جست‌وجو در اسنپ‌فود

چلو کباب

چلو کباب مخصوص سبوس

برگ ممتاز
چلو کباب مخصوص سبوس
۵۲,۰۰۰ تومان

چلو کباب برگ مخصوص

۲۰۰ گرم
چلو کباب برگ مخصوص
۴۲,۰۰۰ تومان

چلو کباب سلطانی

۱۸۰ گرم گوشت گوساله، ۱۰۰ گرم کباب کوبیده، ۳۵۰ گرم برنج
چلو کباب سلطانی
۴۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب بختیاری

۱۰۰ گرم گوشت گوساله، ۱۰۰ گرم شنیسل مرغ، ۳۵۰ گرم برنج
چلو کباب بختیاری
۴۳,۰۰۰ تومان

چلو کباب شاه عباسی

۲۰۰ گرم شنیسل، ۱۰۰ گرم کباب کوبیده، ۳۵۰ گرم برنج، گوجه، کره، ته دیگ
چلو کباب شاه عباسی
۲۷,۰۰۰ تومان

چلو کباب لقمه (گوسفندی)

دو سیخ کباب لقمه ۳۲۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج، گوجه، کره، ته دیگ
چلو کباب لقمه (گوسفندی)
۳۲,۰۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده (گوسفندی)

دو سیخ کباب کوبیده ۲۰۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج، گوجه، کره، ته دیگ
چلو کباب کوبیده (گوسفندی)
۲۲,۰۰۰ تومان

چلو کباب نگینی

دو سیخ کباب نگینی ۲۰۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج، گوجه، ته دیگ، کره
چلو کباب نگینی
۲۳,۰۰۰ تومان

چلو کباب حلزونی

یک سیخ جوجه کباب حلزونی ۲۰۰ گرمی،۳۵۰ گرم برنج، ته دیگ، کره
چلو کباب حلزونی
۲۳,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب بدون استخوان

۲۰۰ گرم شنیسل، ۳۵۰ گرم برنج، کره، گوجه، ته دیگ
چلو جوجه کباب بدون استخوان
۲۳,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب با استخوان

۴۰۰ گرم جوجه کباب، ۳۵۰ گرم برنج، کره، گوجه، ته دیگ
چلو جوجه کباب با استخوان
۲۵,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب سبز

چلو جوجه کباب سبز
۲۳,۰۰۰ تومان

خوراک

خوراک کباب مخصوص سبوس

۲۰۰ گرم گوشت گوساله، دورچین
خوراک کباب مخصوص سبوس
۴۶,۰۰۰ تومان

خوراک کباب برگ

خوراک کباب برگ
۳۶,۰۰۰ تومان

خوراک کباب سلطانی

۱۸۰ گرم کباب برگ، ۱۰۰ گرم کباب کوبیده
خوراک کباب سلطانی
۳۹,۰۰۰ تومان

خوراک کباب بختیاری

۱۰۰ گرم گوشت گوساله، ۱۰۰ گرم شنیسل، دورچین
خوراک کباب بختیاری
۳۸,۰۰۰ تومان

خوراک کباب شاه عباسی

۳۰۰ گرم کباب کوبیده و شنیسل، دورچین
خوراک کباب شاه عباسی
۲۱,۰۰۰ تومان

خوراک کباب نگینی

هر سیخ ۱۰۰ گرم
خوراک کباب نگینی
۱۷,۰۰۰ تومان

خوراک کباب لقمه

دو سیخ کباب لقمه ۳۲۰ گرمی، همراه دور چین
خوراک کباب لقمه
۲۶,۰۰۰ تومان

خوراک کباب کوبیده

دو سیخ کباب کوبیده ۱۰۰ گرمی، دورچین
خوراک کباب کوبیده
۱۹,۰۰۰ تومان

خوراک کباب حلزونی

۱۰۰ گرم کباب کوبیده و شنیسل، دورچین
خوراک کباب حلزونی
۱۷,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب بدون استخوان تک

۲۰۰ گرم شنیسل، دورچین
خوراک جوجه کباب بدون استخوان تک
۱۵,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب با استخوان

۴۰۰ گرم جوجه کباب با استخوان، دورچین
خوراک جوجه کباب با استخوان
۱۹,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب سبز

خوراک جوجه کباب سبز
۱۸,۰۰۰ تومان

خوراک مرغ سرخ شده

۴۰۰ گرم ران مرغ، دورچین
خوراک مرغ سرخ شده
۱۴,۵۰۰ تومان

خوراک ماهی تیلا پیا

خوراک ماهی تیلا پیا
۱۵,۰۰۰ تومان

خورشت قیمه بادمجان (اضافه)

۴۰۰ گرم
خورشت قیمه بادمجان (اضافه)
۱۲,۰۰۰ تومان

خورشت قیمه (اضافه)

۳۵۰ گرم
خورشت قیمه (اضافه)
۱۰,۰۰۰ تومان

خورشت قورمه سبزی (اضافه)

۳۵۰ گرم
خورشت قورمه سبزی (اضافه)
۱۰,۰۰۰ تومان

غذای ایرانی

چلو گوشت (گوسفندی)

چلو گوشت (گوسفندی)
۳۲,۰۰۰ تومان

ته چین گوشت

ته چین گوشت
۱۷,۰۰۰ تومان

ته چین مرغ

۴۰۰ گرم
ته چین مرغ
۲۰,۰۰۰ تومان

چلو مرغ سرخ شده

۴۰۰ گرم ران مرغ، ۳۵۰ گرم برنج، دورچین، کره، ته دیگ
چلو مرغ سرخ شده
۱۹,۰۰۰ تومان

چلو مرغ ربی

چلو مرغ ربی
۱۹,۰۰۰ تومان

چلو ماهی تیلا پیا سرخ شده

چلو ماهی تیلا پیا سرخ شده
۲۰,۰۰۰ تومان

چلو پاچین

چلو پاچین
۲۴,۰۰۰ تومان

چلو خورشت

چلو خورشت قیمه

۳۵۰ گرم خورشت، ۳۵۰ گرم برنج
چلو خورشت قیمه
۱۶,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قورمه سبزی

۳۵۰ گرم خورشت، ۳۵۰ گرم برنج
چلو خورشت قورمه سبزی
۱۶,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قیمه بادمجان

۳۵۰ گرم خورشت، ۳۵۰ گرم برنج
چلو خورشت قیمه بادمجان
۱۷,۰۰۰ تومان

سالاد و پیش غذا

گوجه کبابی

۴ عدد
گوجه کبابی
۶,۰۰۰ تومان

ماست

ماست
۱,۰۰۰ تومان

ماست موسیر

ماست موسیر
۲,۰۰۰ تومان

زیتون پرورده

۱۰۰ گرم
زیتون پرورده
۳,۵۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه قوطی کوکا کولا

نوشابه قوطی کوکا کولا

کوچک

۲,۰۰۰ تومان

قوطی

۳,۲۰۰ تومان

خانواده

۵,۰۰۰ تومان

دلستر

دلستر

قوطی

۴,۰۰۰ تومان

خانواده

۶,۰۰۰ تومان

دوغ

دوغ

کوچک

۲,۰۰۰ تومان

خانواده

۷,۰۰۰ تومان

آب معدنی

آب معدنی

کوچک

۱,۵۰۰ تومان

بزرگ

۲,۰۰۰ تومان