جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

کباب کوبیده (یک سیخ)

کباب کوبیده (یک سیخ)
۱۰
۳۰,۰۰۰ ۲۷,۰۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده مخصوص (دو سیخ)

برنج ایرانی
چلو کباب کوبیده مخصوص (دو سیخ)
۱۰
۱۰۰,۰۰۰ ۹۰,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب مخصوص

برنج ایرانی
چلو جوجه کباب مخصوص
۱۰
۱۰۰,۰۰۰ ۹۰,۰۰۰ تومان

تخفیف‌دارها

چلو کباب کوبیده مخصوص (دو سیخ)

برنج ایرانی
چلو کباب کوبیده مخصوص (دو سیخ)
۱۰
۱۰۰,۰۰۰ ۹۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب میکس

برنج ایرانی
چلو کباب میکس
۱۰
۱۴۰,۰۰۰ ۱۲۶,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب مخصوص

برنج ایرانی
چلو جوجه کباب مخصوص
۱۰
۱۰۰,۰۰۰ ۹۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب کوبیده

به همراه نان
خوراک کباب کوبیده
۱۰
۷۰,۰۰۰ ۶۳,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب

به همراه نان
خوراک جوجه کباب
۱۰
۸۰,۰۰۰ ۷۲,۰۰۰ تومان

خوراک کباب میکس

به همراه نان
خوراک کباب میکس
۱۰
۱۲۰,۰۰۰ ۱۰۸,۰۰۰ تومان

جوجه کباب (یک سیخ)

جوجه کباب (یک سیخ)
۱۰
۷۰,۰۰۰ ۶۳,۰۰۰ تومان

کباب کوبیده (یک سیخ)

کباب کوبیده (یک سیخ)
۱۰
۳۰,۰۰۰ ۲۷,۰۰۰ تومان

چلو کباب

چلو کباب کوبیده مخصوص (دو سیخ)

برنج ایرانی
چلو کباب کوبیده مخصوص (دو سیخ)
۱۰
۱۰۰,۰۰۰ ۹۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب میکس

برنج ایرانی
چلو کباب میکس
۱۰
۱۴۰,۰۰۰ ۱۲۶,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب مخصوص

برنج ایرانی
چلو جوجه کباب مخصوص
۱۰
۱۰۰,۰۰۰ ۹۰,۰۰۰ تومان

چلو کره

برنج ایرانی
چلو کره
۴۰,۰۰۰ تومان

خوراک

خوراک کباب کوبیده

به همراه نان
خوراک کباب کوبیده
۱۰
۷۰,۰۰۰ ۶۳,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب

به همراه نان
خوراک جوجه کباب
۱۰
۸۰,۰۰۰ ۷۲,۰۰۰ تومان

خوراک کباب میکس

به همراه نان
خوراک کباب میکس
۱۰
۱۲۰,۰۰۰ ۱۰۸,۰۰۰ تومان

جوجه کباب (یک سیخ)

جوجه کباب (یک سیخ)
۱۰
۷۰,۰۰۰ ۶۳,۰۰۰ تومان

کباب کوبیده (یک سیخ)

کباب کوبیده (یک سیخ)
۱۰
۳۰,۰۰۰ ۲۷,۰۰۰ تومان

بال کبابی (یک سیخ)

بال کبابی (یک سیخ)
۵۰,۰۰۰ تومان

کتف کبابی (یک سیخ)

یک سیخ کتف
کتف کبابی (یک سیخ)
۵۰,۰۰۰ تومان

گوجه کبابی (یک سیخ)

۴ عدد گوجه کبابی نصفه
گوجه کبابی (یک سیخ)
۵,۰۰۰ تومان

پیش غذا

زیتون کوچک

حدود ۱۰۰ گرم زیتون
زیتون کوچک
۲۰,۰۰۰ تومان

زیتون بزرگ

حدود ۲۰۰ گرم زیتون
زیتون بزرگ
۳۰,۰۰۰ تومان

ماست موسیر

ماست موسیر
۹,۰۰۰ تومان

ماست موسیر محلی

ماست موسیر محلی
۲۵,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه شیشه ای

۲۵۰ میلی لیتر
نوشابه شیشه ای

کوکاکولا

۹,۰۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۹,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده

کوکاکولا

۱۸,۰۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۱۸,۰۰۰ تومان

دوغ محلی کوچک

۲۶۰ میلی لیتر
دوغ محلی کوچک
۲۵,۰۰۰ تومان

دوغ محلی بزرگ

دوغ محلی گردو وسبزی دار مخصوص نمونه
دوغ محلی بزرگ
۵۰,۰۰۰ تومان

آب معدنی دسنی

۰.۵ لیتر
آب معدنی دسنی
۴,۰۰۰ تومان