جست‌وجو در اسنپ‌فود

اسنپ فود

رستوران های کرج

کترینگ دکتر ته دیگ

پر‌طرفدارها

چلو جوجه کباب زعفرانی

یک سیخ جوجه کباب زعفرانی ۲۵۰ گرمی، ته دیگ، ۳۰۰ گرم برنج ایرانی، گوجه کبابی، سیب زمینی سرخ کرده خلالی، جعفری، خیارشور، لیموترش، فلف...
چلو جوجه کباب زعفرانی
۱۲۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده مخصوص

۲ سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۳۰ گرمی، ته دیگ، ۳۰۰ گرم برنج ایرانی، گوجه کبابی، سیب زمینی سرخ کرده خلالی، جعفری، ...
چلو کباب کوبیده مخصوص
۱۳۰,۰۰۰ تومان

زرشک پلو با مرغ (ران)

۳۵۰ گرم ران مرغ سرخ شده، خلال بادام، زرشک، خلال نارنج، ته دیگ، ۴۰۰ گرم زرشک پلو با برنج ایرانی
زرشک پلو با مرغ (ران)
۱۲۰,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب گیلکی

یک سیخ جوجه کباب گیلکی ۲۵۰ گرمی، ته دیگ، ۳۰۰ گرم برنج ایرانی، گوجه کبابی، سیب زمینی سرخ کرده خلالی، جعفری، خیارشور، لیمو ترش، فلفل...
چلو جوجه کباب گیلکی
۱۲۰,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قورمه سبزی

یک پرس خورشت قورمه سبزی، ۱۰۰ گرم گوشت مخلوط گوشت ران گوسفندی و گوساله، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی
چلو خورشت قورمه سبزی
۹۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب

چلو کباب سلطانی مخصوص

یک سیخ کباب برگ گوشت گوساله ۳۲۰ گرم، یک سیخ کوبیده مخلوط گوساله و گوسفندی ۱۲۰ گرمی، ته دیگ، ۳۰۰ گرم برنج ایرانی، گوجه کبابی، سیب ...
چلو کباب سلطانی مخصوص
۱۹۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب برگ مخصوص

یک سیخ کباب برگ گوشت گوساله ۳۰۰ گرمی، ته دیگ، ۳۰۰ گرم برنج ایرانی، گوجه کبابی، سیب زمینی سرخ کرده خلالی، جعفری، خیارشور، لیموترش، ...
چلو کباب برگ مخصوص
۱۶۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب چنجه زعفرانی ته دیگ

یک سیخ کباب چنجه ۳۰۰ گرمی، ۳۰۰ گرم برنج ایرانی، گوجه کبابی، سیب زمینی سرخ کرده خلالی، جعفری، خیارشور، لیموترش، فلفل سبز، کره
چلو کباب چنجه زعفرانی ته دیگ
۱۶۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب بختیاری مخصوص

یک سیخ ۲۳۰ گرمی کباب بختیاری راسته گوساله و جوجه کباب، ته دیگ، ۳۰۰ گرم برنج ایرانی، گوجه کبابی، سیب زمینی سرخ کرده خلالی، جعفری، خ...
چلو کباب بختیاری مخصوص
۱۶۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب وزیری مخصوص

یک سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۲۰ گرمی، یک سیخ جوجه کباب ۲۴۰ گرمی، ته دیگ، ۳۰۰ گرم برنج ایرانی، گوجه کبابی، سیب ز...
چلو کباب وزیری مخصوص
۱۶۵,۰۰۰ تومان

چلو فیله کباب تبریزی

یک سیخ فیله کباب تبریزی ۳۵۰ گرمی، ۳۰۰ گرم برنج ایرانی، گوجه کبابی، سیب زمینی سرخ کرده خلالی، جعفری، خیارشور، لیمو ترش، فلفل سبز، ک...
چلو فیله کباب تبریزی
۱۶۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب بناب زعفرانی

یک سیخ کباب بناب گوشت گوساله ۲۴۰ گرمی، ته دیگ، ۳۰۰ گرم برنج ایرانی، گوجه کبابی، سیب زمینی سرخ کرده خلالی، جعفری، خیارشور، لیمو ترش...
چلو کباب بناب زعفرانی
۱۴۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب بناب ریحان

