جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

زرشک پلو با مرغ

۴۰۰ گرم ران مرغ سرخ کرده، ۳۵۰ گرم زرشک پلو با برنج ایرانی، سیب زمینی خلالی سرخ کرده، ته چین تکه ای
زرشک پلو با مرغ
۵
۱۱۳,۰۰۰ ۱۰۷,۳۵۰ تومان

چلو جوجه کباب معمولی

۱۵۰ گرم سینه مرغ۳۵۰گرم برنج ایرانی هاشمی فلفل کبابی گوجه کبابی کره تک نفره
چلو جوجه کباب معمولی
۵
۸۸,۰۰۰ ۸۳,۶۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده مخصوص (دو سیخ)

۲ سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۹۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، گوجه کبابی، ته چین تکه ای فلفل کبابی
چلو کباب کوبیده مخصوص (دو سیخ)
۵
۱۰۹,۰۰۰ ۱۰۳,۵۵۰ تومان

تخفیف‌دارها

چلو جوجه کباب معمولی

۱۵۰ گرم سینه مرغ۳۵۰گرم برنج ایرانی هاشمی فلفل کبابی گوجه کبابی کره تک نفره
چلو جوجه کباب معمولی
۵
۸۸,۰۰۰ ۸۳,۶۰۰ تومان

خوراک کباب سلطانی

یک سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۹۰ گرمی، یک سیخ کباب برگ گوشت راسته گوساله ۱۶۰ گرمی، ۳۰ گرم برنج ایرانی، گوجه کبابی...
خوراک کباب سلطانی
۵
۱۵۵,۰۰۰ ۱۴۷,۲۵۰ تومان

خوراک مرغ

یک عدد ران مرغ ۴۰۰ گرمی سرخ کرده ، سیب زمینی خلالی سرخ کرده ، آب مرغ، یک عدد و نصف نان لواش
خوراک مرغ
۵
۷۳,۰۰۰ ۶۹,۳۵۰ تومان

خوراک جوجه کباب مخصوص

یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ ۱۸۰ گرمی، ۳۰ گرم برنج ایرانی، گوجه کبابی، سیب زمینی خلالی سرخ کرده، ته چین تکه ای، یک عدد و نصف نان لواش
خوراک جوجه کباب مخصوص
۵
۸۱,۰۰۰ ۷۶,۹۵۰ تومان

خوراک جوجه کباب مخصوص عطر سیب

۳۰۰گرم سینه مرغ ۵۰ گرم مرصع گوجه کبابی فلفل کبابی ته چین سیب زمینی سرخ کرده چیپسی نان لواش
خوراک جوجه کباب مخصوص عطر سیب
۵
۱۰۶,۰۰۰ ۱۰۰,۷۰۰ تومان

خوراک کباب کوبیده مخصوص

۲ سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۹۰ گرمی، ۳۰ گرم برنج ایرانی، گوجه کبابی، سیب زمینی خلالی سرخ کرده، ته چین تکه ای، ...
خوراک کباب کوبیده مخصوص
۵
۹۲,۰۰۰ ۸۷,۴۰۰ تومان

خوراک کباب لقمه زعفرانی مخصوص

یک سیخ کباب لقمه زعفرانی مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۲۰۰ گرمی، ۳۰ گرم برنج ایرانی، گوجه کبابی، سیب زمینی خلالی سرخ کرده، ته چین تک...
خوراک کباب لقمه زعفرانی مخصوص
۵
۹۳,۰۰۰ ۸۸,۳۵۰ تومان

خوراک کباب لقمه نگین دار مخصوص عطر سیب

یک سیخ کباب لقمه نگین دار ترکیب کباب لقمه مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی و جوجه کباب سینه مرغ نگینی ۲۰۰ گرمی، ۳۰ گرم برنج ایرانی، گو...
خوراک کباب لقمه نگین دار مخصوص عطر سیب
۵
۱۰۲,۰۰۰ ۹۶,۹۰۰ تومان

خوراک کباب وزیری

یک سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۸۰ گرمی، یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ ۱۸۰ گرمی، ۳۰ گرم برنج ایرانی، گوجه کبابی، سیب ز...
خوراک کباب وزیری
۵
۱۰۷,۰۰۰ ۱۰۱,۶۵۰ تومان

خوراک کباب بختیاری

یک سیخ کباب بختیاری ترکیب کباب برگ گوشت راسته گوساله و جوجه کباب سینه مرغ ۲۸۰ گرمی، ۳۰ گرم برنج ایرانی، گوجه کبابی، سیب زمینی خلال...
خوراک کباب بختیاری
۵
۱۲۵,۰۰۰ ۱۱۸,۷۵۰ تومان

