جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

چلو کباب کوبیده مخصوص

دو سیخ کوبیده، ۲۰۰ گرم سردست گوساله، قلوه گاه گوسفندی
چلو کباب کوبیده مخصوص
۱۰
۱۰۳,۰۰۰ ۹۲,۷۰۰ تومان

چلو جوجه کباب ویژه

۲۵۰گرم سینه مرغ، برنج
چلو جوجه کباب ویژه
۱۰
۱۰۳,۰۰۰ ۹۲,۷۰۰ تومان

زرشک پلو با مرغ سرخ شده

۴۵۰ گرم مرغ سرخ شده، همراه برنج
زرشک پلو با مرغ سرخ شده
۱۰
۱۰۳,۰۰۰ ۹۲,۷۰۰ تومان

عدس پلو با گوشت چرخ کرده

عدس پلو با گوشت چرخ کرده
۱۰
۸۰,۰۰۰ ۷۲,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قیمه سیب زمینی

گوشت گوساله، برنج ایرانی
چلو خورشت قیمه سیب زمینی
۱۰
۸۴,۰۰۰ ۷۵,۶۰۰ تومان

چلو خورشت قورمه سبزی

۷۰ گرم گوشت گوساله، برنج ایرانی
چلو خورشت قورمه سبزی
۱۰
۸۴,۰۰۰ ۷۵,۶۰۰ تومان

تخفیف‌دارها

چلو کباب وزیری مخصوص

یک سیخ جوجه، یک سیخ کوبیده
چلو کباب وزیری مخصوص
۱۰
۱۳۳,۰۰۰ ۱۱۹,۷۰۰ تومان

خورشت قیمه سیب زمینی (اضافه)

خورشت قیمه سیب زمینی (اضافه)
۱۰
۵۳,۰۰۰ ۴۷,۷۰۰ تومان

چلو خورشت قیمه بادمجان

گوشت گوساله ۷۰ گرم، برنج ایرانی
چلو خورشت قیمه بادمجان
۱۰
۸۴,۰۰۰ ۷۵,۶۰۰ تومان

چلو خورشت قورمه سبزی

۷۰ گرم گوشت گوساله، برنج ایرانی
چلو خورشت قورمه سبزی
۱۰
۸۴,۰۰۰ ۷۵,۶۰۰ تومان

چلو خورشت قیمه سیب زمینی

گوشت گوساله، برنج ایرانی
چلو خورشت قیمه سیب زمینی
۱۰
۸۴,۰۰۰ ۷۵,۶۰۰ تومان

عدس پلو با گوشت چرخ کرده

عدس پلو با گوشت چرخ کرده
۱۰
۸۰,۰۰۰ ۷۲,۰۰۰ تومان

ماکارونی با گوشت چرخ کرده

ماکارونی با گوشت چرخ کرده
۱۰
۷۳,۰۰۰ ۶۵,۷۰۰ تومان

شنیسل فیله مرغ با برنج

۴۰۰ گرم فیله مرغ، برنج
شنیسل فیله مرغ با برنج
۱۰
۱۱۰,۰۰۰ ۹۹,۰۰۰ تومان

چلو اکبر جوجه مخصوص

۷۵۰ گرم مرغ سرخ شده، برنج
چلو اکبر جوجه مخصوص
۱۰
۱۲۲,۰۰۰ ۱۰۹,۸۰۰ تومان

سبزی پلو با مرغ

۴۵۰ گرم مرغ سرخ شده، برنج سبزی پلو
سبزی پلو با مرغ
۱۰
۱۱۰,۰۰۰ ۹۹,۰۰۰ تومان

چلو ماهی قزل آلا

چلو ماهی قزل آلا
۱۰
۱۲۷,۵۰۰ ۱۱۴,۷۵۰ تومان

سبزی پلو با ماهی قزل آلا

۴۵۰گرم ماهی قزل آلا، سبزی پلو
سبزی پلو با ماهی قزل آلا
۱۰
۱۲۷,۵۰۰ ۱۱۴,۷۵۰ تومان

زرشک پلو با مرغ سرخ شده

۴۵۰ گرم مرغ سرخ شده، همراه برنج
زرشک پلو با مرغ سرخ شده
۱۰
۱۰۳,۰۰۰ ۹۲,۷۰۰ تومان

باقالی پلو با مرغ سرخ شده

۴۵۰ گرم مرغ سرخ شده، برنج باقالی
باقالی پلو با مرغ سرخ شده
۱۰
۱۰۶,۰۰۰ ۹۵,۴۰۰ تومان