یک سیخ کباب بناب مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۲۴۰ گرمی، ته دیگ، ۳۰۰ گرم برنج ایرانی، گوجه کبابی، سیب زمینی سرخ کرده خلالی، جعفری، خ...
چلو کباب بناب ریحان
۱۴۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب بناب نگینی

یک سیخ ۲۶۰ گرمی کباب بناب و ۴۰ گرم سینه مرغ نگینی، ته دیگ، ۳۰۰ گرم برنج ایرانی، گوجه کبابی، سیب زمینی سرخ کرده خلالی، جعفری، خیارش...
چلو کباب بناب نگینی
۱۴۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب مخصوص ته دیگ (تبریزی)

یک سیخ کباب مخصوص ۳۲۰ گرمی فیله جوجه و گوشت گوسفندی، ۳۰۰ گرم برنج ایرانی، گوجه کبابی، سیب زمینی سرخ کرده خلالی، جعفری، خیارشور، لی...
چلو کباب مخصوص ته دیگ (تبریزی)
۱۶۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده مخصوص

۲ سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۳۰ گرمی، ته دیگ، ۳۰۰ گرم برنج ایرانی، گوجه کبابی، سیب زمینی سرخ کرده خلالی، جعفری، ...
چلو کباب کوبیده مخصوص
۱۳۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده (یک سیخ)

یک سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۲۰ گرمی، ته دیگ، ۳۰۰ گرم برنج ایرانی، گوجه کبابی، سیب زمینی سرخ کرده خلالی، جعفری،...
چلو کباب کوبیده (یک سیخ)
۹۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب تبریزی متوسط

یک سیخ کباب تبریزی مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۷۰ گرمی، ۳۰۰ گرم برنج ایرانی، گوجه کبابی، سیب زمینی سرخ کرده خلالی، جعفری، خیارشور...
چلو کباب تبریزی متوسط
۱۳۵,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب یونانی

یک سیخ جوجه کباب یونانی ۲۵۰ گرمی، ته دیگ، ۳۰۰ گرم برنج ایرانی، گوجه کبابی، سیب زمینی سرخ کرده خلالی، جعفری، خیارشور، لیموترش، فلفل...
چلو جوجه کباب یونانی
۱۲۰,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب ذغالی

یک سیخ جوجه کباب یونانی ذغالی گرمی، ته دیگ، ۳۰۰ گرم برنج ایرانی، گوجه کبابی، سیب زمینی سرخ کرده خلالی، جعفری، خیارشور، لیموترش، فل...
چلو جوجه کباب ذغالی
۱۲۰,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب زعفرانی

یک سیخ جوجه کباب زعفرانی ۲۵۰ گرمی، ته دیگ، ۳۰۰ گرم برنج ایرانی، گوجه کبابی، سیب زمینی سرخ کرده خلالی، جعفری، خیارشور، لیموترش، فلف...
چلو جوجه کباب زعفرانی
۱۲۵,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب ملل

یک سیخ ۳۳۰ گرمی گوشت ران مرغ با طعم های مکزیکی، سبزیجات، ترش، لاری و یونانی، برنج ایرانی، خیارشور، چیپس خلالی، فلفل، جعفری، لیمو ت...
چلو جوجه کباب ملل
۱۴۵,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب گیلکی

یک سیخ جوجه کباب گیلکی ۲۵۰ گرمی، ته دیگ، ۳۰۰ گرم برنج ایرانی، گوجه کبابی، سیب زمینی سرخ کرده خلالی، جعفری، خیارشور، لیمو ترش، فلفل...
چلو جوجه کباب گیلکی
۱۲۰,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب لاری

یک سیخ جوجه کباب لاری ۲۵۰ گرمی، ته دیگ، ۳۰۰ گرم برنج ایرانی، گوجه کبابی، سیب زمینی سرخ کرده خلالی، جعفری، خیارشور، لیمو ترش، فلفل ...
چلو جوجه کباب لاری
۱۲۰,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب فسنجانی

