جست‌وجو در اسنپ‌فود

چلو کباب

چلو جوجه کباب مخصوص زعفرانی

چلو جوجه کباب مخصوص زعفرانی
۲۵,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب معمولی

چلو جوجه کباب معمولی
۱۷,۰۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده مخصوص زعفرانی

۲ سیخ
چلو کباب کوبیده مخصوص زعفرانی
۲۴,۰۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده

یک سیخ
چلو کباب کوبیده
۱۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب قفقازی مخصوص زعفرانی

چلو کباب قفقازی مخصوص زعفرانی
۳۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب سلطانی مخصوص زعفرانی

چلو کباب سلطانی مخصوص زعفرانی
۵۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب میکس

چلو کباب میکس
۳۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب برگ مخصوص

چلو کباب برگ مخصوص
۴۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب چنجه مخصوص

چلو کباب چنجه مخصوص
۴۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب بختیاری مخصوص

چلو کباب بختیاری مخصوص
۴۰,۰۰۰ تومان

چلو بال کبابی

۶ تکه
چلو بال کبابی
۱۷,۰۰۰ تومان

چلو کتف کبابی

۶ تکه
چلو کتف کبابی
۱۷,۰۰۰ تومان

چلو کره

چلو کره
۱۰,۰۰۰ تومان

خوراک

کباب کوبیده زعفرانی (یک سیخ)

کباب کوبیده زعفرانی (یک سیخ)
۱۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب کوبیده مخصوص

۲ سیخ
خوراک کباب کوبیده مخصوص
۲۲,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب مخصوص

خوراک جوجه کباب مخصوص
۲۳,۰۰۰ تومان

خوراک کباب برگ ممتاز

خوراک کباب برگ ممتاز
۳۵,۰۰۰ تومان

خوراک کباب چنجه ممتاز

خوراک کباب چنجه ممتاز
۳۵,۰۰۰ تومان

خوراک کباب قفقازی

خوراک کباب قفقازی
۳۲,۰۰۰ تومان

خوراک کباب بختیاری مخصوص

خوراک کباب بختیاری مخصوص
۳۵,۰۰۰ تومان

خوراک کباب سلطانی مخصوص

خوراک کباب سلطانی مخصوص
۴۵,۰۰۰ تومان

خوراک کتف کبابی

۶ تکه
خوراک کتف کبابی
۱۵,۰۰۰ تومان

خوراک بال کبابی

۶ تکه
خوراک بال کبابی
۱۵,۰۰۰ تومان

خوراک مرغ

خوراک مرغ
۱۵,۰۰۰ تومان

گوجه کبابی (یک سیخ)

گوجه کبابی (یک سیخ)
۴,۰۰۰ تومان

فلفل کبابی

فلفل کبابی
۴,۰۰۰ تومان

غذای ایرانی

زرشک پلو با مرغ

زرشک پلو با مرغ
۲۰,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قورمه سبزی

چلو خورشت قورمه سبزی
۱۵,۰۰۰ تومان

خورشت قورمه سبزی (اضافه)

خورشت قورمه سبزی (اضافه)
۱۰,۰۰۰ تومان

سالاد و پیش غذا

سالاد فصل

سالاد فصل
۶,۰۰۰ تومان

نان تنوری داغ

نان تنوری داغ
۱,۵۰۰ تومان

سوپ جو

سوپ جو
۶,۰۰۰ تومان

زیتون محلی

زیتون محلی
۶,۰۰۰ تومان

ماست چکیده موسیر

ماست چکیده موسیر
۳,۵۰۰ تومان

ماست و خیار

ماست و خیار
۶,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی
۳,۵۰۰ تومان

نوشابه بطری

نوشابه بطری
۲,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده

نوشابه خانواده
۵,۰۰۰ تومان

دلستر قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
دلستر قوطی
۴,۵۰۰ تومان

دلستر خانواده

۱/۵ لیتر
دلستر خانواده
۶,۵۰۰ تومان

دوغ محلی کوچک

دوغ محلی کوچک
۳,۵۰۰ تومان

دوغ محلی خانواده

۱/۵ لیتر
دوغ محلی خانواده
۷,۵۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۵۰۰ میلی لیتر
آب معدنی کوچک
۱,۵۰۰ تومان