خوراک کباب برگ مخصوص

یک سیخ کباب برگ گوشت راسته گوساله ۱۹۰ گرم، ۳۰ گرم برنج ایرانی، گوجه کبابی، سیب زمینی خلالی سرخ کرده، ته چین تکه ای، یک عدد و نصف ن...
خوراک کباب برگ مخصوص
۵
۱۲۶,۰۰۰ ۱۱۹,۷۰۰ تومان

چلو کره

۳۵۰ گرم برنج ایرانی، کره ۱۰ گرمی
چلو کره
۵
۴۷,۰۰۰ ۴۴,۶۵۰ تومان

چلو کباب کوبیده معمولی

۳۵۰ گرم برنج ایرانی هاشمی، یک سیخ کوبیده، گوجه، فلفل کبابی، کره یک نفره
چلو کباب کوبیده معمولی
۵
۸۶,۰۰۰ ۸۱,۷۰۰ تومان

چلو جوجه کباب مخصوص

یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ ۱۸۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، گوجه کبابی، ته چین تکه ای فلفل کبابی
چلو جوجه کباب مخصوص
۵
۱۱۴,۰۰۰ ۱۰۸,۳۰۰ تومان

چلو جوجه کباب مخصوص عطر سیب

یک سیخ جوجه کباب فیله مرغ ۳۰۰ گرمی، زرشک،، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، گوجه کبابی، ته چین تکه ای
چلو جوجه کباب مخصوص عطر سیب
۵
۱۲۷,۰۰۰ ۱۲۰,۶۵۰ تومان

چلو کباب کوبیده مخصوص (دو سیخ)

۲ سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۹۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، گوجه کبابی، ته چین تکه ای فلفل کبابی
چلو کباب کوبیده مخصوص (دو سیخ)
۵
۱۰۹,۰۰۰ ۱۰۳,۵۵۰ تومان

چلو کباب لقمه زعفرانی مخصوص

یک سیخ کباب لقمه زعفرانی مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۲۰۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، گوجه کبابی، ته چین تکه ای
چلو کباب لقمه زعفرانی مخصوص
۵
۱۱۱,۰۰۰ ۱۰۵,۴۵۰ تومان

چلو کباب لقمه دورو عطر سیب

یک سیخ کباب لقمه دورو ترکیب کباب لقمه مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی و جوجه کباب سینه مرغ نگینی ۲۰۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، گوجه ...
چلو کباب لقمه دورو عطر سیب
۵
۱۱۹,۰۰۰ ۱۱۳,۰۵۰ تومان

چلو کباب وزیری

یک سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۸۰ گرمی، یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ ۱۸۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، گوجه کبابی، ته چ...
چلو کباب وزیری
۵
۱۲۸,۰۰۰ ۱۲۱,۶۰۰ تومان

چلو کباب بختیاری

یک سیخ کباب بختیاری ترکیب کباب برگ گوشت راسته گوساله و جوجه کباب سینه مرغ ۲۸۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، گوجه کبابی، ته چین تکه ای
چلو کباب بختیاری
۵
۱۳۵,۰۰۰ ۱۲۸,۲۵۰ تومان

چلو کباب برگ مخصوص

یک سیخ کباب برگ گوشت راسته گوساله ۱۹۰ گرم، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، گوجه کبابی، ته چین تکه ای
چلو کباب برگ مخصوص
۵
۱۴۵,۰۰۰ ۱۳۷,۷۵۰ تومان

چلو کباب سلطانی

یک سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۹۰ گرمی، یک سیخ کباب برگ گوشت راسته گوساله ۱۶۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، گوجه کباب...
چلو کباب سلطانی
۵
۱۷۲,۰۰۰ ۱۶۳,۴۰۰ تومان

زرشک پلو با مرغ

۴۰۰ گرم ران مرغ سرخ کرده، ۳۵۰ گرم زرشک پلو با برنج ایرانی، سیب زمینی خلالی سرخ کرده، ته چین تکه ای
زرشک پلو با مرغ
۵
۱۱۳,۰۰۰ ۱۰۷,۳۵۰ تومان

چلو کباب

چلو جوجه کباب معمولی

۱۵۰ گرم سینه مرغ۳۵۰گرم برنج ایرانی هاشمی فلفل کبابی گوجه کبابی کره تک نفره
چلو جوجه کباب معمولی
۵
۸۸,۰۰۰ ۸۳,۶۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده معمولی