یک سیخ جوجه کباب فسنجانی ۲۵۰ گرمی، ته دیگ، ۳۰۰ گرم برنج ایرانی، گوجه کبابی، سیب زمینی سرخ کرده خلالی، جعفری، خیارشور، لیموترش، فلف...
چلو جوجه کباب فسنجانی
۱۲۵,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب مکزیکی

یک سیخ جوجه کباب مکزیکی ۲۵۰ گرمی، ته دیگ، ۳۰۰ گرم برنج ایرانی، گوجه کبابی، سیب زمینی سرخ کرده خلالی، جعفری، خیارشور، لیموترش، فلفل...
چلو جوجه کباب مکزیکی
۱۲۰,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب لبنانی

یک سیخ جوجه کباب لبنانی ۲۵۰ گرمی، ته دیگ، ۳۰۰ گرم برنج ایرانی، گوجه کبابی، سیب زمینی سرخ کرده خلالی، جعفری، خیارشور، لیموترش، فلفل...
چلو جوجه کباب لبنانی
۱۲۰,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب ماسالا

یک سیخ جوجه کباب ماسالا ۲۵۰ گرمی، ته دیگ، ۳۰۰ گرم برنج ایرانی، گوجه کبابی، سیب زمینی سرخ کرده خلالی، جعفری، خیارشور، لیموترش، فلفل...
چلو جوجه کباب ماسالا
۱۲۰,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب ترش

یک سیخ جوجه کباب ترش ۲۵۰ گرمی، ته دیگ، ۳۰۰ گرم برنج ایرانی، گوجه کبابی، سیب زمینی سرخ کرده خلالی، جعفری، خیارشور، لیمو ترش، فلفل س...
چلو جوجه کباب ترش
۱۲۵,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب سبزیجات

یک سیخ جوجه کباب سبزیجات ۲۵۰ گرمی، ته دیگ، ۳۰۰ گرم برنج ایرانی، گوجه کبابی، سیب زمینی سرخ کرده خلالی، جعفری، خیارشور، لیموترش، فلف...
چلو جوجه کباب سبزیجات
۱۲۰,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب (یک سیخ)

یک سیخ جوجه کباب ۱۴۰ گرمی، ۳۰۰ گرم برنج ایرانی، گوجه کبابی، سیب زمینی سرخ کرده خلالی، جعفری، خیارشور، لیمو ترش، فلفل سبز، کره
چلو جوجه کباب (یک سیخ)
۹۰,۰۰۰ تومان

چلو کتف کبابی طعم دار لاری

یک سیخ کتف کبابی طعم دار لاری ۸۰۰ گرمی، ۳۰۰ گرم برنج ایرانی، گوجه کبابی، سیب زمینی سرخ کرده خلالی، جعفری، خیارشور، لیموترش، فلفل س...
چلو کتف کبابی طعم دار لاری
۱۳۰,۰۰۰ تومان

چلو کتف کبابی طعم دار زعفرانی

یک سیخ کتف کبابی طعم دار زعفرانی ۸۰۰ گرمی، ۳۰۰ گرم برنج ایرانی، گوجه کبابی، سیب زمینی سرخ کرده خلالی، جعفری، خیارشور، لیموترش، فلف...
چلو کتف کبابی طعم دار زعفرانی
۱۳۰,۰۰۰ تومان

چلو کتف کبابی طعم دار سبزیجات

یک سیخ کتف کبابی طعم دار سبزیجات ۸۰۰ گرمی، ۳۰۰ گرم برنج ایرانی، گوجه کبابی، سیب زمینی سرخ کرده خلالی، جعفری، خیارشور، لیموترش، فلف...
چلو کتف کبابی طعم دار سبزیجات
۱۴۰,۰۰۰ تومان

خوراک

خوراک کباب چنجه زعفرانی

یک سیخ کباب چنجه ۳۰۰ گرمی، گوجه کبابی، سیب زمینی سرخ کرده خلالی، جعفری، خیارشور، لیموترش، فلفل سبز، کره
خوراک کباب چنجه زعفرانی
۱۴۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب برگ مخصوص