خورشت کرفس (اضافه)

خورشت کرفس (اضافه)
۱۰
۵۳,۰۰۰ ۴۷,۷۰۰ تومان

خورشت قورمه سبزی (اضافه)

خورشت قورمه سبزی (اضافه)
۱۰
۵۳,۰۰۰ ۴۷,۷۰۰ تومان

خوراک شنیسل فیله مرغ

۴۰۰ گرم فیله مرغ، مخلفات
خوراک شنیسل فیله مرغ
۱۰
۸۷,۰۰۰ ۷۸,۳۰۰ تومان

چلو کباب لقمه نگین دار مخصوص

سردست گوساله، قلوه گاه گوسفندی، تکه های فیله مرغ
چلو کباب لقمه نگین دار مخصوص
۱۰
۱۱۴,۰۰۰ ۱۰۲,۶۰۰ تومان

خوراک مرغ سرخ شده

۴۰۰ گرم ران مرغ سرخ شده، مخلفات
خوراک مرغ سرخ شده
۱۰
۸۳,۰۰۰ ۷۴,۷۰۰ تومان

خوراک ماهی قزل آلا

۴۰۰ گرم ماهی قزل آلا، دورچین کامل
خوراک ماهی قزل آلا
۱۰
۱۰۰,۰۰۰ ۹۰,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب فیله

۲۵۰ گرم سینه مرغ
خوراک جوجه کباب فیله
۱۰
۸۸,۰۰۰ ۷۹,۲۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب حلزونی

۲۵۰ گرم فیله مرغ
خوراک جوجه کباب حلزونی
۱۰
۹۷,۰۰۰ ۸۷,۳۰۰ تومان

خوراک کباب کوبیده مخصوص

دو سیخ کوبیده، ۲۰۰ گرم سردست گوساله، قلوه گاه گوسفندی
خوراک کباب کوبیده مخصوص
۱۰
۸۸,۰۰۰ ۷۹,۲۰۰ تومان

خوراک کباب لقمه مخصوص

یک سیخ لقمه، ۲۵۰ گرم سردست گوساله، قلوه گاه گوسفندی
خوراک کباب لقمه مخصوص
۱۰
۹۱,۰۰۰ ۸۱,۹۰۰ تومان

خوراک کباب لقمه نگین دار

سردست گوساله، قلوه گاه گوسفندی، تکه های فیله مرغ
خوراک کباب لقمه نگین دار
۱۰
۹۴,۰۰۰ ۸۴,۶۰۰ تومان

خوراک کباب وزیری

یک سیخ جوجه، یک سیخ کوبیده
خوراک کباب وزیری
۱۰
۱۰۳,۰۰۰ ۹۲,۷۰۰ تومان

چلو کره

برنج ایرانی معطر
چلو کره
۱۰
۴۰,۰۰۰ ۳۶,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب فیله

۱۸۰ گرم سینه مرغ
چلو جوجه کباب فیله
۱۰
۱۱۱,۰۰۰ ۹۹,۹۰۰ تومان

چلو جوجه کباب ویژه

۲۵۰گرم سینه مرغ، برنج
چلو جوجه کباب ویژه
۱۰
۱۰۳,۰۰۰ ۹۲,۷۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده مخصوص

دو سیخ کوبیده، ۲۰۰ گرم سردست گوساله، قلوه گاه گوسفندی
چلو کباب کوبیده مخصوص
۱۰
۱۰۳,۰۰۰ ۹۲,۷۰۰ تومان

چلو جوجه کباب حلزونی ویژه

۲۵۰ گرم فیله مرغ
چلو جوجه کباب حلزونی ویژه
۱۰
۱۱۸,۰۰۰ ۱۰۶,۲۰۰ تومان

چلو کباب لقمه مخصوص

یک سیخ کباب لقمه، ۲۵۰ گرم سردست گوساله، قلوه گاه گوسفندی
چلو کباب لقمه مخصوص
۱۰
۱۱۰,۰۰۰ ۹۹,۰۰۰ تومان

