جست‌وجو در اسنپ‌فود

اسنپ فود

رستوران های تهران

کباب سرای تنور (پاسداران)

پر‌طرفدارها

چلو جوجه کباب

یک سیخ جوجه کباب زعفرانی، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: ۲ عدد گوجه کبابی، فلفل کبابی، پیاز، لیموترش، کره حیوانی
چلو جوجه کباب

ران (۳۰۰ گرمی)

۱۲۸,۵۰۰ تومان

سینه (۳۰۰ گرمی)

۱۲۶,۵۰۰ تومان

خوراک کباب کوبیده ویژه

کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی، دورچین: ۲ عدد گوجه کبابی، فلفل کبابی، ۲ عدد نان تافتون تنوری یا یک بسته نان لواش
خوراک کباب کوبیده ویژه

دو سیخ (۳۰۰ گرمی)

۹۲,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب بی استخوان

یک سیخ جوجه کباب زعفرانی، دورچین: ۲ عدد گوجه کبابی، فلفل کبابی، نان سنگک تازه
خوراک جوجه کباب بی استخوان

سینه (۳۰۰ گرمی)

۸۷,۵۰۰ تومان

ران (۳۰۰ گرمی)

۸۹,۵۰۰ تومان

چلو کباب برگ

یک سیخ کباب برگ گوشت راسته بره، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: ۲ عدد گوجه کبابی، فلفل کبابی، پیاز، لیموترش، کره حیوانی
چلو کباب برگ

مخصوص (۲۵۰ گرمی)

۲۲۴,۰۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده ویژه (دو سیخ)

۲ سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۵۰ گرمی، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: ۲ عدد گوجه کبابی، فلفل کبابی، پیاز، لیموترش، ...
چلو کباب کوبیده ویژه (دو سیخ)
۱۳۴,۰۰۰ تومان

خورشت

چلو خورشت قیمه سیب زمینی

۳۵۰ گرم خورشت، ۱۲۰ گرم گوشت گوسفندی، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی، همراه با بسته بندی شیرینگ
چلو خورشت قیمه سیب زمینی
۸۵,۰۰۰ تومان

زرشک پلو با مرغ

یک عدد ران مرغ ۴۵۰ گرمی، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی
زرشک پلو با مرغ
۱۰۷,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قیمه بادمجان

۳۵۰ گرم خورشت قیمه، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی، بادمجان سرخ شده، ۱۲۰ گرم گوشت گوسفندی تکه ای
چلو خورشت قیمه بادمجان
۸۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب

چلو فیله کباب گوسفندی

یک سیخ کباب فیله بره حلزونی ۲۵۰ گرمی، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: ۲ عدد گوجه کبابی، فلفل کبابی،لیموترش، کره حیوانی
چلو فیله کباب گوسفندی
۲۲۴,۰۰۰ تومان

چلو کباب لقمه زعفرانی

یک سیخ کباب لقمه مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۲۲۰ گرمی، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: ۲ عدد گوجه کبابی، فلفل کبابی، ، لیموترش، کره ح...
چلو کباب لقمه زعفرانی
۱۲۰,۰۰۰ تومان

چلوکباب لقمه نگین دار

یک سیخ کباب لقمه مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی و جوجه کباب نگینی ۲۲۰ گرمی، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: ۲ عدد گوجه کبابی، فلفل کبابی...
چلوکباب لقمه نگین دار
۱۳۴,۵۰۰ تومان

چلو کباب وزیری

یک سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۵۰ گرمی، یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ زعفرانی بدون استخوان ۳۰۰ گرمی، ۴۰۰ گرم برنج ایر...
چلو کباب وزیری
۱۷۲,۰۰۰ تومان

چلو کباب بختیاری

یک سیخ کباب بختیاری میکس گوشت راسته بره ۱۳۰ گرمی و سینه مرغ ۱۳۰ گرمی، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: ۲ عدد گوجه کبابی، فلفل کبابی، پ...
چلو کباب بختیاری
۱۹۲,۰۰۰ تومان