یک سیخ کباب برگ گوشت گوساله ۳۰۰ گرمی، گوجه کبابی، سیب زمینی سرخ کرده خلالی، جعفری، خیارشور، لیموترش، فلفل سبز، کره
خوراک کباب برگ مخصوص
۱۴۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب وزیری

یک سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۲۰ گرمی، یک سیخ جوجه کباب ۲۴۰ گرمی، گوجه کبابی، سیب زمینی سرخ کرده خلالی، جعفری، خ...
خوراک کباب وزیری
۱۴۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب بناب زعفرانی

یک سیخ کباب بناب گوشت گوساله ۲۴۰ گرمی، گوجه کبابی، سیب زمینی سرخ کرده خلالی، جعفری، خیارشور، لیموترش، فلفل سبز، کره
خوراک کباب بناب زعفرانی
۱۲۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب بختیاری

یک سیخ ۲۳۰ گرمی کباب بختیاری راسته گوساله و جوجه کباب، گوجه کبابی، سیب زمینی سرخ کرده خلالی، جعفری، خیارشور، لیموترش، فلفل سبز، کر...
خوراک کباب بختیاری
۱۳۵,۰۰۰ تومان

خوراک کباب بناب نگینی

یک سیخ ۲۶۰ گرمی کباب بناب و ۴۰ گرم سینه مرغ نگینی، گوجه کبابی، سیب زمینی سرخ کرده خلالی، جعفری، خیارشور، لیموترش، فلفل سبز، کره
خوراک کباب بناب نگینی
۱۲۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب مخصوص ته دیگ (تبریزی)

یک سیخ کباب مخصوص ۳۲۰ گرمی فیله جوجه و گوشت گوسفندی، گوجه کبابی، سیب زمینی سرخ کرده خلالی، جعفری، خیارشور، لیموترش، فلفل سبز، کره
خوراک کباب مخصوص ته دیگ (تبریزی)
۱۴۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب بناب ریحان

یک سیخ کباب بناب مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۲۴۰ گرمی، گوجه کبابی، سیب زمینی سرخ کرده خلالی، جعفری، خیارشور، لیموترش، فلفل سبز، کر...
خوراک کباب بناب ریحان
۱۲۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب کوبیده مخصوص

۲ سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۳۰ گرمی، گوجه کبابی، سیب زمینی سرخ کرده خلالی، جعفری، خیارشور، لیموترش، فلفل سبز، ک...
خوراک کباب کوبیده مخصوص
۱۱۰,۰۰۰ تومان

خوراک شنیسل مرغ

۳۵۰ گرم شنیسل مرغ، زیتون، گوجه، سیب زمینی سرخ کرده خلالی، جعفری، خیارشور، لیموترش، فلفل سبز، کره، نان لواش
خوراک شنیسل مرغ
۱۴۰,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب ذغالی

یک سیخ جوجه کباب یونانی ذغالی گرمی، گوجه کبابی، سیب زمینی سرخ کرده خلالی، جعفری، خیارشور، لیموترش، فلفل سبز، کره
خوراک جوجه کباب ذغالی
۹۰,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب یونانی

یک سیخ جوجه کباب یونانی ۲۵۰ گرمی، گوجه کبابی، سیب زمینی سرخ کرده خلالی، جعفری، خیارشور، لیموترش، فلفل سبز، کره
خوراک جوجه کباب یونانی
۹۰,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب فسنجانی

یک سیخ جوجه کباب فسنجانی ۲۵۰ گرمی، گوجه کبابی، سیب زمینی سرخ کرده خلالی، جعفری، خیارشور، لیموترش، فلفل سبز، کره
خوراک جوجه کباب فسنجانی
۹۵,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب زعفرانی

یک سیخ جوجه کباب زعفرانی ۲۸۰ گرمی، گوجه کبابی، سیب زمینی سرخ کرده خلالی، جعفری، خیارشور، لیموترش، فلفل سبز، کره
خوراک جوجه کباب زعفرانی
۹۰,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب لبنانی

یک سیخ جوجه کباب لبنانی ۲۵۰ گرمی، گوجه کبابی، سیب زمینی سرخ کرده خلالی، جعفری، خیارشور، لیموترش، فلفل سبز، کره
خوراک جوجه کباب لبنانی
۹۰,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب ماسالا