چلو خورشت کرفس

۷۰ گرم گوشت گوساله، برنج ایرانی
چلو خورشت کرفس
۱۰
۸۴,۰۰۰ ۷۵,۶۰۰ تومان

چلو کباب

چلو کباب وزیری مخصوص

یک سیخ جوجه، یک سیخ کوبیده
چلو کباب وزیری مخصوص
۱۰
۱۳۳,۰۰۰ ۱۱۹,۷۰۰ تومان

چلو کباب لقمه نگین دار مخصوص

سردست گوساله، قلوه گاه گوسفندی، تکه های فیله مرغ
چلو کباب لقمه نگین دار مخصوص
۱۰
۱۱۴,۰۰۰ ۱۰۲,۶۰۰ تومان

چلو کباب لقمه مخصوص

یک سیخ کباب لقمه، ۲۵۰ گرم سردست گوساله، قلوه گاه گوسفندی
چلو کباب لقمه مخصوص
۱۰
۱۱۰,۰۰۰ ۹۹,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب حلزونی ویژه

۲۵۰ گرم فیله مرغ
چلو جوجه کباب حلزونی ویژه
۱۰
۱۱۸,۰۰۰ ۱۰۶,۲۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده مخصوص

دو سیخ کوبیده، ۲۰۰ گرم سردست گوساله، قلوه گاه گوسفندی
چلو کباب کوبیده مخصوص
۱۰
۱۰۳,۰۰۰ ۹۲,۷۰۰ تومان

چلو جوجه کباب ویژه

۲۵۰گرم سینه مرغ، برنج
چلو جوجه کباب ویژه
۱۰
۱۰۳,۰۰۰ ۹۲,۷۰۰ تومان

چلو جوجه کباب فیله

۱۸۰ گرم سینه مرغ
چلو جوجه کباب فیله
۱۰
۱۱۱,۰۰۰ ۹۹,۹۰۰ تومان

چلو کره

برنج ایرانی معطر
چلو کره
۱۰
۴۰,۰۰۰ ۳۶,۰۰۰ تومان

خوراک

خوراک کباب وزیری

یک سیخ جوجه، یک سیخ کوبیده
خوراک کباب وزیری
۱۰
۱۰۳,۰۰۰ ۹۲,۷۰۰ تومان

خوراک کباب لقمه نگین دار

سردست گوساله، قلوه گاه گوسفندی، تکه های فیله مرغ
خوراک کباب لقمه نگین دار
۱۰
۹۴,۰۰۰ ۸۴,۶۰۰ تومان

خوراک کباب لقمه مخصوص

یک سیخ لقمه، ۲۵۰ گرم سردست گوساله، قلوه گاه گوسفندی
خوراک کباب لقمه مخصوص
۱۰
۹۱,۰۰۰ ۸۱,۹۰۰ تومان

خوراک کباب کوبیده مخصوص

دو سیخ کوبیده، ۲۰۰ گرم سردست گوساله، قلوه گاه گوسفندی
خوراک کباب کوبیده مخصوص
۱۰
۸۸,۰۰۰ ۷۹,۲۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب حلزونی

۲۵۰ گرم فیله مرغ
خوراک جوجه کباب حلزونی
۱۰
۹۷,۰۰۰ ۸۷,۳۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب فیله

۲۵۰ گرم سینه مرغ
خوراک جوجه کباب فیله
۱۰
۸۸,۰۰۰ ۷۹,۲۰۰ تومان

خوراک ماهی قزل آلا

۴۰۰ گرم ماهی قزل آلا، دورچین کامل
خوراک ماهی قزل آلا
۱۰
۱۰۰,۰۰۰ ۹۰,۰۰۰ تومان

خوراک مرغ سرخ شده

۴۰۰ گرم ران مرغ سرخ شده، مخلفات
خوراک مرغ سرخ شده
۱۰
۸۳,۰۰۰ ۷۴,۷۰۰ تومان

خوراک شنیسل فیله مرغ

۴۰۰ گرم فیله مرغ، مخلفات
خوراک شنیسل فیله مرغ
۱۰
۸۷,۰۰۰ ۷۸,۳۰۰ تومان

خورشت قیمه سیب زمینی (اضافه)

خورشت قیمه سیب زمینی (اضافه)
۱۰
۵۳,۰۰۰ ۴۷,۷۰۰ تومان

خورشت قورمه سبزی (اضافه)

