جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

خوراک جوجه پفکی مخصوص

۲۰۰ گرم فیله مرغ پفکی، به همراه پیاز و جعفری، خیارشور، نان لواش
خوراک جوجه پفکی مخصوص
۹۵,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب ممتاز

یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ زعفرانی۳۲۰ گرمی، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: گوجه کبابی، پیاز و جعفری، خیارشور
چلو جوجه کباب ممتاز
۱۰۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده مخصوص

۲ سیخ کباب کوبیده خرده راسته گوسفندی ۱۲۰ گرمی، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: گوجه کبابی، پیاز و جعفری، خیارشور
چلو کباب کوبیده مخصوص
۱۰۰,۰۰۰ تومان

شنیسل مرغ

یک عدد شنیسل سینه مرغ ۲۵۰ گرمی، به همراه پیاز و جعفری، خیارشور، نان لواش
شنیسل مرغ
۸۰,۰۰۰ تومان

زرشک پلو با مرغ سرخ شده

یک عدد ران مرغ ۴۵۰ گرمی، ۴۵۰ گرم زرشک پلو با برنج ایرانی
زرشک پلو با مرغ سرخ شده
۱۰۰,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب ممتاز

یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ زعفرانی ۳۲۰ گرمی، دورچین: پیاز و جعفری، خیارشور، نان لواش
خوراک جوجه کباب ممتاز
۸۰,۰۰۰ تومان

چلو جوجه چینی سوخاری

۲ سیخ جوجه چینی ۱۲۰ گرمی، با سس مخصوص، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی
چلو جوجه چینی سوخاری
۱۱۰,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قورمه سبزی

۱۴۰ گرم خورشت قورمه، ۴۰ گرم گوشت گوساله، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی
چلو خورشت قورمه سبزی
۷۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب

چلو کباب چنجه ویژه

یک سیخ کباب چنجه راسته گوسفندی ۲۱۰ گرمی، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: گوجه کبابی، پیاز و جعفری، خیارشور
چلو کباب چنجه ویژه
۱۹۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب سلطانی

یک سیخ کباب برگ راسته گوسفندی ۲۰۰ گرمی، یک سیخ کباب کوبیده خرده راسته گوسفندی ۱۷۰ گرمی، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: گوجه کبابی، پ...
چلو کباب سلطانی
۲۲۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب برگ مخصوص

یک سیخ کباب برگ راسته گوسفندی ۲۰۰ گرمی، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: گوجه کبابی، پیاز و جعفری، خیارشور
چلو کباب برگ مخصوص
۱۸۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب بختیاری

یک سیخ کباب بختیاری ۲۵۰ گرمی، میکس کباب برگ راسته گوسفندی و جوجه کباب سینه مرغ، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: گوجه کبابی، پیاز و جع...
چلو کباب بختیاری
۱۶۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب اسکندری ویژه

یک سیخ کباب دورو ۳۵۰ گرمی، مخلوط کباب کوبیده خرده راسته گوسفندی و جوجه کباب سینه مرغ، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: گوجه کبابی، پیا...
چلو کباب اسکندری ویژه
۱۵۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب مخلوط

یک سیخ کباب کوبیده خرده راسته گوسفندی ۱۷۰ گرمی، یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ ۱۶۰ گرمی، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: گوجه کبابی، پیاز ...
چلو کباب مخلوط
۱۰۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده مخصوص

۲ سیخ کباب کوبیده خرده راسته گوسفندی ۱۲۰ گرمی، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: گوجه کبابی، پیاز و جعفری، خیارشور
چلو کباب کوبیده مخصوص
۱۰۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده معمولی

یک سیخ کباب کوبیده خرده راسته گوسفندی ۱۷۰ گرمی، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: گوجه کبابی، پیاز و جعفری، خیارشور
چلو کباب کوبیده معمولی
۸۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب لقمه زعفرانی نگین دار ویژه

یک سیخ کباب لقمه نگین دار ۲۰۰ گرمی، مخلوط کباب کوبیده خرده راسته گوسفندی و جوجه کباب سینه مرغ به صورت نگینی، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی، ...
چلو کباب لقمه زعفرانی نگین دار ویژه
۱۱۰,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب مخصوص با استخوان

