جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

زرشک پلو با مرغ

۳۵۰ گرم برنج ایرانی و ۴۰۰ گرم ران مرغ یا سینه مرغ
زرشک پلو با مرغ
۹۵,۰۰۰ تومان

خوراک کباب کوبیده (یک سیخ)

۱۵۰ گرم. دورچین
خوراک کباب کوبیده (یک سیخ)
۴۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده مخصوص

۲۰۰ گرم، برنج ایرانی
چلو کباب کوبیده مخصوص
۱۰۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب

چلو کباب سلطانی

۱۲۰ گرم راسته گوسفندی، ۱۲۰ گرم کباب کوبیده، برنج ایرانی هاشمی
چلو کباب سلطانی
۱۴۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب برگ مخصوص

۱۲۰ راسته گوسفندی، برنج ایرانی
چلو کباب برگ مخصوص
۱۲۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب بختیاری

۱۵۰ گرم جوجه، ۵۰ گرم راسته گوسفندی، برنج ایرانی
چلو کباب بختیاری
۱۰۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب مخلوط

۱۸۰ گرم جوجه، ۱۲۰ گرم کوبیده، برنج ایرانی
چلو کباب مخلوط
۱۲۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب زعفرانی

۱۵۰ گرم کوبیده زعفران درجه یک برنج ایرانی
چلو کباب زعفرانی
۷۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب نگینی

۱۸۰ گرم، برنج ایرانی
چلو کباب نگینی
۸۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده معمولی

۱۵۰ گرم، برنج ایرانی
چلو کباب کوبیده معمولی
۸۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده مخصوص

۲۰۰ گرم، برنج ایرانی
چلو کباب کوبیده مخصوص
۱۰۰,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب معمولی

۱۸۰ گرم، برنج ایرانی
چلو جوجه کباب معمولی
۸۰,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب مخصوص

۲۵۰ گرم، برنج ایرانی
چلو جوجه کباب مخصوص
۱۰۰,۰۰۰ تومان

خوراک

خوراک کباب سلطانی

۱۲۰ گرم راسته گوسفندی، ۱۰۰ گرم کباب کوبیده، دورچین
خوراک کباب سلطانی
۸۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب برگ

۱۲۰ راسته گوسفندی، دورچین
خوراک کباب برگ
۱۰۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب بختیاری

۱۵۰ گرم جوجه، ۴۰ گرم راسته گوسفندی، دورچین
خوراک کباب بختیاری
۷۵,۰۰۰ تومان

خوراک کباب نگینی

۱۸۰ گرم، دورچین
خوراک کباب نگینی
۴۵,۰۰۰ تومان

خوراک کباب کوبیده لقمه

گوشت ۱۵۰ گرم
خوراک کباب کوبیده لقمه
۴۵,۰۰۰ تومان

خوراک کباب کوبیده (یک سیخ)

۱۵۰ گرم. دورچین
خوراک کباب کوبیده (یک سیخ)
۴۵,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب معمولی

۱۸۰ گرم . دورچین
خوراک جوجه کباب معمولی
۴۵,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب مخصوص

۲۵۰ گرم، دورچین
خوراک جوجه کباب مخصوص
۶۰,۰۰۰ تومان

خوراک مرغ

۴۰۰ گرم مرغ
خوراک مرغ
۵۰,۰۰۰ تومان

چلو ساده

۳۸۰ گرم برنج ایرانی هاشمی
چلو ساده
۳۵,۰۰۰ تومان

غذای ایرانی

زرشک پلو با مرغ

۳۵۰ گرم برنج ایرانی و ۴۰۰ گرم ران مرغ یا سینه مرغ
زرشک پلو با مرغ
۹۵,۰۰۰ تومان

چلو خورشت

چلو خورشت قورمه سبزی

۳۵۰ گرم برنج ایرانی و ۳۰۰ گرم خورشت با گوشت گوشفندی
چلو خورشت قورمه سبزی
۷۵,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قیمه سیب زمینی

۳۵۰ گرم برنج ایرانی و ۳۰۰ گرم خورشت با شیب زمینی و گوشت گوشفندی
چلو خورشت قیمه سیب زمینی
۷۵,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قیمه بادمجان

۳۵۰ گرم برنج ایرانی و ۳۰۰ گرم خورشت با بادمجان و گوشت گوشفندی
چلو خورشت قیمه بادمجان
۷۵,۰۰۰ تومان

پیش غذا

لیوان یک بار مضرف

لیوان یک بار مضرف
۵۰۰ تومان

پک قاشق و چنگال

شامل قاشق چنگال دشتمال نمک خلال دندان
پک قاشق و چنگال
۱,۵۰۰ تومان

گوجه کبابی

هر شیخ ۴ عدد گوجه
گوجه کبابی
۷,۰۰۰ تومان

زیتون

پرورده بدون هشته
زیتون
۱۵,۰۰۰ تومان

ماست

شاده
ماست
۵,۰۰۰ تومان

ماست موسیر

۹۰ گرم
ماست موسیر
۷,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

دوغ ابعلی خانواده

۱.۵ لیتری گازدار
دوغ ابعلی خانواده
۲۱,۰۰۰ تومان

دوغ خانواده سنتی

۱.۵ لیتر
دوغ خانواده سنتی
۳۰,۰۰۰ تومان

دلستر بطری پت

۳۰۰ میلی لیتر
دلستر بطری پت
۱۰,۰۰۰ تومان

نوشابه بطری

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری
۷,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی
۱۲,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده
۱۸,۰۰۰ تومان

دلستر خانواده

۱ لیتر
دلستر خانواده
۱۸,۰۰۰ تومان

دوغ لیوانی

۲۶۰ میلی لینر
دوغ لیوانی
۷,۰۰۰ تومان

دوغ خانواده نصیری

۱.۵ لیتر
دوغ خانواده نصیری
۳۰,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۰.۵ لیتر
آب معدنی کوچک
۵,۰۰۰ تومان

آب معدنی بزرگ

۱.۵ لیتر
آب معدنی بزرگ
۸,۰۰۰ تومان