جست‌وجو در اسنپ‌فود

چلو کباب

چلو کباب برگ گوسفندی

یک سیخ برگ گوسفندی ۱۲۰ گرمی ۳۵۰ گرم برنج ایرانی گوجه به همراه سرویس پیازجعفری لیمو
چلو کباب برگ گوسفندی
۱۳۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب چنجه گوسفندی

ا سیخ چنجه ۱۲۰ گرمی ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، یک برش گوجه کبابی، ریحان، پیاز
چلو کباب چنجه گوسفندی
۱۳۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب برگ ممتاز

۱۷۰ گرم راسته گوسفندی ۳۵۰ گرم برنج ایرانی یک برش گوجه کبابی، ریحان، پیاز
چلو کباب برگ ممتاز
۱۸۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب بختیاری

۸۰گرم گوشت ۱۲۰گرم جوجه کباب، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی یک برش گوجه کبابی، ریحان، پیاز
چلو کباب بختیاری
۱۷۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب لقمه

یک سیخ کوبیده ۲۰۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، گوجه کبابی، به همراه سرویس پیازجعفری لیمو
چلو کباب لقمه
۱۲۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده

۲سیخ کوبیده ۱۰۰ ۳۵۰ گرم برنج ایرانی گوجه به همراه سرویس پیازجعفری لیمو
چلو کباب کوبیده
۱۲۰,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب

یک سیخ جوجه ۲۵۰گرمی ۳۵۰ گرم برنج ایرانی گوجه به همراه سرویس پیازجعفری لیمو
چلو جوجه کباب
۱۲۰,۰۰۰ تومان

چلو بال کبابی

۶عدد بال کبابی ۳۵۰گرم برنج ایرانی و گوجه
چلو بال کبابی
۹۵,۰۰۰ تومان

خوراک

خوراک کباب کوبیده

دو سیخ کباب کوبیده ۱۰۰ گرمی، یک برش گوجه کبابی، ریحان لیمو پیاز
خوراک کباب کوبیده
۹۸,۰۰۰ تومان

کباب کوبیده (یک سیخ)

کباب کوبیده (یک سیخ)
۴۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب کوبیده مخصوص

دو سیخ کباب کوبیده ۱۵۰ گرمی، یک برش گوجه کبابی، ریحان، پیاز
خوراک کباب کوبیده مخصوص
۱۳۵,۰۰۰ تومان

خوراک کباب کوبیده لقمه

یک سیخ کباب کوبیده ۲۰۰ گرمی، یک برش گوجه کبابی، ریحان، پیاز
خوراک کباب کوبیده لقمه
۹۵,۰۰۰ تومان

خوراک کباب برگ گوسفندی

۱۲۰ گرم راسته گوسفندی، یک برش گوجه کبابی، ریحان، پیاز
خوراک کباب برگ گوسفندی
۷۸,۰۰۰ تومان

خوراک کباب برگ گوساله

۱۲۰ گرم راسته گوساله، یک برش گوجه کبابی، ریحان، پیاز
خوراک کباب برگ گوساله
۱۴۵,۰۰۰ تومان

خوراک کباب برگ ممتاز

۱۷۰ گرم راسته گوساله، یک برش گوجه کبابی، ریحان، پیاز
خوراک کباب برگ ممتاز
۱۵۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب بختیاری

۸۰گرم گوشت ۱۲۰گرم جوجه کباب، یک برش گوجه کبابی، ریحان، پیاز
خوراک کباب بختیاری
۱۳۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب فیله گوساله

یک سیخ فیله گوساله ۱۲۰ گرمی، یک برش گوجه کبابی، ریحان، پیاز
خوراک  کباب فیله گوساله
۱۳۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب سلطانی

یک سیخ کباب برگ ۱۲۰ گرمی، یک سیخ کوبیده ۱۰۰ گرمی، یک برش گوجه کبابی، ریحان، پیاز
خوراک کباب سلطانی
۱۷۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب چنجه (گوشت گوساله)

یک سیخ راسته گوساله ۱۲۰ گرمی، یک برش گوجه کبابی، ریحان، پیاز
خوراک کباب چنجه (گوشت گوساله)
۱۴۵,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب

یک سیخ جوجه کباب ۲۵۰ گرمی، یک برش گوجه کبابی، ریحان، پیاز
خوراک جوجه کباب
۹۸,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب مخصوص

یک سیخ جوجه کباب ۳۰۰ گرمی، یک برش گوجه کبابی، ریحان، پیاز
خوراک جوجه کباب مخصوص
۱۳۰,۰۰۰ تومان

خوراک کتف کبابی

یک سیخ کتف کبابی شامل ۵ عدد
خوراک کتف کبابی
۷۰,۰۰۰ تومان

خوراک بال کبابی

یک سیخ بال کبابی شامل ۶عدد
خوراک بال کبابی
۷۰,۰۰۰ تومان

حلیم (دو کیلو)

حلیم (دو کیلو)
۱۲۵,۰۰۰ تومان

برنج

۳۳۰ گرم برنج ایرانی
برنج
۳۵,۰۰۰ تومان

پیش غذا

زیتون

زیتون
۱۵,۰۰۰ تومان

گوجه (سیخی)

گوجه (سیخی)
۱۰,۰۰۰ تومان

ریحان و پیاز و لیمو

ریحان و پیاز و لیمو
۵,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه بطری

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه بطری
۶,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱,۵۰۰ میلی لیتر
نوشابه خانواده
۱۵,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی
۱۲,۵۰۰ تومان

ماءالشعیر شیشه ای

۳۰۰ میلی لیتر
ماءالشعیر شیشه ای
۱۰,۰۰۰ تومان

دوغ لیوانی

۲۸۰ میلی لیتر
دوغ لیوانی
۱۰,۰۰۰ تومان

دوغ محلی کوچک

۰.۵ لیتر
دوغ محلی کوچک
۱۵,۰۰۰ تومان

دوغ محلی خانواده

۱.۵ لیتر
دوغ محلی خانواده
۳۰,۰۰۰ تومان

دوغ خانواده

۱.۵ لیتر
دوغ خانواده
۲۰,۰۰۰ تومان