خورشت قورمه سبزی (اضافه)
۱۰
۵۳,۰۰۰ ۴۷,۷۰۰ تومان

خورشت کرفس (اضافه)

خورشت کرفس (اضافه)
۱۰
۵۳,۰۰۰ ۴۷,۷۰۰ تومان

غذای ایرانی

باقالی پلو با مرغ سرخ شده

۴۵۰ گرم مرغ سرخ شده، برنج باقالی
باقالی پلو با مرغ سرخ شده
۱۰
۱۰۶,۰۰۰ ۹۵,۴۰۰ تومان

زرشک پلو با مرغ سرخ شده

۴۵۰ گرم مرغ سرخ شده، همراه برنج
زرشک پلو با مرغ سرخ شده
۱۰
۱۰۳,۰۰۰ ۹۲,۷۰۰ تومان

سبزی پلو با ماهی قزل آلا

۴۵۰گرم ماهی قزل آلا، سبزی پلو
سبزی پلو با ماهی قزل آلا
۱۰
۱۲۷,۵۰۰ ۱۱۴,۷۵۰ تومان

چلو ماهی قزل آلا

چلو ماهی قزل آلا
۱۰
۱۲۷,۵۰۰ ۱۱۴,۷۵۰ تومان

سبزی پلو با مرغ

۴۵۰ گرم مرغ سرخ شده، برنج سبزی پلو
سبزی پلو با مرغ
۱۰
۱۱۰,۰۰۰ ۹۹,۰۰۰ تومان

چلو اکبر جوجه مخصوص

۷۵۰ گرم مرغ سرخ شده، برنج
چلو اکبر جوجه مخصوص
۱۰
۱۲۲,۰۰۰ ۱۰۹,۸۰۰ تومان

شنیسل فیله مرغ با برنج

۴۰۰ گرم فیله مرغ، برنج
شنیسل فیله مرغ با برنج
۱۰
۱۱۰,۰۰۰ ۹۹,۰۰۰ تومان

ماکارونی با گوشت چرخ کرده

ماکارونی با گوشت چرخ کرده
۱۰
۷۳,۰۰۰ ۶۵,۷۰۰ تومان

عدس پلو با گوشت چرخ کرده

عدس پلو با گوشت چرخ کرده
۱۰
۸۰,۰۰۰ ۷۲,۰۰۰ تومان

چلو خورشت

چلو خورشت قیمه سیب زمینی

گوشت گوساله، برنج ایرانی
چلو خورشت قیمه سیب زمینی
۱۰
۸۴,۰۰۰ ۷۵,۶۰۰ تومان

چلو خورشت قورمه سبزی

۷۰ گرم گوشت گوساله، برنج ایرانی
چلو خورشت قورمه سبزی
۱۰
۸۴,۰۰۰ ۷۵,۶۰۰ تومان

چلو خورشت قیمه بادمجان

گوشت گوساله ۷۰ گرم، برنج ایرانی
چلو خورشت قیمه بادمجان
۱۰
۸۴,۰۰۰ ۷۵,۶۰۰ تومان

چلو خورشت کرفس

۷۰ گرم گوشت گوساله، برنج ایرانی
چلو خورشت کرفس
۱۰
۸۴,۰۰۰ ۷۵,۶۰۰ تومان

سالاد و پیش غذا

سوپ جو

سوپ جو ۳۰۰ گرم
سوپ جو
ناموجود

سالاد شیرازی

سالاد شیرازی
۲۰,۰۰۰ تومان

سالاد فصل

سالاد فصل
۲۳,۰۰۰ تومان

زیتون پرورده

زیتون پرورده
۱۴,۰۰۰ تومان

ماست موسیر

ماست موسیر
۷,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه بطری

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری
۷,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی پپسی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی پپسی
۱۰,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده پپسی

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده پپسی
۱۵,۰۰۰ تومان

ماالشعیر قوطی

ماالشعیر قوطی
۱۴,۰۰۰ تومان

ماالشعیر خانواده

۱ لیتر
ماالشعیر خانواده
۱۶,۰۰۰ تومان

دوغ لیوانی

۲۷۰ میلی لیتر
دوغ لیوانی
۶,۰۰۰ تومان

دوغ خانواده

۱.۵ لیتر
دوغ خانواده
۲۹,۰۰۰ تومان