جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

چلوجوجه مخصوص

۲۰۰گرم جوجه(سینه) ۳۵۰گرم برنج ایرانی کره گوجه لیمو
چلوجوجه مخصوص
۹۵,۰۰۰ تومان

چلو کوبیده ویژه ( دو سیخ )

دو سیخ کباب کوبیده، هرسیخ ۱۲۰ گرم باگوشت گوسفندی و گوساله، همراه با گوجه، کره، فلفل، برنج ایرانی هاشمی
چلو کوبیده ویژه ( دو سیخ )
۱۰۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب برگ

سیصدگرم راسته گوساله تخته کاری شده گوجه فلفل نان دورچین روز
خوراک کباب برگ
۱۳۰,۰۰۰ تومان

خوراک کوبیده مخصوص ۲سیخ با دورچین

دوسیخ کوبیده ۱۲۰ گرمی (گوسفندی و گوساله)، گوجه، فلفل، نان دورچین روز
خوراک کوبیده مخصوص 2سیخ با دورچین
۷۵,۰۰۰ تومان

پیش غذا

یک کیلوسوپ

یک کیلو سوپ جو
یک کیلوسوپ
۶۰,۰۰۰ تومان

منوی با چلو

چلو کوبیده ویژه ( دو سیخ )

دو سیخ کباب کوبیده، هرسیخ ۱۲۰ گرم باگوشت گوسفندی و گوساله، همراه با گوجه، کره، فلفل، برنج ایرانی هاشمی
چلو کوبیده ویژه ( دو سیخ )
۱۰۰,۰۰۰ تومان

چلوکوبیده نگین دار دو سیخ

دو سیخ ۱۵۰ گرم با نگین های جوجه با گوشت گوسفندی و گوساله، با گوجه، کره، فلفل، برنج ایرانی هاشمی
چلوکوبیده نگین دار دو سیخ
۱۱۵,۰۰۰ تومان

چلوکباب لقمه

یک سیخ کوبیده ۲۰۰گرمی با گوشت گوسفندی و گوساله، با گوجه، کره، فلفل، برنج ایرانی هاشمی
چلوکباب لقمه
۹۵,۰۰۰ تومان

چلوکباب میکس

یک سیخ جوجه سینه مخصوص دویست و پنجاه گرمی با یک سیخ کوبیده مخصوص ۱۲۰ گرمی با گوشت گوسفندی وگوساله با گوجه و کره و فلفل و برنج ایرا...
چلوکباب میکس
۱۳۵,۰۰۰ تومان

چلوکباب بختیاری

صدو پنجاه گرم راسته(گوساله)با صدوپنجاه گرم جوجه (سینه)در یک سیخ.با گوجه وکره و فلفل و برنج ایرانی هاشمی
چلوکباب بختیاری
۱۴۰,۰۰۰ تومان

چلوکباب چنجه

۳۰۰ گرم گوشت راسته گوساله تیکه شده با گوجه و فلفل وکره و برنج ایرانی هاشمی
چلوکباب چنجه
۱۵۵,۰۰۰ تومان

چلوکباب برگ

۳۰۰ گرم تکه های تخته کاری شده راسته گوساله به همراه ۳۵۰ برنج ایرانی، گوجه، فلفل ،کره
چلوکباب برگ
۱۶۰,۰۰۰ تومان

چلوکباب سلطانی

یک سیخ کباب برگ گوساله، یک سیخ کوبیده گوسفندی و گوساله، به همراه ۳۵۰برنج ایرانی، گوجه، فلفل، کره
چلوکباب سلطانی
۱۹۰,۰۰۰ تومان

چلوماهی قزل الا سرخ شده

۵۰۰گرم ماهی قزل الا ۳۵۰برنج ایرانی کره دورچین روز
چلوماهی قزل الا سرخ شده
۱۲۰,۰۰۰ تومان

چلوماهی قزل الا کبابی

۵۰۰گرم ماهی کبابی قزل الا ۳۵۰ گرم برنج ایرانی کره دورچین روز
چلوماهی قزل الا کبابی
۱۲۰,۰۰۰ تومان

چلوجوجه مخصوص

۲۰۰گرم جوجه(سینه) ۳۵۰گرم برنج ایرانی کره گوجه لیمو
چلوجوجه مخصوص
۹۵,۰۰۰ تومان

چلوجوجه ران

۳۰۰گرم جوجه( ران) بدون استخوان گوجه کره فلفل لیمو
چلوجوجه ران
۱۰۰,۰۰۰ تومان

چلوکباب جوجه با استخوان

۴۰۰گرم جوجه با استخوان (ران و سینه) ۳۵۰گرم برنج ایرانی گوجه کره فلفل لیمو
چلوکباب جوجه با استخوان
۱۰۵,۰۰۰ تومان

