جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

چلو جوجه کباب

یک سیخ جوجه کباب بدون استخوان، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، کره، گوجه کبابی، سبزیجات گریل شده، فلفل کبابی، ته چین تکه ای، نوشابه قوطی ۱۵۰ ...
چلو جوجه کباب

ران ویژه (۳۰۰ گرمی)

۱۷۰,۰۰۰ تومان

فیله ممتاز (۲۵۰ گرمی)

۱۶۵,۰۰۰ تومان

سینه مخصوص (۲۵۰ گرمی)

۱۵۵,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب

یک سیخ جوجه کباب بدون استخوان ۳۵۰گرمی، سبزیجات گریل شده، سیب زمینی تنوری، کدو، هویج، فلفل کبابی، ۲ بسته نان لواش، نوشابه قوطی ۱۵۰ ...
خوراک جوجه کباب

ران ویژه (۳۰۰ گرمی)

۱۷۰,۰۰۰ تومان

فیله ممتاز (۲۵۰ گرمی)

۱۶۵,۰۰۰ تومان

سینه مخصوص (۲۵۰ گرمی)

۱۵۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب برگ

یک سیخ کباب برگ ۲۵۰ گرمی، گوجه کبابی، سبزیجات گریل شده، فلفل کبابی، ته چین تکه ای، کره، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، نوشابه قوطی ۱۵۰ میلی ...
چلو کباب برگ

ممتاز (مغز راسته گوسفندی)

۲۷۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب سلطانی

یک سیخ کباب لقمه مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۲۵۰ گرمی، یک سیخ کباب برگ مغز راسته گوسفندی ۲۵۰ گرمی، گوجه کبابی، سبزیجات گریل شده، ف...
چلو کباب سلطانی

ممتاز (مغز راسته گوسفندی)

۲۹۹,۰۰۰ تومان

چلو کباب لقمه زعفرانی مخصوص

یک سیخ کباب لقمه مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۲۵۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، کره، دورچین: گوجه کبابی، سبزیجات گریل شده، فلفل کبابی،...
چلو کباب لقمه زعفرانی مخصوص
۱۳۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب

چلو کباب سلطانی

یک سیخ کباب لقمه مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۲۵۰ گرمی، یک سیخ کباب برگ مغز راسته گوسفندی ۲۵۰ گرمی، گوجه کبابی، سبزیجات گریل شده، ف...
چلو کباب سلطانی

ممتاز (مغز راسته گوسفندی)

۲۹۹,۰۰۰ تومان

چلو کباب برگ

یک سیخ کباب برگ ۲۵۰ گرمی، گوجه کبابی، سبزیجات گریل شده، فلفل کبابی، ته چین تکه ای، کره، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، نوشابه قوطی ۱۵۰ میلی ...
چلو کباب برگ

ممتاز (مغز راسته گوسفندی)

۲۷۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب وزیری

یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ زعفرانی ۳۵۰ گرمی، یک سیخ کباب لقمه مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۲۵۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، کره، دورچی...
چلو کباب وزیری
۲۲۵,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب

یک سیخ جوجه کباب بدون استخوان، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، کره، گوجه کبابی، سبزیجات گریل شده، فلفل کبابی، ته چین تکه ای، نوشابه قوطی ۱۵۰ ...
چلو جوجه کباب

ران ویژه (۳۰۰ گرمی)

۱۷۰,۰۰۰ تومان

فیله ممتاز (۲۵۰ گرمی)

۱۶۵,۰۰۰ تومان

سینه مخصوص (۲۵۰ گرمی)

۱۵۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب لقمه زعفرانی مخصوص

یک سیخ کباب لقمه مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۲۵۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، کره، دورچین: گوجه کبابی، سبزیجات گریل شده، فلفل کبابی،...
چلو کباب لقمه زعفرانی مخصوص
۱۳۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب لقمه نگین دار

یک سیخ میکس کباب لقمه مخلوط گوشت گوسفندی و گوساله ۲۵۰ گرمی و ۵۰ گرم جوجه نگینی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، کره، دورچین: گوجه کبابی، سبزی...
چلو کباب لقمه نگین دار
۱۴۰,۰۰۰ تومان

چلو کره

۳۵۰ گرم برنج ایرانی
چلو کره
۵۰,۰۰۰ تومان

خوراک

بشقاب سبزیجات

۲ تکه فیله مرغ گریل شده، سبزیجات پخته شده شامل هویج، سیب زمینی، قارچ، کدو سبز
بشقاب سبزیجات
۹۵,۰۰۰ تومان

خوراک کباب سلطانی

یک سیخ کباب لقمه مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۲۵۰ گرمی، یک سیخ کباب برگ ۲۵۰ گرمی، سبزیجات گریل شده، سیب زمینی تنوری، کدو، هویج، فلف...
خوراک کباب سلطانی

ممتاز (مغز راسته گوسفندی)

۲۹۹,۰۰۰ تومان

خوراک کباب برگ

یک سیخ کباب برگ ۲۵۰ گرمی، سبزیجات گریل شده، سیب زمینی تنوری، کدو، هویج، فلفل کبابی، ۲ بسته نان لواش، نوشابه قوطی ۱۵۰ میلی لیتر، تر...
خوراک کباب برگ

ممتاز (مغز راسته گوسفندی)

۲۷۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب وزیری

یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ زعفرانی ۳۵۰ گرمی، یک سیخ کباب لقمه مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۲۵۰ گرمی، دورچین: سبزیجات گریل شده، سیب ز...
خوراک کباب وزیری
۲۲۵,۰۰۰ تومان

