جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

خوراک کباب مخلوط (کوبیده و جوجه)

۲۰۰ گرم جوجه ۱۰۰ گرم کوبیده همراه با گوجه و دورچین: لیمو، نان گوشت گوسفندی خالص
خوراک کباب مخلوط (کوبیده و جوجه)
۱۰
۹۰,۰۰۰ ۸۱,۰۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده (دو سیخ)

۲ سیخ کباب هر سیخ به وزن ۱۱۰ گرم نان و پیاز و سماق و لیموگوشت گوسفندی خالص
چلو کباب کوبیده (دو سیخ)
۱۰
۱۴۰,۰۰۰ ۱۲۶,۰۰۰ تومان

زرشک پلو با مرغ

۴۵۰ گرم مرغ همراه ۱ پرس برنج و زرشک، نان و پیاز
زرشک پلو با مرغ
۱۰
۱۱۵,۰۰۰ ۱۰۳,۵۰۰ تومان

تخفیف‌دارها

چلو کباب کوبیده معمولی

یک سیخ کباب کوبیده ۱۱۰ گرمی، برنج، گوجه، لیمو، پیاز، نان گوشت گوسفندی خالص
چلو کباب کوبیده معمولی
۱۰
۱۰۵,۰۰۰ ۹۴,۵۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب مخصوص

۳۰۰ گرم جوجه فیله همراه با گوجه دور چین ونان لیمو
خوراک جوجه کباب مخصوص
۱۰
۹۰,۰۰۰ ۸۱,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قیمه

چلو خورشت قیمه
۱۰
۸۵,۰۰۰ ۷۶,۵۰۰ تومان

زرشک پلو با مرغ

۴۵۰ گرم مرغ همراه ۱ پرس برنج و زرشک، نان و پیاز
زرشک پلو با مرغ
۱۰
۱۱۵,۰۰۰ ۱۰۳,۵۰۰ تومان

خوراک بال کبابی

۵ تکه بال همراه با گوجه و دورچین: لیمو، نان
خوراک بال کبابی
۱۰
۵۰,۰۰۰ ۴۵,۰۰۰ تومان

خوراک کباب سلطانی

۲۰۰ گرم گوشت گوسفندی، ۱۰۰ گرم کوبیده همراه با گوجه و دورچین: لیمو، نان
خوراک کباب سلطانی
۱۰
۲۲۰,۰۰۰ ۱۹۸,۰۰۰ تومان

خوراک کباب چنجه (گوسفندی)

۲۰۰ گرم گوشت گوسفندی همراه با گوجه و دورچین: لیمو، نان
خوراک کباب چنجه (گوسفندی)
۱۰
۱۹۵,۰۰۰ ۱۷۵,۵۰۰ تومان

خوراک کباب چنجه (گوساله)

۲۰۰ گرم گوشت گوساله همراه با گوجه و دورچین: لیمو، نان
خوراک کباب چنجه (گوساله)
۱۰
۱۸۰,۰۰۰ ۱۶۲,۰۰۰ تومان

خوراک کباب برگ (گوسفندی)

۲۰۰ گرم گوشت گوسفند همراه با گوجه و دورچین: لیمو، نان
خوراک کباب برگ (گوسفندی)
۱۰
۱۹۵,۰۰۰ ۱۷۵,۵۰۰ تومان

خوراک کباب برگ (گوساله)

۲۰۰ گرم گوشت گوساله همراه با گوجه و دورچین: لیمو، نان
خوراک کباب برگ (گوساله)
۱۰
۱۸۵,۰۰۰ ۱۶۶,۵۰۰ تومان

خوراک کباب مخلوط (کوبیده و جوجه)

۲۰۰ گرم جوجه ۱۰۰ گرم کوبیده همراه با گوجه و دورچین: لیمو، نان گوشت گوسفندی خالص
خوراک کباب مخلوط (کوبیده و جوجه)
۱۰
۹۰,۰۰۰ ۸۱,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب زعفرانی

۲۰۰ گرم جوجه فیله همراه با گوجه و دورچین: لیمو، نان
خوراک جوجه کباب زعفرانی
۱۰
۶۰,۰۰۰ ۵۴,۰۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده (دو سیخ)

۲ سیخ کباب هر سیخ به وزن ۱۱۰ گرم نان و پیاز و سماق و لیموگوشت گوسفندی خالص
چلو کباب کوبیده (دو سیخ)
۱۰
۱۴۰,۰۰۰ ۱۲۶,۰۰۰ تومان

چلو کباب مخلوط (کوبیده و جوجه)

۲۰۰ گرم جوجه ۱۰۰ گرم کوبیده همراه با گوجه و دورچین: لیمو، نان گوشت گوسفندی خالص
چلو کباب مخلوط (کوبیده و جوجه)
۱۰
۱۴۰,۰۰۰ ۱۲۶,۰۰۰ تومان

چلو کباب چنجه (گوساله)