چلو جوجه ترش ران

۳۰۰گرم جوجه ترش(ران بدون استخوان ) رب انارو ۳۵۰ گرم برنج ایرانی گوجه فلفل کره لیمو
چلو جوجه ترش ران
۱۰۵,۰۰۰ تومان

چلوکباب کتف

۶-۷ تکه کتف مرغ، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، گوجه، کره، فلفل، لیمو
چلوکباب کتف
۹۵,۰۰۰ تومان

چلوکباب بال

۶-۷ تیکه بال مرغ، ۳۵۰گرم برنج ایرانی، گوجه، کره، فلفل، لیمو
چلوکباب بال
۹۵,۰۰۰ تومان

چلوکره

۴۰۰گرم برنج ایرانی با کره
چلوکره
۳۵,۰۰۰ تومان

چلو کوبیده تک سیخ.

۱۲۰گرم کوبیده(گوسفندی و گوساله) ۳۵۰گرم برنج ایرانی گوجه کره فلفل لیمو
چلو کوبیده تک سیخ.
۷۵,۰۰۰ تومان

قاشق و چنگال

نیم کیلو سوپ جو
قاشق و چنگال
۲,۰۰۰ تومان

منوی خوراک ها

گوجه

۴ عددگوجه کبابی
گوجه
۱۰,۰۰۰ تومان

خوراک ماهی قزل آلا کبابی

چهارصدگرم ماهی قزل آلا کبابی نان دورچین روز
خوراک ماهی قزل آلا کبابی
۹۵,۰۰۰ تومان

خوراک کوبیده مخصوص ۲سیخ با دورچین

دوسیخ کوبیده ۱۲۰ گرمی (گوسفندی و گوساله)، گوجه، فلفل، نان دورچین روز
خوراک کوبیده مخصوص 2سیخ با دورچین
۷۵,۰۰۰ تومان

خوراک کوبیده نگین دار با دورچین

دوسیخ کوبیده نگین دار ۱۲۰ گرمی (گوسفندی و گوساله) گوجه، فلفل، نان، دورچین روز
خوراک کوبیده نگین دار با دورچین
۹۰,۰۰۰ تومان

کوبیده نگین دار تک سیخ

صدوپنجاه گرم کوبیده نگین دار(گوسفندی و گوساله)
کوبیده نگین دار تک سیخ
۴۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب برگ

سیصدگرم راسته گوساله تخته کاری شده گوجه فلفل نان دورچین روز
خوراک کباب برگ
۱۳۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب چنجه

سیصدگرم راسته گوساله تکه شده گوجه فلفل نان دورچین روز
خوراک کباب چنجه
۱۲۵,۰۰۰ تومان

خوراک کباب سلطانی

سیصدگرم برگ (راسته گوساله تخته کاری شده ) وصدوبیست گرم کوبیده(گوسفندی و گوساله) گوجه فلفل نان دورچین روز
خوراک کباب سلطانی
۱۷۰,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه با استخوان

چهارصدگرم جوجه با استخوان(ران و سینه) گوجه فلفل نان دورچین روز
خوراک جوجه با استخوان
۸۰,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه مخصوص

دویست گرم جوجه سینه گوجه فلفل نان دورچین روز
خوراک جوجه مخصوص
۷۰,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه معمولی

۱۵۰گرمی جوجه سینه گوجه فلفل نان دورچین روز
خوراک جوجه معمولی
۶۵,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه ران

۳۰۰گرم جوجه ران بدون استخوان گوجه فلفل نان دورچین روز
خوراک جوجه ران
۸۰,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه ترش ران

دویست وپنجاه گرم جوجه ترش(ران) با رب انار گوجه فلفل نان دورچین روز
خوراک جوجه ترش ران
۸۵,۰۰۰ تومان

خوراک کتف کبابی

شش یا هفت تیکه کتف مرغ گوجه فلفل نان دورچین روز
خوراک کتف کبابی
۷۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب بال

شش یا هفت تیکه بال گوجه فلفل نان دورچین روز
خوراک کباب بال
۷۰,۰۰۰ تومان

خوراک ماهی سرخ شده قزل آلا

چهارصد گرم ماهی قزل الا سرخ شده نان دورچین روز
خوراک ماهی سرخ شده قزل آلا
۹۵,۰۰۰ تومان

فلفل کبابی

فلفل سبز کبابی ۱۰عدد
فلفل کبابی
۱۰,۰۰۰ تومان

خوراک میکس

خوراک میکس (یک سیخ جوجه سینه دویست وپنجاه گرمی یک سیخ صدوبیست گرمی کوبیده(گوسفندی و گوساله) نان دورچین روز
خوراک میکس
۱۱۰,۰۰۰ تومان