چلو کباب سلطانی

یک سیخ کباب برگ راسته بره ۱۸۰ گرمی، یک سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۵۰ گرمی، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: ۲ عدد گو...
چلو کباب سلطانی
۲۶۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب برگ

یک سیخ کباب برگ گوشت راسته بره، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: ۲ عدد گوجه کبابی، فلفل کبابی، پیاز، لیموترش، کره حیوانی
چلو کباب برگ

مخصوص (۲۵۰ گرمی)

۲۲۴,۰۰۰ تومان

چلو چنجه گوسفندی

یک سیخ کباب چنجه گوشت راسته بره ۲۳۰ گرمی، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: ۲ عدد گوجه کبابی، فلفل کبابی، پیاز، لیموترش، کره حیوانی
چلو چنجه گوسفندی
۲۲۴,۰۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده ویژه (دو سیخ)

۲ سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۵۰ گرمی، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: ۲ عدد گوجه کبابی، فلفل کبابی، پیاز، لیموترش، ...
چلو کباب کوبیده ویژه (دو سیخ)
۱۳۴,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب

یک سیخ جوجه کباب زعفرانی، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: ۲ عدد گوجه کبابی، فلفل کبابی، پیاز، لیموترش، کره حیوانی
چلو جوجه کباب

ران (۳۰۰ گرمی)

۱۲۸,۵۰۰ تومان

سینه (۳۰۰ گرمی)

۱۲۶,۵۰۰ تومان

چلو کره زعفرانی ایرانی

۴۰۰ گرم برنج ایرانی، کره حیوانی، زعفران
چلو کره زعفرانی ایرانی
۴۰,۰۰۰ تومان

خوراک

کاسه کباب

۱۲۰ گرم چنجه، ۱۲۰ گرم جوجه، ۱سیخ کوبیده، ۳عدد گوجه، فلفل، کنجد، کره حیوانی
کاسه کباب
۱۹۸,۰۰۰ تومان

سینی کباب تنور (سه نفره)

۷ عدد بال مرغ کبابی شده، یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ بدون استخوان ۳۰۰ گرمی، ۲ سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۵۰ گرمی، ...
سینی کباب تنور (سه نفره)
۴۱۸,۰۰۰ تومان

خوراک کباب سلطانی مخصوص

یک سیخ کباب برگ فیله ۱۸۰ گرمی، یک سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۵۰ گرمی، دورچین: ۲ عدد گوجه کبابی، فلفل کبابی، نان ...
خوراک کباب سلطانی مخصوص
۲۲۴,۰۰۰ تومان

خوراک فیله کباب گوسفندی

یک سیخ کباب فیله بره حلزونی ۲۵۰ گرمی، دورچین: ۲ عدد گوجه کبابی، فلفل کبابی، نان سنگک تازه
خوراک فیله کباب گوسفندی
۱۸۶,۰۰۰ تومان

خوراک کباب لقمه نگین دار

یک سیخ کباب لقمه مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی و جوجه کباب نگینی ۲۲۰ گرمی، دورچین: ۲ عدد گوجه کبابی، فلفل کبابی، نان سنگک تازه
خوراک کباب لقمه نگین دار
۹۵,۰۰۰ تومان

خوراک کباب لقمه

یک سیخ کباب لقمه مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۲۲۰ گرمی، دورچین: ۲ عدد گوجه کبابی، فلفل کبابی، نان سنگک تازه
خوراک کباب لقمه
۸۲,۰۰۰ تومان

خوراک کباب کوبیده ویژه

کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی، دورچین: ۲ عدد گوجه کبابی، فلفل کبابی، ۲ عدد نان تافتون تنوری یا یک بسته نان لواش
خوراک کباب کوبیده ویژه

دو سیخ (۳۰۰ گرمی)

۹۲,۰۰۰ تومان

خوراک کباب برگ

یک سیخ کباب برگ گوشت فیله، دورچین، ۲ عدد گوجه کبابی، فلفل کبابی، ۲ عدد نان تافتون تنوری یا یک بسته نان لواش
خوراک کباب برگ

