جست‌وجو در اسنپ‌فود

اسنپ فود

رستوران های تهران

کترینگ غذای درباری

چلو کباب

چلو کباب برگ ممتاز

گوسفندی
چلو کباب برگ ممتاز
۳۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب چنجه

فیله
چلو کباب چنجه
۲۲,۰۰۰ تومان

چلو کباب لقمه زعفرانی

چلو کباب لقمه زعفرانی
۱۱,۰۰۰ تومان

چلو کباب لقمه نگین دار

چلو کباب لقمه نگین دار
۱۲,۰۰۰ تومان

چلو کباب وزیری

چلو کباب وزیری
۱۶,۰۰۰ تومان

چلو کباب جوجه با استخوان

چلو کباب جوجه با استخوان
۱۶,۰۰۰ تومان

چلو کباب بی استخوان

چلو کباب بی استخوان
۱۱,۰۰۰ تومان

خوراک

خوراک کباب برگ ممتاز

گوسفندی
خوراک کباب برگ ممتاز
۲۶,۰۰۰ تومان

خوراک کباب چنجه

فیله
خوراک کباب چنجه
۱۸,۰۰۰ تومان

خوراک کباب لقمه نگین دار (۲ سیخ)

خوراک کباب لقمه نگین دار (2 سیخ)
۱۲,۰۰۰ تومان

خوراک کباب وزیری

خوراک کباب وزیری
۱۲,۰۰۰ تومان

خوراک کباب جوجه با استخوان

خوراک کباب جوجه با استخوان
۱۲,۰۰۰ تومان

خوراک کباب بی استخوان

خوراک کباب بی استخوان
۹,۰۰۰ تومان

پیش غذا

ماست موسیر

ماست موسیر
۱,۵۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه قوطی

نوشابه قوطی
۲,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده

نوشابه خانواده
۳,۰۰۰ تومان

دلستر قوطی

دلستر قوطی
۲,۰۰۰ تومان

دلستر خانواده

دلستر خانواده
۳,۰۰۰ تومان

دوغ کوچک

دوغ کوچک
۱,۵۰۰ تومان

دوغ خانواده

دوغ خانواده
۳,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

آب معدنی کوچک
۸۰۰ تومان

آب معدنی بزرگ

آب معدنی بزرگ
۱,۵۰۰ تومان