یک سیخ جوجه کباب با استخوان ۳۵۰ گرمی، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: گوجه کبابی، پیاز و جعفری، خیارشور
چلو جوجه کباب مخصوص با استخوان
۱۳۵,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب ترش

یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ ۲۲۰ گرمی، طعم دار شده با رب انار، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: گوجه کبابی، پیاز و جعفری، خیارشور
چلو جوجه کباب ترش
۱۲۰,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب ممتاز

یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ زعفرانی۳۲۰ گرمی، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: گوجه کبابی، پیاز و جعفری، خیارشور
چلو جوجه کباب ممتاز
۱۰۰,۰۰۰ تومان

چلو کره

۴۰۰ گرم برنج ایرانی
چلو کره
۴۰,۰۰۰ تومان

خوراک

خوراک کباب چنجه ویژه

یک سیخ کباب چنجه راسته گوسفندی ۲۱۰ گرمی، دورچین: پیاز و جعفری، خیارشور، نان لواش
خوراک کباب چنجه ویژه
۱۷۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب سلطانی

یک سیخ کباب برگ راسته گوسفندی ۲۰۰ گرمی، یک سیخ کباب کوبیده خرده راسته گوسفندی ۱۷۰ گرمی، دورچین: پیاز و جعفری، خیارشور، نان لواش
خوراک کباب سلطانی
۲۰۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب برگ مخصوص

یک سیخ کباب برگ راسته گوسفندی ۲۰۰ گرمی، دورچین: پیاز و جعفری، خیارشور، نان لواش
خوراک کباب برگ مخصوص
۱۶۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب بختیاری

یک سیخ کباب بختیاری ۲۵۰ گرمی، میکس کباب برگ راسته گوسفندی و جوجه کباب سینه مرغ، دورچین: پیاز و جعفری، خیارشور، نان لواش
خوراک کباب بختیاری
۱۴۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب اسکندری ویژه

یک سیخ کباب دورو ۳۵۰ گرمی، مخلوط کباب کوبیده خرده راسته گوسفندی و جوجه کباب سینه مرغ، دورچین: پیاز و جعفری، خیارشور، نان لواش
خوراک کباب اسکندری ویژه
۱۳۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب مخلوط

یک سیخ کباب کوبیده خرده راسته گوسفندی ۱۷۰ گرمی، یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ ۲۲۰ گرمی، دورچین: پیاز و جعفری، خیارشور، نان لواش
خوراک کباب مخلوط
۸۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب کوبیده مخصوص

۲ سیخ کباب کوبیده خرده راسته گوسفندی ۱۲۰ گرمی، دورچین: پیاز و جعفری، خیارشور، نان لواش
خوراک کباب کوبیده مخصوص
۸۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب کوبیده معمولی

یک سیخ کباب کوبیده خرده راسته گوسفندی ۱۷۰ گرمی، دورچین: پیاز و جعفری، خیارشور، نان لواش
خوراک کباب کوبیده معمولی
۴۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب لقمه زعفرانی نگین دار ویژه

یک سیخ کباب لقمه نگین دار ۲۰۰ گرمی، مخلوط کباب کوبیده خرده راسته گوسفندی و جوجه کباب سینه مرغ به صورت نگینی، دورچین: پیاز و جعفری،...
خوراک کباب لقمه زعفرانی نگین دار ویژه
۹۰,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب مخصوص با استخوان

یک سیخ جوجه کباب با استخوان ۳۵۰ گرمی، پیاز، دورچین: پیاز و جعفری، خیارشور، نان لواش
خوراک جوجه کباب مخصوص با استخوان
۱۲۰,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب ترش

یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ ۲۲۰ گرمی، طعم دار شده با رب انار، دورچین: پیاز و جعفری، خیارشور، نان لواش
خوراک جوجه کباب ترش
۱۰۰,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب ممتاز

یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ زعفرانی ۳۲۰ گرمی، دورچین: پیاز و جعفری، خیارشور، نان لواش
خوراک جوجه کباب ممتاز
۸۰,۰۰۰ تومان

خوراک گوشت گردن گوسفندی

۴۵۰ گرم گوشت گردن گوسفندی، به همراه پیاز و جعفری، خیارشور، نان لواش
خوراک گوشت گردن گوسفندی
ناموجود

خوراک ماهی قزل آلا سرخ شده

یک عدد ماهی قزل آلا ۵۰۰ گرمی سرخ شده، به همراه پیاز و جعفری، خیارشور، نان لواش
خوراک ماهی قزل آلا سرخ شده
۱۳۰,۰۰۰ تومان

خوراک اکبر جوجه ویژه

یک عدد مرغ کامل (یک کیلو سرخ شده با کره محلی)، به همراه رب انار، پیاز و جعفری، خیارشور، نان لواش
خوراک اکبر جوجه ویژه
۱۴۰,۰۰۰ تومان

خوراک گوشت گوساله

۲۵۰ گرم گوشت گوساله، به همراه پیاز و جعفری، خیارشور، نان لواش
خوراک گوشت گوساله
۱۵۰,۰۰۰ تومان

خوراک مرغ سرخ شده

یک عدد ران مرغ ۴۵۰ گرمی سرخ شده، به همراه پیاز و جعفری، خیارشور، نان لواش
خوراک مرغ سرخ شده
۸۰,۰۰۰ تومان

خوراک بال کبابی

۶ عدد بال کبابی، به همراه پیاز و جعفری، خیارشور، نان لواش
خوراک بال کبابی
۷۰,۰۰۰ تومان

گوجه کبابی (اضافه)

۵ عدد گوجه کبابی
گوجه کبابی (اضافه)
۱۵,۰۰۰ تومان

غذای ویژه

شنیسل مرغ

یک عدد شنیسل سینه مرغ ۲۵۰ گرمی، به همراه پیاز و جعفری، خیارشور، نان لواش
شنیسل مرغ
۸۰,۰۰۰ تومان

چلو جوجه چینی سوخاری

۲ سیخ جوجه چینی ۱۲۰ گرمی، با سس مخصوص، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی
چلو جوجه چینی سوخاری
۱۱۰,۰۰۰ تومان

چلو جوجه پفکی مخصوص

۲۰۰ گرم فیله مرغ پفکی، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی، به همراه سس تارتار
چلو جوجه پفکی مخصوص
۱۱۰,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه چینی سوخاری

۲ سیخ جوجه چینی ۱۲۰ گرمی، به همراه پیاز و جعفری، خیارشور، نان لواش
خوراک جوجه چینی سوخاری
۹۵,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه پفکی مخصوص

۲۰۰ گرم فیله مرغ پفکی، به همراه پیاز و جعفری، خیارشور، نان لواش
خوراک جوجه پفکی مخصوص
۹۵,۰۰۰ تومان

غذای ایرانی

چلو ماهی قزل آلا سرخ شده

یک عدد ماهی قزل آلا ۵۰۰ گرمی سرخ شده، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی
چلو ماهی قزل آلا سرخ شده
۱۵۰,۰۰۰ تومان

چلو گوشت گوساله

۲۵۰ گرم گوشت گوساله، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی
چلو گوشت گوساله
۱۷۰,۰۰۰ تومان

چلو گوشت گردن گوسفندی

۴۵۰ گرم گوشت گوسفندی، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی
چلو گوشت گردن گوسفندی
ناموجود

زرشک پلو با مرغ سرخ شده

یک عدد ران مرغ ۴۵۰ گرمی، ۴۵۰ گرم زرشک پلو با برنج ایرانی
زرشک پلو با مرغ سرخ شده
۱۰۰,۰۰۰ تومان

چلو اکبر جوجه ویژه

یک عدد مرغ کامل(یک کیلو سرخ شده با کره محلی)، به همراه رب انار، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی
چلو اکبر جوجه ویژه
۱۶۰,۰۰۰ تومان

