با استخوان

یک سیخ جوجه کباب با استخوان ۷۰۰ گرمی، نان لواش داغ، دورچین : گوجه کبابی، فلفل کبابی، لیموترش
خوراک جوجه کباب با استخوان
۱۵
۱۳۰,۰۰۰ ۱۱۰,۵۰۰ تومان

خوراک بال کبابی

۹ عدد بال مرغ کبابی، نان لواش داغ، دورچین : گوجه کبابی، فلفل کبابی، لیموترش
خوراک بال کبابی
۱۵
۷۰,۰۰۰ ۵۹,۵۰۰ تومان

منوی ویژه (خانواده)

خوراک کباب کوبیده (خانواده)

مناسب برای ۵ نفر، یک سیخ کباب کوبیده گوشت گوسفندی ۱,۵۰۰ گرمی، نان لواش داغ، دورچین : گوجه کبابی، فلفل کبابی، لیموترش
خوراک کباب کوبیده (خانواده)
۴۵۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب میکس (خانواده)

مناسب برای ۵ نفر، یک سیخ کباب کوبیده نگین دار ۱,۵۰۰ گرمی گوشت گوسفندی و سینه مرغ نگین شده، نان لواش داغ، دورچین : گوجه کبابی، فلفل ...
خوراک کباب میکس (خانواده)
۴۵۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب کوبیده مرغ (خانواده)

مناسب برای ۵ نفر، یک سیخ کباب کوبیده مرغ سینه مرغ چرخ کرده ۱,۵۰۰ گرمی، نان لواش داغ، دورچین : گوجه کبابی، فلفل کبابی، لیموترش
خوراک کباب کوبیده مرغ (خانواده)
۴۰۰,۰۰۰ تومان

خوراک

بختیاری

بختیاری
۱۵
۲۰۰,۰۰۰ ۱۷۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب کوبیده مخصوص بناب

یک سیخ کباب بناب گوشت گوسفندی ۳۲۰ گرمی، نان لواش داغ، دورچین : گوجه کبابی، فلفل کبابی، لیموترش
خوراک کباب کوبیده مخصوص بناب
۱۵
۱۲۰,۰۰۰ ۱۰۲,۰۰۰ تومان

خوراک کباب کوبیده مرغ

یک سیخ کباب کوبیده مرغ سینه مرغ چرخ کرده ۳۲۰ گرمی، نان لواش داغ، دورچین : گوجه کبابی، فلفل کبابی، لیموترش
خوراک کباب کوبیده مرغ
۱۵
۱۰۰,۰۰۰ ۸۵,۰۰۰ تومان

خوراک کباب نگین دار

یک سیخ کباب نگین دار ۳۴۰ گرمی گوشت گوسفندی و سینه مرغ نگین شده، نان لواش داغ، دورچین : گوجه کبابی، فلفل کبابی، لیموترش
خوراک کباب نگین دار
۱۵
۱۲۰,۰۰۰ ۱۰۲,۰۰۰ تومان

خوراک کباب شیشلیک شاندیز مشهد

یک سیخ کباب شیشلیک ۵ تکه راسته گوسفندی، نان لواش داغ، دورچین : گوجه کبابی، فلفل کبابی، لیموترش
خوراک کباب شیشلیک شاندیز مشهد
۱۵
۲۸۰,۰۰۰ ۲۳۸,۰۰۰ تومان

خوراک فیله کباب گوسفندی

یک سیخ کباب چنجه فیله گوسفندی ۳۳۰ گرمی، نان لواش داغ، دورچین : گوجه کبابی، فلفل کبابی، لیموترش
خوراک فیله کباب گوسفندی
۱۵
۲۷۰,۰۰۰ ۲۲۹,۵۰۰ تومان

خوراک کباب برگ مخصوص

یک سیخ کباب برگ راسته گوساله۳۳۰ گرمی، نان لواش داغ، دورچین : گوجه کبابی، فلفل کبابی، لیموترش
خوراک کباب برگ مخصوص
۱۵
۲۷۰,۰۰۰ ۲۲۹,۵۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب

یک سیخ جوجه کباب زعفرانی ۳۲۰ گرمی، نان لواش داغ، دورچین : گوجه کبابی، فلفل کبابی، لیموترش
خوراک جوجه کباب

سینه مرغ

۱۵
۱۱۰,۰۰۰ ۹۳,۵۰۰ تومان

ران مرغ (بدون استخوان)

۱۵
۱۱۰,۰۰۰ ۹۳,۵۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب با استخوان

یک سیخ جوجه کباب با استخوان ۷۰۰ گرمی، نان لواش داغ، دورچین : گوجه کبابی، فلفل کبابی، لیموترش
خوراک جوجه کباب با استخوان
۱۵
۱۳۰,۰۰۰ ۱۱۰,۵۰۰ تومان

خوراک بال کبابی

۹ عدد بال مرغ کبابی، نان لواش داغ، دورچین : گوجه کبابی، فلفل کبابی، لیموترش
خوراک بال کبابی
۱۵
۷۰,۰۰۰ ۵۹,۵۰۰ تومان

چلو کره

۳۰۰-۳۵۰ گرم برنج ایرانی، کره
چلو کره
۴۵,۰۰۰ تومان

پیش غذا و سالاد

سوپ نیم کیلو

سوپ نیم کیلو
۳۰,۰۰۰ تومان

سوپ جو

یک کیلوگرم، رب گوجه، آب مرغ، جو، رشته، سبزیجات مخصوص، هویج، سیب زمینی، زرشک
سوپ جو
۶۰,۰۰۰ تومان

سبزی ریحان

یک نفره
سبزی ریحان
۷,۰۰۰ تومان

ماست موسیر محلی

ماست موسیر محلی، (سرو در ظروف سفالی)
ماست موسیر محلی
۲۰,۰۰۰ تومان

سالاد فصل

کاهو، گوجه، خیار، زیتون کلم بنفش هویج رنده شده، سس تک نفره
سالاد فصل
۲۰,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

دوغ محلی تک نفره۵۰۰میلی لیتر

دوغ محلی تک نفره500میلی لیتر
۱۰,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی

کوکاکولا

۱۲,۰۰۰ تومان

کوکاکولا زیرو

۱۲,۰۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۱۲,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۱۲,۰۰۰ تومان

سون آپ

۱۲,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده

کوکاکولا

۱۸,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۱۸,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی هی دی

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی هی دی

۱۴,۰۰۰ تومان

دوغ محلی خانواده

۱.۵ لیتر، دوغ دست ساز محلی، به همراه سبزیجات معطر
دوغ محلی خانواده
۲۵,۰۰۰ تومان