جست‌وجو در اسنپ‌فود

چلو کباب

چلو کباب بناب

دورچین
چلو کباب بناب
۳۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده نگین دار

چلو کباب کوبیده نگین دار
۲۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده

دو سیخ
چلو کباب کوبیده
۲۴,۰۰۰ تومان

چلو کباب لقمه مخصوص

دورچین
چلو کباب لقمه مخصوص
۲۶,۰۰۰ تومان

چلو کباب وزیری

چلو کباب وزیری
۲۶,۰۰۰ تومان

چلو کباب لقمه

چلو کباب لقمه
۲۰,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب (ران)

چلو جوجه کباب (ران)
۱۸,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب مخصوص

دورچین
چلو جوجه کباب مخصوص
۲۱,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب

چلو جوجه کباب
۱۷,۰۰۰ تومان

خوراک

کباب بناب (یک سیخ)

کباب بناب (یک سیخ)
۲۳,۰۰۰ تومان

کباب کوبیده نگین دار (یک سیخ)

کباب کوبیده نگین دار (یک سیخ)
۱۸,۰۰۰ تومان

کباب لقمه (یک سیخ)

یک سیخ ۱۸۰ گرم
کباب لقمه (یک سیخ)
۱۵,۰۰۰ تومان

کباب لقمه مخصوص (یک سیخ)

کباب لقمه مخصوص (یک سیخ)
۲۰,۰۰۰ تومان

کباب کوبیده (یک سیخ)

یک سیخ ۱۰۰ گرم
کباب کوبیده (یک سیخ)
۱۰,۰۰۰ تومان

کباب وزیری

بدون دورچین
کباب وزیری
۲۵,۰۰۰ تومان

جوجه کباب مخصوص (یک سیخ)

جوجه کباب مخصوص (یک سیخ)
۱۵,۰۰۰ تومان

جوجه کباب ران (یک سیخ)

جوجه کباب ران (یک سیخ)
۱۳,۰۰۰ تومان

جوجه کباب (یک سیخ)

۲۰۰ گرم یک سیخ
جوجه کباب (یک سیخ)
۱۲,۰۰۰ تومان

خوراک مرغ

خوراک مرغ
۱۱,۰۰۰ تومان

خوراک بال کبابی

خوراک بال کبابی
۹,۰۰۰ تومان

غذای ایرانی

زرشک پلو با مرغ

زرشک پلو با مرغ
۱۶,۰۰۰ تومان

پیش غذا

زیتون پرورده

زیتون پرورده
۲,۵۰۰ تومان

ماست موسیر

ماست موسیر
۲,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه بطری

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری
۲,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی
۳,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده
۵,۰۰۰ تومان

دلستر قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
دلستر قوطی
۳,۰۰۰ تومان

دلستر خانواده

دلستر خانواده
۶,۰۰۰ تومان

دوغ بطری

۳۰۰ میلی لیتر
دوغ بطری
۲,۰۰۰ تومان