۳۵۰ گرم برنج ایرانی هاشمی، یک سیخ کوبیده، گوجه، فلفل کبابی، کره یک نفره
چلو کباب کوبیده معمولی
۵
۸۶,۰۰۰ ۸۱,۷۰۰ تومان

چلو کباب سلطانی

یک سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۹۰ گرمی، یک سیخ کباب برگ گوشت راسته گوساله ۱۶۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، گوجه کباب...
چلو کباب سلطانی
۵
۱۷۲,۰۰۰ ۱۶۳,۴۰۰ تومان

چلو کباب برگ مخصوص

یک سیخ کباب برگ گوشت راسته گوساله ۱۹۰ گرم، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، گوجه کبابی، ته چین تکه ای
چلو کباب برگ مخصوص
۵
۱۴۵,۰۰۰ ۱۳۷,۷۵۰ تومان

چلو کباب بختیاری

یک سیخ کباب بختیاری ترکیب کباب برگ گوشت راسته گوساله و جوجه کباب سینه مرغ ۲۸۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، گوجه کبابی، ته چین تکه ای
چلو کباب بختیاری
۵
۱۳۵,۰۰۰ ۱۲۸,۲۵۰ تومان

چلو کباب وزیری

یک سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۸۰ گرمی، یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ ۱۸۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، گوجه کبابی، ته چ...
چلو کباب وزیری
۵
۱۲۸,۰۰۰ ۱۲۱,۶۰۰ تومان

چلو کباب لقمه دورو عطر سیب

یک سیخ کباب لقمه دورو ترکیب کباب لقمه مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی و جوجه کباب سینه مرغ نگینی ۲۰۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، گوجه ...
چلو کباب لقمه دورو عطر سیب
۵
۱۱۹,۰۰۰ ۱۱۳,۰۵۰ تومان

چلو کباب لقمه زعفرانی مخصوص

یک سیخ کباب لقمه زعفرانی مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۲۰۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، گوجه کبابی، ته چین تکه ای
چلو کباب لقمه زعفرانی مخصوص
۵
۱۱۱,۰۰۰ ۱۰۵,۴۵۰ تومان

چلو کباب کوبیده مخصوص (دو سیخ)

۲ سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۹۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، گوجه کبابی، ته چین تکه ای فلفل کبابی
چلو کباب کوبیده مخصوص (دو سیخ)
۵
۱۰۹,۰۰۰ ۱۰۳,۵۵۰ تومان

چلو جوجه کباب مخصوص عطر سیب

یک سیخ جوجه کباب فیله مرغ ۳۰۰ گرمی، زرشک،، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، گوجه کبابی، ته چین تکه ای
چلو جوجه کباب مخصوص عطر سیب
۵
۱۲۷,۰۰۰ ۱۲۰,۶۵۰ تومان

چلو جوجه کباب مخصوص

یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ ۱۸۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، گوجه کبابی، ته چین تکه ای فلفل کبابی
چلو جوجه کباب مخصوص
۵
۱۱۴,۰۰۰ ۱۰۸,۳۰۰ تومان

چلو کره

۳۵۰ گرم برنج ایرانی، کره ۱۰ گرمی
چلو کره
۵
۴۷,۰۰۰ ۴۴,۶۵۰ تومان

خوراک

خوراک کباب سلطانی

یک سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۹۰ گرمی، یک سیخ کباب برگ گوشت راسته گوساله ۱۶۰ گرمی، ۳۰ گرم برنج ایرانی، گوجه کبابی...
خوراک کباب سلطانی
۵
۱۵۵,۰۰۰ ۱۴۷,۲۵۰ تومان

خوراک کباب برگ مخصوص

یک سیخ کباب برگ گوشت راسته گوساله ۱۹۰ گرم، ۳۰ گرم برنج ایرانی، گوجه کبابی، سیب زمینی خلالی سرخ کرده، ته چین تکه ای، یک عدد و نصف ن...
خوراک کباب برگ مخصوص
۵
۱۲۶,۰۰۰ ۱۱۹,۷۰۰ تومان

خوراک کباب بختیاری

یک سیخ کباب بختیاری ترکیب کباب برگ گوشت راسته گوساله و جوجه کباب سینه مرغ ۲۸۰ گرمی، ۳۰ گرم برنج ایرانی، گوجه کبابی، سیب زمینی خلال...
خوراک کباب بختیاری
۵
۱۲۵,۰۰۰ ۱۱۸,۷۵۰ تومان

