جست‌وجو در اسنپ‌فود

اسنپ فود

رستوران های تهران

کباب سرای تنور (جنت آباد)

پر‌طرفدارها

چلو جوجه کباب

یک سیخ جوجه کباب زعفرانی، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: ۲ عدد گوجه کبابی، فلفل کبابی، ابلیمو، کره حیوانی
چلو جوجه کباب

ران (۳۰۰ گرمی)

۱۲۸,۵۰۰ تومان

سینه (۳۰۰ گرمی)

۱۲۶,۵۰۰ تومان

خوراک کباب کوبیده ویژه

کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی، دورچین: ۲ عدد گوجه کبابی، فلفل کبابی، یک عدد نان تافتون تنوری یا یک بسته نان لواش
خوراک کباب کوبیده ویژه

دو سیخ (۳۰۰ گرمی)

۹۲,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب بی استخوان

یک سیخ جوجه کباب زعفرانی، دورچین: ۲ عدد گوجه کبابی، فلفل کبابی، یک عدد نان تافتون تنوری یا یک بسته نان لواش
خوراک جوجه کباب بی استخوان

سینه (۳۰۰ گرمی)

۸۷,۵۰۰ تومان

ران (۳۰۰ گرمی)

۸۹,۵۰۰ تومان

چلو کباب برگ

یک سیخ کباب برگ گوشت راسته بره، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: ۲ عدد گوجه کبابی، فلفل کبابی، ابلیمو، کره حیوانی
چلو کباب برگ

مخصوص (۲۵۰ گرمی)

۲۲۴,۰۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده ویژه

کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: ۲ عدد گوجه کبابی، فلفل کبابی، ابلیمو، کره حیوانی
چلو کباب کوبیده ویژه

دو سیخ (۳۰۰ گرمی)

۱۳۴,۰۰۰ تومان

چلو کباب

چلو فیله کباب گوسفندی

یک سیخ کباب فیله بره حلزونی ۲۵۰ گرمی، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: ۲ عدد گوجه کبابی، فلفل کبابی، ابلیمو، کره حیوانی
چلو فیله کباب گوسفندی
۲۲۴,۰۰۰ تومان

چلو کباب لقمه زعفرانی

یک سیخ کباب لقمه مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۲۲۰ گرمی، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: ۲ عدد گوجه کبابی، فلفل کبابی،ابلیمو کره حیوان...
چلو کباب لقمه زعفرانی
۱۲۰,۰۰۰ تومان

چلو لقمه نگین دار

یک سیخ کباب لقمه مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی و جوجه کباب نگینی ۲۲۰ گرمی، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: ۲ عدد گوجه کبابی، فلفل کبابی...
چلو لقمه نگین دار
۱۳۴,۵۰۰ تومان

چلو کباب وزیری

یک سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۵۰ گرمی، یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ زعفرانی بدون استخوان ۳۰۰ گرمی، ۴۰۰ گرم برنج ایر...
چلو کباب وزیری
۱۷۲,۰۰۰ تومان

چلو کباب بختیاری

یک سیخ کباب بختیاری میکس گوشت راسته بره ۱۳۰ گرمی و سینه مرغ ۱۳۰ گرمی، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: ۲ عدد گوجه کبابی، فلفل کبابی، ا...
چلو کباب بختیاری
۱۹۲,۰۰۰ تومان

چلو کباب سلطانی

یک سیخ کباب برگ راسته بره ۱۸۰ گرمی، یک سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۵۰ گرمی، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: ۲ عدد گو...
چلو کباب سلطانی
۲۶۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب برگ

یک سیخ کباب برگ گوشت راسته بره، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: ۲ عدد گوجه کبابی، فلفل کبابی، ابلیمو، کره حیوانی
چلو کباب برگ

مخصوص (۲۵۰ گرمی)

۲۲۴,۰۰۰ تومان

چلو چنجه گوسفندی

یک سیخ کباب چنجه گوشت راسته بره ۲۳۰ گرمی، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: ۲ عدد گوجه کبابی، فلفل کبابی، ابلیمو، کره حیوانی
چلو چنجه گوسفندی
۲۲۴,۰۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده ویژه

کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: ۲ عدد گوجه کبابی، فلفل کبابی، ابلیمو، کره حیوانی
چلو کباب کوبیده ویژه

دو سیخ (۳۰۰ گرمی)

۱۳۴,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب

یک سیخ جوجه کباب زعفرانی، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: ۲ عدد گوجه کبابی، فلفل کبابی، ابلیمو، کره حیوانی
چلو جوجه کباب

ران (۳۰۰ گرمی)

۱۲۸,۵۰۰ تومان

سینه (۳۰۰ گرمی)

۱۲۶,۵۰۰ تومان

چلو کره زعفرانی ایرانی

۴۰۰ گرم برنج ایرانی، کره حیوانی، زعفران
چلو کره زعفرانی ایرانی
۴۰,۰۰۰ تومان

خوراک

کاسه کباب

۱۲۰گرم گوشت ۱۲۰گرم جوجه ۱سیخ کوبیده ۳عدد گوجه فلفل ۳عدد نان کنجد و روغن حیوانی
کاسه کباب
۱۹۸,۰۰۰ تومان

سینی کباب تنور (سه نفره)

۷ عدد بال یا کتف مرغ کبابی شده ، یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ بدون استخوان ۳۰۰ گرمی، ۲ سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۵...
سینی کباب تنور (سه نفره)
۴۱۸,۰۰۰ تومان