۲۰۰ گرم گوشت گوساله همراه با گوجه و دورچین لیمو نان
چلو کباب چنجه (گوساله)
۱۰
۲۲۵,۰۰۰ ۲۰۲,۵۰۰ تومان

چلو کباب چنجه (گوسفندی)

۲۰۰ گرم گوشت گوسفندی همراه با گوجه و دورچین: لیمو، نان
چلو کباب چنجه (گوسفندی)
۱۰
۲۴۵,۰۰۰ ۲۲۰,۵۰۰ تومان

چلو کباب سلطانی

۲۰۰ گرم گوشت گوساله ۱۰۰ گرم کوبیده همراه با گوجه و دورچین: لیمو، گوشت گوسفندی خالص
چلو کباب سلطانی
۱۰
۲۷۰,۰۰۰ ۲۴۳,۰۰۰ تومان

چلو کباب برگ (گوسفندی)

۲۰۰ گرم گوشت گوسفندی همراه با گوجه و دورچین: لیمو، نان
چلو کباب برگ (گوسفندی)
۱۰
۲۵۰,۰۰۰ ۲۲۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب برگ (گوساله)

۲۰۰ گرم گوشت گوساله همراه با گوجه و دورچین: لیمو، نان
چلو کباب برگ (گوساله)
۱۰
۲۲۵,۰۰۰ ۲۰۲,۵۰۰ تومان

چلو جوجه کباب مخصوص

۳۰۰ گرم فیله جوجه همراه با گوجه و دورچین لیمو نان
چلو جوجه کباب مخصوص
۱۰
۱۴۵,۰۰۰ ۱۳۰,۵۰۰ تومان

چلو جوجه کباب معمولی

۲۰۰ گرم جوجه سینه کباب، برنج، گوجه، پیاز، لیمو، نان
چلو جوجه کباب معمولی
۱۰
۱۱۵,۰۰۰ ۱۰۳,۵۰۰ تومان

چلو کباب لقمه

۱۸۰ گرم کوبیده و تکه های جوجه به همراه گوجه، نان، پیاز و لیمو، گوشت گوسفندی خالص
چلو کباب لقمه
۱۰
۱۴۰,۰۰۰ ۱۲۶,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قورمه سبزی

چلو خورشت قورمه سبزی
۱۰
۸۵,۰۰۰ ۷۶,۵۰۰ تومان

چلو کباب

چلو کباب کوبیده معمولی

یک سیخ کباب کوبیده ۱۱۰ گرمی، برنج، گوجه، لیمو، پیاز، نان گوشت گوسفندی خالص
چلو کباب کوبیده معمولی
۱۰
۱۰۵,۰۰۰ ۹۴,۵۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده (دو سیخ)

۲ سیخ کباب هر سیخ به وزن ۱۱۰ گرم نان و پیاز و سماق و لیموگوشت گوسفندی خالص
چلو کباب کوبیده (دو سیخ)
۱۰
۱۴۰,۰۰۰ ۱۲۶,۰۰۰ تومان

چلو کباب لقمه

۱۸۰ گرم کوبیده و تکه های جوجه به همراه گوجه، نان، پیاز و لیمو، گوشت گوسفندی خالص
چلو کباب لقمه
۱۰
۱۴۰,۰۰۰ ۱۲۶,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب معمولی

۲۰۰ گرم جوجه سینه کباب، برنج، گوجه، پیاز، لیمو، نان
چلو جوجه کباب معمولی
۱۰
۱۱۵,۰۰۰ ۱۰۳,۵۰۰ تومان

چلو جوجه کباب مخصوص

۳۰۰ گرم فیله جوجه همراه با گوجه و دورچین لیمو نان
چلو جوجه کباب مخصوص
۱۰
۱۴۵,۰۰۰ ۱۳۰,۵۰۰ تومان

چلو کباب برگ (گوساله)

۲۰۰ گرم گوشت گوساله همراه با گوجه و دورچین: لیمو، نان
چلو کباب برگ (گوساله)
۱۰
۲۲۵,۰۰۰ ۲۰۲,۵۰۰ تومان

چلو کباب برگ (گوسفندی)

۲۰۰ گرم گوشت گوسفندی همراه با گوجه و دورچین: لیمو، نان
چلو کباب برگ (گوسفندی)
۱۰
۲۵۰,۰۰۰ ۲۲۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب سلطانی

۲۰۰ گرم گوشت گوساله ۱۰۰ گرم کوبیده همراه با گوجه و دورچین: لیمو، گوشت گوسفندی خالص
چلو کباب سلطانی
۱۰
۲۷۰,۰۰۰ ۲۴۳,۰۰۰ تومان

چلو کباب چنجه (گوسفندی)

۲۰۰ گرم گوشت گوسفندی همراه با گوجه و دورچین: لیمو، نان
چلو کباب چنجه (گوسفندی)
۱۰
۲۴۵,۰۰۰ ۲۲۰,۵۰۰ تومان

