جست‌وجو در اسنپ‌فود

چلو کباب

چلو جوجه کباب با استخوان

چلو جوجه کباب با استخوان
۱۴,۰۰۰ تومان

چلو کباب برگ گوسفندی

چلو کباب برگ گوسفندی
۱۸,۰۰۰ تومان

چلو کباب وزیری

چلو کباب وزیری
۱۶,۰۰۰ تومان

چلو کباب بختیاری

چلو کباب بختیاری
۱۴,۰۰۰ تومان

چلو کباب نگین دار

چلو کباب نگین دار
۱۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده (۲ سیخ)

چلو کباب کوبیده (2 سیخ)
۹,۰۰۰ تومان

چلو کباب لقمه

چلو کباب لقمه
۸,۵۰۰ تومان

چلو جوجه کباب (مخصوص)

چلو جوجه کباب (مخصوص)
۱۰,۵۰۰ تومان

چلو جوجه کباب (معمولی)

چلو جوجه کباب (معمولی)
۸,۵۰۰ تومان

چلو کره

چلو کره
۴,۵۰۰ تومان

خوراک

خوراک کباب برگ گوسفندی

خوراک کباب برگ گوسفندی
۱۵,۰۰۰ تومان

خوراک کباب وزیری

خوراک کباب وزیری
۱۱,۵۰۰ تومان

خوراک کباب بختیاری

خوراک کباب بختیاری
۱۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب نگین دار

خوراک کباب نگین دار
۸,۵۰۰ تومان

خوراک کباب کوبیده (۲ سیخ)

خوراک کباب کوبیده (2 سیخ)
۸,۰۰۰ تومان

خوراک کباب لقمه

خوراک کباب لقمه
۷,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب (مخصوص)

خوراک جوجه کباب (مخصوص)
۱۰,۵۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب (معمولی)

خوراک جوجه کباب (معمولی)
۷,۰۰۰ تومان

خوراک ماهی قزل آلا

خوراک ماهی قزل آلا
۱۱,۰۰۰ تومان

کوفته تبریزی (پرسی)

کوفته تبریزی (پرسی)
۸,۵۰۰ تومان

چلو خورشت

چلو خورشت فسنجان

چلو خورشت فسنجان
۹,۰۰۰ تومان

چلو خورشت کرفس

چلو خورشت کرفس
۷,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قیمه سیب زمینی

چلو خورشت قیمه سیب زمینی
۷,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قیمه بادمجان

چلو خورشت قیمه بادمجان
۷,۵۰۰ تومان

پلو

چلو ماهی قزل آلا

چلو ماهی قزل آلا
۱۴,۰۰۰ تومان

زرشک پلو با مرغ

زرشک پلو با مرغ
۹,۰۰۰ تومان

باقالی پلو با ماهیچه

باقالی پلو با ماهیچه
۲۲,۰۰۰ تومان

چلو ماهیچه

چلو ماهیچه
۲۰,۰۰۰ تومان

ته چین مرغ

ته چین مرغ
۸,۵۰۰ تومان

چلو گوشت گوسفندی

چلو گوشت گوسفندی
۱۴,۰۰۰ تومان

سالاد و پیش غذا

زیتون پرورده محلی (نیم کیلو)

زیتون پرورده محلی (نیم کیلو)
۱۳,۰۰۰ تومان

زیتون پرورده محلی (نیم کیلو)

زیتون پرورده محلی (نیم کیلو)
۱۳,۰۰۰ تومان

ماست موسیر

ماست موسیر
۱,۰۰۰ تومان

سوپ روز

سوپ روز
۳,۰۰۰ تومان

زیتون پرورده

زیتون پرورده
۲,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه قوطی

نوشابه قوطی
۱,۵۰۰ تومان

نوشابه خانواده

نوشابه خانواده
۲,۵۰۰ تومان

دلستر قوطی

دلستر قوطی
۱,۵۰۰ تومان

دوغ کوچک

دوغ کوچک
۱,۰۰۰ تومان

دوغ خانواده

دوغ خانواده
۳,۰۰۰ تومان