خوراک کباب لقمه زعفرانی مخصوص

یک سیخ کباب لقمه مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۲۳۰ گرمی، دورچین: سبزیجات گریل شده، سیب زمینی تنوری، کدو، هویج، فلفل کبابی، ۲ بسته نا...
خوراک کباب لقمه زعفرانی مخصوص
۱۳۵,۰۰۰ تومان

خوراک کباب لقمه نگین دار

یک سیخ میکس کباب لقمه مخلوط گوشت گوسفندی و گوساله ۲۵۰ گرمی و ۵۰ گرم جوجه نگینی، دورچین: سبزیجات گریل شده، سیب زمینی تنوری، کدو، هو...
خوراک کباب لقمه نگین دار
۱۴۰,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب

یک سیخ جوجه کباب بدون استخوان ۳۵۰گرمی، سبزیجات گریل شده، سیب زمینی تنوری، کدو، هویج، فلفل کبابی، ۲ بسته نان لواش، نوشابه قوطی ۱۵۰ ...
خوراک جوجه کباب

ران ویژه (۳۰۰ گرمی)

۱۷۰,۰۰۰ تومان

فیله ممتاز (۲۵۰ گرمی)

۱۶۵,۰۰۰ تومان

سینه مخصوص (۲۵۰ گرمی)

۱۵۵,۰۰۰ تومان

خوراک ماهی قزل آلا

۵۰۰ گرم ماهی قزل آلا سرخ شده، دورچین: سبزیجات گریل شده، سیب زمینی تنوری، کدو، هویج، فلفل کبابی، ۲ بسته نان لواش، ته چین، رب انار، ...
خوراک ماهی قزل آلا
۱۷۰,۰۰۰ تومان

غذای ایرانی

زرشک پلو با مرغ و بادمجان

برنج درجه یک ایرانی، زرشک و خلال پسته، بادام، ران کامل مرغ، ته چین و بادمجان نوشه قوطی ۱۵۰ میلی لیتر، نوشابه قوطی ۱۵۰ میلی لیتر، ...
زرشک پلو با مرغ و بادمجان
۱۳۹,۰۰۰ تومان

خوراک اکبر جوجه

نصف یک مرغ (۵۰۰ گرم سرخ شده)، رب انار مخصوص، کره محلی، دورچین: ته چین، سیب زمینی، سبزیجات گریل شده، ۲ بسته نان لواش، نوشابه قوطی ۱...
خوراک اکبر جوجه
۱۴۵,۰۰۰ تومان

خوراک مرغ

ران کامل مرغ با دورچین: سبزیجات متنوع، ته چین، نوشابه قوطی ۱۵۰ میلی لیتر، ترشی مخصوص
خوراک مرغ
۱۳۹,۰۰۰ تومان

خوراک شنیسل مرغ

۲۵۰ گرم سینه مرغ، سس کچاپ، رب انار، دورچین: سبزیجات گریل شده، کره، ۲ بسته نان لواش، نوشابه قوطی ۱۵۰ میلی لیتر، ترشی مخصوص
خوراک شنیسل مرغ
۱۴۵,۰۰۰ تومان

چلو ماهی قزل آلا

۵۰۰ گرم ماهی قزل آلا سرخ شده، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، کره، ته چین، رب انار، نوشابه قوطی ۱۵۰ میلی لیتر، ترشی مخصوص
چلو ماهی قزل آلا
۱۷۰,۰۰۰ تومان

چلو اکبر جوجه

نصف یک مرغ (۵۰۰ گرم سرخ شده)، رب انار مخصوص، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، کره محلی، ته چین، نوشابه قوطی ۱۵۰ میلی لیتر، ترشی مخصوص
چلو اکبر جوجه
۱۴۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ

ساندویچ ژامبون تنوری

۱۷۰ گرم ژامبون آندره تنوری شده، پنیر، قارچ، کاهو، نان باگت جو کنجدی
ساندویچ ژامبون تنوری
۹۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ فیله مرغ

۱۸۰ گرم فیله مرغ گریل شده، قارچ، پنیر، فلفل هالوپینو، کاهو، نان باگت جو کنجدی
ساندویچ فیله مرغ
۱۱۵,۰۰۰ تومان

سالاد و پیش غذا

سوپ روز

۴۵۰ گرم سوپ، (ارسال به همراه غذای اصلی)
سوپ روز
۳۵,۰۰۰ تومان

سالاد فصل

کاهو پیچ، گوجه، خیار، ترشی کلم قرمز، هویج، ۵ نوع سس مخصوص
سالاد فصل
۲۶,۵۰۰ تومان

ماست موسیر

۱۰۰ گرم ماست موسیر
ماست موسیر
۷,۵۰۰ تومان

زیتون پرورده

۱۰۰ گرم زیتون پرورده
زیتون پرورده
۱۶,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه قوطی کوکاکولا

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی کوکاکولا
۹,۸۰۰ تومان

نوشابه خانواده کوکولا

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده کوکولا
۱۴,۷۰۰ تومان

لیموناد قوطی هوفنبرگ

۳۳۰ میلی لیتر
لیموناد قوطی هوفنبرگ
۱۲,۰۰۰ تومان

دلستر قوطی هوفنبرگ

۳۳۰ میلی لیتر
دلستر قوطی هوفنبرگ

لیمو

۱۱,۵۰۰ تومان

دوغ لیوانی

۳۰۰ میلی لیتر
دوغ لیوانی
۸,۵۰۰ تومان