خوراک کوفته تبریزی

۳ عدد کوفته تبریزی ۱۰۰ گرمی، آلو بخارا، به همراه سس کوفته، پیاز و جعفری، خیارشور، نان لواش
خوراک کوفته تبریزی
ناموجود

خوراک کتلت

۳ عدد کتلت گوشت مخلوط گوساله و گوسفندی ۶۰ گرمی، به همراه پیاز و جعفری، خیارشور، نان لواش
خوراک کتلت
ناموجود

خورشت

چلو خورشت قیمه

۱۴۰ گرم خورشت قیمه، ۴۰ گرم گوشت گوساله، سیب زمینی سرخ شده، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی
چلو خورشت قیمه
۷۰,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قیمه بادمجان

۱۴۰ گرم خورشت قیمه، ۴۰ گرم گوشت گوساله، بادمجان، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی
چلو خورشت قیمه بادمجان
۷۰,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قورمه سبزی

۱۴۰ گرم خورشت قورمه، ۴۰ گرم گوشت گوساله، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی
چلو خورشت قورمه سبزی
۷۰,۰۰۰ تومان

خورشت قیمه (اضافه)

۱۴۰ گرم خورشت قیمه، ۴۰ گرم گوشت گوساله، سیب زمینی سرخ شده
خورشت قیمه (اضافه)
۴۰,۰۰۰ تومان

خورشت قیمه بادمجان (اضافه)

۱۴۰ گرم خورشت قیمه، ۴۰ گرم گوشت گوساله، بادمجان
خورشت قیمه بادمجان (اضافه)
۴۰,۰۰۰ تومان

خورشت قورمه سبزی (اضافه)

۱۴۰ گرم خورشت قورمه، ۴۰ گرم گوشت گوساله
خورشت قورمه سبزی (اضافه)
۴۰,۰۰۰ تومان

پیش غذا و سالاد

سوپ جو

۵۰۰ گرم، جو پوست کنده هویج پیاز سیب زمینی رب گوجه
سوپ جو
۵۰,۰۰۰ تومان

ماست و اسفناج

۲۰۰ گرم ماست و اسفناج
ماست و اسفناج
۱۷,۰۰۰ تومان

ماست و خیار

۲۰۰ گرم ماست و خیار
ماست و خیار
۱۷,۰۰۰ تومان

زیتون پرورده

۲۲۰ گرم زیتون پرورده محلی
زیتون پرورده
۱۶,۰۰۰ تومان

ترشی

۱۲۰ گرم ترشی مخلوط
ترشی
۱۵,۰۰۰ تومان

سالاد فصل

۲۰۰ گرم سالاد فصل شرکتی(کاهو، هویج رنده شده، گوجه، خیار)
سالاد فصل
۲۲,۰۰۰ تومان

سالاد شیرازی

۱۸۰ گرم سالاد شیرازی(خیار، گوجه، پیاز، آبلیمو، نعنا)
سالاد شیرازی
۱۷,۰۰۰ تومان

ماست بادمجان

ماست بادمجان
۱۷,۰۰۰ تومان

ماست موسیر

ماست موسیر
۷,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه بطری

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری

کوکا کولا

۷,۲۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۷,۲۰۰ تومان

اسپرایت

۷,۲۰۰ تومان

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی

کوکا کولا

۱۲,۰۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

ناموجود

اسپرایت

ناموجود

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده

کوکا کولا

۱۸,۰۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۱۸,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۱۸,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی هی دی

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی هی دی

لیمو

۱۳,۵۰۰ تومان

استوایی

۱۳,۵۰۰ تومان

ماءالشعیر خانواده هی دی

یک لیتر
ماءالشعیر خانواده هی دی

لیمو

۱۵,۵۰۰ تومان

استوایی

۱۵,۵۰۰ تومان

دوغ محلی خانواده

۱.۵ لیتر
دوغ محلی خانواده
۲۸,۰۰۰ تومان

دوغ لیوانی

۲۶۰ میلی لیتر
دوغ لیوانی
۸,۰۰۰ تومان

لیموناد شیشه ای

۳۰۰ میلی لیتر
لیموناد شیشه ای
۱۲,۰۰۰ تومان