خوراک کباب وزیری

یک سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۸۰ گرمی، یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ ۱۸۰ گرمی، ۳۰ گرم برنج ایرانی، گوجه کبابی، سیب ز...
خوراک کباب وزیری
۵
۱۰۷,۰۰۰ ۱۰۱,۶۵۰ تومان

خوراک کباب لقمه نگین دار مخصوص عطر سیب

یک سیخ کباب لقمه نگین دار ترکیب کباب لقمه مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی و جوجه کباب سینه مرغ نگینی ۲۰۰ گرمی، ۳۰ گرم برنج ایرانی، گو...
خوراک کباب لقمه نگین دار مخصوص عطر سیب
۵
۱۰۲,۰۰۰ ۹۶,۹۰۰ تومان

خوراک کباب لقمه زعفرانی مخصوص

یک سیخ کباب لقمه زعفرانی مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۲۰۰ گرمی، ۳۰ گرم برنج ایرانی، گوجه کبابی، سیب زمینی خلالی سرخ کرده، ته چین تک...
خوراک کباب لقمه زعفرانی مخصوص
۵
۹۳,۰۰۰ ۸۸,۳۵۰ تومان

خوراک کباب کوبیده مخصوص

۲ سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۹۰ گرمی، ۳۰ گرم برنج ایرانی، گوجه کبابی، سیب زمینی خلالی سرخ کرده، ته چین تکه ای، ...
خوراک کباب کوبیده مخصوص
۵
۹۲,۰۰۰ ۸۷,۴۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب مخصوص عطر سیب

۳۰۰گرم سینه مرغ ۵۰ گرم مرصع گوجه کبابی فلفل کبابی ته چین سیب زمینی سرخ کرده چیپسی نان لواش
خوراک جوجه کباب مخصوص عطر سیب
۵
۱۰۶,۰۰۰ ۱۰۰,۷۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب مخصوص

یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ ۱۸۰ گرمی، ۳۰ گرم برنج ایرانی، گوجه کبابی، سیب زمینی خلالی سرخ کرده، ته چین تکه ای، یک عدد و نصف نان لواش
خوراک جوجه کباب مخصوص
۵
۸۱,۰۰۰ ۷۶,۹۵۰ تومان

خوراک مرغ

یک عدد ران مرغ ۴۰۰ گرمی سرخ کرده ، سیب زمینی خلالی سرخ کرده ، آب مرغ، یک عدد و نصف نان لواش
خوراک مرغ
۵
۷۳,۰۰۰ ۶۹,۳۵۰ تومان

غذای ایرانی

زرشک پلو با مرغ

۴۰۰ گرم ران مرغ سرخ کرده، ۳۵۰ گرم زرشک پلو با برنج ایرانی، سیب زمینی خلالی سرخ کرده، ته چین تکه ای
زرشک پلو با مرغ
۵
۱۱۳,۰۰۰ ۱۰۷,۳۵۰ تومان

خورشت

چلو خورشت قیمه بادمجان

یک پرس خورشت، ۲ تکه گوشت گوساله، بادمجان حلقه ای سرخ کرده، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، ته چین تکه ای
چلو خورشت قیمه بادمجان
ناموجود

چلو خورشت قیمه سیب زمینی

یک پرس خورشت، ۲ تکه گوشت گوساله، سیب زمینی خلالی سرخ کرده، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، ته چین تکه ای
چلو خورشت قیمه سیب زمینی
ناموجود

پیش غذا

ماست و خیار

ماست و خیار
ناموجود

ماست موسیر

یک نفره
ماست موسیر
۸,۰۰۰ تومان

زیتون پرورده

یک نفره
زیتون پرورده
۱۲,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

دلستر قوطی لیمویی هی دی

دلستر قوطی لیمویی هی دی
دلستر قوطی لیمویی هی دی
۱۴,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی

کوکاکولا

۱۳,۰۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۱۳,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۱۳,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده

کوکاکولا

۱۸,۰۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۱۸,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۱۸,۰۰۰ تومان

ماالشعیر خانواده لیمویی

۱ لیتر
ماالشعیر خانواده لیمویی

بهنوش

۱۸,۰۰۰ تومان

دوغ سنتی کوچک

۰.۵ لیتر
دوغ سنتی کوچک
۱۴,۰۰۰ تومان

دوغ سنتی خانواده

۱.۵ لیتر
دوغ سنتی خانواده
۲۶,۰۰۰ تومان