چلو کباب چنجه (گوساله)

۲۰۰ گرم گوشت گوساله همراه با گوجه و دورچین لیمو نان
چلو کباب چنجه (گوساله)
۱۰
۲۲۵,۰۰۰ ۲۰۲,۵۰۰ تومان

چلو کباب مخلوط (کوبیده و جوجه)

۲۰۰ گرم جوجه ۱۰۰ گرم کوبیده همراه با گوجه و دورچین: لیمو، نان گوشت گوسفندی خالص
چلو کباب مخلوط (کوبیده و جوجه)
۱۰
۱۴۰,۰۰۰ ۱۲۶,۰۰۰ تومان

خوراک

خوراک جوجه کباب زعفرانی

۲۰۰ گرم جوجه فیله همراه با گوجه و دورچین: لیمو، نان
خوراک جوجه کباب زعفرانی
۱۰
۶۰,۰۰۰ ۵۴,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب مخصوص

۳۰۰ گرم جوجه فیله همراه با گوجه دور چین ونان لیمو
خوراک جوجه کباب مخصوص
۱۰
۹۰,۰۰۰ ۸۱,۰۰۰ تومان

خوراک کباب مخلوط (کوبیده و جوجه)

۲۰۰ گرم جوجه ۱۰۰ گرم کوبیده همراه با گوجه و دورچین: لیمو، نان گوشت گوسفندی خالص
خوراک کباب مخلوط (کوبیده و جوجه)
۱۰
۹۰,۰۰۰ ۸۱,۰۰۰ تومان

خوراک کباب برگ (گوساله)

۲۰۰ گرم گوشت گوساله همراه با گوجه و دورچین: لیمو، نان
خوراک کباب برگ (گوساله)
۱۰
۱۸۵,۰۰۰ ۱۶۶,۵۰۰ تومان

خوراک کباب برگ (گوسفندی)

۲۰۰ گرم گوشت گوسفند همراه با گوجه و دورچین: لیمو، نان
خوراک کباب برگ (گوسفندی)
۱۰
۱۹۵,۰۰۰ ۱۷۵,۵۰۰ تومان

خوراک کباب چنجه (گوساله)

۲۰۰ گرم گوشت گوساله همراه با گوجه و دورچین: لیمو، نان
خوراک کباب چنجه (گوساله)
۱۰
۱۸۰,۰۰۰ ۱۶۲,۰۰۰ تومان

خوراک کباب چنجه (گوسفندی)

۲۰۰ گرم گوشت گوسفندی همراه با گوجه و دورچین: لیمو، نان
خوراک کباب چنجه (گوسفندی)
۱۰
۱۹۵,۰۰۰ ۱۷۵,۵۰۰ تومان

خوراک کباب سلطانی

۲۰۰ گرم گوشت گوسفندی، ۱۰۰ گرم کوبیده همراه با گوجه و دورچین: لیمو، نان
خوراک کباب سلطانی
۱۰
۲۲۰,۰۰۰ ۱۹۸,۰۰۰ تومان

خوراک بال کبابی

۵ تکه بال همراه با گوجه و دورچین: لیمو، نان
خوراک بال کبابی
۱۰
۵۰,۰۰۰ ۴۵,۰۰۰ تومان

غذای ایرانی

زرشک پلو با مرغ

۴۵۰ گرم مرغ همراه ۱ پرس برنج و زرشک، نان و پیاز
زرشک پلو با مرغ
۱۰
۱۱۵,۰۰۰ ۱۰۳,۵۰۰ تومان

چلو خورشت قیمه

چلو خورشت قیمه
۱۰
۸۵,۰۰۰ ۷۶,۵۰۰ تومان

چلو خورشت قورمه سبزی

چلو خورشت قورمه سبزی
۱۰
۸۵,۰۰۰ ۷۶,۵۰۰ تومان

سالاد و پیش غذا

سالاد فصل

بسته بندی شرکتی بامیکا
سالاد فصل
۳۵,۰۰۰ تومان

سالاد کلم

بسته بندی شرکتی با میکا
سالاد کلم
۱۲,۰۰۰ تومان

سالاد سزار

کاهو سینه مرغ نان تست
سالاد سزار
۱۴۰,۰۰۰ تومان

ماست کوزه ای

ماست کوزه ای
۱۷,۰۰۰ تومان

ماست موسیر

ماست موسیر
۸,۰۰۰ تومان

زیتون پرورده

زیتون پرورده
۱۵,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی
۱۲,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده
۱۸,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی
۱۴,۰۰۰ تومان

دوغ لیوانی

۲۸۰ میلی لیتر
دوغ لیوانی
۱۰,۰۰۰ تومان

دوغ خانواده

۱.۵ لیتر
دوغ خانواده
۲۸,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۰.۵ لیتر
آب معدنی کوچک
۶۰,۰۰۰ تومان