یک سیخ جوجه کباب ماسالا ۲۵۰ گرمی، گوجه کبابی، سیب زمینی سرخ کرده خلالی، جعفری، خیارشور، لیموترش، فلفل سبز، کره
خوراک جوجه کباب ماسالا
۹۰,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب سبزیجات

یک سیخ جوجه کباب سبزیجات ۲۵۰ گرمی، گوجه کبابی، سیب زمینی سرخ کرده خلالی، جعفری، خیارشور، لیموترش، فلفل سبز، کره
خوراک جوجه کباب سبزیجات
۹۰,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب مکزیکی

یک سیخ جوجه کباب مکزیکی ۲۵۰ گرمی، گوجه کبابی، سیب زمینی سرخ کرده خلالی، جعفری، خیارشور، لیموترش، فلفل سبز، کره
خوراک جوجه کباب مکزیکی
۹۰,۰۰۰ تومان

خوراک بال کبابی طعم دار لاری

یک سیخ بال کبابی طعم دار لاری ۷۰۰ گرمی، گوجه کبابی، سیب زمینی سرخ کرده خلالی، جعفری، خیارشور، لیموترش، فلفل سبز، کره
خوراک بال کبابی طعم دار لاری
۹۰,۰۰۰ تومان

خوراک بال کبابی طعم دار زعفرانی

یک سیخ بال کبابی طعم دار زعفرانی ۷۰۰ گرمی، گوجه کبابی، سیب زمینی سرخ کرده خلالی، جعفری، خیارشور، لیموترش، فلفل سبز، کره
خوراک بال کبابی طعم دار زعفرانی
۹۰,۰۰۰ تومان

خوراک بال کبابی طعم دار سبزیجات

یک سیخ بال کبابی طعم دار سبزیجات ۷۰۰ گرمی، گوجه کبابی، سیب زمینی سرخ کرده خلالی، جعفری، خیارشور، لیموترش، فلفل سبز، کره
خوراک بال کبابی طعم دار سبزیجات
۹۰,۰۰۰ تومان

خوراک کتف کبابی طعم دار لاری

یک سیخ کتف کبابی طعم دار لاری ۸۰۰ گرمی، گوجه کبابی، سیب زمینی سرخ کرده خلالی، جعفری، خیارشور، لیموترش، فلفل سبز، کره
خوراک کتف کبابی طعم دار لاری
۱۰۰,۰۰۰ تومان

خوراک کتف کبابی طعم دار زعفرانی

یک سیخ کتف کبابی طعم دار زعفرانی ۸۰۰ گرمی، گوجه کبابی، سیب زمینی سرخ کرده خلالی، جعفری، خیارشور، لیموترش، فلفل سبز، کره
خوراک کتف کبابی طعم دار زعفرانی
۱۰۰,۰۰۰ تومان

خوراک کتف کبابی طعم دار سبزیجات

یک سیخ کتف کبابی طعم دار سبزیجات ۸۰۰ گرمی، گوجه کبابی، سیب زمینی سرخ کرده خلالی، جعفری، خیارشور، لیموترش، فلفل سبز، کره
خوراک کتف کبابی طعم دار سبزیجات
۱۰۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب تابه ای

۳ عدد کباب تابه ای مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی، گوجه، سس مخصوص
خوراک کباب تابه ای
۱۲۰,۰۰۰ تومان

چلو کره

۳۰۰ گرم برنج ایرانی، ته دیگ
چلو کره
۳۹,۰۰۰ تومان

غذای ایرانی

کشک بادمجان

۷۰۰ گرم کشک بادمجان ههمراه با نان، خیارشور، فلفل، نارنج
کشک بادمجان
۹۰,۰۰۰ تومان

باقالی پلو با گوشت

۲۰۰ تا ۲۵۰ گوشت مغز ران گوساله، ۲۰۰ گرم باقالی پلو با برنج ایرانی
باقالی پلو با گوشت
۱۵۰,۰۰۰ تومان

چلو گوشت مخصوص

۳۰۰ تا ۴۰۰ گوشت مغز ران گوساله، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی
چلو گوشت مخصوص
۱۵۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب تابه ای