خوراک کباب سلطانی مخصوص

یک سیخ کباب برگ راسته بره ۱۸۰ گرمی، یک سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۵۰ گرمی، دورچین: ۲ عدد گوجه کبابی، فلفل کبابی،...
خوراک کباب سلطانی مخصوص
۲۲۴,۰۰۰ تومان

خوراک فیله کباب گوسفندی

یک سیخ کباب فیله بره حلزونی ۲۵۰ گرمی، دورچین: ۲ عدد گوجه کبابی، فلفل کبابی، یک عدد نان تافتون تنوری یا یک بسته نان لواش
خوراک فیله کباب گوسفندی
۱۸۶,۰۰۰ تومان

خوراک کباب لقمه نگین دار

یک سیخ کباب لقمه مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی و جوجه کباب نگینی ۲۲۰ گرمی، دورچین: ۲ عدد گوجه کبابی، فلفل کبابی، یک عدد نان تافتون ت...
خوراک کباب لقمه نگین دار
۹۵,۰۰۰ تومان

خوراک کباب لقمه

یک سیخ کباب لقمه مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۲۲۰ گرمی، دورچین: ۲ عدد گوجه کبابی، فلفل کبابی، یک عدد نان تافتون تنوری یا یک بسته نا...
خوراک کباب لقمه
۸۲,۰۰۰ تومان

خوراک کباب کوبیده ویژه

کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی، دورچین: ۲ عدد گوجه کبابی، فلفل کبابی، یک عدد نان تافتون تنوری یا یک بسته نان لواش
خوراک کباب کوبیده ویژه

دو سیخ (۳۰۰ گرمی)

۹۲,۰۰۰ تومان

خوراک کباب برگ

یک سیخ کباب برگ گوشت راسته بره، دورچین: ۲ عدد گوجه کبابی، فلفل کبابی، یک عدد نان تافتون تنوری یا یک بسته نان لواش
خوراک کباب برگ

مخصوص (۲۵۰ گرمی)

۱۸۶,۰۰۰ تومان

خوراک کباب چنجه گوسفندی

یک سیخ کباب چنجه گوشت راسته بره ۲۳۰ گرمی، دورچین: ۲ عدد گوجه کبابی، فلفل کبابی، یک عدد نان تافتون تنوری یا یک بسته نان لواش
خوراک کباب چنجه گوسفندی
۱۸۶,۰۰۰ تومان

خوراک کباب بختیاری

یک سیخ کباب بختیاری میکس گوشت راسته بره ۱۳۰ گرمی و سینه مرغ ۱۳۰ گرمی، دورچین: ۲ عدد گوجه کبابی، فلفل کبابی، یک عدد نان تافتون تنور...
خوراک کباب بختیاری
۱۵۱,۰۰۰ تومان

خوراک کباب وزیری

یک سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۵۰ گرمی، یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ زعفرانی بدون استخوان ۳۰۰ گرمی، دورچین: ۲ عدد گو...
خوراک کباب وزیری
۱۳۲,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب با استخوان

جوجه ارگانیک ۹۰۰ گرمی، دورچین: ۲ عدد گوجه کبابی، فلفل کبابی، یک عدد نان تافتون تنوری یا یک بسته نان لواش
خوراک جوجه کباب با استخوان
۱۱۲,۵۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب بی استخوان

یک سیخ جوجه کباب زعفرانی، دورچین: ۲ عدد گوجه کبابی، فلفل کبابی، یک عدد نان تافتون تنوری یا یک بسته نان لواش
خوراک جوجه کباب بی استخوان

سینه (۳۰۰ گرمی)

۸۷,۵۰۰ تومان

ران (۳۰۰ گرمی)

۸۹,۵۰۰ تومان

بال مرغ کبابی

دورچین: ۲ عدد گوجه کبابی، فلفل کبابی، یک عدد نان تافتون تنوری یا یک بسته نان لواش
بال مرغ کبابی
۶۴,۵۰۰ تومان

کتف کبابی

۷ عدد کتف کبابی شده، دورچین: ۲ عدد گوجه کبابی، فلفل کبابی، یک عدد نان تافتون تنوری یا یک بسته نان لواش
کتف کبابی
۶۴,۵۰۰ تومان

سالاد و پیش غذا

زیتون پرورده

۲۵۰ گرم زیتون پرورده
زیتون پرورده
۲۸,۰۰۰ تومان

ماست چکیده موسیر

۲۵۰ گرم ماست چکیده موسیر
ماست چکیده موسیر
۱۷,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه قوطی کوکاکولا

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی کوکاکولا
۱۲,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی فانتا

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی فانتا
۱۲,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی اسپرایت

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی اسپرایت
۱۲,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی زیرو

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی زیرو
۱۲,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده فانتا

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده فانتا
۱۸,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده اسپرایت

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده اسپرایت
۱۸,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده زیرو

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده زیرو
۱۸,۰۰۰ تومان

دوغ بطری کوچک فایدا

۳۰۰ میلی لیتر
دوغ بطری کوچک فایدا
۱۲,۰۰۰ تومان

دوغ خانواده فایدا

۱.۵ لیتر
دوغ خانواده فایدا
۳۰,۰۰۰ تومان

سرویس اضافه

گوجه و فلفل (یک سیخ)

۶ عدد گوجه کبابی، ۶ عدد فلفل کبابی
گوجه و فلفل (یک سیخ)
۷,۵۰۰ تومان