جست‌وجو در اسنپ‌فود

اسنپ فود

رستوران های تهران

کترینگ و تشریفات امیرخوان

چلو کباب

سینی مخصوص امیر خوان

۲۵۰ گرم برگ راسته گوسفندی، ۲۵۰ گرم جوجه کباب، ۲۵۰ گرم کباب بناب، سوپ، ته چین
سینی مخصوص امیر خوان
۵۲,۰۰۰ تومان

چلو کباب شیشلیک شاندیز (۵۰۰ گرم)

همراه با سوپ، ته چین
چلو کباب شیشلیک شاندیز (500 گرم)
۳۸,۰۰۰ تومان

چلو کباب چنجه ممتاز

۳۰۰ گرم راسته گوسفندی، سوپ، ته چین
چلو کباب چنجه ممتاز
۳۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب رول ممتاز

۱۳۰ گرم برگ راسته گوسفندی، ۱۳۰ گرم جوجه کباب، سوپ، ته چین
چلو کباب رول ممتاز
۳۲,۰۰۰ تومان

چلو کباب سلطانی ممتاز

۲۵۰ گرم برگ راسته گوسفندی، ۲۰۰ گرم لقمه زعفرانی، سوپ، ته چین
چلو کباب سلطانی ممتاز
۳۳,۰۰۰ تومان

چلو کباب برگ ممتاز

۲۵۰ گرم راسته گوسفندی، سوپ، ته چین
چلو کباب برگ ممتاز
۲۸,۵۰۰ تومان

چلو کباب برگ مخصوص

همراه با سوپ، ته چین
چلو کباب برگ مخصوص
۲۳,۰۰۰ تومان

چلو کباب چنجه مخصوص

همراه با سوپ، ته چین
چلو کباب چنجه مخصوص
۲۹,۰۰۰ تومان

چلو کباب قفقازی ممتاز

۱۵۰ گرم راسته گوسفندی، ۱۵۰ گرم جوجه کباب، فلفل دلمه، پیاز، سوپ، ته چین
چلو کباب قفقازی ممتاز
۲۵,۵۰۰ تومان

چلو کباب بختیاری ممتاز

۱۲۰ گرم راسته گوسفندی، ۱۰۰ گرم جوجه کباب، سوپ، ته چین
چلو کباب بختیاری ممتاز
۲۳,۰۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده بناب ممتاز (۲۵۰ گرم)

همراه با سوپ و ته چین
چلو کباب کوبیده بناب ممتاز (250 گرم)
۱۸,۰۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده لقمه نگینی ممتاز (۲۵۰ گرم)

همراه با سوپ و ته چین
چلو کباب کوبیده لقمه نگینی ممتاز (250 گرم)
۱۵,۵۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده لقمه زعفرانی ممتاز (۲۰۰ گرم)

همراه با سوپ و ته چین
چلو کباب کوبیده لقمه زعفرانی ممتاز (200 گرم)
۱۴,۵۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده لقمه زعفرانی مخصوص

چلو کباب کوبیده لقمه زعفرانی مخصوص
۱۱,۰۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده ممتاز (دو سیخ ۹۰ گرم)

همراه با سوپ و ته چین
چلو کباب کوبیده ممتاز (دو سیخ 90 گرم)
۱۳,۵۰۰ تومان

چلو جوجه کباب حلزونی ممتاز

همراه با سوپ و ته چین
چلو جوجه کباب حلزونی ممتاز
۲۳,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب با استخوان ممتاز

همراه با سوپ و ته چین
چلو جوجه کباب با استخوان ممتاز
۱۸,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب بی استخوان ممتاز

همراه با سوپ و ته چین
چلو جوجه کباب بی استخوان ممتاز
۱۶,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب بی استخوان مخصوص

چلو جوجه کباب بی استخوان مخصوص
۱۲,۰۰۰ تومان

چلو کره اضافه

چلو کره اضافه
۴,۵۰۰ تومان

خوراک

خوراک سینی مخصوص امیر خوان

۲۵۰ گرم برگ راسته گوسفندی، ۲۵۰ گرم جوجه کباب، ۲۵۰ گرم کباب بناب، سوپ
خوراک سینی مخصوص امیر خوان
۴۳,۰۰۰ تومان

خوراک کباب چنجه ممتاز

همراه با سوپ
خوراک کباب چنجه ممتاز
۳۳,۰۰۰ تومان

خوراک کباب رول ممتاز

همراه با سوپ
خوراک کباب رول ممتاز
۳۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب سلطانی ممتاز

همراه با سوپ
خوراک کباب سلطانی ممتاز
۲۹,۰۰۰ تومان

خوراک کباب برگ ممتاز

همراه با سوپ
خوراک کباب برگ ممتاز
۲۶,۰۰۰ تومان

خوراک کباب برگ مخصوص

همراه با سوپ
خوراک کباب برگ مخصوص
۲۰,۵۰۰ تومان

خوراک کباب قفقازی

همراه با سوپ
خوراک کباب قفقازی
۲۳,۵۰۰ تومان

خوراک کباب وزیری ممتاز

همراه با سوپ
خوراک کباب وزیری ممتاز
۲۲,۰۰۰ تومان

خوراک کباب بختیاری ممتاز

همراه با سوپ
خوراک کباب بختیاری ممتاز
۲۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب بناب ممتاز