۳ عدد کباب تابه ای مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی، گوجه، سس مخصوص، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی
چلو کباب تابه ای
۱۴۰,۰۰۰ تومان

باقالی پلو با مرغ سرخ شده (ران)

۳۵۰ گرم ران مرغ سرخ شده، خلال بادام، زرشک، خلال نارنج، ته دیگ، ۴۰۰ گرم باقالی پلو با برنج ایرانی
باقالی پلو با مرغ سرخ شده (ران)
۱۴۰,۰۰۰ تومان

زرشک پلو با مرغ (ران)

۳۵۰ گرم ران مرغ سرخ شده، خلال بادام، زرشک، خلال نارنج، ته دیگ، ۴۰۰ گرم زرشک پلو با برنج ایرانی
زرشک پلو با مرغ (ران)
۱۲۰,۰۰۰ تومان

لوبیا پلو با گوشت

گوشت تکه ای، برنج ایرانی
لوبیا پلو با گوشت
۱۰۰,۰۰۰ تومان

خورشت

چلو خورشت قیمه نثار

۲۵۰ گرم گوشت گوساله تکه ای، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی
چلو خورشت قیمه نثار
۱۴۰,۰۰۰ تومان

ته دیگ خورشت قیمه نثار

۲۵۰ گرم گوشت گوساله تکه ای، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی، ته دیگ
ته دیگ خورشت قیمه نثار
۱۰۰,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قورمه سبزی

یک پرس خورشت قورمه سبزی، ۱۰۰ گرم گوشت مخلوط گوشت ران گوسفندی و گوساله، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی
چلو خورشت قورمه سبزی
۹۰,۰۰۰ تومان

ته دیگ خورشت قورمه سبزی

یک پرس خورشت قورمه سبزی، ۱۰۰ گرم گوشت مخلوط گوشت ران گوسفندی و گوساله، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی، ته دیگ
ته دیگ خورشت قورمه سبزی
۹۰,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قیمه سیب زمینی

یک پرس خورشت قیمه سیب زمینی، ۱۰۰ گرم گوشت مخلوط گوشت ران گوسفندی و گوساله، سیب زمینی سرخ کرده خلالی، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی
چلو خورشت قیمه سیب زمینی
۹۰,۰۰۰ تومان

ته دیگ خورشت قیمه سیب زمینی

یک پرس خورشت قیمه سیب زمینی، ۱۰۰ گرم گوشت مخلوط گوشت ران گوسفندی و گوساله، سیب زمینی سرخ کرده خلالی، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی، ته دیگ
ته دیگ خورشت قیمه سیب زمینی
۹۰,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قیمه بادمجان

یک پرس خورشت قیمه بادمجان، ۱۰۰ گرم گوشت مخلوط گوشت ران گوسفندی و گوساله، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی
چلو خورشت قیمه بادمجان
۹۰,۰۰۰ تومان

خورشت قیمه نثار (اضافه)

۳۰۰ گرم گوشت گوساله تکه ای
خورشت قیمه نثار (اضافه)
۹۵,۰۰۰ تومان

خورشت قورمه سبزی (اضافه)

یک پرس خورشت قورمه سبزی، ۱۰۰ گرم گوشت مخلوط گوشت ران گوسفندی و گوساله
خورشت قورمه سبزی (اضافه)
۵۵,۰۰۰ تومان

خورشت قیمه سیب زمینی (اضافه)

یک پرس خورشت قیمه سیب زمینی، ۱۰۰ گرم گوشت مخلوط گوشت ران گوسفندی و گوساله، سیب زمینی سرخ کرده خلالی
خورشت قیمه سیب زمینی (اضافه)
۵۵,۰۰۰ تومان

سالاد و پیش غذا

سالاد فصل

یک نفره، کاهو، گوجه، کلم قرمز، خیار، هویج، رنده شده، سس فرانسه ساشه
سالاد فصل
۴۰,۰۰۰ تومان