کوبیده ویژه سیخی

۱۲۰ گرم گوشت گرم مخلوط گوساله و گوسفندی
کوبیده ویژه سیخی
۳۵,۰۰۰ تومان

نوشیدنی ها

آب معدنی

۵۰۰ میلی لیتر.
آب معدنی
۵,۰۰۰ تومان

دلستر قوطی

دلستر قوطی
دلستر قوطی
۱۴,۰۰۰ تومان

دوغ خانواده

دوغ ۱/۵ لیتری خوشگوار
دوغ خانواده
۲۸,۰۰۰ تومان

دلستر خانواده ا لیتری

ا لیتری
دلستر خانواده ا لیتری
۱۷,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی کوکا کولا

نوشابه قوطی ۳۳۰سی سی
نوشابه قوطی کوکا کولا
۱۲,۰۰۰ تومان

آب معدنی بزرگ

آب معدنی ۱/۵ لیتر
آب معدنی بزرگ
۷,۰۰۰ تومان

دوغ کوچک

دوغ بطری
دوغ کوچک
۷,۵۰۰ تومان

نوشابه بطریی کوکا کولا

نوشابه بطریی
نوشابه بطریی کوکا کولا
۸,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده زرد

نوشابه خانواده زرد
نوشابه خانواده زرد
۱۸,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده اسپرایت

نوشابه خانواده اسپرایت
نوشابه خانواده اسپرایت
۱۸,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی فانتا

نوشابه قوطی زرد
نوشابه قوطی فانتا
۱۲,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی اسپرایت

نوشابه قوطی اسپرایت
نوشابه قوطی اسپرایت
۱۲,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده مشکی

۱/۵ لیتر
نوشابه خانواده مشکی
۱۸,۰۰۰ تومان

غذا های ایرانی

خوراک مرغ

ران مرغ سیصدوپنجاه گرمی با سس مرغ و دورچین روز
خوراک مرغ
۶۵,۰۰۰ تومان

خورشت قیمه بادمجان بدون پلو

خورشت قیمه بادمجان (گوشت گوساله)
خورشت قیمه بادمجان بدون پلو
۳۵,۰۰۰ تومان

خورشت قیمه سیب زمینی بدون پلو

خورشت قیمه، گوشت گوساله، سیب زمینی سرخ شده
خورشت قیمه سیب زمینی بدون پلو
۳۵,۰۰۰ تومان

چلو قیمه بادمجان

۳۵۰گرم خورشت قیمه بادمجان (گوشت گوساله) ۳۵۰ برنچ ایرانی نان
چلو قیمه بادمجان
۷۵,۰۰۰ تومان

زرشک پلو با مرغ ران

۴۰۰گرم ران مرغ با سس مخصوص ۳۵۰ گرم برنج ایرانی نان
زرشک پلو با مرغ ران
۹۰,۰۰۰ تومان

چلوقرمه سبزی

۳۵۰ گرم خورشت قرمه سبزی(گوشت گوساله) ۳۵۰ گرم برنج ایرانی نان
چلوقرمه سبزی
۷۵,۰۰۰ تومان

چلوقیمه سیب زمینی

۳۵۰گرم خورشت قیمه، گوشت گوساله، سیب زمینی سرخ شده، ۳۵۰گرم برنج ایرانی، نان
چلوقیمه سیب زمینی
۷۵,۰۰۰ تومان

سس مرغ (اضافه)

۴۰۰ گرم برنج ایرانی به همراه ۱ سیخ کباب تکیه های تخته کاری شده راسته گوساله و گوجه -کره -فلفل
سس مرغ (اضافه)
۵,۰۰۰ تومان

دسر و سالاد

سالاد فصل

۳۰۰ گرم کاهو به همراه گوجه- خیار-هویچ و سس مخصوص.
سالاد فصل
۲۰,۰۰۰ تومان

سالاد شیرازی

۲۰۰ گرم سالاد شیرازی ( گوجه، خیار، کمی پیاز طعم دار شده)
سالاد شیرازی
۱۵,۰۰۰ تومان

ماست و خیار

۲۰۰ گرم ماست - خیار و نعناع.
ماست و خیار
۲۰,۰۰۰ تومان

زیتون پرورده شرکتی

۱۵۰ گرم زیتون بدون هسته طعم دار شده با گردو و رب انار.
زیتون پرورده شرکتی
۱۸,۰۰۰ تومان

ماست موسیر شرکتی

ماست تک نفره موسیر
ماست موسیر شرکتی
۷,۰۰۰ تومان