همراه با سوپ
خوراک کباب بناب ممتاز
۱۵,۵۰۰ تومان

خوراک کباب لقمه زعفرانی ممتاز

همراه با سوپ
خوراک کباب لقمه زعفرانی ممتاز
۱۲,۵۰۰ تومان

خوراک کباب لقمه نگینی ممتاز

همراه با سوپ
خوراک کباب لقمه نگینی ممتاز
۱۵,۵۰۰ تومان

خوراک کباب لقمه مخصوص

همراه با سوپ
خوراک کباب لقمه مخصوص
۹,۰۰۰ تومان

خوراک کباب کوبیده ممتاز

همراه با سوپ
خوراک کباب کوبیده ممتاز
۱۱,۵۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب بدون استخوان ممتاز

همراه با سوپ
خوراک جوجه کباب بدون استخوان ممتاز
۱۴,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب با استخوان ممتاز

همراه با سوپ
خوراک جوجه کباب با استخوان ممتاز
۱۶,۰۰۰ تومان

خوراک کباب جوجه حلزونی ممتاز

همراه با سوپ
خوراک کباب جوجه حلزونی ممتاز
۱۸,۰۰۰ تومان

خوراک مرغ سینه

همراه با سوپ
خوراک مرغ سینه
۱۲,۰۰۰ تومان

خوراک شنیسل مرغ

همراه با سوپ
خوراک شنیسل مرغ
۱۶,۰۰۰ تومان

منوی اصلی

باقالا پلو با ماهیچه گوسفندی

همراه با سوپ و ته چین
باقالا پلو با ماهیچه گوسفندی
۲۹,۰۰۰ تومان

باقالا پلو با ران گوسفندی

همراه با سوپ و ته چین
باقالا پلو با ران گوسفندی
۲۶,۰۰۰ تومان

باقالا پلو با گردن گوسفندی

همراه با سوپ و ته چین
باقالا پلو با گردن گوسفندی
۳۳,۰۰۰ تومان

باقالا پلو با مرغ

همراه با سوپ و ته چین
باقالا پلو با مرغ
۱۵,۰۰۰ تومان

زرشک پلو با مرغ

همراه با سوپ و ته چین
زرشک پلو با مرغ
۱۴,۰۰۰ تومان

آلبالو پلو با مرغ

همراه با سوپ و ته چین
آلبالو پلو با مرغ
۱۸,۵۰۰ تومان

شیرین پلو با مرغ

همراه با سوپ و ته چین
شیرین پلو با مرغ
۱۶,۰۰۰ تومان

ته چین مرغ

همراه با سوپ و ته چین
ته چین مرغ
۱۷,۰۰۰ تومان

چلو ماهی قزل آلا

همراه با سوپ و ته چین
چلو ماهی قزل آلا
۱۸,۵۰۰ تومان

چلو باقالا اضافه

همراه با سوپ و ته چین
چلو باقالا اضافه
۵,۵۰۰ تومان

منوی روزانه

لوبیا پلو با گوشت

همراه با سوپ و ته چین
لوبیا پلو با گوشت
۱۱,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قورمه سبزی

همراه با سوپ و ته چین
چلو خورشت قورمه سبزی
۱۱,۰۰۰ تومان

سوخاری

مرغ سوخاری با سس مخصوص

مرغ سوخاری با سس مخصوص
۱۸,۰۰۰ تومان

بال کبابی مکزیکی

بال کبابی مکزیکی
۱۲,۰۰۰ تومان

سالاد و پیش غذا

کشک بادمجان

کشک بادمجان
۱۰,۰۰۰ تومان

میرزا قاسمی

میرزا قاسمی
۱۰,۰۰۰ تومان

سیب زمینی سرخ شده

سیب زمینی سرخ شده
۶,۰۰۰ تومان

ماست چکیده ساده

ماست چکیده ساده
۲,۰۰۰ تومان

ماست چکیده موسیر

ماست چکیده موسیر
۲,۰۰۰ تومان

ماست و خیار

ماست و خیار
۲,۵۰۰ تومان

سالاد فصل

سالاد فصل
۲,۵۰۰ تومان

سالاد شیرازی

سالاد شیرازی
۲,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه قوطی

نوشابه قوطی
۱,۵۰۰ تومان

نوشابه خانواده

نوشابه خانواده
۲,۵۰۰ تومان

دلستر قوطی

دلستر قوطی
۱,۸۰۰ تومان

دوغ بطری

دوغ بطری
۱,۰۰۰ تومان

دوغ خانواده

دوغ خانواده
۳,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

آب معدنی کوچک
۵۰۰ تومان

آب معدنی بزرگ

آب معدنی بزرگ
۱,۰۰۰ تومان