جست‌وجو در اسنپ‌فود

اسنپ فود

رستوران های تهران

کباب سنتی بناب آذربایجان

خوراک

خوراک کباب ساطوری بناب معمولی

۲۰۰ گرم گوشت گوسفندی
خوراک کباب ساطوری بناب معمولی
۱۹,۰۰۰ تومان

خوراک کباب ساطوری بناب مخصوص

۳۰۰ گرم گوشت گوسفندی
خوراک کباب ساطوری بناب مخصوص
۲۶,۰۰۰ تومان

خوراک کباب ساطوری بناب ویژه

۴۰۰ گرم گوشت گوسفندی
خوراک کباب ساطوری بناب ویژه
۳۳,۰۰۰ تومان

خوراک کباب پپرونی

۲۵۰ گرم گوشت گوسفندی
خوراک کباب پپرونی
۲۸,۰۰۰ تومان

خوراک کباب سنتی آدانا

۳۰۰ گرم
خوراک کباب سنتی آدانا
۳۵,۰۰۰ تومان

خوراک کباب کوبیده نگین دار

۲۵۰ گرم گوشت گوسفندی
خوراک کباب کوبیده نگین دار
۲۸,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب بدون استخوان مخصوص

خوراک جوجه کباب بدون استخوان مخصوص
۱۹,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب با استخوان مخصوص

خوراک جوجه کباب با استخوان مخصوص
۱۹,۰۰۰ تومان

بال کبابی معمولی

بال کبابی معمولی
۱۱,۰۰۰ تومان

بال کبابی مخصوص

بال کبابی مخصوص
۱۳,۰۰۰ تومان

کتف کبابی مخصوص

کتف کبابی مخصوص
۱۳,۰۰۰ تومان

چلو کره

چلو کره
۹,۰۰۰ تومان

پیش غذا

ماست موسیر

ماست موسیر
۳,۰۰۰ تومان

زیتون پرورده

زیتون پرورده
۵,۰۰۰ تومان

ترشی

ترشی
۳,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

دوغ لیوانی

دوغ لیوانی
۲,۰۰۰ تومان

دوغ محلی کوچک

دوغ محلی کوچک
۴,۰۰۰ تومان

دوغ محلی خانواده

دوغ محلی خانواده
۷,۰۰۰ تومان

نوشابه بطری

نوشابه بطری
۳,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده

نوشابه خانواده
۵,۰۰۰ تومان

دوغ قوطی

دوغ قوطی
۳,۵۰۰ تومان