سوپ جو سفید

یک نفره
سوپ جو سفید
۲۸,۰۰۰ تومان

سوپ جو قرمز

سوپ جو یک کیلوگرم با مرغ
سوپ جو قرمز
۶۰,۰۰۰ تومان

سالاد شیرازی

یک نفره
سالاد شیرازی
۳۳,۰۰۰ تومان

زیتون پرورده

یک نفره
زیتون پرورده
۴۰,۰۰۰ تومان

ماست موسیر

یک نفره
ماست موسیر
۱۰,۰۰۰ تومان

ترشی بندری

یک نفره
ترشی بندری
۱۰,۰۰۰ تومان

ترشی شور

یک نفره
ترشی شور
۱۰,۰۰۰ تومان

ترشی مخلوط

یک نفره
ترشی مخلوط
۱۰,۰۰۰ تومان

پک قاشق و چنگال یکبار مصرف

قاشق و چنگال یکبار مصرف، نمک خلال دندان
پک قاشق و چنگال یکبار مصرف
۲,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

دوغ خانواده

۱.۵ لیتر
دوغ خانواده

بدون گاز طعم کوهی

۳۰,۰۰۰ تومان

بدون گاز طعم نعناع

۳۰,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده

لیموناد گازدار

۲۰,۰۰۰ تومان

کوکاکولا

۲۰,۰۰۰ تومان

فانتا

۲۰,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۲۰,۰۰۰ تومان

نوشابه گازدار مرکبات

نوشابه گازدار مرکبات
۲۰,۰۰۰ تومان

ابمیوه گازدار خانواده انگور

یک لیتر
ابمیوه گازدار خانواده انگور
۲۰,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده بلوبری

نوشابه خانواده بلوبری
۲۰,۰۰۰ تومان

نوشابه انرژی زاone day

۲۰۰ میلی لیتر
نوشابه انرژی زاone day
۲۰,۰۰۰ تومان

نوشابه شیشه ای

۲۵۰ میلی لیتر
نوشابه شیشه ای

کوکاکولا

۱۲,۰۰۰ تومان

فانتا

۱۲,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۱۲,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی

کوکاکولا

۱۳,۰۰۰ تومان

فانتا

۱۳,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۱۳,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی

لیمو

۱۵,۰۰۰ تومان

هلو

۱۵,۰۰۰ تومان

استوایی

۱۵,۰۰۰ تومان

کلاسیک جو

۱۵,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی لیمو نعنا

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی لیمو نعنا
۱۵,۰۰۰ تومان

مالشعیر قوطی کلاسیک

۳۳۰ میلی لیتر
مالشعیر قوطی کلاسیک
۱۵,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر خانواده هی دی

یک لیتر
ماءالشعیر خانواده هی دی

لیمو

۲۰,۰۰۰ تومان

هلو

۲۰,۰۰۰ تومان

استوایی

۲۰,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر خانواده

یک لیتر
ماءالشعیر خانواده

کلاسیک جو

۲۰,۰۰۰ تومان

موهیتو

۳۳۰ میلی لیتر
موهیتو
۱۵,۰۰۰ تومان

انگور گازدار

۳۳۰ میلی لیتر
انگور گازدار
۱۵,۰۰۰ تومان

لیموناد

۳۳۰ میلی لیتر
لیموناد
۱۵,۰۰۰ تومان

دوغ لیوانی

۲۶۰ میلی لیتر
دوغ لیوانی
۱۰,۰۰۰ تومان

دوغ گاز دار شیشه ای آبعلی

۲۵۰ میلی لیتر
دوغ گاز دار شیشه ای آبعلی
۱۳,۰۰۰ تومان

دوغ گازدار خانواده آبعلی

۱.۵ لیتر
دوغ گازدار خانواده آبعلی
۳۰,۰۰۰ تومان

دوغ خانواده

۱.۵ لیتر
دوغ خانواده
۳۰,۰۰۰ تومان

ابمعدنی کتابی

۵۰۰میلی لیتر
ابمعدنی کتابی
۱۰,۰۰۰ تومان

اب معدنی کوچک

۲۰۰ میلی
اب معدنی کوچک
۱۰,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۵۰۰ میلی لیتر
آب معدنی کوچک
۱۰,۰۰۰ تومان