جست‌وجو در اسنپ‌فود

اسنپ فود

رستوران های کرج

کباب ساطوری آیلار بناب آذربایجان

کباب

کباب معمولی بناب

۲۵۰ گرم
کباب معمولی بناب
۵۵,۰۰۰ تومان

کباب مخصوص بناب

۳۰۰ گرم
کباب مخصوص بناب
۶۵,۰۰۰ تومان

کباب ویژه بناب

۳۵۰ گرم
کباب ویژه بناب
۸۵,۰۰۰ تومان

کباب سلطانی بناب

۴۰۰ گرم
کباب سلطانی بناب
۱۰۰,۰۰۰ تومان

کباب پپرونی بناب

کباب پپرونی بناب
۷۵,۰۰۰ تومان

کباب نگین دار بناب

کباب نگین دار بناب
۷۵,۰۰۰ تومان

جوجه کباب مخصوص بناب

جوجه کباب مخصوص بناب
۶۵,۰۰۰ تومان

کتف و بال مخصوص

کتف و بال مخصوص
۶۵,۰۰۰ تومان

چلو ایرانی

چلو ایرانی
۲۵,۰۰۰ تومان

پیش غذا

ماست موسیر

ماست موسیر
۱۰,۰۰۰ تومان

زیتون پرورده

زیتون پرورده
۱۲,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه شیشه ای

۲۵۰ میلی لیتر
نوشابه شیشه ای
۱۰,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی
۱۲,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده
۱۷,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی
۱۲,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر خانواده

۱ لیتر
ماءالشعیر خانواده
۱۷,۰۰۰ تومان

دوغ لیوانی

۲۶۰ میلی لیتر
دوغ لیوانی
۷,۰۰۰ تومان

دوغ خانواده

۱.۵ لیتر
دوغ خانواده
۲۸,۰۰۰ تومان