مخصوص (۲۵۰ گرمی)

۱۸۶,۰۰۰ تومان

خوراک کباب چنجه گوسفندی

یک سیخ کباب چنجه گوشت راسته بره ۲۳۰ گرمی، دورچین: ۲ عدد گوجه کبابی، فلفل کبابی، نان سنگک تازه
خوراک کباب چنجه گوسفندی
۱۸۶,۰۰۰ تومان

خوراک کباب بختیاری

یک سیخ کباب بختیاری میکس گوشت راسته بره ۱۳۰ گرمی و سینه مرغ ۱۳۰ گرمی، دورچین: ۲ عدد گوجه کبابی، فلفل کبابی، نان سنگک تازه
خوراک کباب بختیاری
۱۵۱,۰۰۰ تومان

خوراک کباب وزیری

یک سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۵۰ گرمی، یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ زعفرانی بدون استخوان ۳۰۰ گرمی، دورچین: ۲ عدد گو...
خوراک کباب وزیری
۱۳۲,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب با استخوان

جوجه ارگانیک ۹۰۰ گرمی، دورچین: ۲ عدد گوجه کبابی، فلفل کبابی، نان سنگک تازه
خوراک جوجه کباب با استخوان
۱۱۲,۵۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب بی استخوان

یک سیخ جوجه کباب زعفرانی، دورچین: ۲ عدد گوجه کبابی، فلفل کبابی، نان سنگک تازه
خوراک جوجه کباب بی استخوان

سینه (۳۰۰ گرمی)

۸۷,۵۰۰ تومان

ران (۳۰۰ گرمی)

۸۹,۵۰۰ تومان

بال مرغ کبابی

۶ عدد بال مرغ کبابی شده، دورچین: ۲ عدد گوجه کبابی، فلفل کبابی، نان سنگک تازه
بال مرغ کبابی
۶۴,۵۰۰ تومان

کتف کبابی

۶ یا ۷ عدد کتف کبابی شده، دورچین: ۲ عدد گوجه کبابی، فلفل کبابی، نان سنگک تازه
کتف کبابی
۶۴,۵۰۰ تومان

خوراک مرغ سرخ شده (ران)

۳۰۰ تا ۳۵۰ گرم ران مرغ سرخ شده، دورچین: سیب زمینی سرخ شده، بادمجان سرخ شده
خوراک مرغ سرخ شده (ران)
۷۸,۵۰۰ تومان

پیش غذا

سالاد شیرازی

۲۵۰ گرم، خیار، گوجه، پیاز، سبزی خشک معطر
سالاد شیرازی
۱۷,۰۰۰ تومان

زیتون پرورده

۲۰۰ گرم زیتون پرورده
زیتون پرورده
۲۸,۰۰۰ تومان

ماست چکیده موسیر

۲۵۰ گرم ماست چکیده موسیر
ماست چکیده موسیر
۱۷,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

دوغ خانواده

محلی
دوغ خانواده
۳۰,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی

کوکا کولا

۱۲,۰۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۱۲,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۱۲,۰۰۰ تومان

کوکا کولا زیرو

۱۲,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده

کوکا کولا

۱۸,۰۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۱۸,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۱۸,۰۰۰ تومان

کوکا کولا زیرو

۱۸,۰۰۰ تومان

دوغ بطری کوچک

۵۰۰ میلی لیتر
دوغ بطری کوچک
۱۲,۰۰۰ تومان

سرویس اضافه

پک قاشق و چنگال

یک عدد قاشق و چنگال، نمک
پک قاشق و چنگال
۱,۰۰۰ تومان

گوجه و فلفل (یک سیخ)

۶ عدد گوجه کبابی، ۶ عدد فلفل کبابی
گوجه و فلفل (یک سیخ)
۷,۵۰۰ تومان

گوجه کبابی (یک سیخ)

۶عدد گوجه کبابی
گوجه کبابی (یک سیخ)
۵,۵۰۰ تومان